Polygon skaalaa ja yhdistää lohkoketjut

polygon matic

Polygon (helmikuuhun 2021 saakka Matic) on projekti, jonka tarkoituksena on saada eri lohkoketjualustat keskustelemaan tehokkaammin toistensa kanssa ja tehostaa erityisesti Ethereum-lohkoketjun päällä toimivien sovellusten toimintaa nopeammaksi ja edullisemmaksi. Tässä oppaassa tutustutaan Polygoniin tarkemmin käymällä lyhyesti läpi projektin historia, ja perehdytään siihen, minkä ongelman Polygon yrittää ratkaista. Artikkelissa luodaan myös katsaus Polygonin MATIC-tokeniin ja sen käyttötarkoituksiin.

Rekisteröidy Binancelle

Polygon on monipuolinen platform

Asetetaan Polygon ensin oikeaan paikkaan kryptovaluutojen maailmassa. Bitcoinkeskus jakaa kryptovaluutat kolmeen eri kategoriaan: valuutat, platformit ja tokenit.

Valuuttakategoriaan kuuluvat Bitcoinin lisäksi mm. Litecoin ja Monero. Nämä kryptovaluutat on suunniteltu digitaaliseksi rahaksi ja vaihdon välineeksi. Niillä ei ole muita merkittäviä ominaisuuksia sen lisäksi, että ne siirtävät (tai säilyttävät) arvoa digitaalisesti.

Ethereum on puolestaan platform-kategorian johtaja. Platform-projektit ovat käyttöjärjestelmiä hajautetuille sovelluksille ja älysopimuksille. Platformin voidaan ajatella olevan kuin iOS tai Android. Muita tunnettuja platformeja ovat mm. Binance Smart Chain, Cardano ja Elrond.

Tokenit luodaan aina olemassa olevan platformin sisälle, eikä niillä siis ole omaa lohkoketjua. Hyviä esimerkkejä tokeneista ovat esimerkiksi Chainlink sekä DeFi-tokenit Aave ja Uniswap.

Polygon asettuu platformien kategoriaan. Se ei tästä huolimatta suoranaisesti kilpaile esimerkiksi Ethereumin, Binance Smart Chainin tai Elrondin kanssa. Kyseessä on enemmänkin Polkadotin ja Cosmoksen kaltainen lohkoketjut yhdistävä projekti.

Polygon mahdollistaa erilaiset skaalausratkaisut ja on yhteensopiva usean eri lohkoketjun kanssa.

Historia: Ethereumin skaalausratkaisusta lohkoketjujen solmukohdaksi

Polygon tunnettiin aiemmin nimellä Matic, ja projektin juuret ulottuvat vuoteen 2017, jolloin kolme Intian kryptovaluuttaskenessä aktiivisesti vaikuttanutta toimijaa, Sandeep Nailwal, Jaynti Kanani ja Anurag Arjun, ryhtyivät yhdessä ratkomaan Ethereumin skaalautuvuusongelmia.

Matic-projektin token, MATIC, julkaistiin kiertoon keväällä 2019 sen tehtyä IEO:n (Initial Exchange Offering) Binancen julkaisualustalla keräten 5,6 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria.

Maticin oma pääverkko (mainnet) julkaistiin kesällä 2020 samoihin aikoihin, kun Ethereumin välityskustannukset alkoivat rajusti kasvaa kesän DeFi-huuman alkaessa.

Alkuvuonna 2021 Matic päätti laajentaa projektia pelkästä Ethereumin skaalausratkaisusta eräänlaiseksi lohkoketjujen ja hajautettujen sovellusten “hubiksi” tai keskittymäksi, jonka tarjoamat skaalausratkaisut ovat eri tilanteisiin räätälöityjä.

Ethereum on kuitenkin yhä vahvasti Polygonin tekemisen taustalla. Tiimin nettisivuillaan listaamien neuvonantajien (advisors) joukosta löytyy tunnettuja Ethereum-vaikuttajia, kuten Hudson Jameson, Ryan Sean Adams ja Anthony Sassano.

Miten Polygon toimii?

Lohkoketjualustojen yhteydessä on puhuttu viime aikoina yhä enemmän lohkoketjujen yhteensopivuudesta. Englanniksi kuulee usein puhuttavan käsitteestä “internet of blockchains”.

Siiloutuneet lohkoketjut ovat ongelma erityisesti hajautettujen rahoituspalvelujen (DeFi) yhteydessä, kun yhdellä alustalla sijaitsevaa likviditeettiä ei päästä sujuvasti käyttämään toisella alustalla.

Polygonin tavoitteena on olla keskittymä (hub), johon lohkoketjut ja hajautetut sovellukset (dapps) voivat liittyä ja löytää juuri itselleen räätälöidyn skaalautumisratkaisun ja olla samalla yhteydessä muihin lohkoketjuihin ja alustoihin. Kuva: Polygon

polygon-ethereum

Maticin layer-2 -skaalaus

Ethereum 2.0 -version mahdollistamaa lohkoketjun skaalausta odotetaan kovasti. Kyseessä on kauan odotettu ratkaisu Ethereumin skaalutuvuusongelmiin. Vaikka työ on käynnissä, sijoittajat joutuvat odottamaan lopullista versiota todennäköisesti pari vuotta. Samaan aikaan kysyntä etenkin DeFi-maailmassa on kova nopeille ja halvoille transaktioille.

Matic tunnettiin ennen muuttumistaan Polygoniksi eräänä varteenotettavimmista layer-2 -vaihtoehdoista Ethereumin skaalaajaksi. Mistä Layer 2 -ratkaisussa on oikein kyse? Moni voi tietää entuudestaan salamaverkkoteknologian, joka auttaa mm. Bitcoinia skaalautumaan. Ideana on siirtää verkkoa ruuhkauttavat mikrotransaktiot “toiseen kerrokseen”, jossa ne saadaan suoritettua nopeasti ja lähes kuluitta.

Maticin ratkaisussa käytetään ns. sidechainia eli sivuketjua. On hieman makuasia, puhutaanko tällaisen 2. tason ketjun olevan 1. tason “päällä” vai “sivulla”. Kyse on joka tapauksessa skaalautumisratkaisusta, joka on oma lohkoketjunsa. Maticin sidechain käyttää erillistä Proof of Stake -konsensusalgoritmia ja MATIC-tokenin steikkausta verkon ylläpitoon ja turvaamiseen.

Moni on kuullut Maticista nimenomaan Plasma-viitekehyksen kautta. Kyseessä on myös Ethereumin skaalaukseen tarkoitettu teknologia. Se koostuu erillistä sidechaineista, jotka haarautuvat puun tavoin. Plasma mahdollistaa erinomaisen skaalautuvuuuden, sillä kyseisessä teknologiassa jokainen sovellus (Dapp) saa oman Plasma-ketjunsa. Näin ollen niin transaktiot eivät rasita Ethereumin pääketjua.

Näitä sivuketjuja kontrolloi Ethereumin lohkoketjuun luotu älysopimus. Sen avulla voidaan myös siirtää Ethereiä sekä muita Ethereum-pohjaisia tokeneita sivuketjujen ja Ethereumin pääketjun välillä.

Polygonin layer-2 -skaalaus

Polygonin tavoitteena on luoda sivuketjujen ja Plasman lisäksi useita eri mahdollisuuksia layer-2 -skaalaukseen tuoden myös muut suositut skaalausratkaisut, kuten “rollupit” (ZK-Rollups, Optimistic Rollups) valikoimaansa. Rollup-teknologia varmistaa transaktiot ensin lohkoketjun ulkopuolella ja “käärii” ne sen jälkeen lohkoketjuun.

Tässä Finematicsin animaatiovideossa selitetään hyvin erilaiset Ethereumin layer-2 -teknologiat:

Polygonissa Maticin sivuketju ja Plasma tulevat olemaan vain osa mahdollisista skaalausratkaisuista. Rollupien lisäksi Polygon mahdollistaa projekteille myös tarkasti räätälöidyt skaalausmahdollisuudet.

Polygoniin liittyvät lohkoketjuverkostot voivat järjestää ketjunsa turvallisuuden kahdella eri tavalla: joko niin, että niillä on oma konsensusmekanisminsa (stand-alone networks) tai ne voivat hankkia turvallisuuden erillisenä palveluna (secured chains).

Tämä “turvallisuuspalvelu” muistuttaa Polkadotin mallia, jossa pääketju (relay chain) tarjoaa turvallisuuden kaikille Polkadotin sivuketjuille (parachain).

Oman konsensusmekanismin käyttäminen antaa projekteille enemmän itsenäisyyttä ja joustavuutta, kun taas turvallisuuspalvelu nimensä mukaisesti tarjoaa turvallisemman ympäristön, mutta vähentää vastaavasti joustavuutta.

Oma konsensusmekanismi sopii esimerkiksi vakiintuneille projekteille ja yritysten lohkoketjuprojekteille, jotka haluavat pysyä omassa suljetussa lohkoketjussaan.

Startupit, jotka eivät välttämättä halua investoida omaan lohkoketjuun, sekä turvallisuuteen keskittyvät projektit taas luultavasti hyötyvät eniten Polygonin tarjoamasta turvallisuuspalvelusta.

Polygonin neljä kerrosta mahdollistavat räätälöidyn kokonaisuuden

Polygonin rakennetta voidaan lähestyä vielä tarkemmin ajattelemalla siihen kuuluvan neljä eri kerrosta, joihin lohkoketjualustat ja sovellukset voivat liittyä tilanteestaan ja tavoitteistaan riippuen.

Polygonin arkkitehtuuri on tehty tarkoituksella hyvin abstraktiksi, jotta jokainen alustalle liittyvä projekti voi räätälöidä siitä itselleen tarkoituksenmukaisen. Eri sovellukset haluavat optimoida erilaisia ominaisuuksia.

Polygonin toimintaperiaatteet on selitetty hyvin havainnollistavasti tällä Finematicsin animaatiovideolla:

Ensimmäinen kerroksista on Ethereum-kerros, joka sisältää käytännössä joukon Ethereumin lohkoketjuun ohjelmoituja älysopimuksia. Nämä älysopimukset käsittelevät esimerkiksi transaktioiden lopullisuutta (transaction finality), steikkausta ja kommunikointia Ethereumin sekä eri Polygon-ketjujen välillä (joista lisää hieman myöhemmin). Ethereum on kaikista vahvin ohjelmoitava lohkoketju tällä hetkellä, joten on turvallista ulkoistaa sille monet sovellusten toiminnan kannalta kriittisimmät toiminnot.

Toinen kerros on puolestaan “turvallisuuskerros” (security layer). Se toimii rinnakkain Ethereum-kerroksen kanssa ja tarjoaa transaktioiden vahvistamista palveluna (“validators as a service”). Sekä Ethereum-kerros että turvallisuuskerros ovat Polygoniin liittyville projekteille vapaaehtoisia.

Ethereum-kerroksen käyttämisestä voisi hyötyä eniten vaikkapa Polygoniin liittyvä DeFi-protokolla, joka hallinnoi älysopimuksissaan miljardeja dollareita eikä välttämättä halua mahdollisen hakkeroinnin pelossa käyttää omaa konsensusmekanismia vaan turvautuu mieluummin Ethereum-kerroksen tarjoamaan vankkaan turvallisuuteen.

Toisaalta “turvallisuuskerros” saattaisi riittää vaikkapa NFT-markkinapaikalle, joka haluaa optimoida välityskustannukset hyvin mataliksi, mutta joka ei kuitenkaan tarvitse aivan yhtä tiukkoja turvallisuuselementtejä kuin edellä mainittu DeFi-protokolla.

Kolmas ja neljäs kerros, eli Polygon-kerros ja “toimeenpanokerros” (execution layer) ovat puolestaan pakollisia niille projekteille, jotka liittyvät Polygoniin. Polygon-kerroksessa sijaitsevat kaikki Polygonia käyttävät lohkoketjut. Nämä lohkoketjut muodostavat paikallisesti oman konsensuksensa, mutta hyötyvät silti Polygonin tarjoamasta yhteensopivuudesta toisiin lohkoketjuihin.

Toimeenpanokerros puolestaan tulkitsee ja laittaa toimeen Polygon-ketjujen transaktioita sekä muodostaa yhteyden Ethereumin Ethereum Virtual Machine -”maailmantietokoneeseen”.

Näin Ethereumin älysopimukset voidaan siirtää suoraan Polygoniin. Tätä yhteyttä voi tuskin turhaan aliarvioida, sillä Ethereumin Solidity-ohjelmointikieli on tällä hetkellä ylivoimaisesti suosituin älysopimusten ohjelmointikieli. Tämä auttaa uusien sovellusten löytymistä markkinoille nimenomaan Polygonin kautta.

Nämä päällimmäiset kerrokset sopivat hyvin esimerkiksi lohkoketjussa toimivalle videopelille, jolla on oma konsensusmekanisminsa. Koska kyseessä on “vain” videopeli, sen ei välttämättä kannata optimoida laajaan turvallisuuskokonaisuuteen vaan pelin toimivuuden kannalta tärkeämpiin äärimmäisen nopeisiin transaktioihin.

Polygonia käyttävät sovellukset

Polygonia käyttää tätä kirjoittaessa maaliskuussa 2021 jo yli 90 hajautettua sovellusta (dapps). Näitä ovat mm. hajautettu johdannaiskauppa-alusta Injective Protocol, vakuudettomat kryptolainat mahdollistava EasyFi, NFT-vaihdannan ja DeFi:n yhdistävä Aavegotchi sekä Polkadotin päälle rakennettu vedonlyöntimarkkina Polkamarkets.

Kryptomaailman infrastruktuuriprojekteista Polygon-yhteensopivia on jo indeksointiprotokolla, “lohkoketjujen Googleksi” kutsuttu The Graph, sekä oraakkelijätti Chainlink. Kryptomaailman ulkopuolelta pelijätti Atari ilmoitti helmikuussa ryhtyvänsä käyttämään Polygonia token- ja NFT-projekteissaan.

Ennen kuin Polygon-uudelleenbrändäys tapahtui, Maticina tunnettu projekti ehti jo perustaa Quickswap-nimisen DEXin. Siellä ERC20-pohjaisia (Ethereum) tokeneita pystyy vaihtamaan huomattavasti pienemmin kustannuksein kuin Ethereum-alustalla pyörivässä Uniswapissa.

Quickswapin lisäksi Uniswapin reviirille on tullut vuoden 2021 taitteessa myös muitakin nopeita ja halpoja DEXejä, kuten Binance Smart Chainin PancakeSwap. Kaikkien ideana on houkutella sijoittajia nopeampien ja halvempien transaktioiden pariin.

Hajautettujen pörssien käyttäminen onnistuneesti riippuu paljolti siitä, kuinka suosittuja ne ovat ja kuinka paljon likviditeettiä pörsseistä löytyy kaupankäyntiä varten.

quickswap matic

Yllä olevassa kuvassa on Quickswapin käyttöliittymä. Kyseessä on Polygonin layer-2 -teknologiaa hyödyntävä hajautettu pörssi, joka muistuttaa ulkoasultaan huomattavasti Uniswapia. Switch to Matic -nappulan avulla voit siirtyä Matic-verkon puolelle.

Vaikka Quickswapin likviditeetti on kasvanut rajusti vuonna 2021, se on yhä aivan eri ball parkilla kuin Uniswapin lukema.

MATIC-token sijoituskohteena

Vaikka Polygon onkin laajentanut toimenkuvaansa sekä uudelleenbrändännyt nimensä, sen natiivitoken on yhä tickerillä MATIC. Tämä saattaa aiheuttaa hämmennystä aloitteleville sijoittajille.

MATIC-tokenilla on useita käyttötarkoituksia. Sitä käytetään välityskustannusten maksamiseen Polygonin ekosysteemissä, hallintotokenina päättäessä Polygon-projektin kehityksestä sekä steikkaamiseen Polygon-verkon turvaamiseksi.

Helmikuisen uudelleenbrändäyksen jälkeen MATIC on noin viisinkertaistanut arvonsa. Markkina selvästi uskoo, että MATIC-tokenille tulee löytymään yhä enemmän käyttötarkoituksia Polygon-brändäyksen jälkeen.

MATIC-tokenien maksimimäärä on 10 miljardia ja näistä kierrossa on noin puolet. Markkina-arvo on noin 2 miljardia dollaria, ja MATIC sijoittuu kryptovaluuttojen markkina-arvorankingissa tätä kirjoittaessa maaliskuussa 2021 top 50 -kryptovaluuttojen ulkopuolelle sijalle 58.

Jos MATIC-tokenin markkina-arvoa vertaa sen lähimpiin kilpailijoihin (Polkadot ja Cosmos), niin sen voisi nähdä olevan aliarvostettu. Polkadot sijoittuu kryptovaluuttojen rankingissa sijalle 6 (markkina-arvo 36 miljardia dollaria) ja Cosmos sijalle 20 (markkina-arvo 5 miljardia dollaria).

MATIC listattiin maaliskuussa 2021 Coinbaseen, minkä voisi nähdä tuovan sille lisää kysyntää mahdollisesti myös institutionaalisilta sijoittajilta. Toisaalta Coinbase-listauksen jälkeen MATIC alkaa jo olla kryptovaluuttojen valtavirtaa ja matalan markkina-arvon altcoineille tyypilliset satojen prosenttien kurssinousut muuttuvat epätodennäköisemmiksi.

MATIC kurssi ja ostaminen

Jos haluat hankkia MATIC-tokenia, löydät parhaan likviditeetin markkinajohtaja Binancesta. Tarjolla on myös selkeästi paras valikoima vaihtopareja (esim. BTC/MATIC, USD/MATIC, USDT/MATIC). Talletus Binanceen onnistuu helposti SEPA-siirrolla, luottokortilla tai kryptovaluuttoilla.

Osta MATIC Binancesta

Kuten edellä oli mainittu, MATIC löytyy nykyisin myös Coinbasen valikoimista. Kolmas suosittu ostopaikka on Crypto.com.

MATIC on ERC-20 -token, joten hajautetuista pörsseistä likviditeettiä löytyy mm. Uniswapista, Sushiswapista ja 1inchistä. Myös Quickswapia kannattaa kokeilla nopeiden ja edullisten transaktioiden vuoksi. MATIC-tokenia steikkaamalla voi myös itse osallistua Polygon-verkon ylläpitoon ja saada samalla passiivista steikkaustuloa.

MATIC-tokenia voi ERC-20 -yhteensopivana säilyttää esimerkiksi Ledger-kylmälompakossa, Metamask-lompakossa selainlaajennuksen kautta, TrustWallet-mobiililompakossa tai Exodus -desktop- ja mobiililompakossa.

Polygonin nettisivut löytyvät täältä. Polygon-uutisia kannattaa seurata projektin Twitter-tilin välityksellä tai Mediumista.

Teemu Antikainen on erityisesti hajautettuja rahoituspalveluja (DeFi) aktiivisesti seuraava kryptovaluutta-analyytikko. Teemun kiinnostuksen kohteisiin kuuluvat myös mm. Bitcoin, taloudellinen osallisuus (financial inclusion) sekä makrotalouden kiemurat.

Alec Baldwin eToro


Disclaimer: Bitcoinkeskus ei anna sijoitusvinkkejä eikä suosittele ostamaan mitään tiettyä kryptovaluuttaa. Kryptovaluutat sisältävät suuren riskin sijoituksen menettämisestä. Vuoden 2018 aikana suurin osa tunnetuista kryptovaluutoista on pudonnut yli 90% kurssihuipustaan. Lue lisää info-sivulta.