Opas: mikä on Tezos?

tezos kryptovaluutta

Tezos on noussut yhdeksi kesän 2018 puhutuimmista kryptovaluutoista. Tezos -token nousi kuin tyhjästä kryptovaluuttojen top 20 -listalle heinäkuun alussa, jolloin sen beta-verkko julkaistiin. Tässä artikkelissa käydään läpi Tezos-ekosysteemin eroja sen kilpailijoihin sekä kohuja herättäneitä tapahtumia viimeisen vuoden ajalta.

Tezos haastaa Ethereumin sekä muut platformit

Asetetaan Tezos ensin oikeaan paikkaan kryptovaluttojen universumissa. Kuten yllä oleva otsikko kertoo, kyseessä on ns. platform-tuote. Tezos sijaitsee samassa kategoriassa kuin Ethereum, EOS, NEO sekä muut vastaavat projektit. Kyseessä on yksinkertaisesti ilmaistuna älysopimuksia sekä dApp-sovelluksia tukeva ekosysteemi.

Tezos ei siis kilpaile maksuvälineen asemasta Bitcoinin, Litecoinin tai muiden kryptovaluuttojen kanssa. Tezos haluaa olla tulevaisuudessa vaihtoehtoinen ohjelmointialusta Ethereumille. Se tarjoaa hieman erilaisia ominaisuuksia muihin platformeihin nähden, joita käydään läpi seuraavassa.

XTZ-lyhennettä käyttävä token on Tezos-ekosysteemin natiivivaluutta. Sen idea on sama kuin kilpailijoilla, eli XTZ-tokenia käytetään yksinkertaisesti sanottuna koko järjestelmän pyörittämiseen.

Tezosin white paper on julkaistu jo vuonna 2014

Tezos-projektin perustaja on Arthur Breitman, jonka tausta on sovellettun matematiikan, tietojenkäsittelytieteen ja fysiikan parista. Hän muutti 2000-luvulla Ranskasta Yhdysvaltoihin opiskellakseen rahoitusmatematiikkaa ja työskenteli mm. investointipankki Morgan Stanleyssä.

Projektissa on ollut alusta asti mukana myös hänen vaimonsa, Katherine Breitman, johon Arthur tutustui vuonna 2010 Anarcho-Capitalist -tapahtumassa. Tezos on henkilöitynyt vahvasti tähän aviopariin.

Arthur Breitman on ollut mukana kryptovaluuttojen maailmassa jo pitkän aikaa. Hänelle syntyi 2010-luvun alkupuolella visio siitä, miten kryptovaluutan hallinto pitäisi Bitcoinin sijasta toteuttaa. Vuonna 2014 alkoi tapahtua, kun nuori IT-guru nimeltään Vitalik Buterin julkaisi Ethereumin white paperin. Breitman kävi koko Ethereumin koodin läpi ja totesi Buterinin idean olevan todella paljon hänen oman visionsa mukainen.

Ethereumin hallintorakenne oli silti Breitmanin mielestä puutteellinen, joten hän halusi luoda oman versionsa. Breitmanin visiossa kehitystyö ja hallinto olisi järkevästi hajautettu yhteisön haltuun, jolloin tarvetta hard forkeille ei olisi koskaan olemassa.

Breitman päätti julkaista (salanimellä L.M Goodman) vuonna 2014 white paperin sekä position paperin, jossa hän kertoi omat visionsa.

“Most importantly, Tezos supports meta upgrades: the protocols can evolve by amending their own code. To achieve this, Tezos begins with a seed protocol defining a procedure for stakeholders to approve amendments to the protocol, including amendments to the voting procedure itself.”

Breitman yritti saada hankkeelle rahoitusta eri lähteistä, mutta hänen ideansa eivät saaneet vielä tässä vaiheessa suurta kannatusta.

Tezos ICO ja lähihistorian kohut

Arthur Breitman työskenteli vuoteen 2016 asti Morgan Stanley -investointipankissa. Hän perusti samaan aikaan Dynamic Ledger Solutions -nimisen yrityksen, joka omisti Tezos-projektin koodit.

Vuoden 2016 aikana Breitman irtisanoutui pankkimaailmasta ja alkoi suunnitella rahoitusta ICO:n avulla. Hän onnistui saamaan suunnitteluvaiheessa eri sijoittajilta 612.000 dollaria, joiden avulla perustettiin Tezos Foundation. Sen kotipaikaksi tuli Sveitsin Zug, joka tunnetaan nimellä ”crypto valley” johtuen sen suosiollisesta lainsäädännöstä kryptomaailmaa kohtaan.

Tezosin rahat alkoivat loppua jo ennen ICO:n käynnistystä, joten tunnettu enkelisijoittaja Tim Draper päätti osallistua projektiin 1,5 miljoonan dollarin panoksella. Tezosin heinäkuussa 2017 pidetty ICO oli lopulta valtava menestys. Se keräsi 66.000 Bitcoinia ja 361.000 Etheriä, joiden yhteisarvo oli tuohon aikaan 232 miljoonaa dollaria. Tezosin ICO oli EOS:n jälkeen vuoden 2017 suurin.

Seuraavaksi Breitmanin Dynamic Ledger Solutions -yrityksen oli tarkoitus myydä Tezosin koodit ja muu materiaali Tezos Foundationille. Seurauksena oli kuitenkin valtava riitely Breitmanin sekä Tezos Foundationin johtoon palkatun Johann Geversin välillä. Tämän vuoksi Tezos-tokenien jako sijoittajille viivästyi, kuten myös koko Tezos-verkon käynnistäminen.

tezos - arthur breitman
Arthur Breitman vuonna 2017

Lopulta riita saatiin sovittua, mutta säätäminen oli vasta alussa. Tezos joutui lisäksi SEC:n hampaisiin johtuen ICO:n puutteellisesta KYC/AML-prosessista. Viranomaisten painostuksesta johtuen Tezos joutui implementoimaan KYC-prosessin ICO-sijoittajille kesäkuussa 2018, mikä suututti monet.

Arthur Breitman sai myös vuoden 2018 aikana sakot Yhdysvaltain arvopaperipörssiltä johtuen hänen perustamastaan yrityksestä. Breitman ei raportoinut osallisuuttaan siinä asianmukaisesti, joten maksettavaksi tuli 20.000 dollarin sakot. Tämän lisäksi Breitman bannattiin arvopaperien treidaamisesta vuoteen 2020 saakka.

Tezos-projekti on siis ollut viimeisen vuoden aikana lukemattomien kohujen kohteena. Lopulta Tezos-verkon beta-versio saatiin vihdoin käyntiin kesäkuun 30. päivänä vuonna 2018.

Jos Tezosin historia kiinnostaa tarkemmin, niin tämä todella kattava Wired.com -artikkeli käy läpi tapahtumat yksityiskohtaisesti.

Tezos ohjelmistokehitys – formaali varmennus

Miten Tezos sitten eroaa Ethereumista tai muista kilpailevista platformeista?

Ohjelmistokehityksessä (dApps, älysopimukset) Tezos eroaa kilpailijoistaan merkittävästi. Se käyttää älysopimuksissa omaa ohjelmointikieltään, joka on nimeltään Michelson. Jotkut platformit tukevat useita eri kieliä, joilla älysopimuksia voidaan kirjoittaa.

Tezosin valinta johtuu sen käyttämästä verifiointimenetelmästä, joka on nimeltään formal verification eli formaali varmennus. Kyseessä on matemaattinen tapa verifioida koodin oikeellisuus. Se on metodina hyvin raskas, jonka vuoksi sitä käytetään reaalimaailmassa lähinnä sovelluksissa, joissa bugi tarkoittaisi ihmiselämän menetyksiä (lääketiede, ydinvoimalat yms.). Formaali varmennus käydään läpi ymmärrettävässä muodossa mm. tässä ja tässä artikkelissa.

Käytännössä ohjelmakoodin oikeellisuuden varmistaa sitä varten rakennettu matemaattinen malli, jonka avulla saadaan karsittua lukemattomat loogiset virheet. Normaalisti koodivirheitä testataan ihmisten toimesta, joilla on vain rajallinen kapasiteetti käydä läpi eri virhetilanteita.

Tezos on yhteisönsä hallitsema

Tezosin tärkein ominaisuus on varmasti sen hallintotapa. Joidenkin mielestä Tezos on ikään kuin hybridi Ethereumista sekä Dash-kryptovaluutasta, jossa on hieman vastaavia ominaisuuksia.

Kuten aiemmin tuli mainittua, Arthur Breitmanin visio oli luoda ekosysteemi, jossa hard forkeille ei olisi koskaan tarvetta. Tämä saavutetaan siten, että Tezos sisältää on-chain governance -ominaisuuden. Toisin sanoen, TZX-tokenin holdaajat päättävät järjestelmän kohtalosta.

Tezos-yhteisön kehittäjät tekevät ehdotuksia uusista ominaisuuksista, jotka sisältävät teknisten kuvausten lisäksi myös ko. kehittäjälle maksettavan korvauksen. Tämän jälkeen yhteisö äänestää sen tulevaisuudesta.

TZX-tokenin holdaajat hoitavat myös lohkoketjun päivityksen, koska Tezos käyttää monien muiden platformien tavoin Proof of Stake -konsensusalgoritmia. Sosiaalisessa mediassa käydään keskustelua siitä, pitäisikö Tezosin ratkaisua kutsua nimellä DPoS eli Delegated Proof-of-Stake EOS:n tavoin. Kyse on kuitenkin hieman eri asiasta.

Dan Larimerin kehittämässä DPoS-järjestelmässä on kiinteä (ja hyvin pieni) määrä delegaatteja, jotka voi nähdä vaikka kansanedustajien tai kaupungin hallituksen tyyppisinä tahoina. Jokainen EOS-tokenin holdaaja voi äänestää haluamaansa delegaattia.

Tezos-järjestelmässä validaattoriksi pääsee holdaamalla 10.000 TZX-tokenia, ja vastaava idea on myös muissa PoS-järjestelmissä. Tezos eroaa kuitenkin hieman vastaavista kilpailijoista. TZX-tokenit lukitaan tietyksi ajaksi, jonka jälkeen niiden holdaaja saa korkoa talletukselleen. Kyseessä on siis ikään kuin joukkovelkakirja, minkä vuoksi Tezosin konsensusalgortimia kutsutaan myös nimellä bond-PoS. Tezos-projekti käyttää itse nimitystä Liquid Proof-of-Stake.

Alla olevassa taulukossa on vertailu Tezosin ja virallisten DPoS-ratkaisujen kesken.

Jokainen tokenien holdaaja voi siis delegoida omat tokeninsa jonkun validaattorin haltuun, minkä vuoksi DPoS-nimeä on yleisesti käytetty.

Tezosin kohdalla blokkien luomisesta käytetään louhinnan (mining) sijasta termiä baking ja validaattorina toimiva Tezos-verkon node on näin ollen bakery, eli leipomo.

Tezos on monien muiden PoS-pohjaisten kryptovaluuttojen tapaan inflatorinen. Vuositasolla inflaatio on 5%, eli jokaisen uuden lohkon yhteydessä syntyy 80 XTZ-tokenia.

Tezos-tokeniin sijoittaminen

Tezos on mielenkiintoinen projekti, joka on huomattavan pitkäikäinen sen moniin kilpailijoihin verrattuna. Arthur & Katherine Breitmanin ”lapsi” on kulkenut viimeiset pari vuotta vaikeudesta toiseen, mutta projekti näyttää pikkuhiljaa pääsevän kunnolla käyntiin. Kesäkuun lopussa julkaistu beta-versio on hyvä alku kaikkien viivästysten jälkeen.

Tezos tarjoaa myös mielenkiintoisia ominaisuuksia, joilla se erottuu kilpailevista ekosysteemeistä. Tällä hetkellä se ei vielä uhkaa Ethereumia, jolla on takanaan valtava kehitysyhteisö ja tuki vuosien olemassa olonsa myötä. Tezos on kolmannen sukupolven kryptovaluutta, joka haastaa Ethereumin aikaisintaan parin vuoden päästä. Tezosin kilpailijoiksi voi nähdä ennemmin EOS:n sekä Cardanon.

Menestyäkseen Tezos tarvitsee muiden platformien tapaan ohjelmistokehittäjien suosion. Se on ennen kaikkea alusta älysopimuksille ja hajautetuille sovelluksille. Tezosin suosiota mitataan lopulta sille rakennettujen sovellusten määrällä. Aika näyttää, miten erilainen hallintorakenne tulee käsittelemään mahdolliset riitatilanteet.

Tezosin reaaliaikainen kurssi:

 

Jos haluat ostaa Tezos eli XTZ-tokenia, se kannattaa tehdä tällä hetkellä Gate.io -pörssistä. Lähitulevaisuudessa Tezos löytyy varmasti myös Binancen, KuCoinin sekä muiden tunnetumpien pörssien valikoimista.

Lompakkovaihtoehtoja löydät täältä. Tezos-projektin virallinen sivu on osoitteessa tezos.com, ja löydät sen sosiaalisesta mediasta seuraavien linkkien kautta: reddit.com/r/tezos ja twitter.com/tezos.

Kuva: Tezos.com, kuvakaappaus Youtubesta,

Löydät lisätietoa seuraavista lähteistä: Formal verification casually explained, Tezos blockhain – a love story & horror story$232 Million: Tezos Blockchain Project Finishes Record-Setting Token Sale, A plan to save Blockchain democracy from Bitcoin’s civil war, Tezos white paper, Tezos position paperGoodbye Bugs? How Formal Verification Could Fortify Smart Contracts, MichelsonA quick tour of the Tezos code base, and the state of its development, Tezos finally launches Beta-net, How is Tezos different from Ethereum, What is Tezos project in simple words

Coinmotion


Disclaimer: Bitcoinkeskus ei anna sijoitusvinkkejä eikä suosittele ostamaan mitään tiettyä kryptovaluuttaa. Kryptovaluutat sisältävät suuren riskin sijoituksen menettämisestä. Vuoden 2018 aikana suurin osa tunnetuista kryptovaluutoista on pudonnut yli 90% kurssihuipustaan. Lue lisää info-sivulta.

Ei kommentteja, oletko sinä ensimmäinen?

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.


*