Virtuaalivaluuttojen verotus – Verohallinnon uusi ohjeistus

virtuaalivaluuttojen verotus | kryptovaluuttojen verotus

Kryptovaluuttojen verotus muuttuu 29.5.2018 alkaen. Verohallinto on julkaissut aiheesta uuden ohjeen, minkä johdosta Bitcoinin sekä muiden virtuaalivaluuttojen verotus muuttuu oleellisesti aiemmasta. Tässä artikkelissa käydään läpi Verohallinnon uuden ohjeistuksen sisältöä sekä vaikutuksia kryptosijoittajiin.

Verohallinnon julkaisema artikkeli löytyy tästä linkistä: Henkilöasiakkaan tuloverotus: Virtuaalivaluuttojen verotus


Huom. tärkeää!

Verohallinto on julkaissut 7.10.2019 uuden ohjeen virtuaalivaluuttojen verotuksesta. Lue ohje tästä linkistä.

Alla oleva artikkeli perustuu vielä vanhaan ohjeeseen. Se päivitetään mahdollisimman pian vastaamaan uusia säädöksiä!


Virtuaalivaluuttojen verotus – yleistä

Verohallinnon uusin ohjeistus on ensimmäinen päivitys vuonna 2013 julkaistun version jälkeen. Kryptosijoittajien odotukset uuden ohjeen sisällöstä olivat positiivisia, mutta lopputulos jättää asiantuntijoiden mielestä paljon parannettavaa. Keskustelu aiheesta on vasta alkanut.

Yleisellä tasolla virtuaalivaluutat ovat Verohallinnon linjauksen mukaan vertaisverkossa luotuja ja siirrettäviä elementtejä, joilla ei ole virallisen maksuvälineen asemaa Suomessa.

”Virtuaalivaluutasta tai sen käytöstä ei ole virallista sääntelyä, minkä vuoksi virtuaalivaluutan käyttöala kuuluu osapuolten sopimusvapauden piiriin. Virtuaalivaluuttoja voidaan siten vaihtaa myyjän ja ostajan niin sopiessa joko virallisiin valuuttoihin, toisiin virtuaalivaluuttoihin, hyödykkeisiin tai palveluihin.”

Verohallinnon mukaan kaikki virtuaalivaluutat kuuluvat tämän säätelyn alle, vaikka jotkut niistä ovatkin sidottu viralliseen valuuttaan (esim. Tether).

Tällä hetkellä näyttää siltä, että kryptovaluutat eivät ole saamassa virallisen maksuvälineen asemaa aivan lähivuosina. Useat maailman maat ovat lainsäädännössään huomattavasti Suomea pidemmällä, mutta kryptoilla on silti matkaa valuutan asemaan.

Virallinen maksuväline on iso askel, ja Suomen tapauksessa se vaatisi todennäköisesti myös EU-tason linjausta asiasta. Esimerkiksi verottaja hyväksyy maksut vain virallisella maksuvälineellä ja kauppiaiden on otettava se maksuna vastaan palveluista ja hyödykkeistä.

Bitcoinin sekä muiden kryptovaluuttojen on ensin yleistyttävä markkinavetoisesti riittävän laajalle ennen kuin virallisen maksuvälineen statusta voidaan harkita. Projektit kuten Pundi X ja Monaco ovat esimerkkejä siitä, kuinka kryptovaluutat saadaan tulevaisuudessa maksuvälineeksi fiat-rahan rinnalle.

Kryptovaluuttojen verotus muuttuu: arvonmuutos realisoituu heti

Kryptovaluuttojen verotus Suomessa oli tähän asti yleisestä linjauksesta poikkeavalla tasolla. Veroja on maksettu vasta siinä vaiheessa, kun kryptovaluutat on vaihdettu fiat-rahaksi. Lisäksi tappioita ei ole voinut vähentää verotuksessa.

Kryptosijoittajat ovat voineet treidata vapaasti kryptovaluuttoja keskenään, jonka jälkeen he ovat ”kotiuttaneet” haluamansa määrän Bitcoineja euroiksi. Verot on siten maksettu näistä transaktioista.

Nyt asiaan on luvassa merkittävä muutos, sillä uuden linjauksen mukaan virtuaalivaluuttan käyttö missä tahansa tilanteessa realisoi sen arvonnousun verotuksen. Esimerkkejä:

  • Virtuaalivaluutta vaihdetaan toiseen virtuaalivaluuttaan kryptovaluuttapörssissä
  • Virtuaalivaluutasta luovutaan siirtämällä se toisen osapuolen haltuun hankkimalla hyödykkeitä tai palveluita
  • Virtuaalivaluutta vaihdetaan euroihin tai mihin tahansa muuhun viralliseen valuuttaan

Vastaava malli on käytössä monissa muissakin maissa, ja se muistuttaa arvopapereiden kauppaa. Esimerkiksi osakekaupassakin arvonnousun verotus realisoituu osakkeen myynnin yhteydessä.

Verottajan ohjeistuksen mukaan virtuaalivaluuttojen realisoitunutta arvonnousua verotetaan Suomessa pääomatulona, eikä positiivinen arvonnousu ole miltään osin verovapaata. Verotuksessa jokainen kauppaa käsitellään erikseen.

Verohallinnon uusi linjaus on kuitenkin ongelmallinen tappioiden vähentämisen vuoksi, jota käsitellään seuraavaksi.

Verohallinto linjaa: tappiot eivät ole vähennyskelpoisia

Verohallinto on ohjeistanut myös aiemmin, että luovutustappiot eivät ole virtuaalivaluuttojen kohdalla vähennyskelpoisia. Toisin sanoen: voitoista on maksettava verot, mutta tappiota ei voi vähentää. Tämä ongelma on ollut jossain määrin siedettävä siitä syystä, että arvonnousun verotus on realisoitunut vasta krypto -> euro -myynnin yhteydessä.

Koska uusi ohjeistus alkaa verottaa myös jokaista krypto -> krypto -treidiä, tästä tulee sijoittajille valtavia ongelmia. Verohallinnon kanta:

”Koska virtuaalivaluutta ei ole tuloverolaissa tarkoitettu arvopaperi, virtuaalivaluutan käytön yhteydessä syntyvää, virtuaalivaluutan arvonlaskusta johtuvaa menetystä ei voida vähentää tuloverotuksessa TVL 50 §:n luovutustappiota koskevien säännösten mukaan. Virtuaalivaluutan arvonlasku ei ole muullakaan perusteella tuloverotuksessa vähennyskelpoinen. Verohallinto soveltaa samaa periaatetta kaikkiin eri virtuaalivaluuttoihin. (ks. myös KVL 54/2017, ei lainvoimainen)”

Verohallinto perustelee linjaustaan vertaamalla kryptovaluuttoja ns. CFD-sopimuskauppaan.

Käytännössä tapahtuu seuraavaa:

Oletetaan, että henkilöllä on omistuksessaan 200 kpl virtuaalivaluutta A:ta, joiden hankintahinnat ja järjestys ovat seuraavat:

100 kpl 1.1.2017 hankitut à 25 € (yhteensä 2 500 €)
100 kpl 1.2.2017 hankitut à 10 € (yhteensä 1 000 €)

Oletetaan, että henkilö myy kaikki valuuttansa 1.8.2017 hintaan 20 € / kpl.

Ensimmäiset 100 kpl aiheuttavat henkilölle 500 euron tappion, mutta tämä ei ole verohallinnon mukaan vähennyskelpoinen. Seuraavat 100 kpl aiheuttavat henkilölle 1000 euron myyntivoiton, joka on verotettavaa tuloa.

Yhteensä henkilön tulot ovat verottajan näkökulmasta 1000 euroa eikä 500 euroa, koska tappiot eivät ole vähennyskelpoisia.

Uuden lainsäädännön ongelmat

Verottajan uusi ohjeistus aiheuttaisi toteutuessaan valtavia ongelmia aktiivisille sijoittajille. Käytännössä edessä on hyvin nopeasti tilanne, jossa aktiivitreidaajalle kertyy enemmän verotettavaa, kuin hänellä on edes pääomaa! Uusi linjaus lopettaisi toteutuessaan kryptovaluuttojen aktiivisen treidauksen Suomessa ja ajaisi myös alan yritykset ulkomaille.

Tilanne on nyt mielenkiintoinen, sillä aivan äskettäin on saatu myös hallinto-oikeuden päätös aiheeseen liittyen. Siinä todetaan seuraavasti:

”Kun virtuaalivaluuttojen osalta ei verolainsäädännössä ollut olemassa erityisiä säännöksiä, hallinto-oikeus katsoi, ettei kuvatuista virtuaalivaluuttojen vaihdoista saatuun voittoon ollut perusteita olla soveltamatta omaisuuden luovutusvoittoa koskevia säännöksiä.

Ennakkoratkaisua muutettiin siten, että käytettäessä kuvatuin tavoin vastikkeellisesti hankittua virtuaalivaluuttaa toisen virtuaalivaluutan hankkimiseen, käytetyn virtuaalivaluutan arvonnousu on pääomatuloa, johon sovelletaan luovutusvoiton laskemista koskevia säännöksiä.”

Verotukseen erikoistuneen Tax Fenix Oy -yhtiön mielestä tämä päätös tarkoittaa käytännössä sitä, että luovutusvoittojen lisäksi myös -tappiot olisivat vähennyskelpoisia. Näin ollen hallinto-oikeuden päätös olisi ristiriidassa uusimman ohjeistuksen kanssa.

Verohallinnon uutta ohjeistusta on kritisoitu laajalti, sillä sen sisältöä ei voida millään tavoin pitää reiluna. Eilen käydyssä Konsensus Ry:n paneelikeskustelussa tuli selväksi, että uusi linjaus uhkaa ajaa ammattisijoittajat pois Suomesta. Kryptovaluuttojen ammattimainen treidaus olisi nykyisen lainsäädännön mukaan käytännössä mahdotonta.

Tässä kohtaa valtio menettäisi myös paljon muuta kuin kryptovaluuttojen verotulot. Jos niillä rikastuneet ihmiset asuvat Suomessa, he käyttävät myös rahaa palveluihin ja vahvistavat osaltaan koko taloutta. Monissa maissa kryptovaluuttojen verotusta on päinvastoin lievennetty, mikä voisi tuoda loppujen lopuksi valtion kassaan paljon enemmän rahaa esim. ALV:n ja muiden verojen muodossa.

Yksi asia on varmaa: moni pienisijoittajakin ihmettelee tällä hetkellä sitä, kuinka kaikista treideistä on oikein mahdollista pitää kirjaa? Bitcoinkeskus suosittelee tutustumaan CoinTracking -ohjelmistoon. Sen vuosimaksu on varsin maltillinen, ja CoinTracking tukee kaikkia maailman tunnetuimpia pörssejä. Voit helposti tuoda järjestelmään satoja tai tuhansia transaktioita käyttämistäsi palveluista, jonka jälkeen CoinTracking laskee voitot ja tappiot automaattisesti.

cointracking

Suomi on (valitettavasti) takapajula kryptovaluuttojen maailmassa

Verohallinnon uusin ohjeistus on jälleen yksi esimerkki siitä, että Suomi on jäämässä takapajulaksi kryptovaluuttojen maailmassa. Tämä on todella valitettavaa, sillä Suomesta löytyy todella paljon teknologia-alan osaamista.

Suomi nousi aikoinaan Nokian johdolla maailman kärkeen mobiiliteknologian ja internetin hyödyntämisessä. Nyt olisi mahdollisuus ottaa osa myös lohkoketjuteknologiaan ympärille syntyvistä miljoonista uusista työpaikoista. Suomen lainsäädäntö ei valitettavasti tue tällaista skenaariota.

Uuden ohjeistuksen julkaisutapa aiheutti myös melkoista ärtymystä kryptoaktiivien keskuudessa. Verottajan julkaisema päätös levisi ihmisten tietoisuuteen vasta heinäkuun alussa, vaikka ohjeistus oli julkistettu jo 29.5.2018. Verohallinto perusteli viiveen aiheutumista käännöstyöllä ruotsin kielelle.

Samaan aikaan esim. Ruotsista ja Islannista on tullut monien louhintayritysten kohdemaa. Malta ja Sveitsi houkuttelevat alan yrityksiä suotuisalla lainsäädännöllään, ja esim. Saksassa kryptovaluuttojen myynneillä on mahdollista välttää verot kokonaan. Suomessa tilanne on jokseenkin päin vastainen: Coinmotion-palvelua pyörittävä Prasos Oy on kertonut julkisesti heidän ongelmistaan saada Suomesta edes pankkitiliä!

Yksityissijoittajia on myös kohdeltu poikkeuksellisesti, jos heidän tililleen on ilmestynyt kryptovaluuttoihin liittyviä siirtoja. Pankkitilejä on jäädytetty ja henkilöitä on saatettu kutsua jopa puhutteluun pankkiin, jossa sijoitustoiminnasta on pitänyt antaa selvitys. Jokin aika sitten Danske Bank poisti mm. Nordnetin tarjoaman Bitcoin ETN -rahastotuotteen listoiltaan, ja Nordea on kieltänyt työntekijöiltään sijoittamisen kryptovaluuttoihin.

Vastaavia esimerkkejä riittää viime vuosilta – positiivisia uutisia on sen sijaan valitettavan vähän.

Uusin Verohallinnon ohjeistus on aiheuttanut jo valtavasti keskustelua sosiaalisessa mediassa. Tällä hetkellä jokaisen kryptosijoittajan ja alan aktiivin kannattaa seurata tilannetta tarkasti ja pyrkiä vaikuttamaan asiaan.

Uusin hallinto-oikeuden päätös on hyvä esimerkki siitä, että päätöksiä asian ympärillä tehdään koko ajan. Toivottavasti uusin Verohallinnon ohjeistus saataisiin korjattua sellaiseen muotoon, joka kohtelisi kryptosijoittajia reilusti. Tällainen lopputulos johtaisi varmasti myös korkeimpaan mahdolliseen verokertymään.

Lopuksi vielä terveiset Konsensus Ry:n suunnalta!

Henkilökohtainen vastuuntunto kunniaan.

Konsensukseen liittymällä, otat ison askeleen henkilökohtaisen vastuunottamisen suuntaan. Pääset mukaan kasvavaan joukkoon vaikuttamaan alan sääntelyyn ja kehitykseen positiivisessa hengessä, sekä osalliseksi korkeatasoista keskustelua telegrammissamme. Jäseneksi voit liittyä osoitteessa konsensusry.fi/join.

Bitcoinkeskus suosittelee myös katsomaan tämän Youtube-paneelikeskustelun:

Kuva: Pexels, Pixabay

Coinmotion


Disclaimer: Bitcoinkeskus ei anna sijoitusvinkkejä eikä suosittele ostamaan mitään tiettyä kryptovaluuttaa. Kryptovaluutat sisältävät suuren riskin sijoituksen menettämisestä. Vuoden 2018 aikana suurin osa tunnetuista kryptovaluutoista on pudonnut yli 90% kurssihuipustaan. Lue lisää info-sivulta.

Ei kommentteja, oletko sinä ensimmäinen?

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.


*