Terra LUNA ja UST

terra luna

Terra on fiat-stablecoinien ympärille rakennettu alusta, jonka tavoitteena on syrjäyttää perinteinen pankkimaailma erilaisten hajautettujen sovellusten avulla. Alusta mahdollistaa mm. tasaisen tuoton ansaitsemisen stablecoineille, kryptovaluutoilla maksamisen ilman esimerkiksi Bitcoinin ja Ethereumin volatiliteettia sekä myös mahdollisuuden treidata synteettisiä osakkeita lohkoketjussa. Tässä artikkelissa tutustutaan Terra-alustan historiaan sekä projektin LUNA- ja UST-tokeneihin.

Rekisteröidy Binancelle

Terra on proof of stake -lohkoketju

Aluksi on hyvä asettaa Terra ja sen tokenit LUNA ja UST kryptovaluuttojen oikeisiin alakategorioihin. Bitcoinkeskus jakaa kryptovaluutat kolmeen selkeään alakategoriaan: valuutat, platformit ja tokenit.

Valuutta-kategorian tunnetuin edustaja on Bitcoin. Tämän kategorian kryptovaluutoilla ei ole muuta merkittävää tarkoitusta kuin arvon vaihtaminen tai säilyttäminen. Muita valuutta-kategoriaan kuuluvia kryptovaluuttoja ovat mm. Litecoin ja Monero.

Platform-kategoriaan kuuluvat puolestaan erilaiset älysopimusalustat, joiden päälle voidaan rakentaa hajautettuja sovelluksia (dapps). Platformeja ovat mm. Ethereum, Solana ja Avalanche. Platformien voidaan ajatella olevan hieman kuin iOS- ja Android-käyttöjärjestelmät.

Tokenit luodaan olemassa olevan platformin sisälle, eikä niillä ole omaa lohkoketjua. Tokenit ovat usein joko käyttö- tai hallintotokeneita (utility token, governance token). Tokeneista on aiemmin esitelty mm. Aave ja Chainlink.

Terra kuuluu tässä jaottelussa platformien kategoriaan. Se saa konsensuksensa Cosmos-projektistakin tutusta Tendermintista. Terran ekosysteemiin voi rakentaa hajautettuja sovelluksia muiden platformien tapaan.

LUNA on puolestaan Terran natiivitoken. Sillä on monia käyttötarkoituksia, joista tärkeimpänä on transaktioiden maksaminen sekä steikkaus. LUNA-tokenin steikkaajat varmistavat Proof of Stake -pohjaisen alustan turvallisuuden. LUNAa voidaan käyttää myös UST-stablecoinin luomiseen.

Tarkkaavaisimmat lukijat saattavat jo tässä kohtaa huomata sanaleikin, eli terra & luna tarkoittavat suomennettuna maata & kuuta.

Edellä mainittu UST on Terra-projektin suurin stablecoin (vakaavaluutta), jonka kurssi seuraa Yhdysvaltain dollaria. UST on noussut lyhyessä ajassa markkinoiden viidenneksi suurimmaksi stablecoiniksi. LUNA ja UST liittyvät oleellisesti toisiinsa. Tähän palataan artikkelissa myöhemmin.

Historia: Terra haluaa ratkaista kryptoilla maksamisen ongelmat

Terra-projektin juuret juontavat Etelä-Koreaan. Projektin loi Terraform Labs -niminen lohkoketjuyritys, jonka perustivat Daniel Shin ja Do Kwon tammikuussa 2018. Molemmat perustajista ovat opiskelleet arvostetuissa yhdysvaltalaisissa yliopistoissa taloustiedettä sekä tietojenkäsittelytiedettä. Molemmilla on myös vahva historia start up -yrittäjinä.

Terra lähti ratkaisemaan kryptovaluutoilla maksamiseen liittyviä haasteita. Esimerkiksi Bitcoinilla maksaminen on pitkään nähty ongelmallisena, koska valuutta on hyvin volatiili. Toinen ongelma on valuutan positiivisesta arvonnoususta johtuva veroseuraamus maksutapahtuman yhteydessä. Terran tavoitteena olikin luoda eri fiat-valuuttoja seuraavia stablecoineja.

Terran MainNet julkaistiin huhtikuussa 2019. Samalla projekti esitteli KRT-stablecoinin, jonka arvo seuraa Etelä-Korean wonin arvoa. KRT-stablecoinia käyttää jo yli kymmenen sovellusta. Näistä suurimmaksi on noussut Chai, jolla kerrotaan olevan yli 2 miljoonaa käyttäjää. Koska Chai käyttää Terran lohkoketjua, on se melkein 100 000 päivittäisellä käyttäjällään yksi suurimmista hajautetuista sovelluksista.

Syyskuussa 2020 Terra alkoi laskea liikkeelle Yhdysvaltain dollarin arvoon sidottua UST-stablecoinia. UST:n kysyntä alkoi kasvaa hurjasti joulukuusta 2020 alkaen, kun synteettisen osaketreidauksen mahdollistava Mirror Protocol aloitti toimintansa.

terra mirror

Terran suosiota ovat buustanneet myös muut DeFi-sovellukset. Yksi tunnetuimmista on jopa 20% tasaista stablecoin-tuottoa muiden Proof of Stake -lohkoketjujen lohkopalkkioita keräämällä tarjoava Anchor Protocol.

Vuosi 2021 on ollut Terralle ja sen LUNA-tokenille valtava menestys. Projekti ei mahtunut tammikuun alussa edes kryptovaluuttojen top 50 -listalle vaatimattomalla ~400 miljoonan dollarin markkina-arvolla. Nyt Terran markkina-arvo on rikkonut 20 miljardia dollaria, ja LUNA-token on ollut jo pidemmän aikaa top 15 -sijaluvuilla. Samalla myös UST-stablecoin on kasvanut merkittävällä tavalla.

Terra on artikkelin kirjoitushetkellä markkinoiden neljänneksi suurin DeFi-alusta, kun mittarina käytetään TVL (Total Value Locked)-lukemaa. Se kertoo kaikkiin DeFi-sovelluksiin tallennetun likviditeetin dollariarvon. Terran edellä ovat vain Ethereum, Binance Smart Chain sekä Solana.

Stablecoinien haasteet

Terran stablecoinit ovat ns. algoritmisia stablecoineja. Niiden arvon pysyminen fiat-vastinparinsa tuntumassa saavutetaan insentiivien avulla. Käytetyimpien stablecoinien (USDT ja USDC) ongelmana on usein nähty se, etteivät ne ole hajautettuja eivätkä sensuurinkestäviä.

Yhdysvaltain hallitus voisi määrätä USDC:ta liikkeelle laskevan Circlen tai USDT:ta hallinnoivan Bitfinexin lakkauttamaan stablecoininsa. Lisähuolia on myös aiheuttanut USDT:tä takaavien varojen alkuperä, josta arvioiden mukaan vain 10% on pankkitalletuksia ja loput erilaisia taloudellisia instrumentteja.

Alla olevassa kuvassa on Tetherin julkaisema raportti sen takauksista keväältä 2021. Vain pari prosenttia on Yhdysvaltain dollareita.

tether-varat

Kolmannen suositun stablecoinin, DAI:n, ongelmana puolestaan on ollut sen suhde Ethereumiin ja tämän ETH-assettiin. DAI:n vakuutena on pitkään ollut ETH, joten näin ollen Ethereumin volatiliteetti on ollut uhkana myös DAI:n vakaudelle.

DAI-stablecoinia liikkeelle laskeva MakerDAO onkin pyrkinyt viime aikoina lieventämään tätä vaikutusta antamalla USDC:lle suuremman roolin DAI:n takaajana. Ongelmaksi tässäkin vaihtoehdossa nousee jälleen sensuurinkestävyys. DAI:n liikkeelle laskeminen voi myös Ethereumin suurten transaktiokustannusten vuoksi muodostua hyvin kalliiksi.

Terran algoritmiset stablecoinit

Algoritmisia stablecoineja on ollut olemassa jo ennen Terraa. Ne ovat lähes poikkeuksetta epäonnistuneet, koska käyttäjät eivät ole innostuneet tällaisesta ratkaisusta, eivätkä algoritmiset vakaavalutat ole onnistuneet seuraamaan dollarin arvoa riittävän tarkasti.

Terran UST pyrkii skaalautuvampaan ja kysyntä ja tarjonta -mekaniikan paremmin huomioivaan ratkaisuun. Terran insentiivialgoritmi säätää UST:n tarjonnan sen kysynnän mukaan. Tässä mukaan astuu LUNA-token. Yhden UST-token laskeminen liikkeelle vaatii LUNA-tokenin vaihtamisen UST:ksi yhden dollarin arvosta, jonka jälkeen nämä LUNA-tokenit “poltetaan” eli poistetaan kierrosta.

Mitä enemmän UST:lle on kysyntää, sitä niukemmaksi LUNA muuttuu näin ollen nostaen myös LUNA-tokenin kurssia.

Esimerkki: Mitä tapahtuu, jos UST:n kurssi kasvaa 5% tasolle $1,05? LUNA-tokenin omistajat voivat tässä yhteydessä käyttää arbitraasia hyväkseen ja vaihtaa LUNA-tokeninsa UST-stablecoiniksi, minkä jälkeen he voivat myydä UST:nsä markkinoilla 5% kalliimpaan hintaan.

Sama toimii myös toisin päin. Jos UST menettää arvoaan 5%, UST:n holdaajat voivat “polttaa” UST:nsä ja vaihtaa sen LUNA-tokeniin, mikä puolestaan nostaa UST:n kysyntää ja siirtää sitä kohti yhden dollarin arvoa. Alla olevalla videolla selitetään lyhyesti, kuinka Terra toimii:

Kaikki Terran alustalle luotavat stablecoinit noudattavat samanlaista insentiivialgoritmia. Tämä Terra-stablecoinien ja LUNA-tokenin välinen tasapaino kuvastaa maapallon (terra) ja kuun (luna) suhdetta, jossa molemmat turvautuvat toistensa painovoimiin ja kiertoon.

Columbus-5 -päivitys parantaa LUNA:n tokenomiaa

Terra on proof of stake -lohkoketju, joten LUNA-tokenin steikkaajat vahvistavat lohkoketjun tapahtumia ja ansaitsevat steikkauspalkkioita suhteessa steikkaamansa LUNA-tokenin määrään. LUNA-tokenia voi myös delegoida steikkaajille. LUNA on myös Terran hallintotoken (governance token) eli LUNA-tokenin avulla voi ehdottaa ja äänestää protokollan muutoksista.

Kuvassa Terra Station, jonka kautta voidaan suorittaa äänestys sekä steikkaus.

 

terra station

Terran lohkoketju pystyy noin 10 000 transaktioon sekunnissa. Transaktiossa kestää usein noin kuusi sekuntia, ja transaktiokustannukset ovat vain muutamia senttejä. Kuten monilla muillakin Cosmokseen perustuvilla ketjuilla, Terran raja solmuille on 100. Näin ollen se on vähemmän hajautetumpi kuin esimerkiksi platform-valuuttojen ykkönen Ethereum, jonka 2.0 -ketjulla on jo yli 200 000 vahvistajaa.

Terra on kokenut viime aikoina tärkeitä uudistuksia. Columbus-5 -nimellä kulkeva päivitys julkaistiin syyskuun lopussa 2021. Päivitys mm. yksinkertaistaa LUNA-tokenin tokenomiaa poistamalla kierrosta kaikki UST:n liikkeelle laskemiseen tarvittavat LUNA-tokenit. Se myös nosti steikkauspalkkioiden määrää ja mahdollistaa Terran integroimisen paremmin muihin alustoihin kuten Cosmosiin, Ethereumiin ja Solanaan.

Terran LUNA-token sijoituskohteena

Terran LUNA-token on noussut nopeasti kryptovaluuttojen top 20 -joukkoon. LUNA on artikkelin kirjoitushetkellä (marraskuu 2021) jo rankinglistan sijalla 12. Hurjaan nousuun ovat varmasti vaikuttaneet suositut Mirror Protocol ja Anchor Protocol sekä kysyntä UST-stablecoinille näissä sovelluksissa. Esimerkiksi Mirror Protocolissa käyttäjän tulee tallettaa UST:tä luodakseen synteettisen version esimerkiksi Teslan osakkeesta.

Terra on kasvava ekosysteemi, ja uusia sovelluksia rakennetaan koko ajan. Mitä enemmän UST-tokenia käyttäviä sovelluksia on olemassa, sitä enemmän LUNA-tokenia tarvitaan UST:n luomiseen ja LUNA-tokenia poistuu markkinoilta nostaen sen hintaa.

Mielenkiintoisia sovelluksia ovat mm. Pylon Protocol, jonka avulla käyttäjä voi valjastaa 20% Anchor-tuottonsa tekemään erilaisia asioita, kuten esimerkiksi maksamaan Spotify- tai Netflix-tilauksen tai jopa maksamaan asunnon vuokran tulevaisuudessa.

pylon

Ozone on puolestaan työn alla oleva Terra-ekosysteemin oma vakuutusprotokolla, jonka tarjoama turva saattaa houkutella enemmän valaita tai institutionaalisia sijoittajia Terran DeFi-alustoille.

Terran markkina-arvon suhde alustalle lukittuihin varoihin on parempi kuin esimerkiksi Ethereumilla, Binance Smart Chainilla ja Solanalla, joten kasvuvaraa kryptojen top 10 -joukkoon voisi Terralla olla realistisesti ihan hyvät mahdollisuudet.

Wormhole-integraation myötä Terran UST-stablecoin voisi alkaa tehdä tuloaan myös Ethereumin ja Solanan DeFi-protokolliin, mikä luonnollisesti lisäisi UST:n kysyntää hurjasti.

Tummia pilviäkin toki löytyy. Coin Bureau toi maaliskuun 2021 Terra-videossaan esille epäselvyydet Terran LUNA-tokenin yksityisessä myynnissä ja tokenin allokaatiossa. Terra ei järjestänyt julkista ICO:ta vaan ainoastaan yksityisen myynnin alkuvuodesta 2019. Yksityisiin sijoittajiin kuului mm. Binance, Huobi, OKEx ja muutama sijoittajayhtiö.

Joidenkin lähteiden mukaan yksityisissä myynneissä myytiin 210 miljoonaa LUNA-tokenia, kun taas toisissa lähteissä luvuksi mainitaan 385 miljoonaa.

LUNA-tokenin maksimimäärä on 1 miljardi, mikä kuitenkin vaihtelee dynaamisesti johtuen LUNA-tokenin polttamismekanismista (jos LUNA-tokenia on enemmän kuin miljardi, järjestelmä poistaa LUNA-tokenia kierrosta). On kuitenkin epäselvää, kuinka monta LUNA-tokenia luotiin alkujaan liikkeelle.

Tokenin allokaatio paljastaa myös, että vain 4% kaikista LUNA-tokeneista varattiin vapaille markkinoille pörssejä ja välittäjiä varten. Huomattavan suuri osa tokeneista jaettiin näin ollen sisäpiiriläisille. Kaikki lukitukset näihin tokeneihin päättyvät keväällä 2022 ja suurin osa lukituksista avautui jo keväällä 2021 (sattumoisin samoihin aikoihin kun koko kryptomarkkina romahti toukokuussa 2021).

On myös epäselvää, miten Yhdysvaltain regulaattorit suhtautuvat uuteen suosittuun stablecoiniin. Toki UST on algoritminen, eli sitä ei ole takaamassa pankkitalletukset, eivätkä Yhdysvaltain viranomaiset voi samalla lailla “kieltää” sen toimintaa niin kuin ne voisivat toimia USDT:n ja USDC:n kohdalla.

LUNA-tokenin fiat on- ja off-rampit voidaan kuitenkin tehdä hankalammiksi ja se saatetaan luokitella arvopaperiksi (security), mikä voisi saada pörssit ja välittäjät poistamaan sen valikoimastaan vähentäen näin likviditeettiä merkittävästi.

Jonkinlainen enne tästä koettiin syyskuun Mainnet 2021 -kryptovaluuttatapahtumassa New Yorkissa, jossa Do Kwon sai Yhdysvaltain arvopaperiviranomaiselta SEC:ltä haasteen juuri, kun hän oli menossa pitämään puhettaan. Lähteiden mukaan haaste koski nimenomaan Mirror Protocolia, jossa lasketaan liikkeelle synteettisiä osakkeita.

 

LUNA-tokenin kurssinousu on suoraan verrannollinen UST-stablecoinin kysyntään. Jos uskoo viranomaisten tekevän USDT:n ja USDC:n käyttämisen hankalaksi, niin LUNA voi olla vielä juuri top 10 -kryptovaluuttojen ulkopuolellakin potentiaalisen tuottoisa sijoituskohde. Columbus-5 -päivityksen tuomat parannukset liittyen muihin alustoihin integroimiseen voivat tuoda myös huomattavasti tähän asti nähtyä enemmän kysyntää UST-stablecoinille.

Terra Luna kurssi ja ostaminen

Jos Terra-projektiin haluaa sijoittaa, niin tokeneista LUNA on se, joka saa arvonsa protokollan käytön ja suosion mukaan. UST puolestaan on aina noin yhden dollarin arvoinen. LUNA-tokenia voi ostaa mm. Binancesta, jossa suosittuja vaihtopareja ovat LUNA/USDT, LUNA/BUSD ja LUNA/BTC.

Osta LUNA Binancesta

LUNA löytyy myös Coinbasesta, tosin vain rapped-versiona. Taustalla ovat ehkä juuri regulatoriset syyt Coinbasen ollessa yhdysvaltalainen välittäjä. Myös KuCoin tarjoaa LUNA-treidausta valikoimissaan.

Jos haluaa vaihtaa USDC:tä UST:ksi ja laittaa ne tuottamaan 20% tuottoa Anchor Protocolissa, niin UST-stablecoin löytyy KuCoinista ja Coinbasesta (ERC-20 -versio) vaihtoparina USDC:lle. Anchor Protocolin käyttö vaatii ensin Terran Station-lompakon asentamista, jonka jälkeen lompakon voi yhdistää Anchorin sovellukseen.

LUNA-tokenia voi säilyttää Station-lompakon lisäksi myös esimerkiksi Ledgerin kylmälompakossa tai Trust Wallet -mobiililompakossa.

LUNA-tokenin steikkaamista voi myös kokeilla, vaikka steikkauspalkkiot ovatkin vain muutaman prosentin. Uusia protokollia luodaan Terran ekosysteemiin koko ajan lisää ja nämä saattavat hyvinkin palkita esimerkiksi LUNA-tokenin steikkaajia airdropeilla yhteisönsä kasvattamiseksi.

Näin teki myös Mirror Protocol, joka palkitsi steikkaajien lisäksi myös Uniswapin UNI-tokenin holdaajia. Jos omisti marraskuussa 2020 vähintään 100 UNI-tokenia Ethereum-lompakossa, niin oli oikeutettu lunastamaan 220 MIR-tokenia (marraskuun alun 2021 kurssilla noin 600 euroa).

Terran viralliset sivut löytyvät osoitteesta terra.money ja Twitter-handle on @terra_money.

Alec Baldwin eToro


Disclaimer: Bitcoinkeskus ei anna sijoitusvinkkejä eikä suosittele ostamaan mitään tiettyä kryptovaluuttaa. Kryptovaluutat sisältävät suuren riskin sijoituksen menettämisestä. Vuoden 2018 aikana suurin osa tunnetuista kryptovaluutoista on pudonnut yli 90% kurssihuipustaan. Lue lisää info-sivulta.