Kryptovaluutat
19
huhti
thorchain

Sivusto sisältää affiliate-linkkejä. Bitcoinkeskus voi olla oikeutettu kompensaatioon, jos vierailet yhteistyökumppaneiden sivuilla linkkiemme kautta. Saat lisätietoja mainoksista info-sivulta.

Mikä on THORChain (RUNE)?

Mikä on THORChain? Kyseessä on hajautettu lohkoketjujen välinen likviditeettiprotokolla, joka mahdollistaa esim. Bitcoinin vaihtamisen Etheriksi ilman keskitettyjä pörssejä. THORChainin avulla voi myös ansaita tuottoa bitcoinille ilman keskitettyjä lainapalveluja. Yksinkertaistetusti, THORChain on hieman kuin eri lohkoketjujen välinen Uniswap. Tässä artikkelissa tutustutaan THORChain historiaan, teknologiaan ja sen RUNE-tokeniin.

Mikä on THORChain (RUNE)?

Aloitetaan sijoittamalla RUNE ensin kryptovaluuttojen oikeaan kategoriaan. Bitcoinkeskus jakaa kryptovaluutat kolmeen selkeästi erilaiseen kategoriaan: valuutat, platformit ja tokenit.

Valuuttoja ovat Bitcoinin lisäksi mm. Litecoin ja Monero. Niiden tarkoituksena on toimia arvon välittäjänä tai säilyttäjänä, eikä niillä ole tämän lisäksi muita merkittäviä ominaisuuksia.

Platformeihin kuuluvat taas mm. Ethereum, Cardano, Polkadot ja Cosmos. Nämä toimivat käyttöjärjestelminä älysopimuksille ja hajautetuille sovelluksille (dapps). Platformien voidaan ajatella olevan hieman kuin iOS tai Android.

Tokenit luodaan olemassa olevan platformin sisälle ja ne ovat pääasiassa käyttö- (utility) tai hallintotokeneita (governance). Tokeneita ovat mm. DeFi-tokenit Aave ja Uniswap.

THORChainin RUNE-token sopii jokseenkin huonosti tähän jaotteluun: sillä on sekä platformin että tokenin ominaisuuksia. Vaikka se ei olekaan Ethereumin kaltainen älysopimusalusta, se käyttää kuitenkin omaa Proof of Stake -lohkoketjua.

RUNE on Binance Chainissa sijaitseva BEP2-token, ja se käyttää Cosmoksen Tendermint-konsensusta.

THORChainin missio on mahdollistaa assettien vaihdot hajautetusti eri lohkoketjujen välillä, joten sen kilpailijoihin voisi luokitella erilaiset hajautetut pörssit, kuten Uniswap, PancakeSwap, SushiSwap sekä tietysti keskitetyt pörssit ja bitcoin-lainapalvelut.

Historia: Binance-tausta eikä selkeää tiimiä

THORChain on ollut projektina olemassa jo varsin pitkään. Sen ensimmäinen versio aloitettiin ja hylättiin vuonna 2018, koska idea luottamuksettomasta (trustless) lohkoketjujen välisestä assettien vaihdannasta ei ollut teknisesti saavutettavissa.

Kryptografian kehitys on kuitenkin nopeaa: uudenlainen tapa skaalata kryptolompakoiden hallinta usean eri osanottajan kesken, ns. threshold signatures, sekä Cosmos-ekosysteemin kehittyminen saivat THORChainin kehittäjät jatkamaan projektia vuonna 2019.

THORChain eroaa monista muista projekteista siten, että sillä ei ole erikseen nimettyä toimitusjohtajaa tai näkyvää tiimiä. Kehittäjät eivät kuitenkaan ole anonyymeja vaan esiintyvät omalla nimellään esimerkiksi Twitterissä. Projektin rakennetta voisi siis kuvailla hajautetuksi ilman selkeää organisaatiorakennetta.

THORChain järjesti IDO:n (Initial Dex Offering) omalle RUNE-tokenilleen Binance DEX:ssä heinäkuussa 2019 keräten suhteellisen vaatimattomat 220 agar000 Yhdysvaltain dollaria.

THORChain on ollut viime päivinä otsikoissa julkaistuaan joitakin päiviä sitten ASGARDEX-pörssinsä (vielä alkuvaiheessa “chaosnet”, koska alkuvaiheessa ongelmia voi ilmetä), joka mahdollistaa mm. lohkoketjujen väliset treidit natiivien assettien välillä ilman keskitettyjä pörssejä.

asgardex

ASGARDEX tukee jo Bitcoinia, Ethereumia, Litecoinia, Bitcoin Cashia ja Binance Chainia, ja se on pian lisäämässä myös johtavia ERC-20 -tokeneita. Treidit pörssissä ovat salamanopeita ja lähes kuluttomia bitcoin- ja ethereum-siirtokuluihin tottuneelle.

THORChain tulee pian myös integroimaan Cosmoksen IBC-protokollan (inter-blockchain communication), mikä tulee lisäämään THORChainiin integroitujen lohkoketjujen määrää.

Bitcoin-treidaamista muihin kryptoihin täysin hajautetusti

THORChainin voidaan nähdä tuovan vaihtoehdon keskitetyille kryptovaluuttapörsseille. Bitcoinin yksi perimmäisistä olemassaoloperusteista on ajatus sen muuttamattomuudesta (immutability). Bitcoin on protokollana avoin kaikille ympäri maailman, eikä sen toimintaan voi yksin vaikuttaa mikään tietty keskitetty taho.

Tästä huolimatta treidatessa bitcoinia muihin kryptoihin on rekisteröidyttävä keskitettyyn palveluun, joiden toimintaperiaatteet ovat kaukana muuttamattomuudesta. Ne toimivat kansainvälisten rahanpesusäädösten mukaan ja ovat näin velvoitettuja keräämään käyttäjistään dataa ja estämään palveluidensa käytön tietyn maalaisilta ihmisiltä.

Keskitetyt pörssit ja välittäjät ovat aina valtioiden armoilla ja muistuttavat näin yhä enemmän kryptopalveluja (kuten steikkausta, lompakkopalveluja ja maksukortteja) tarjoavia pankkeja.

Hajautetut kryptovaluuttapörssit (DEX) on nähty ainakin jo vuodesta 2014 asti ratkaisuna tähän keskittyneisyysongelmaan. Jotkut DEX:it toimivat jo vuonna 2017, ja vuoden 2020 syyskuussa Uniswapin volyymi oli suurempi kuin Coinbasen.

Hajautetuissa pörsseissä on kuitenkin voinut vaihtaa vain Ethereumin ERC-20 -tokeneita. Binance Smart Chain on ollut vuoden 2021 trendi, mutta sekin tukee vain Binancen oman standardin BEP20 -tokeneita. Myös esimerkiksi Solanan päälle rakennetut DEX:it tukevat vain Solanan oman standardin assetteja.

Väliaikaisratkaisuna bitcoinin ja etherin keskinäiseen treidaamiseen on ollut esimerkiksi ERC-20 -tokenina Ethereumin alustalla liikkuva Wrapped Bitcoin -token (WBTC), joka ei kuitenkaan ole sama asia kuin aito ja natiivi bitcoin.

THORChainin ASGARDEX-pörssi tuo ensimmäisen kerran mahdollisuuden treidata natiivia bitcoinia muihin assetteihin ilman että bitcoinejaan täytyy ensin antaa jonkun toisen huostaan. Jos ASGARDEX-pörssiä haluaa kokeilla, niin alla on siihen hyvä esittelyvideo:

Likviditeettipoolit

THORChainin toimintaperiaatteen ymmärtämiseksi on hyvä ensin käsittää, miten hajautetut pörssit toimivat. Sujuvaa kaupankäyntiä varten pörssissä on aina hyvä olla likviditeettiä, joka voidaan järjestää joko ns. tilauskirja- (order book) tai Automated Market Maker (AMM) -periaatteella.

Tilauskirjamallissa treidaajat asettavat osto- ja myyntitoimeksiantoja asseteille ja tilauskirja järjestää nämä toimeksiannot hinnan mukaan. Treidaaminen onnistuu niin kauan kuin asseteille löytyy kysyntää ja tarjontaa. Tilauskirjamalli on tuttu monelle sijoittajalle, sillä useat keskitetyt kryptovaluuttapörssit ja -välittäjät sekä osakevälittäjät toimivat tällä periaatteella.

Pienemmän likviditeetin kryptoassettien vaihdannassa tilauskirjamalli ei kuitenkaan toimi yhtä hyvin, koska kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa helposti ja markkina on altis manipuloinnille.

Bancor oli vuonna 2017 ensimmäinen ns. Automated Market Maker -periaatteella toimiva DEX.

bancor

AMM-mallissa pörssin käyttäjät tallettavat kryptovaroja sovelluksen älysopimuksiin luoden pörssiin likviditeettiä treidaajia varten, ja algoritmi laskee markkina-aktiviteetin perusteella oikean vaihtokurssin ilman että pörssissä on oltava myynti- ja ostotarjouksia perinteiseen tapaan. Likviditeetin tarjoajat saavat korvauksena osan protokollan kaupankäyntikuluista.

Likviditeettipoolien käsite on selitetty tarkemmin tässä Bitcoinkeskuksen oppaassa.

Bancorin likviditeettipooleissa assetteja pystyi vaihtamaan ainoastaan Ethereumin kryptovaluuttaan etheriin, kun taas Uniswapin kakkosversio kesällä 2020 toi mukanaan vastinparit kaikkien ERC-20 -tokenparien välille, esimerkiksi ETH/USDT, LINK/USDT, AAVE/USDC jne.

THORChain nodet (solmut)

Toimivassa DEX:ssä tulee siis olla likviditeetin tarjoajia ja treidaajia. Jotta vaihdettavien assettien ei tarvitse olla pelkästään ERC-20 -tokeneita, THORChain tuo tähän yhtälöön kolmannen osapuolen: THORChain nodet (solmut).

Nämä solmut ovat tietokoneita, jotka käsittävät sekä THORChain-solmun että solmun erikseen jokaiselle lohkoketjulle, jota THORChain tukee, kuten Bitcoin-solmun, Ethereum-solmun jne. Likviditeetin tarjoajien lisäksi myös solmut ansaitsevat osan kaupankäyntipalkkioista.

Sen sijaan että jokin keskitetty taho, kuten kryptovaluuttapörssi, kontrolloisi likviditeettipooleja, THORChainissa niiden yksityisavaimia pitää hallussaan THORChain-solmujen multi-sig -järjestely (threshold signatures).

Esimerkiksi jos käyttäjä haluaa vaihtaa etheriä bitcoiniin, THORChain-solmut noteeraavat Ethereum-solmunsa avulla, että etheriä on vastaanotettu THORChainin ETH-holviin (vault). Tämän jälkeen ne vahvistavat yhteisymmäryksessä käyttäjälle etheriä vastaavan määrän bitcoinia Bitcoin-solmujensa avulla.

Tavalliselle treidaajalle vaihtotapahtuma ei ole monimutkainen: ASGARDEX-pörssin käyttöliittymä vaihtaa kryptovaluutat toisiinsa muutamalla hiiren klikkauksella. Konepellin alla THORChain vaihtaa kuitenkin ensin etherin RUNE-tokeniksi ja RUNE:n bitcoiniksi.

Alla olevalla videolla on tiivistetty THORChainin toimintaperiaate alle kahteen minuuttiin:

Tällä hetkellä solmuja on noin 35. Ajan kuluessa solmujen määrän odotetaan kasvavan yli sataan. Kun THOR-solmu aktivoituu, se voi ansaita tuottoa kuukauden verran ennen kuin se joutuu antamaan paikkansa toiselle THOR-solmulle. Näin solmut vaihtuvat koko ajan muutaman päivän välein, eikä kenelläkään ole lisenssiä tai etuoikeutta toimia THOR-solmuna koko ajan.

35 vahvistajan määrä voi kuulostaa vähäiseltä ja herättää kysymyksen, kuinka hajautettu Thorchain lopulta on. THORChain ei missään tapuksessa ole yhtä hajautettu kuin Bitcoin-verkko itsessään. Se on kuitenkin huomattavasti hajautetumpi kuin mikään alusta, jossa natiivia bitcoinia treidataan tällä hetkellä suurempia määriä.

THORChain-solmut ovat myös anonyymeja ja niiden kokoonpano vaihtuu parin päivän välein. Tapahtumien vahvistaminen on myös järjestetty satunnaisperiaatteella niin, ettei kukaan vahvistajista tiedä ketkä solmuista vahvistavat tiettyjä tapahtumia.

Taloudelliset insentiivit ja RUNE-token

Kun anonyymit THORChain-solmut kerran kontrolloivat miljardien dollarien edestä bitcoinia, niin mikä estää niitä kavaltamasta näitä varoja? Tässä mukaan astuu THORChainin RUNE-token, jonka tarkoitus on luoda ekosysteemiin taloudelliset insentiivit. RUNE on myös se elementti, johon koko THORChain perustuu.

Jos RUNE on suunniteltu oikein, THORChain voi onnistua tavoitteessaan luoda vaihtoehto keskitetyille pörsseille. Jos se taas on suunniteltu huonosti, niin THORChain ei tule toimimaan.

RUNE-tokenilla on useita käyttötarkoituksia:

  1. THORChainia käyttävät treidaajat maksavat välityspalkkiot solmuille ja likviditeetin tarjoajille RUNE-tokenina.
  2. THOR-solmut maksavat obligaation (bond) RUNE-tokenina etuoikeudesta ja vastuusta transaktioiden vahvistamiseen.
  3. Likviditeetin tarjoajien pitää aina tallettaa RUNE-tokenia toisena vastinparina. Esimerkiksi jos käyttäjä tallettaa bitcoinia likviditeettipooliin 100 000 dollarin edestä, hänen täytyy tallettaa myös RUNE-tokenia 100 000 dollarin edestä. Jos hän ei toimi näin, puolet näistä bitcoineista vaihdetaan RUNE-tokeniksi niin, että likviditeettiparit ovat aina 1:1 (asset X + RUNE).
  4. THORChainin hallintotoken. Tiimi on ilmoittanut tavoitteekseen lopettaa toimintansa kesällä 2022 ja siirtää hallinto täysin RUNE-tokenin haltijoille.

RUNE liittyy myös oleellisesti THORChainin turvallisuuteen. Proof of staken sijaan THORChainin turvallisuusjärjestelyä voisi paremmin kuvata käsitteellä “proof of bond”. Tämä mekanismi varmistaa solmujen rehellisen käyttäytymisen ja rankaisee ankarasti sopimattomasta käyttäytymisestä.

THORChainin turvallisuusdesigniin kuuluu oleellisena osana ns. insentiiviheiluri (“Incentive Pendulum”). THOR-solmuilla on vahva insentiivi lähettää protokollaan bondina arvoltaan kaksinkertainen määrä RUNE-tokenia likviditeettipoolin varoihin verrattuna.

Insentiiviheilurin käsite on selitetty myös alla olevalla videolla alkaen kohdasta 7:10:

Jos esimerkiksi pooleissa on kaikkiaan 10 miljoonan dollarin edestä bitcoinia, etheriä ja USDT:tä, THOR-solmuilla on insentiivi lähettää protokollaan kollektiivisesti 20 miljoonan dollarin edestä RUNE-tokenia.

Jos ne lähettävät vähemmän, THORChainin järjestelmästä tulee “alibondattu”, ja protokolla alkaa kanavoimaan kaupankäyntipalkkioita likviditeetin tarjoajilta THOR-solmuille. Näin solmujen operoimisesta tulee taloudellisesti kannattavampaa kuin likviditeetin tarjoamisesta.

Tämä johtaa ennen pitkää likviditeetin vähenemiseen. Koska solmujen operoimisesta on tullut suosittua, solmut kanavoivat yhä enemmän RUNE-tokenia järjestelmään, kunnes bondatun RUNE-tokenin määrä on kaksinkertainen muihin varoihin verrattuna. Näin tasapaino on jälleen saavutettu anonyymien voittoa tavoittelevien osapuolten kesken.

Heiluri voi olla kallellaan myös toisin päin: jos solmut bondaavat liikaa RUNE-tokenia, järjestelmä alkaa kanavoida kaupankäyntipalkkioita likviditeetin tarjoajille. Tämä tuo järjestelmään lisää likviditeettiä (koska sen tarjoaminen on nyt kannattavampaa), ja THOR-solmut bondaavat RUNE:a yhä vähemmän kunnes tasapaino on saavutettu.

RUNE-token toimii siis järjestelmän vakuutena ja insentiivityökaluna. Mutta miksi juuri RUNE? Miksei vakuutena voisi toimia bitcoin, ether tai USDT:n kaltainen kryptodollari?

THORChainin järjestelmässä on aina enemmän RUNE-tokenia kuin muiden kryptovaluuttojen natiivitokeneita, ja jos mahdollinen hyökkääjä onnistuisi hakkeroimaan järjestelmän, tieto siitä tekisi RUNE-tokenit markkinoilla arvottomiksi.

Tämä insentiivimekanismi tekee jo THORChainin kahden kolmasosan enemmistön hankkimisen yrittämisen taloudellisesti kannattamattomaksi. Hyökkääjä yrittäisi siis periaatteessa hakkeroida omat arvottomat RUNE-tokeninsa.

Oman tokenin avulla THORChain voi myös mm. luoda alustalleen likviditeettiä ja maksaa ohjelmistokehittäjille RUNE-tokeneina heidän tekemästään työstä.

Korkoa bitcoineille syvissä pooleissa

Uniswapiin verrattuna THORChainissa on vähemmän vaihtopareja ja likviditeettipooleja. Tämä tarkoittaa sitä, että likviditeetti ei jakaudu niin usean eri poolin kesken ja pooleista tulee syvempiä.

Tämä johtaa positiiviseen yhteisvaikutukseen: hinnat vaihtelevat treidaamisen yhteydessä vähemmän (slippage), mikä tekee hinnoista houkuttelevampia treidaajille. Tämä puolestaan tuo lisää treidaajia alustalle, mikä tuo lisää tuloja likviditeetin tarjoajille, mikä houkuttelee lisää tarjoajia tuomaan likviditeettiä, mikä lisää likviditeettiä jne.

Ottaen huomioon kuinka hyvin Uniswapilla on mennyt sen sirpaloituneista pooleista huolimatta, THORChainin malli keskittää likviditeetti vähemmille vaihtopareille luo sille hyvät edellytykset luoda syvät likviditeettipoolit esimerkiksi Bitcoinille, monien pörssien hylkäämille privaattikolikoille kuten Monero tai vaikka vuoden 2018 “haamuketjujen” kryptoasseteille, jotka eivät tuota muualla juuri mitään.

Bitcoin-lainapalvelut ovat tulleet viime aikoina yhä suositummiksi. BlockFi:n ja Celsiuksen kaltaiset toimijat antavat bitcoin-hodlaajille mahdollisuuden ansaita passiivista tuloa myymättä bitcoinejaan.

Vaikka keskitetyt lainapalvelut ovatkin usein luotettavia ja säänneltyjä toimijoita, niissä on kuitenkin omat riskinsä. Ne ovat alttiita hakkeroinneille, bugeille, varkauksille tai hallitusten väliintulolle. Lainaaja ei myöskään pysty varmistamaan, mitä nämä yhtiöt tekevät lainatuilla bitcoineilla.

Näiden riskien vastapainoksi lainaaja saa korkotuottoa lainaamalleen bitcoinille. Korot laskevat kuitenkin koko ajan. BlockFi laski hiljattain vuosituottoa yli yhden bitcoinin talletuksille kahteen prosenttiin.

Vuosituotto Bitcoin-talletuksille THORChainin protokollassa on ollut viime päivinä useita kymmeniä prosentteja. Alla olevassa twiitissä näkyy jopa huikea 52,2 prosentin lukema.

Toki THORChaininkin käytössä on riskejä: etenkin alkuvaiheessa protokollariski on syytä ottaa huomioon.

Jos THORChain onnistuu houkuttelemaan yhä enemmän likviditeettiä pooleihinsa ja viemään markkinaosuutta keskitetyiltä toimijoilta, se saattaa onnistua poistamaan institutionaalisten sijoittajien kovasti pelkäämää volatiliteettia DeFi-markkinoilta.

Yhteys Binancen perustajaan?

Coin Bureau-kryptovaluuttakanava esitti pari kuukautta sitten THORChain-katsauksessaan mielenkiintoisen “salaliittoteorian” siitä, että Binance-pörssi tai itse jopa Binancen perustaja ja toimitusjohtaja Chanpeng Zhao tai tuttavallisemmin “CZ” olisi anonyymin THORChain-projektin takana.

Voit tsekata videon tästä:

CZ:n kerrotaan esittäneen haastattelussa näkemyksen keskitettyjen pörssien vääjäämättömästä tuhosta sen seurauksena, että niiden täytyy kasvavan kilpailun takia laskea kaupankäyntikuluja yhä matalammiksi. Tästä syystä monet keskitetyt pörssit ovatkin alkaneet muotoutua mm. steikkausta ja maksukortteja tarjoaviksi ekosysteemeiksi.

Syksyllä 2020 julkisuuteen vuotanut Tai Chi -dokumentti paljasti myös sen, ettei CZ ole mikään kryptoregulaation suurin ystävä.

Tarkemmin THORChainin ja Binancen yhteyttä tarkasteltaessa, ajatus CZ:stä THORChainin takana ei tunnu täysin mahdottomalta. CZ on tunnettu strategisesta pelisilmästään ja kyvystään kryptomaailman 4D-shakkiin.

Kuinka usein anonyymien kehittäjien projekti, jolla ei ole sen kummempaa kassaa tai innokasta yhteisöä yhtäkkiä lanseeraa tokeninsa Binance Chainissa ja muodostaa useita solmuja ympäri maailman?

Salaliittoteoria tai ei, mutta maailman suurimman kryptovaluuttapörssin johtajan voisi kuvitella uunnittelevan uusia aluevaltauksia tilanteessa, jossa keskitetyillä pörsseillä ei ole tulevaisuutta perinteisessä pelkän kaupankäyntivälittäjän merkityksessä.

Sen sijaan että hän muuttaisi pörssinsä ulkoasua (mikä voisi herättää epäluuloja), parempi ratkaisu voisi olla integroida back-endiin THORChainin kaltainen nopea, yksityisyyden mahdollistava ja lohkoketjut yhdistävä ratkaisu.

RUNE-token ostaminen

RUNE-tokenin maksimimäärä on 500 000 000 ja näistä kierrossa on noin puolet. THORChain-protokollan välityskustannukset poltetaan, joten RUNE on deflatorinen token.

RUNE:n markkina-arvo on tätä kirjoittaessa huhtikuussa 2021 noin 3,5 miljardia ja se sijoittuu kryptovaluuttojen rankingissa sijalle 40. THORChain on lupaava projekti ja varmasti yksi niistä, joilla on potentiaalia nousta top 10 -kryptovaluuttojen joukkoon, varsinkin jos se onnistuu saamaan “Bitcoin-maksimalistien” huomion ja hyväksynnän.

RUNE-tokenin ostaminen onnistuu parhaiten Binancesta, josta löytyy myös paras likviditeetti sekä vaihtoparit RUNE/USDT, RUNE/BTD, RUNE/BUSD ja RUNE/BNB. Binance tukee talletuksia kryptovaluutoilla, luottokortilla ja SEPA-pankkisiirrolla.

Osta RUNE Binancesta

RUNE-tokenia ei voi ostaa suomalaisista kauppapaikoista. Coinmotionista tai Northcryptosta voi kuitenkin ostaa bitcoinia helposti ja siirtää ne sen jälkeen Binanceen, jossa ne voi vaihtaa suoraan RUNE-tokeniin.

RUNE-tokenin säilyttämiseen kelpaa mikä tahansa BEP2-standardia (eli Binance Chainin standardia) tukeva kryptovaluuttalompakko. Näitä ovat mm. Ledger-kylmälompakko sekä mobiililompakko TrustWallet.

THORChain-tiimi on myös kehittämässä omaa Asgard X -lompakkoa, joka tullaan integroimaan suoraan THORChainin kanssa ja siinä voi säilyttää RUNE-tokenin lisäksi kaikkia THORChainin ekosysteemissä liikkuvia kolikoita.


Oletko jo tilannut Bitcoinkeskuksen uutiskirjeen? Jos et, niin klikkaa tästä ja liity postituslistalle! Tarjolla on joka viikko teknistä analyysia sekä katsauksia tärkeimpiin tapahtumiin!

Teemu Antikainen

Teemu Antikainen on erityisesti hajautettuja rahoituspalveluja (DeFi) aktiivisesti seuraava kryptovaluutta-analyytikko. Teemun kiinnostuksen kohteisiin kuuluvat myös mm. Bitcoin, taloudellinen osallisuus (financial inclusion) sekä makrotalouden kiemurat.