Solana ja SOL-token

solana-opas

Solana on noussut nopeasti yhdeksi kuumimmista älysopimusalustoista kryptovaluuttojen joukossa markkinoiden itseään kaikkein nopeimpana lohkoketjuna. Tässä artikkelissa tutustutaan Solanan historiaan, teknologiaan ja luodaan katsaus projektin SOL-tokeniin.

Rekisteröidy Binancelle

Solana kuuluu platform-kategoriaan

Solana on ensin hyvä asettaa oikeaan kategoriaan kryptovaluuttojen joukossa. Bitcoinkeskus jakaa kryptovaluutat kolmeen selkeästi erilaiseen kategoriaan: valuutat, platformit ja tokenit.

Bitcoin on valuuttakategorian selvä johtaja. Muita tähän joukkoon kuuluvia kryptoja ovat mm. Litecoin ja Monero. Valuutoilla ei ole muita merkittäviä käyttötarkoituksia kuin arvon siirtäminen ja säilyttäminen.

Platformeja, eli älysopimusten ja hajautettujen sovellusten (dapps) alustoja, on noussut viimeisen vuoden aikana markkinoille yhä enemmän. Tämä on johtunut monilta osin platformien markkinajohtajan Ethereumin suurista välityskustannuksista. Ethereum on yhä platformien selvä ykkönen, mutta haastajiin ovat kuuluneet jo pitkään mm. Cardano, Polkadot ja Elrond.

Tokenit puolestaan luodaan aina jonkun olemassa olevan platformin sisään ja ne ovat pääasiassa käyttötokeneita (utility) tai hallintotokeneita (governance). Tunnettuja tokeneita ovat mm. Chainlink, Uniswap ja Aave.

Solana asettuu tässä jaottelussa platformien kategoriaan. Se kilpailee tässä kategoriassa suoraan Ethereumin kanssa toisin kuin esimerkiksi Polkadot, Cosmos ja Avalanche, jotka asemoituvat enemmän lohkoketjujen yleistoimivuus (interoperability) -kategoriaan.

Solanan historia

Vaikka Solanan SOL-token tulikin markkinoille keväällä 2020, projekti on ollut työn alla jo muutaman vuoden. Solanan whitepaper julkaistiin marraskuussa 2017.

Projektin luoja Anatoly Yakovenko ei alun perin ollut vakuuttunut Bitcoinista ja osoitti vain hieman kiinnostusta Ethereumia kohtaan. Yakovenko kertoi saaneensa idean Solanan käyttämästä korkean suoritustehon Proof of History -ratkaisusta ollessaan “kofeiinin kyllästämässä unitilassa”.

Solanan tiimin jäsenet ovat aikaisemmin työskennelleet mm. Applen, Intelin, Googlen, Twitterin ja Microsoftin palkkalistoilla. Yakovenko itse työskenteli ennen Solanan perustamista pitkään Qualcomm-ohjelmistoyrityksessä sekä Dropboxin palkkalistoilla hajautettujen järjestelmien parissa.

Solana järjesti pienen ICO:n maaliskuussa 2020, mutta suurin osa projektin keräämästä noin 25 miljoonan Yhdysvaltain dollarin rahoituksesta tuli kuitenkin yksityisiltä sijoittajilta. Solanan tukijoihin kuuluu useita suuria sijoittajia, kuten mm. Foundation Capital, Abstract Ventures ja Multicoin Capital.

SOL-token on ollut yksi alkuvuoden kuumimpia kryptovaluuttoja kasvattaen arvoaan vuoden 2021 aikana tätä kirjoittaessa huhtikuussa melkein 30-kertaisesti! Osaltaan tähän suosioon ovat varmasti vaikuttaneet Ethereum-alustalla vallitsevat korkeat välityskustannukset, jotka ovat hinnoitelleet piensijoittajia ulos DeFi-markkinoilta.

Huomionarvoista on se, että Solana on yhä ns. Mainnet Beta -vaiheessa, joten projekti on vielä hyvin alkutaipaleella.

Proof of History

Miten Solana toimii? Solana on teknisesti hyvin innovatiivinen ja kunnianhimoinen projekti. Se muodostaa uuden lohkon alle puolessa sekunnissa ja kykenee 65 000 transaktioon sekunnissa.  Kaikkeen tähän se kykenee ilman sharding-teknologiaa tai layer-2 -ratkaisuja.

Solanan lohkoketjun transaktiot ovat hyvin halpoja muihin lohkoketjuihin verrattuna: yhden transaktion siirtokulut ovat keskimäärin 0,00001 dollaria! Solana tukee luonnollisesti platform-kategorian kryptovaluuttana myös älysopimuksia.

Solana onnistuu skaalaamaan lohkoketjunsa näin nopeaksi aikaleimaamalla (timestamping) lohkoketjunsa transaktiot. Samankaltaista metodia käyttävät myös esimerkiksi Google ja Intel optimoidessaan datakeskustensa suoritustehoa.

Googlen tai Intelin keskitetyistä servereistä poiketen Solana on kuitenkin onnistunut rakentamaan aikaleimauksesta hajautetun version, ns. hajautetun kellon (decentralized clock) Bitcoinistakin tutun SHA-256 -salausalgoritmin sekä Verifiable Delay Function -toiminnon avulla. Tämän kellon avulla Solanan solmut (nodes) pystyvät vahvistamaan tapahtumia ilman että niiden täytyy keskustella keskenään.

Kun tämä edellä kuvattu Proof of History yhdistetään Proof of Stake -konsensukseen, lopputuloksena syntyy Solanan kaltainen äärimmäisen nopea lohkoketju, joka onnistuu ratkaisemaan kohtuullisen onnistuneella tavalla ns. lohkoketjutrilemman, eli olemaan samaan aikaan sekä hajautettu, turvallinen että skaalautuva.

Proof of History on selitetty yksinkertaistettuna alla olevalla videolla:

Ymmärtääkseen tätä ns. Proof of History -rakennetta paremmin lohkoketjuja voi ajatella radiomastojen verkostona. Jos kaksi radiomastoa lähettää saman taajuista signaalia samaan aikaan, lopputuloksena on kohinaa. Jos ne puolestaan aikatauluttavat signaalin lähettämisen vuorotellen, verkostosta tulee paljon nopeampi ja tehokkaampi.

Bitcoin ja muut lohkoketjut operoivat hieman samalla tavalla kuin nämä kohinaa tuottavat radiomastot: ne voivat muodostaa uuden lohkon toistensa kanssa samaan aikaan hieman samaan tapaan kuin vanhat radiomastot lähettivät signaalit samaan aikaan.

Tämä tunnetaan myös ns. pisimmän ketjun konsensuksena, eli jos Bitcoinin lohkoketju sattuu muodostamaan kaksi uutta lohkoa samaan aikaan, pisin ketju eli se, jolla on takanaan pidempi työntodiste (Proof of Work), jatkaa toimintaansa osana Bitcoinin lohkoketjua.

Tämä hukkaa resursseja, sillä “hylätyn” lohkon transaktiot joutuvat jäämään odottamaan vuoroaan päästäkseen seuraavaan lohkoon. Jos Bitcoin-verkosto synkkaisi kellon kanssa, jossa kaikki transaktiot aikaleimattaisiin, tätä ongelmaa ei olisi.

Jokainen Solanan lohkoketjuun muodostettu lohko on tässä Solanan hajautetussa kellossa

ikään kuin 400 millisekunnin (alle puoli sekuntia) välein tapahtuva viisarin värähdys.

Solanan toimintoja tehostavat myös ns. Solana-klusterit (clusters). Nämä ovat vahvistajasolmujen ryhmiä, jotka keskittyvät jonkun tietyn sovelluksen ylläpitoon. Näitä voivat olla esimerkiksi hajautettu kryptovaluuttavälittäjä (DEX), lainaussovellus tai vaikka virtuaalimaailma.

Alla olevalla Coinbureaun videolla lokakuulta 2020 luodaan hyvä ja selkeä yleiskatsaus Solanan käyttämään teknologiaan:

Solana on Proof of Stake -lohkoketju

Proof of Stake -konsensuksen lohkoketjuna Solana saa turvallisuutensa SOL-tokenin steikkaamisesta. Osasyynä Solanan skaalautuvuuteen on se, että toisin kuin esimerkiksi Ethereumissa, vahvistajasolmuksi pääsemiseksi ei ole minimivaatimuksia. Tätä kirjoittaessa huhtikuussa 2021 vahvistajia on Solanan verkossa noin 600. Vahvistajasolmuille voi myös delegoida omia SOL-tokeneita steikattavaksi ja ansaita steikkauspalkkioita.

Vahvistajasolmut hoitavat kaikki lohkoketjun toiminnan kannalta välttämättömät tehtävät: ne varmistavat transaktiot, säilyttävät transaktioiden historian ja muodostavat uusia lohkoja. Solmut vuorottelevat lohkon muodostajina niin, että yksi solmu saa muodostaa lohkon neljä kertaa peräkkäin (neljän lohkon muodostaminen kestää yhteensä 1,6 sekuntia).

Todennäköisyys lohkon muodostajaksi pääsemiseksi kasvaa steikattujen SOL-tokenien määrän kasvaessa. Solmujen vuorotteleminen lohkon muodostajana 1,6 sekunnin välein tekee ketjun korruptoimisesta tai hyökkäämisestä sitä vastaan vaikeaa.

Solmut, jotka toimivat protokollan vastaisesti, menettävät steikatut tokeninsa (slashing). Solanan tavoitteena on tehdä tästä slashing-toiminnoista sataprosenttista eli ne solmut, jotka eivät noudata sääntöjä, menettäisivät kaikki steikkaamansa tokenit.

Solanan kahdeksan innovaatiota

Jos Solanan teknologiaan syventyy hieman tarkemmin, sen voi nähdä koostuvan Proof of Historyn ja Proof of Staken lisäksi seitsemästä eri innovaatiosta:

  1. Tower BFT: Proof of History -optimoitu versio Practical Byzantine Fault Tolerant -konsensusmetodista.
  2. Turbine-protokolla tekee datan jakamisesta vahvistajasolmujen välillä tehokkaampaa lisäten siirtonopeutta tilanteen mukaan. Turbine toimii samaan tapaan kuin BitTorrent, hajautettu viestintäprotokolla, joka mahdollistaa tiedostojen jaon vertaisverkossa.
  3. Gulf Stream mahdollistaa transaktioiden vahvistamisen etukäteen ennen kuin seuraava lohko on muodostettu. Gulf Streamin ansiosta Solana onnistuu saavuttamaan yli 50 000 transaktiota sekunnissa.
  4. Sealevel on Solanan älysopimusympäristö, joka pystyy operoimaan kymmeniä tuhansia älysopimuksia samaan aikaan. Se on myös yhteensopiva Ethereumin kanssa. Perinteisissä älysopimuksissa vain yksi sopimus kerrallaan voi muokata lohkoketjun tilaa. Tätä voi havainnollistaa esimerkiksi CD-levyjen polttamisesimerkin kautta: kappaletta ei voi kuunnella samaan aikaan, kun sitä poltetaan levylle. Solanan älysopimusympäristössä read- ja write-toiminnot voidaan kuitenkin suorittaa samaan aikaan.
  5. Cloudbreak on Solanan skaalautumisen mahdollistava tietokanta ilman sharding-teknologiaa.
  6. Archivers on Solanan käyttämä ratkaisu hajautettuun lohkoketjudatan hallintaan. Nämä “arkistoijat” eivät osallistu konsensuksen muodostamiseen vaan verkko varmistaa niiltä silloin tällöin, että ne säilyttävät dataa tarkoituksenmukaisella tavalla.
  7. Pipelining on protokolla, joka tehostaa transaktioita hieman samaan tapaan kuin usean pesukoneellisen vaatteita peseminen onnistuu pyykkituvassa tehokkaammin, jos pesukone, kuivain ja mankeli ovat kaikki samaan aikaan käytössä.

Jos Solanan teknologiaan haluaa tutustua tarkemmin, niin tästä artikkelista on hyvä aloittaa.

Tunnetuin Solanaa käyttävä sovellus on Serum, hajautettu tilauskirjamallilla toimiva kryptovaluuttapörssi. Serumin takana on FTX-kryptovaluuttapörssin perustaja ja miljardööri Sam Bankman-Fried, joten Solanalle löytynee paljon myös rahallista tukea.

serum

Solanan SOL-token

SOL-token turvaa Solanan ekosysteemin. Sitä käytetään välityskustannusten maksamiseen Solanan verkossa. Nämä välityskustannukset “poltetaan” eli poistetaan kierrosta.

SOL-tokenin steikkaus poistaa myös tokeneita kierrosta, millä voisi nähdä olevan positiivinen vaikutus tokenin arvonnousulle. SOL-tokenilla on vuotuinen 8 prosentin inflaatio, joka kuitenkin laskee joka vuosi, saavuttaen ennen pitkää 1,5 prosentin tason.

SOL-tokenien maksimimäärä on noin 489 miljoonaa ja näistä kierrossa on noin puolet. Odotusten vastaisesti SOL-tokenin hinta selviytyi tammikuun 2021 ensimmäisestä viikosta, jolloin 80% aiemmin lukituista tokeneista vapautui markkinoille. Markkina ei tästä välittänyt vaan SOL ampaisi heti tammikuusta alkaen hurjaan nousuun.

Syy siihen, miksi SOL-tokenin maksimimäärä on vajaat 489 miljoonaa, eikä tasan 500 miljoonaa, johtuu siitä, että määrää jouduttiin keinotekoisesti laskemaan. Solana-yhteisö oli löytänyt salaperäisen Solana-lompakon, jossa oli 13,5 miljoonaa SOL-tokenia.

Suurin osa näistä koostui Solana-säätiön (Solana Foundation) antamasta lainasta tuntemattomalle taholle, joka oli tarjonnut likviditeettiä Binance-pörssiin. Solana-säätiö ei kuitenkaan ollut maininnut tästä alun perin mitään.

Solanalla on hyvät mahdollisuudet nousta top 10 -kryptovaluuttojen joukkoon. Kilpailu älysopimusalustojen kesken on kuitenkin kovaa, ja sijoittajan näkökulmasta Solana on tätä kirjoittaessa huhtikuussa 2021 jo huomattavan korkealla sijalla 14.

Solanan hinta ei juurikaan välittänyt huhtikuun puolivälin suuresta korjausliikkeestä kryptomarkkinoilla vaan on jatkanut viikosta toiseen vakaata nousuaan, joten jos SOL-positiota haluaa rakentaa, niin sopivaa ostopaikkaa joutunee vielä odottelemaan.

Solana kurssi ja ostaminen

SOL-tokenin ostaminen onnistuu helpoiten Binancesta, jossa on myös paras likviditeetti ja vaihtoparit SOL/USDT, SOL/BTC, SOL/BNB ja SOL/BUSD. Binanceen voi tehdä talletuksen SEPA-pankkisiirrolla, luottokortilla ja kryptovaluutoilla.

Osta Solana Binancesta

Solanaa ei voi ostaa suomalaisista markkinapaikoista. Coinmotionista tai Northcryptosta voi kuitenkin ostaa ensin bitcoinia ja siirtää ne sen jälkeen Binanceen.

Solanaa voi säilyttää esimerkiksi Ledgerin kylmälompakossa tai TrustWallet-mobiililompakossa.

Solanan viralliset sivut löytyvät osoitteesta solana.com ja Twitter-handle on @solana. Statistiikkaa esimerkiksi Solanan vahvistajien ja steikattujen tokenien määrästä löytyy osoitteesta solanabeach.io.

Teemu Antikainen on erityisesti hajautettuja rahoituspalveluja (DeFi) aktiivisesti seuraava kryptovaluutta-analyytikko. Teemun kiinnostuksen kohteisiin kuuluvat myös mm. Bitcoin, taloudellinen osallisuus (financial inclusion) sekä makrotalouden kiemurat.

Alec Baldwin eToro


Disclaimer: Bitcoinkeskus ei anna sijoitusvinkkejä eikä suosittele ostamaan mitään tiettyä kryptovaluuttaa. Kryptovaluutat sisältävät suuren riskin sijoituksen menettämisestä. Vuoden 2018 aikana suurin osa tunnetuista kryptovaluutoista on pudonnut yli 90% kurssihuipustaan. Lue lisää info-sivulta.