Perustiedot
10
huhti
rwa tokenisaatio

Sivusto sisältää affiliate-linkkejä. Bitcoinkeskus voi olla oikeutettu kompensaatioon, jos vierailet yhteistyökumppaneiden sivuilla linkkiemme kautta. Saat lisätietoja mainoksista info-sivulta.

RWA ja tokenisaatio

RWA on yksi kuumimmista trendeistä kryptovaluuttojen maailmassa. RWA-käsitteellä viitataan kaikkeen lohkoketjujen ulkopuolella olevaan varallisuuteen, kuten osakkeisiin, kiinteistöihin, raaka-aineisiin ja valuuttoihin. RWA on lyhenne sanoista Real World Assets.

RWA-omaisuuserien tokenisointi nähdään yhtenä suurimmista lohkoketjuteknologian hyödyntämismahdollisuuksista. Tämän sektorin potentiaalinen markkina-arvo on jopa satoja biljoonia dollareita.

RWA-tokenisaation potentiaali on alettu ymmärtää yhä paremmin viime vuosina. Tokenisointi, eli RWA-omaisuuden muuttaminen digitaalisiksi varoiksi, avaa ovia täysin uudenlaisille sijoitusmahdollisuuksille. Tämä sektori tulee kasvamaan merkittävästi tulevina vuosina.

Tämä artikkeli on aloittelijan opas RWA-sektorin ja tokenisaation mahdollisuuksista.

Mitä tarkoittaa tokenisointi (tokenisaatio)?

Tokenisointi on prosessi, jossa reaalimaailman varat muunnetaan digitaalisiksi tokeneiksi ja tallennetaan lohkoketjuun. Näitä tokeneita voidaan pitää digitaalisina omistustodistuksina. Vaikka tokenisoinnista puhutaan usein osakkeisiin liittyen, sen kohteena voi olla mikä tahansa RWA eli reaalimaailman omaisuuserä.

Tokenisoinnin tavoitteena on mahdollistaa osittainen omistaminen ja tehdä korkean arvon omaisuuserät helpommin saavutettaviksi laajemmalle joukolle sijoittajia. Sinulla tuskin on varaa ostaa miljoonan euron asuntoa, mutta entä jos voisit ostaa yhden tuhannesosan tai miljoonasosan siitä tokenisaation avulla?

NFT-teknologia liittyy myös oleellisesti tähän aiheeseen. Esimerkiksi auto, asunto tai taide-esine voidaan tokenisoida yhdeksi NFT:ksi. Autokauppa voi olla tulevaisuudessa NFT:n siirto älysopimukseen. Toinen tapa on tokenisoida kiinteistö miljoonaan samanarvoiseen (fungible) tokeniin, mikä mahdollistaa sen hajautetun omistamisen.

Sekä tokenisaatio ja tokenisointi ovat käytössä olevia termejä. Ne tarkoittava periaatteessa samaa asiaa, mutta pienellä vivahde-erolla. Tokenisaatio on käsitteistä laajempi, esimerkiksi yhteydessä ”Tavoitteena on kaikkien omaisuuserien tokenisaatio”. Tokenisointi viittaa taas käytännön toimenpiteisiin, kuten lauseessa ”Teslan osakkeen tokenisointi tapahtuu seuraavasti.”

Tokenisaatiota on nähty kryptovaluuttojen maailmassa jo yli 10 vuoden ajan. Tunnetuin esimerkki ovat stablecoinit eli vakaavaluutat, jotka ovat tokenisoituja Yhdysvaltain dollareita. Markkinoiden suurin stablecoin on Tether (USDT), jonka markkina-arvo on ylittänyt 100 miljoonaa dollaria.

tether

Eurojen tokenisointi on ollut toistaiseksi hidasta johtuen minimaalisesta kysynnästä. Tilanne muuttuu todennäköisesti pian, kun MiCa-regulaatio otetaan stablecoinien osalta käyttöön vuonna 2024. Suomalainen EUROe-vakaavaluutta on yksi Euroopan johtavista toimijoista.

Tokenisoidut reaalimaailman varat (kiinteistöt, taide, raaka-aineet ja jopa immateriaalinen omaisuus) mahdollistavat aiempaa suuremman likviditeetin, läpinäkyvyyden ja saavutettavuuden. Tokenisaatio on yksi lupaavimmista sovelluskohteista lohkoketjuteknologiassa, koska sen potentiaaliset sovellusalueet ulottuvat lähes kaikkeen taloudelliseen toimeliaisuuteen.

Älysopimukset ja oraakkelit

Tokenisaatioon liittyvistä teknologioista esille nousevat etenkin älysopimukset ja orakkeelit.

Älysopimuksella tarkoitetaan lohkoketjuun tallennettua ohjelmakoodia, joka suorittaa ennalta määrättyjä komentoja ilman kolmannen osapuolen väliintuloa. Älysopimukset mahdollistavat täysin automatisoidut prosessit ilman välikäsiä. Esimerkiksi tokenisoitu asunto tai auto vaihtaa omistajaa helposti älysopimuksen avulla.

Älysopimuksilla on kuitenkin eräs merkittävä rajoite: ne voivat hyödyntää lähtökohtaisesti vain oman lohkoketjunsa informaatiota. Ongelman korjaamiseksi tarvitaan oraakkeli, joka välittää älysopimukselle tietoa lohkoketjun ulkopuolelta.

Tässä kohtaa esiin nostetaan markkinoiden suurin oraakkeliratkaisu, Chainlink. Chainlink on hajautettu oraakkelien verkosto, joka toimii linkkinä älysopimusten ja niiden ulkopuolisen maailman välissä. Chainlink mahdollistaa reaaliaikaisen datan siirtymisen lohkoketjuun luotettavasti ja hajautetusti. Se siirtää myös dataa eri lohkoketjuista toiseen.

Alla oleva kuva auttaa ymmärtämään asiaa.

chainlink oraakkelit

Yksikään DeFi-maailman sovellus ei voisi tarjota ajantasaista ja luotettavaa kurssidataa kryptovaluutoista ilman Chainlinkia.

RWA ja kryptovaluutat

RWA ja kryptovaluutat liittyvät toisiinsa tokenisaation kautta. Tokenisaatio mahdollista RWA-omaisuuserien hyödyntämisen kryptojen maailmassa esimerkiksi kaupankäynnissä, sijoittamisessa ja lainaamisessa.

Voit luoda esimerkiksi Ethereum-lohkoketjuun tokenin, joka edustaa osaa kiinteistöstä tai yrityksen osakkeista. Tokenisoitua omaisuuserää voi sen jälkeen reidata muita kryptoja vastaan hajautetuissa pörsseissä. Tämä RWA-omaisuuserien ja kryptojen välinen yhdistelmä tarjoaa mielenkiintoisia etuja.

RWA-omaisuuserien tokenisointi mahdollistaa niille aivan uudenlaisen likviditeetin ja täysin uudenlaisia käyttötarkoituksia. Perinteiset omaisuuserät, kuten kiinteistöt, ovat varsin epälikvidejä. Tämä tarkoittaa, että niiden myyminen tai ostaminen voi olla aikaa vievää prosessi. Kryptovaluuttojen ansiosta näitä varoja voidaan helposti ostaa, myydä tai vaihtaa digitaalisten markkinapaikkojen kautta – myös pienissä osissa.

Kryptovaluutat mahdollistavat myös RWA-omaisuuserien paremman saatavuuden. Esimerkiksi kiinteistöihin tai taiteeseen sijoittaminen on tavalliselle piensijoittajalle vaikeaa. Korkeiden pääomavaatimusten lisäksi esteenä voi olla regulaatiosta tulevia rajoituksia.

rwa kiinteistö

Kryptovaluuttojen ansiosta nämä esteet voidaan poistaa. Samalla piensijoittaja voi ostaa esimerkiksi 100 eurolla osuuden New Yorkissa sijaitsevasta pilvenpiirtäjästä.

Lohkoketjuteknologia tuo myös läpinäkyvyyttä ja turvallisuutta RWA-omaisuuserien kaupankäyntiin. Lohkoketju mahdollistaa reaaliaikaisen ja peruuttamattoman kirjanpidon, jonka ansiosta osapuolten välinen luottamus kasvaa. Lisäksi älysopimukset voivat automatisoida monia kaupankäyntiprosesseja ja varmistaa, että sopimusehdot toteutuvat välittömästi ja oikeudenmukaisesti.

RWA ja DeFi

RWA-omaisuuseristä puhuttaessa on ehdottomasti tarkasteltava myös DeFi-sektoria. DeFi-ekosysteemit mahdollistavat innovatiivisia tapoja hyödyntää RWA-varoja lohkoketjuteknologian avulla. Yksi DeFi:n keskeisistä ominaisuuksista ovat jo aiemminkin mainitut älysopimukset, jotka mahdollistavat reaaliaikaisen ja automatisoidun varojen hallinnan ilman perinteisiä välikäsiä.

DeFi-maailmassa sijoittaja voi hyödyntää RWA-omistuksiaan likviditeetin tarjonnassa ja lainojen vakuutena. Voit esimerkiksi käyttää tokenisoitua kiinteistöä stablecoin-lainan vakuutena Aave-palvelussa ja sijoittaa lainatut varat Bitcoiniin. Aave on jo tehnyt kokeiluja RWA-sektorissa, mutta se ei ole vielä lyönyt läpi suuressa mittakaavassa.

Alla on kuva Aave-sovelluksesta.

aave

Tulevaisuudessa RWA:n ja DeFi:n yhdistelmä voi johtaa entistä avoimempiin ja tehokkaampiin rahoitusmarkkinoihin, jotka tarjoavat laajemman ja monipuolisemman valikoiman erilaisia sijoitusmahdollisuuksia.

RWA-omaisuuserät ja erilaiset lohkoketjuprojektit ovat alkaneet löytää toisiaan yhä enenevissä määrin. Tämä kehitys on etenkin sijoittajien näkökulmasta äärimmäisen toivottavaa, sillä kryptovaluutat avaavat täysin uusia ulottuvuuksia RWA-omaisuuserien likviditeetin, saavutettavuuden ja turvallisuuden parantamiselle.

Ondo Finance

Ondo Finance on Ethereum-lohkoketjussa toimiva DeFi-palvelu, joka kytkeytyy läheisesti RWA-omaisuuseriin. Ondo Finance mahdollistaa käyttäjilleen pääsyn erilaisiin rahoituspalveluihin ilman perinteisen rahoitusjärjestelmän rajoituksia.

Ondo Financessa on mahdollista liittää kryptovaluuttalainat ja muut kryptopohjaiset rahoitusinstrumentit reaalimaailman omaisuuseriin, kuten kiinteistöihin tai raaka-aineisiin. Tämä antaa sijoittajille mahdollisuuden hyötyä sekä kryptovaluuttojen että fyysisen maailman omaisuuserien eduista.

Alla on kuva Ondo Financen etusivulta. Palvelu löytyy osoitteesta ondo.finance.

ondo finance

Ondo Finance on noussut yhdeksi markkinoiden keskeisimmistä RWA-tokenisaation toimijoista. Sen palveluvalikoima laajenee jatkuvasti, ja tulevaisuudessa Ondo Finance mahdollistaa entistä useamman RWA-omaisuuserän luomisen Ethereum-lohkoketjuun.

Ondo Financen innovaatioita tarkastelemalla saa erinomaisen käsityksen siitä, mitä RWA-omaisuuserien tokenisointi tällä hetkellä käytännössä tarkoittaa. Ondo Financen keskeisimmät tuotteet ovat:

  • USDY: Stablecoin
  • OUSG: Ondo Short-Term US Government Treasuries
  • OMMF: US government money market funds

Käydään näitä seuraavaksi läpi tarkemmin.

USDY

USDY-stablecoin on Ondo Financen keskeisimpiä innovaatioita. Vaikka sitä kutsutaankin virallisesti vakaavaluutaksi (stablecoin), sijoittajien tulee huomioida, että se eroaa radikaalisti markkinoiden tämän hetken tunnetuimmista stablecoineista.

Suurin eroavaisuus on se, että USDY:n holdaajilla on mahdollisuus kerryttää tuottoa omille sijoitukselleen pelkästään säilyttämällä sitä lompakossaan. Perinteiset stablecoinit eivät tarjoa tämän kaltaista ominaisuutta. USDY:n taustalla ei ole siis fiat-valuuttoja vaan velkakirjoja. Parhaiten USDY:tä voidaankin kuvailla tokenisoiduksi velkakirjaksi.

OUSG

OUSG (Ondo Short-Term US Government Treasuries) on rahoitusinstrumentti, jonka avulla on mahdollista osallistua Yhdysvaltain valtionvelkakirjamarkkinoille tokenisaatiota hyödyntäen.

OUSG:n avulla käyttäjät voivat hajauttaa sijoituksiaan perinteisen rahoitusjärjestelmään ja nauttia sen tarjoamista eduista ilman välittäjistä johtuvia kustannuksia. Tämä luo täysin uudenlaisen mahdollisuuden osallistua Yhdysvaltain valtion velkakirjamarkkinoille hajautetusti ja tehokkaasti.

OMMF

OMMF (US government money market funds) tarjoaa sijoittajille mahdollisuuden osallistua Yhdysvaltain rahamarkkinarahastoihin. Kyseiset rahastot ovat täysin tokenisoituja, ja osuuksien hankkiminen on mahdollista lunastamalla OMMF-tokeneita yhden dollarin yksikköhintaan.

OMMF-tokeneilla on mahdollista käydä kauppaa ympäri vuorokauden seitsemänä päivänä viikossa. Lisäksi sitä on myös mahdollista hyödyntää erilaisissa DeFi-palveluissa. Tämä avaa sijoittajille mahdollisuuden hyödyntää perinteisiä rahamarkkinarahastojen osuuksia myös kryptovaluuttojen maailmassa.

OMMF:n keskeisimpänä tavoitteena onkin tarjota säästäjille tehokkaampi tapa hallita varallisuuttaan.

RWA-sijoittaminen

Jos haluat sijoittaa RWA & tokenisaatio -trendiin, sen voi tehdä monella eri tavoin. Kannattaa tsekata myös alla oleva X-ketju, jossa aihetta käydään läpi.

Seuraavassa on muutamia esimerkkejä RWA & tokenisaatio -trendin hyödyntämisestä.

  • Älysopimusalustat: Tokenisointi tapahtuu älysopimusalustojen päällä, joten ne hyötyvät epäsuorasti siitä natiivitokenin kysynnän kautta. Hyviä vaihtoehtoja ovat esimerkiksi Ethereum, Avalanche ja VeChain.
  • Oraakkelit: Chainlink on johtava oraakkeliratkaisu, mutta sen pienemmät kilpailijat voivat tarjota prosentuaalisesti paljon suurempia nousuja.
  • Stablecoinit: Makerin ja Ethenan hallintotokenit MKR & ENA ovat esimerkkejä siitä, miten voit sijoittaa myös stablecoineihin.
  • Palvelut: Ondo Finance, Pendle ja Frax ovat esimerkkejä RWA-sektorin palveluista.

KuCoin ja Binance ovat suosittuja kryptovaluuttapörssejä, joista löytyy laaja tarjonta RWA-sektorin kryptovaluuttoja.

Yhteenveto

RWA ja tokenisaatio muodostavat kokonaisuuden, joka on yhä kuumempi keskustelun aihe kryptovaluuttojen maailmassa. RWA-varallisuuden yhdistäminen lohkoketjuteknologiaan avaa ovia täysin uudenlaisille sijoitusmahdollisuuksille.

Tokenisaatio tarjoaa viitekehyksen RWA-varallisuuden tokeneiksi lohkoketjuun. Tokenisaation myötä RWA-varallisuuden likviditeetti, läpinäkyvyys ja saavutettavuus parantuvat huomattavasti. Älysopimukset ja oraakkeliratkaisut ovat keskeisiä tekijöitä tässä prosessissa.

RWA-varallisuuden tokenisointi tarjoaa merkittäviä etuja sekä RWA-varojen haltijoiden että kryptoekosysteemien näkökulmasta. RWA-varojen integroiminen DeFi-palveluihin avaa uusia mahdollisuuksia DeFi-ekosysteemille ja tarjoaa sijoittajille entistä avoimemmat ja tehokkaammat rahoitusmarkkinat.


Oletko jo tilannut Bitcoinkeskuksen uutiskirjeen? Jos et, niin klikkaa tästä ja liity postituslistalle! Tarjolla on joka viikko teknistä analyysia sekä katsauksia tärkeimpiin tapahtumiin!

Bitcoinkeskus

Bitcoinkeskus-käyttäjän artikkelit ovat sivuston taustalla olevan tiimin tuottamia. Bitcoinkeskuksen parissa työskentelee useita kryptovaluutoista kiinnostuneita henkilöitä. Mukana on myös vierailevia kirjoittajia, jotka eivät halua esiintyä omalla nimellään. Bitcoinkeskuksen pääanalyytikko on Antti Hyppänen.