Kryptovaluutat
08
helmi
tekoälykryptot

Sivusto sisältää affiliate-linkkejä. Bitcoinkeskus voi olla oikeutettu kompensaatioon, jos vierailet yhteistyökumppaneiden sivuilla linkkiemme kautta. Saat lisätietoja mainoksista info-sivulta.

Tekoälykryptot (AI-kryptovaluutat)

Tekoäly (AI) tarkoittaa tietokoneen kykyä suorittaa älykkäinä pidettäviä toimintoja, kuten oppimista, päättelyä ja ongelmanratkaisua. Tekoälykryptot ovat kryptovaluuttoja, joiden käyttö liittyy tekoälyyn suoraan tai epäsuorasti. Tunnettuja tekoälykryptoja ovat SingularityNET (AGIX), Fetch.ai (FET), Ocean Protocol (OCEAN), Artificial Liquid Intelligence (ALI) ja Numeraire (NUM).

SingularityNET on hajautettu markkinapaikka tekoälyä hyödyntäville sovelluksille. Fetch.ai tarjoaa työkalut ja infrastruktuurin sovelluskehittäjille, jotka haluavat rakentaa AI-järjestelmiä. Ocean Protocol on ekosysteemi big datan ostoa ja myyntiä varten. Artificial Liquid Intelligence yhdistää tekoälyn, NFT-teknologian ja metaversumin. Numerai on tekoälyn ohjaama sijoitusrahasto.

Tekoälykryptojen sektori (AI coins) kasvaa markkina-arvoltaan moninkertaiseksi tulevina vuosina.

Mitä tekoäly tarkoittaa?

Tekoäly (AI) tarkoittaa koneen kykyä suorittaa älykkäinä pidettäviä toimintoja, kuten oppimista, päättelyä ja ongelmanratkaisua. Tekoäly on käytännössä tietokoneohjelma, jota on opetettu toimimaan datan avulla tietyllä tavalla.

Suurin osa tekoälyn sovelluksista on koneoppimista. Koneoppimisessa ohjelmalle ei anneta toimintaohjeita jokaista ongelmaa varten, vaan ohjelmisto kehittyy itsenäisesti ja oppii löytämään oikeita ratkaisuja. Kun tekoäly saa uutta dataa, se osaa muokata käyttäytymistään.

Arkisia esimerkkejä tekoälystä:

  • Hakukoneet
  • Roskapostisuodattimet
  • Karttaohjelmistojen reittiohjeet
  • Kirjoitusvirheiden tunnistus
  • Käännöstyökalut

Mediassa palstatilaa saaneet itseohjautuvat autot ovat tunnettu tekoälyn sovellus. Tietokone opetetaan tunnistamaan ajokaistat ja liikennemerkit, jonka jälkeen se oppii toimimaan oikein liikenteen seassa ja välttämään onnettomuuksia.

Vaikka tekoälyä on hyödynnetty jo vuosia eri sektoreilla, aihe nousi toden teolla mainstreamiin vuosien 2022–2023 taitteessa. Syy tähän oli OpenAI-yhtiön julkaisema ChatGPT (Chat Generative Pre-trained Transformer). ChatGPT on chatbotti, jolta voi kysyä mitä tahansa mistä tahansa aiheesta.

Suurin kohu nousi vastausten sijaan ChatGPT:n kyvyistä tuottaa tekstiä ja ohjelmakoodia. ChatGPT voi kirjoittaa artikkelin tai jopa runon tietyillä spekseillä ja luoda myös koodia eri ohjelmointikielillä. Se osaa kertoa vitsejä ja keksiä miljoona muutakin vastausta mihin tahansa kysymykseen.

chatgpt

Jotain ChatGPT:n suosiosta kertoo se, että kyseessä on historian nopeimmin kasvava sovellus. ChatGPT sai miljoona käyttäjää vain viidessa päivässä! Vertailun vuoksi, Instagram keräsi miljoona käyttäjää 2,5 kuukaudessa, Facebook 10 kuukaudessa ja Netflix 3,5 vuodessa.

Tavallisten kansalaisten lisäksi myös teknologiajätit ovat heränneet tekoälyn tuomiin mahdollisuuksiin. Microsoft ilmoitti tammikuussa 2023 peräti 10 miljardin dollarin sijoituksesta OpenAI-yhtiöön. Myös Google tuo pian markkinoille ChatGPT:n kilpailijan. Käynnissä on kilpajuoksu AI:n hyödyntämiseksi.

Tekoäly on todennäköisesti 2020-luvun suurin megatrendi. Nyt se on tulossa myös kryptovaluuttojen maailmaan.

Mitä ovat tekoälykryptot (AI-kryptovaluutat)?

Tekoälykryptot (AI kryptot) ovat kryptovaluuttoja, joiden käyttö liittyy tekoälyyn suoraan tai epäsuorasti. Tekoälykryptoille ei ole olemassa vielä tarkkaa määritystä. Tämä johtuu siitä, että edes termiä tekoäly ei voida rajata erityisen tarkasti.

Kryptovaluuttojen maailmassa tekoäly-termin alle on asetettu myös datan prosessointi. Tämän vuoksi AI-kryptoihin lasketaan mukaan myös sellaisia projekteja, jotka indeksoivat ja prosessoivat lohkoketjun dataa. Tunnetuin esimerkki tällaisista kryptovaluutoista on The Graph.

AI-kryptovaluutat on kategoriana monipuolisempi ja sekavampi kokonaisuus kuin DeFi-kryptovaluutat. DeFi-kolikot ovat lähes poikkeuksetta yhden DeFi-apin hallintotokeneita, eikä niillä ole omaa lohkoketjua.

Tekoälykryptovaluutoilla on erilaisia käyttötarkoituksia. Osa toimii myös hallintotokeneina, mutta suurin osa on käyttötokeneita eli kryptovaluuttaa tarvitaan tietyn sovelluksen käyttöön. Osalla projekteista on myös oma lohkoketju, kuten esimerkiksi Fetch AI.

AI coins on vielä varsin häilyvä käsite. AI-kategoriaan yritetään sisällyttää myös sinne kuulumattomia projekteja, jotta ne saavat osansa tekoälybuumista.

Esimerkkejä tekoälykryptoista (AI coins)

Tunnettuja tekoälykryptoja ovat SingularityNET (AGIX), Fetch.ai (FET), Ocean Protocol (OCEAN), Artificial Liquid Intelligence (ALI) ja Numeraire (NUM).

Näiden lisäksi The Graph lasketaan monien mielestä tekoälykryptoihin. Sen markkina-arvo on tällä hetkellä kyseisen kategorian suurin, jos The Graphin haluaa AI coins -kategoriaan laskea. Bitcoinkeskuksesta löytyy laajempi The Graph -opas tästä kolikosta kiinnostuneille.

Käydään seuraavaksi läpi tunnetuimpia tekoälykryptoja. Saat näiden esimerkkien avulla hyvän kuvan siitä, millaisia projekteja ja käyttötarkoituksia tähän kategoriaan kuuluu. Listaamme jokaisen AI-krypton kohdalla myös sen parhaat ostopaikat.

SingularityNET (AGIX)

SingularityNET on hajautettu markkinapaikka tekoälyä hyödyntäville sovelluksille. Kuka tahansa voi luoda oman tekoälysovelluksensa ja tarjota sitä palveluna markkinapaikan kautta. SingularityNET pyrkii luomaan globaalin ekosysteemin, jossa AI-kehittäjät voivat jakaa keskenään teknologiaa, palveluita ja informaatiota.

SingularityNET on markkina-arvoltaan yksi suurimmista AI-kryptoista. Se on perustettu jo vuonna 2017. SingularityNET-projektin takaa löytyy Hanson Robotics -yhtiö, joka on luonut myös suurta kohua aiheuttaneen Sophia The Robot -humanoidirobotin.

SingularityNET-tokenin ticker on AGIX. AGIX-tokenia käytetään SingularityNET-markkinapaikassa maksuvälineenä. Se on siis tyypiltään käyttötoken. AGIX saa arvonsa SingularityNET -markkinapaikan käytön mukaan. Mitä enemmän käyttäjiä ko. platformilla on, sitä enemmän kysyntää AGIX-tokenille tulee.

Lue myös uutinen uudesta kryptovaluutasta, jonka SingularityNET muodostaa yhdessä Fetch.ai:n ja Ocean Protocolin kanssa.

Fetch.ai (FET)

Fetch.ai tarjoaa työkalut ja infrastruktuurin sovelluskehittäjille, jotka haluavat rakentaa AI-järjestelmiä. Fetch.ai on Cosmos SDK:lla rakennettu interchain-protokolla, joka linkittyy Cosmos-ekosysteemin lisäksi mm. Ethereumin lohkoketjuun.

Fetch.ai on monien mielestä paras vastine termille tekoälykryptovaluutta (AI coin). Fetch.ai -projekti on perustettu jo vuonna 2017, mutta Fetch.ai -platform lanseerattiin virallisesti kesällä 2019. Se on myös historiansa puolesta yksi tunnetuimmista AI-kryptoista.

Fetch.ai:n tokenin ticker on FET. FET-tokenia käytetään Fetch.ai -ekosysteemin natiivitokenina. Sillä maksetaan Fetch.ai -lohkoketjun transaktiomaksut, minkä lisäksi FET-tokenilla voidaan ostaa AI-työkaluja. Voit tutustua ekosysteemiin tarkemmin osoitteessa fetch.ai.

Ocean Protocol (OCEAN)

Ocean Protocol on ekosysteemi big datan ostoa ja myyntiä varten. Se ei ole AI coin termin varsinaisessa merkitykessä, mutta Ocean Protocol luokitellaan AI-kryptoksi ja big data liittyy usein tekoälyyn. Big data toimii käytännössä opetusmateriaalina tekoälylle. Mitä enemmän dataa, sen älykkäämpi tekoäly.

Big data on ollut perinteisesti teknologiajättien (Google, Amazon, Meta) omissa siiloissa. Ocean Protocol pyrkii luomaan avoimen ekosysteemin, jossa kenellä tahansa on pääsy big dataan. Dataa voi ostaa hajautetun kauppapaikan avulla. Tämän lisäksi kuka tahansa voi tarjota omaa dataansa myytäväksi.

Ocean Protocol -tokenin ticker on OCEAN. Se on tyypiltään käyttötoken (utility token), jota tarvitaan Ocean Protocolin hajautetun markkinapaikan käyttämiseen. Se löytyy osoitteesta market.oceanprotocol.com.

Artificial Liquid Intelligence (ALI)

Artificial Liquid Intelligence yhdistää tekoälyn, NFT-teknologian ja metaversumin. Kyseessä on vuonna 2021 perustettu projekti nimeltään Alethea AI, jonka rahoittajista löytyy alan tunnetuimpia firmoja, kuten Multicoin Capital, Galaxy Interactive, Dapper Labs sekä Mark Cuban.

Alethea AI mahdollistaa iNFT:n eli interaktiivisen NFT:n luomisen, joista käytetään myös termiä smart avatar. Taustalla on Alethea AI:n luoma CharacterGPT -teknologia. Interaktiivinen NFT voi sisältää ääntä, animaatioita ja muita generatiivisen AI:n ominaisuuksia. Jokainen käyttäjä voi kustomoida ja kouluttaa omaa iNFT-avatariaan. Näitä iNFT:tä voidaan luoda Alethea AI:n metaversumissa, joka on nimeltään Noah’s Ark.

Alethea AI:n tokenilla on ticker ALI, mikä on peräisin sanoista Artificial Liquid Intelligence. ALI on tyypiltään utility token eli käyttötoken. Sitä tarvitaan iNFT:n luomiseen. Jokainen iNFT vaatii tietyn minimimäärän ALI-tokeneita, jotka täytyy lukita. ALI-tokeneita käytetään myös iNFT:n parantamiseen (upgrade), minkä lisäksi se on myös Noah’s Ark metaversumin hallintotoken.

Numeraire (NMR)

Numerai on tekoälyn ohjaama sijoitusrahasto. Numerai yhdistää siis kaksi kuumaa trendiä: treidauksen ja tekoälyn. Projektin tavoitteena on vaatimattomasti luoda maailman suurin hedgerahasto. Numerai on yksi markkinoiden vanhimmista AI-kryptoprojekteista. Se on perustettu jo vuonna 2015.

Numerai on Ethereum-alustalle rakennettu ekosysteemi. Kuka tahansa voi luoda oman tekoälyalgoritmin ja ladata sen Numerai-järjestelmän turnaukseen eli kilpailuun. Mitä paremmin malli ennustaa osakemarkkinoiden kehitystä, sitä paremman maineen se saa. Muut käyttäjät voivat tämän jälkeen sijoittaa eli steikata Numeraire-tokeneita tietyn AI-algoritmin puolesta.

Numeraire-tokenin ticker on NMR. NMR-token toimii insentiivinä tekoälyalgoritmien kehittäjille. Tämän lisäksi NMR-tokenia käytetään sijoittamiseen/steikkaukseen näiden AI-mallien puolesta. Heikkojen mallien kehittäjän menettävät steikatut NMR-tokenit, jotka poltetaan. Löydät Numerai-kisailijat osoitteesta numer.ai/tournament/.

Tekoälykryptojen tulevaisuus

Tekoälykryptojen sektori (AI coins) kasvaa markkina-arvoltaan moninkertaiseksi tulevina vuosina. AI coins on vielä toistaiseksi hyvin vähän palstatilaa saanut sektori, vaikka monet tunnetuimmista projekteista ovat olleet markkinoilla jo vuosien ajan. AI-kryptojen kategoria muistuttaa DeFi-sektoria vuoden 2020 alussa.

Ensimmäinen AI-kryptojen buumi on selkeästi nähty vuosien 2022–2023 taitteessa. SingularityNET (AGIX) nousi tammikuussa 2023 yli 700 %, Fetch.ai yli 200 % ja Artificial Liquid Intelligence yli 500 %. Sektori on saanut selkeästi vauhtia tekoälyn noususta valtamediaan – kiitos ChatGPT:n.

Todennäköisesti sektori etenee boom & bust -tyylisesti aivan kuten DeFi- ja NFT-markkinat (sekä meemikolikot) viime vuosina. Sijoittajan kannattaa olla erittäin varovainen tällaisten kryptovaluuttojen kohdalla. Suurin osa lähtee mukaan siinä vaiheessa, kun alan ammattilaiset alkavat kotiuttaa voittojaan.

Jos haluat sijoittaa kryptomaailman megatrendeihin, se on tehtävä hiljaisina aikoina eli karhumarkkinassa. Älä lähde mukaan hypeen siinä vaiheessa, kun potentiaalinen sijoituskohde on noussut 500 prosenttia edeltävän kuukauden aikana.

AI-kryptojen sektori kasvaa ja kehittyy koko ajan, joten uusia sijoituskohteita löytyy joka viikko. Tekoäly on taatusti pitkään kestävä trendi, jonka kelkkaan ehtii hyvin tulevina vuosina.


Oletko jo tilannut Bitcoinkeskuksen uutiskirjeen? Jos et, niin klikkaa tästä ja liity postituslistalle! Tarjolla on joka viikko teknistä analyysia sekä katsauksia tärkeimpiin tapahtumiin!

Antti Hyppänen

Antti Hyppänen on Bitcoinkeskuksen perustaja ja päätoimittaja. Antti on tuottanut sivustolle artikkeleita vuodesta 2017 lähtien. Hän seuraa kryptomarkkinoita vuoden jokaisena päivänä ja vastaa myös Bitcoinkeskuksen sometilien ylläpidosta. Antti ei ole maksimalisti minkään kryptovaluutan osalta vaan tarkastelee kryptoja objektiivisesti. Antin sijoitusprofiili on "buy & hold", eli hän ei treidaa tai vivuta. Kryptoportfolio sisältää suurimmaksi osaksi Bitcoinia ja Ethereumia. Antti seuraa myös aktiivisesti makrotalouden tapahtumia. Kiinnostuksen kohteita ovat kryptovaluuttojen lisäksi kulta, hopea sekä Yhdysvaltojen osakemarkkinat.