Virtuaalivaluuttojen verotus

virtuaalivaluuttojen verotus | kryptovaluuttojen verotus

Virtuaalivaluuttojen verotus on yksi tärkeä osa-alue kryptovaluuttoihin liittyen. Jokaisen sijoittajan on syytä tuntea Suomen voimassa oleva lainsäädäntö, olitpa sitten piensijoittaja tai alan ammattilainen. Kryptovaluuttojen verotus on muuttunut merkittävästi vuosien 2018 ja 2019 aikana – uusin ohjeistus on annettu lokakuussa 2019. Tässä artikkelissa käydään verotuksen suomalaiset pääperiaatteet.

Rekisteröidy Binancelle

Huom. Tämä ohje on päivitetty 25.10.2019. Artikkelissa oleva informaatio ja lainaukset on poimittu kyseisenä päivänä Verohallinnon ohjeesta. Bitcoinkeskus ei voi seurata Verohallinnon mahdollisia muutoksia joka päivä. Tämän artikkelin tarkoitus on antaa helppotajuinen yleiskuvaus verotuksen nykytilasta. Lue aina tarkemmat tiedot Verohallinnon sivuilta.

Päivitys 19.4.2020. Kannattaa katsoa alla oleva video, jossa veroasiantuntija Elmo Koivunen käy läpi virtuaalivaluuttojen verotusta.

Virtuaalivaluuttojen verotus – historiaa

Käydään ensin läpi virtuaalivaluuttojen verotushistoriaa, sillä se on hyvä ymmärtää ennen nykyisen linjauksen tulkintaa.

Kryptovaluuttojen verotus toimi pitkään vanhan, vuonna 2013 julkaistun, ohjeistuksen pohjalta. Tässä linjauksessa Suomi oli eri asemassa moneen muuhun maahan verrattuna. Suomi halusi verottaa virtuaalivaluttoja vain silloin, kun suoritettiin myyntitapahtuma fiat-rahaan.

Henkilö saattoi treidata vapaasti ja maksoi verot ainoastaan tuottojen kotiutusvaiheessa euroiksi. Tämä oli varsin simppeli tapa ja monien sijoittajien suosiossa. Verottaja muutti kuitenkin linjauksen radikaalisti kesällä 2018, mikä aiheutti reilun vuoden mittaisen sekasorron.

Verohallinto linjasi vuonna 2018, että virtuaalivaluuttoja ryhdytään verottamaan muiden finanssi-instrumenttien tavoin. Käytännössä jokainen myyntitapahtuma realisoi arvonmuutoksen, ei pelkästään euroiksi vaihtaminen.

coinmotion
Coinmotion on suosittu kryptovaluuttojen osto- ja myyntipalvelu.

Vuoden 2018 linjaus toi Suomen verotuksen muiden maiden tyyliseksi, tosin yhdellä merkittävällä puutteella. Verohallinto ilmoitti, että luovutustappiot eivät olisi vähennyskelpoisia. Tämä tarkoitti käytännössä sitä, että kryptovaluuttasijoittaminen muuttui täysin mahdottomaksi.

Suomen kryptovaluuttayhteisö ei onneksi niellyt tätä epäkohtaa, vaan ryhtyi taisteluun. Verohallinnon epäreilut linjaukset vietiin lopulta aina korkeimpaan oikeuteen saakka, josta saatiin sijoittajille mieluinen päätös. Virtuaalivaluuttojen eri luovutustilanteissa pitää soveltaa tuloverolain luovutusvoittoa koskevia säädöksiä mukaan lukien luovutustappioiden vähentäminen.

Tilanne oli pitkään vaikea, sillä sijoittajia vaivasi epävarmuus etenkin vuoden 2018 verokohtelusta. Lisäksi verohallinto ei päivittänyt virallista ohjettaan vastaamaan KHO:n päätöksiä.

Verohallinto julkaisi vihdoin uuden ohjeen lokakuussa 2019. Tässä päivityksessä saatiin vihdoin virallinen korjaus luovutustappioiden käsittelyyn. Tuoreimmassa päivityksessä todetaan, että realisoitunut tappio vähennetään luovutustappiota koskevien säännösten mukaisesti.

Katso verohallinnon ohjeistus kohdasta 1.2 Yleistä virtuaalivaluuttojen verotuksesta.

Kryptovaluuttojen asema Suomessa

Tällä hetkellä näyttää siltä, että kryptovaluutat eivät ole saamassa virallisen maksuvälineen asemaa Suomessa lähivuosina. Useat maailman maat ovat lainsäädännössään huomattavasti Suomea pidemmällä, mutta kryptoilla on silti matkaa valuutan asemaan.

Virallinen maksuväline olisi todella iso askel, ja Suomen tapauksessa se vaatisi myös EU-tason linjausta asiasta. Kyseessä on todella merkittävä asia,  sillä esim. verottaja hyväksyy maksut vain virallisella maksuvälineellä ja kauppiaiden on otettava se maksuna vastaan palveluista ja hyödykkeistä. Tällaista linjausta ei tehdä heppoisin perustein.

Verohallinto kertoo uudessa linjauksessaan seuraavaa:

“Virtuaalivaluuttaa pidetään korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen (KHO 2019:42) mukaisesti tuloverolain 45 §:n 1 momentissa tarkoitettuna omaisuutena, mutta se ei kuitenkaan ole arvopaperi. Virtuaalivaluuttaa ei myöskään rinnasteta verotuksessa virallisiin valuuttoihin tai muihin maksuvälineisiin. Käytännössä virtuaalivaluutan käyttöalaa ei ole rajoitettu ja sen käyttö kuuluu osapuolten sopimusvapauden piiriin.”

Jos Bitcoin rinnastettaisiin euroon, niin sitä ei voitaisi verottaa hyödykkeiden ostoissa kuten nyt. Bitcoinin sekä muiden kryptovaluuttojen on ensin yleistyttävä markkinavetoisesti riittävän laajalle ennen kuin virallisen maksuvälineen statusta voidaan harkita.

Katso verohallinnon ohjeistus kohdasta 1.2 Yleistä virtuaalivaluuttojen verotuksesta.

Kryptovaluuttojen verotus – arvonmuutos realisoituu heti

Kuten aiemmin todettiin, kryptovaluuttojen verotus muuttui merkittävästi kesällä 2018 tehdyssä päivityksessä. Vuosia vanha linjaus vaihdettiin nykyaiseen malliin, jossa arvonmuutos realisoituu heti.

Koska virtuaalivaluutat eivät ole vielä maksuvälineen asemassa, niin käyttö missä tahansa tilanteessa realisoi arvonnousun verotuksen. Yleisimpiä tapauksia ovat:

  • Virtuaalivaluutta vaihdetaan toiseen virtuaalivaluuttaan kryptovaluuttapörssissä
  • Virtuaalivaluutasta luovutaan siirtämällä se toisen osapuolen haltuun hankkimalla hyödykkeitä tai palveluita
  • Virtuaalivaluutta vaihdetaan euroihin tai mihin tahansa muuhun viralliseen valuuttaan

Vastaava malli on käytössä monissa muissakin maissa, ja se muistuttaa arvopapereiden kauppaa. Esimerkiksi osakekaupassakin arvonnousun verotus realisoituu osakkeen myynnin yhteydessä.

krypto uutiset
Aktiivinen treidaaja joutuu pitämään tarkkaa kirjaa kaupoistaan.

Käytännössä virtuaalivaluuttoja verotetaan FIFO-periaatteella, eli ensin hankittu myös myydään ensin. Oletetaan tapaus, jossa ostat Bitcoinia kolmessa erässä:

  1. Osto 10 Bitcoinia hintaan 100€/kpl
  2. Osto 50 Bitcoinia hintaan 500€/kpl
  3. Osto 20 Bitcoinia hintaan 200€/kpl

Jos seuraavaksi myyt 30 Bitcoinia hintaan 1000€ kpl, niin verotuksen kannalta järjestys on seuraava:

  1. Myynti 10 Bitcoinia, joiden ostohinta 100€
  2. Myynti 20 Bitcoinia, joiden ostohinta 500€

Myymiesi Bitcoinien hankintahinta on ollut siten 10*100€ + 20*500€ eli 11000€. Voittoa kertyy edellä kuvatusta Bitcoinin myynnistä (30 Bitcoinia hintaan 1000€ / kpl) siten mukavat 19000 euroa.

Sama logiikka toimii myös silloin, jos myyt kryptovaluuttoja tappiolla. Jos olisit maksanut ensimmäisestä 10 Bitcoinin erästäsi 2000€ / kpl, niin edellä kuvatussa kaupassa hankintahinnaksi muodostuisi 10*2000€ + 20*500€ eli 30000 euroa. Näin ollen kaupan verovaikutus olisi nolla.

Tässä kohtaa on tärkeä huomata ns. hankintameno-olettama. Verohallinto kertoo siitä seuraavaa:

Virtuaalivaluutan realisoitunut arvonnousu on veronalaista luovutusvoittoa, joka lasketaan verovelvolliselle edullisemmalla tavalla: luovutusvoittoa laskettaessa luovutushinnasta voidaan vähentää joko todellinen hankintahinta kuluineen tai vaihtoehtoisesti niin sanottu hankintameno-olettama ilman mitään muita kuluja. Hankintameno-olettamaa käytettäessä vähennys on 20 % luovutushinnasta, jos omaisuus on omistettu alle 10 vuotta ja 40 %, jos omaisuus on omistettu vähintään 10 vuotta.

Verohallinnon sivuilta löytyy hyviä esimerkkejä tapauksista, joissa virtuaalivaluuttaa vaihdetaan euroiksi, palveluiksi tai toiseksi virtuaalivaluutaksi. Käytännössä kaikissa tapauksissa selvitetään hankittavat tuotteen, palvelun tai virtuaalivaluutan euromääräinen arvo myyntihetkellä. Tätä verrataan sitten ko. virtuaalivaluutan ostohintaan.

Katso tarkemmin kohdat:

Virtuaalivaluttojen verotus – louhinta

Virtuaalivaluuttojen verotuksessa on kaupankäynnin lisäksi muutamia erityistapauksia. Yleisin näistä lienee louhinta, joka koskee vanhempia Proof of Work -kryptovaluuttoja (Bitcoin, Litecoin) sekä alati yleistyvää Proof of Stake -protokollaa.

Proof of Work -protokollassa louhintaa suoritetaan ko. tarkoituksen soveltuvalla laitteistolla. Louhijat saavat työstään palkkiona kryptovaluuttaa. Louhintapalkkioiden lisäksi mukana voi olla transaktiomaksuja, jotka maksetaan niin ikään kryptovaluutan muodossa.

ASIC - Bitmain Antminer S9
Kuvassa on kiinalaisen Bitmainin valmistama Antminer-louhija.

Verottajan linjaus on PoW-louhinnan suhteen selkeä: kyseessä on ansiotulo, ei pääomatuloa. Palkkiot realisoituvat tuloksi sillä hetkellä, kun louhija saa ne itselleen. Lainaus verohallinnon sivuilta:

Louhinnasta saatu tulo realisoituu louhijan tuloksi (TVL 110 §) sillä hetkellä, kun hän saa sen vallintaansa eli silloin, kun virtuaalivaluutta tai muu vastike siirtyy hänen hallinnoimalleen tilille, virtuaalilompakkoon tai muutoin hänen hallintaansa. Tulo arvostetaan saantokohtaisesti, joten louhintatyön arvo realisoituu aina, kun louhinnasta saadaan tuloa.

Yllä oleva tulo muutetaan euroiksi Verohallinnon mukaan joko päiväkohtaisesti tai kuukausikohtaisesti. Jos henkilö käyttää kk-pohjaista jaksotusta, niin kurssina on silloin käytettävä kyseisen ajanjakson keskikurssia.

Verottajan mukaan kurssin lähteenä voi käyttää jotain tunnettua kryptovaluuttapörssiä. Tärkeää on se, että verovuoden ajan käytetään koko ajan samaa jaksotusta ja samaa kurssilähdettä.

Proof of Work -louhintaa suorittava henkilö voi myös vähentää laitteiston hankintamenoja sekä sähkönkulutusta verotuksessa. Verohallinnon sivuilla on tarkemmat ohjeet poistojen tekemisestä. Sähkönkulutuksessa on pystyttävä erittelemään louhintatyö muusta kulutuksesta, mikä voi olla monissa tapauksissa haastavaa.

Nykyisin yhä suurempaa suosiota saanut Proof of Stake -protokolla mahdollistaa myös virtuaalisen louhinnan, jota kutsutaan “steikkauksena” (engl. staking) eli panostamisena. Käytännössä “louhija” lukitsee tietyn määrän kryptovaluuttaa verkkoon, jonka avulla hän saa tietyn %-osuuden lohkoketjun ylläpitotyön palkkioista.

PoS-louhinta on Verohallinnon mukaan pääomatuloa. Se realisoituu verotettavaksi sillä hetkellä, kun louhintapalkkiot saa haltuunsa. Jos saat esimerkiksi yhden EOS-tokenin palkkiona, jonka arvo on ko. hetkellä 10 euroa, niin kyseinen 10 euroa on silloin bruttotulon suuruus ja samalla ko. tokenin hankintahinta (jos myyt ne joskus eteenpäin).

Tutustu tarkemmin vero-oppaan kohtaan 2.5 Virtuaalivaluutan louhintaan osallistumisesta saatujen varojen verotus

Kryptovaluuttojen verotus – yhteenveto

Kryptovaluuttojen verotus on saatu lokakuussa 2019 tehdyn päivityksen myötä vihdoin selkeäksi. Nyt myös luovutusvoitoista on annettu selvä linjaus, mikä mahdollistaa kryptovaluuttoihin sijoittamisen Suomessa.

On syytä aina muistaa, että jokaisen Suomessa yleisesti verovelvollisen henkilön on itse ilmoitettava mahdollisista tuloistaan verottajalle. Tulo on ilmoitettava riippumatta siitä, onko se syntynyt kotimaassa vai ulkomailla. Verohallinto ohjeistaa tulojen ilmoittamisesta seuraavasti:

“Vaikka virtuaalivaluuttoja ei pidetä verotuksessa arvopapereina, virtuaalivaluuttojen käytöstä aiheutuneet luovutusvoitot ja -tappiot ilmoitetaan erillisen virtuaalivaluuttoja koskevan ilmoituslomakkeen puuttuessa arvopapereiden luovutusvoiton tavoin OmaVero -palvelussa (tai 9A lomakkeella).

Louhinnasta (proof of work -protokolla) verovuoden aikana saatujen tulojen määrä tulee ilmoittaa kohdassa muut ansiotulot. Louhintaan kohdistuvat kulut on ilmoitettava erikseen ansiotulon hankintaan kohdistuvissa menoissa. Jos kyseessä on louhintamuoto, josta saatu tulo verotetaan pääomatulona (proof of stake -protokolla), saatu tulo ilmoitetaan veroilmoituksella muuna pääomatulona ja mahdolliset vähennykset kohdistetaan tähän tuloon.”

Voit myös hakea ennakkoveroa jo verovuoden aikana virtuaalivaluutoista saaduille tuloilla.

Tässä artikkelissa mainittujen asioiden lisäksi Verohallinto antaa ohjeita mm. ICO:sta saatuihin tuloihin, forkkeihin, peleistä saatuihin tuloihin sekä yritystoimintaan. Kannattaa siis lukea uusin ohjeistus huolellisesti.

Entä sitten omien treidien kirjanpito? Vaikka et olisi aktiivitreidaaja, niin verotettavan tulon laskenta menee helposti vaikeaksi käsipelillä. Markkinoilta löytyy nykyään monia ohjelmia, joihin voit ladata pörsseissä olevat treidit esim. Excel-tiedostona tai tekstitiedostona. Kirjanpito-ohjelma laskee sitten automaattisesti myyntivoitot ja -tappiot jokaiselle treidille.

Bitcoinkeskus suosittelee tutustumaan Cointracking-ohjelmistoon, joka on ehdottomasti markkinoiden parhaimmistoa. Se tukee käytännössä kaikkia tunnettuja pörssejä. API:n avulla voit jopa automatisoida treidien siirtämisen ohjelmaan. Cointrackingin avulla voit myös tehdä laskelman verottajaa varten.

Alec Baldwin eToro


Disclaimer: Bitcoinkeskus ei anna sijoitusvinkkejä eikä suosittele ostamaan mitään tiettyä kryptovaluuttaa. Kryptovaluutat sisältävät suuren riskin sijoituksen menettämisestä. Vuoden 2018 aikana suurin osa tunnetuista kryptovaluutoista on pudonnut yli 90% kurssihuipustaan. Lue lisää info-sivulta.

Ei kommentteja, oletko sinä ensimmäinen?

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.


*