blogi
18
heinä
Bitcoin kurssikehitys - paras kryptovaluutta

Sivusto sisältää affiliate-linkkejä. Bitcoinkeskus voi olla oikeutettu kompensaatioon, jos vierailet yhteistyökumppaneiden sivuilla linkkiemme kautta. Saat lisätietoja mainoksista info-sivulta.

Stock-To-Flow -malli ennustaa Bitcoinin kurssikehityksen

Stock-To-Flow on keväällä 2019 julkaistu mallinnus Bitcoinin kurssikehityksestä. Se on ollut historiallisesti katsottuna hämmästyttävän tarkasti oikeassa. Miten Stock-To-Flow malli oikein toimii ja mihin sen ennustukset perustuvat? Artikkelissa käydään samalla läpi Bitcoin halving eli puoliintuminen.

Uudet Bitcoinit syntyvät louhintapalkkioista

Nyt käsiteltävän teorian ymmärtämiseksi on hallittava pohjatiedot Bitcoinista ja sen tarjontaan vaikuttavasta tapahtumasta, joka on edessä keväällä 2020. Jos bittirahan perusteet eivät ole vielä hallussa, niin lue ennen tätä artikkelia Bitcoinkeskuksen opas Bitcoinista.

Bitcoin on siis lohkoketjua hyödyntävä kryptovaluutta. Lohkoketju on käytännössä hajautettu tietokanta, joka koostuu nimensä mukaisesti ketjussa olevista lohkoista. Yksi lohko on käytännössä lista transaktioista, joita mahtuu sen sisään vain rajattu määrä.

Bitcoinin lohkoketjuun lisätään uusi lohko keskimäärin kymmenen minuutin välein. Tätä ylläpitotyötä suorittavat louhijat, mitkä ovat käytännössä erikoisvalmisteisia tietokoneita.

ASIC - Bitmain Antminer S9
Kuvassa on kiinalaisen Bitmainin valmistama Antminer-louhija.

Tuhannet louhintalaitteet ratkovat vaikeaa matemaattista yhtälöä 24/7 joka puolella maapalloa. Tämän työn tarkoituksena on määrittää, kuka onnekas saa kunnian lisätä lohkoketjuun uuden lohkon. Kilpailu aloitetaan aina kymmenen minuutin välein uudelleen.

Louhintalaitteet maksavat tuhansia dollareita, minkä lisäksi ne kuluttavat valtavasti sähköä. Louhinnassa on oltava jokin kannustin eli insentiivi, jotta louhintafarmeja kannattaa rakentaa. Tässä kohtaa esiin tulee louhintapalkkio.

Uudet Bitcoinit syntyvät maailmaan louhintatyön tuloksena – aivan kuten kulta ja muutkin jalometallit. Lohkon lisännyt louhija saa palkkioksi peräti 12,5 Bitcoinia, mikä vastaa artikkelin kirjoitushetkellä noin 120 000 dollaria.

Kyseessä on sen verran vahva kannustin, että maailmaan rakennetaan jatkuvasti uusia louhintafarmeja. Mitä halvempaa sähköä louhintafarmi pystyy hankkimaan, sitä enemmän se tekee louhintatyöllä voittoa. Lisäksi syntynyttä hukkalämpöä voidaan hyödyntää monin eri tavoin.

Suosittelen myös lukemaan tämän Bitcoinkeskuksen artikkelin, jossa korjataan yleisiä väärinkäsityksiä louhinnasta. Tällä hetkellä Bitcoinin louhinta suoritetaan jo 75-prosenttisesti uusiutuvalla energialla. Sen lisäksi farmit rakennetaan tarkoin valituille alueille, joissa voimalat tuottavat ylikapasiteettia.

Bitcoin halving puolittaa tarjonnan

Bitcoinin ohjelmistoon on koodattu tiettyjä pelisääntöjä, jotka vaikuttavat oleellisesti kurssiin nyt ja tulevaisuudessa. Yksi tärkeimmistä säännöistä on Bitcoin halving eli louhintapalkkioiden puoliintuminen. Palkkiot muuttuvat koko ajan pienemmiksi ja katoavat kokonaan vuoden 2140 tienoilla.

On erittäin tärkeää ymmärtää, että louhintapalkkio ei pienene lineaarisesti vaan portaittain. Tarkalleen ottaen palkkio putoaa 50% noin neljän vuoden (210 000 lohkon) välein.

Kun Bitcoinin lohkoketju käynnistyi vuonna 2009, palkkio oli 50 Bitcoinia per lohko. Se puoliintui 25 Bitcoiniin vuonna 2012 ja uudelleen 12,5 Bitcoiniin vuonna 2016. Kolmas puoliintuminen tapahtuu huhti-toukokuussa vuonna 2020, minkä jälkeen palkkio on 6,25 Bitcoinia per lohko. Miksi puoliintuminen on niin merkittävä asia kurssin kannalta?

Bitcoinin louhinta on nykyisin ammattimaista toimintaa ja louhintafarmien hallussa. Tilanne oli vielä toinen 2010-luvun alussa, jolloin louhintaa harrastettiin nörttien kellareissa. Nykyisin kyseessä on valtava bisnes. Saat hyvän käsityksen louhintabisneksestä alla olevasta videosta.

Louhintatyön tuottomarginaalit ovat sen verran pienet, että louhintafarmien on myytävä saamansa louhintapalkkiot markkinoille lähes välittömästi. Tämä johtuu valtavan korkeasta sähkönkulutuksesta, jonka laskut on koko ajan maksettava.

Tämä prosessi tuottaa markkinoille koko ajan uutta tarjontaa 12,5 * 6 * 24 eli 1800 Bitcoinia per päivä, mikä tarkoittaa kuukaudessa hieman yli 50 000 Bitcoinia. Kyseessä on nykykurssilla noin 500 miljoonan dollarin potti.

Lukijan on toivottavasti helppo ymmärtää, mitä tapahtuu puoliintumisen jälkeen. Jos kysyntä kasvaa tasaisesti (kuten se on tähän asti kasvanut), tai edes pysyy samana, niin seurauksena on väistämättä hintojen nousu. Eikä mikään aivan pieni nousu, sillä tarjonnan putoaminen 50 prosenttia vaikuttaa markkinaan todella paljon.

Bitcoin toimii tässä suhteessa täysin päinvastoin kuin kaikki planeettamme muut valuutat. Niitä luodaan pankkien toimesta lisää alati kasvavaa vauhtia, minkä vuoksi esimerkiksi Yhdysvaltain dollarin ostovoima on pudonnut 95 prosenttia sadan vuoden aikana. Tästä inflaatiossa on kyse.

Bitcoinin kohdalla prosessi etenee täysin päinvastaiseen suuntaan. Tämän vuoksi kaikki planeettamme valuutat kokevat itse asiassa hyperinflaatiota Bitcoinia vastaan. Jos lause tuntuu täysin hullulta, niin katso alla olevaa grafiikkaa (Kuva: PlanB twitter).

hyperinflaatio bitcoin

Kuvassa ovat rinnakkain kenties maailman kuuluisin hyperinflaatio sekä Yhdysvaltain dollari suhteessa Bitcoiniin. Weimarin tasavalta joutui hyperinflaation uhriksi 1920-luvun alussa, jolloin Saksan markan arvo romahti kultaa (sekä kaikkea muuta arvokasta) kohtaan tunnetuin seurauksin.

Toistaiseksi Bitcoinin arvo suhteessa dollariin on seurannut aika hyvin tätä kehitystä. Dollari on menettänyt muiden valuuttojen tavoin noin 99,98% arvostaan Bitcoinia kohtaan kuluneen vuosikymmenen aikana.

Tämän johdannon myötä päästään artikkelin aiheeseen, eli miten hyvin tämä Bitcoinin sisäänrakennettu ominaisuus selittää sen nousevaa kurssia?

Stock-to-Flow -malli

Tämän artikkelin pihvi ja ennustus Bitcoinin kurssista perustuu Stock-to-Flow -suhdelukuun, jonka Saifedean Ammous esitteli supersuositussa kirjassaan The Bitcoin Standard. Jos et ole sitä vielä hankkinut, niin Bitcoinkeskus suosittelee vahvasti. Löydät linkin takaa kirjan arvostelun.

Stock-to-Flow (jatkossa: S2F) suhdeluku saadaan yksinkertaisesti jakamalla olemassa oleva varanto tai reservi (stock) vuosittaisella tuotannolla (flow).

Mitä suurempi tämä suhdeluku on, sen arvokkaampi ja toimivampi ko. resurssi on myös rahana. Ei ole mikään yllätys, että kullan ja hopean suhdeluvut ovat korkeita.

metallit stock-to-flow

Kuvassa näkyvä hopean lukema on sittemmin muuttunut, kun mallin tekijä on saanut korjattua tietoa sen pudonneista reserveistä. Nykyisin hopean SF on itse asiassa alle viisi. Monien tunnettujen resurssien lukema on selvästi alle yhden, eli vuosituotanto ylittää selkeästi käytössä olevat reservit.

Haluttujen hyödykkeiden on lähes mahdotonta saada korkeaa S2F-lukua. Jos joku taho alkaisi tarkoituksella varastoida vaikkapa kuparia, tuotanto kasvaisi hyvin nopeasti vastaamaan kysyntää ja SF putoaisi sen seurauksena.

Tästä päästään sitten hyvin tärkeään pointtiin, eli mikä on Bitcoinin S2F? Se on tällä hetkellä hieman yli 25, mikä tarkoittaa Bitcoinin kuuluvan kullan ohella todella harvinaiseen joukkoon. Nyt fiksuimmat lukijat yhdistävät 1 + 1 ja huutavat: puoliintuminen! Juuri näin.

Alla olevassa kuvassa näkyy louhittujen Bitcoinien määrä sekä puoliintumisaskeleet. Artikkelin julkaisuhetkellä 85% kaikista Bitcoineista on louhittu hieman yli kymmenessä vuodessa. Loput 15% louhitaan esiin noin 121 vuoden kuluessa. (Kuva: plot.ly)

bitcoin-inflation

Jatkuva puoliintuminen tarkoittaa sitä, että Bitcoinin S2F kasvaa merkittävästi aina neljän vuoden välein (flow pienenee 50%). Ajan myötä Bitcoinin S2F-luku menee ohi kullasta ja nousee yli sadan. Vaikka lohkopalkkio ei puoliintuisi enää nykyisestä, Bitcoinin S2F nousisi silti ajan myötä lukemaan 30.

Tämän lisäksi on mainittava yksi tärkeä pointti Bitcoiniin liittyen: sen tuotantoa ei voida hidastaa tai nopeuttaa, toisin kuin kaikkien planeetan muiden resurssien. Jos louhijoita tulee verkkoon lisää, Bitcoin-ohjelmisto säätää automaattisesti louhintatyötä vaikeammaksi. Lopulta uusia lohkoja syntyy silti keskimäärin 10 minuutin välein.

Selittääkö Stock-to-Flow Bitcoinin kurssikehityksen?

Nyt päästään sitten jännittävään vaiheeseen, eli miksi Stock-to-Flow (SF) lukema on niin merkittävä?

Pseudonyymi PlanB julkaisi maaliskuussa 2019 Medium-artikkelin nimeltään Modeling Bitcoin’s Value with Scarcity. Bitcoinkeskuksen tarkoituksena on selittää PlanB:n mallinnuksen idea suomeksi myös sellaisille henkilöille, jotka eivät ole perehtyneet vuosikausia Bitcoinin toimintaan.

Mitä PlanB on sitten tehnyt? Kyseinen henkilö on verrannut Bitcoinin kurssin sekä SF-suhdeluvun kehitystä.

Tässä kohtaa on hyvä muistuttaa, että Bitcoinin SF oli alkuvaiheessa hyvin pieni. Ensimmäiset neljä vuotta uusia Bitcoineja syntyi neljä kertaa enemmän kuin nyt, eli flow oli korkea ja stock lähti tietysti liikkeelle nollasta. Bitcoinin SF oli pitkään alle yhden.

PlanB kasasi tulokset ensin lineaariselle graafille, joka näyttää seuraavalta (Kuva: PlanB)

planb lineaarinen

Kuten kuvasta voi nähdä, Bitcoinin markkina-arvo (eli kaikkien Bitcoinien arvo) on kehittynyt hämmästyttävän hyvin linjassa SF-luvun kasvaessa. PlanB kirjoittaa artikkelissaan näin:

”Fitting a linear regression to the data confirms what can be seen with the naked eye: a statistically significant relationship between SF and market value (95% R2, significance of F 2.3E-17, p-Value of slope 2.3E-17).

The likelihood that the relationship between SF and market value is caused by chance is close to zero.

Of course other factors also impact price, regulation, hacks and other news, that is why R2 is not 100% (and not all dots are on the straight black line). However, the dominant driving factor seems to be scarcity / SF.”

Kuvassa näkyvä R2 luku tarkoittaa boldatussa kohdassa olevaa sanomaa: todennäköisyys sille, että yhteys Bitcoinin markkina-arvon ja SF:n välillä olisi sattumaa, on lähes nolla. Toisin sanoen, käytetty malli selittää kurssikehitystä 95-prosenttisesti.

Seuraava kuva kertoo vieläkin paremmin siitä, miten SF selittää Bitcoinin kurssinousua. (Kuva: PlanB)

planb-s2f

Bitcoinin kurssi on merkitty joka kuukausi värillä, mikä kertoo ajasta seuraavaan puoliintumiseen. On hyvin mielenkiintoista nähdä, kuinka kurssi on lähtenyt rajuun nousuun ja saavuttanut syklin huippunsa puoliintumisaikojen keskivaiheilla (1. puoliintuminen 2012 ja 2. puoliintuminen 2016).

Tästä kurssihuipusta on alkanut aina raju alamäki, jonka pohja on saavutettu noin 15 kuukautta ennen seuraavaa puoliintumista. Lukema on tarkalleen se paikka, jossa Bitcoin teki viimeisen pohjakosketuksensa helmikuussa. Sattumaa?

Malli ennustaa hurjaa kehitystä Bitcoinin kurssille

Edellä näkyvät kuvat kertovat kiistatta siitä, että Bitcoinin kurssi on seurannut sen historian ajan Stock-to-Flow mallin kehitystä. Välillä kurssi on noussut mallin ennusteen yläpuolelle ja välillä alapuolelle, mutta palannut aina odotuksiin jossain vaiheessa.

Bitcoin on ampunut rajusti yli mallin ennusteen edellisissä kurssihuipuissa. Toinen merkittävä asia on myös näiden ylilyöntien hiipuminen: vuonna 2012 kurssi oli jopa 10x yli ennusteen, mutta vuoden 2017 huipussa vain 3x. Onko kevään 2020 puoliintumista seuraava ralli 1,5x vai 2x mallin ennuste?

Tässä on myös mielenkiintoinen kuva, jossa on yhdistetty Stock-to-Flow, transaktioiden määrä, louhinnan vaikeustason kehittyminen, louhintateho sekä aika. (Kuva: PlanB Twitter)

bitcoin-1mill

Mitä tämä kaikki sitten tarkoittaa?

PlanB:n malli on ennustanut Bitcoinin kurssikehityksen erittäin hyvin koko lyhyen historian ajan. Jos malli pitää paikkansa myös jatkossa, se ennustaa hurjaa kurssikehitystä jo seuraavan parin vuoden aikana. Kuten edellä mainittiin, Bitcoin on lähtenyt aiemmin nousuun nimenomaan puoliintumisen jälkeen.

Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että puoliintumista ei ole laskettu kurssiin etukäteen. Kyse on vielä tänäkin päivänä asiasta, jonka harva ymmärtää. Kun tarjonta putoaakin yhtäkkiä 50%, seurauksena on väistämättä painetta kurssinousuun.

PlanB:n malli ennustaa Bitcoinin kurssin nousevan yli 50 000 dollariin seuraavan puoliintumisen jälkeen (vuoden 2022 tienoilla). Aiempien vuosien mukaan olisi syytä odottaa selvästi korkeampaa lukemaa.

Tämän lisäksi grafiikasta voidaan todeta, että Bitcoinin kurssi ei ole ylittänyt aiempaa kurssihuippua ennen puolittumista. Tämä tarkoittaisi sitä, että Bitcoinin kurssi pysyy ensi kevääseen asti 20 000 dollarin alapuolella.

Yhteenveto

Jos malli on oikeassa myös jatkossa, niin kurssikehitys ei pysähdy 50 000 dollariin eikä edes 100 000 dollariin. Vuosien 2024 ja 2028 puoliintumisten myötä Bitcoin saavuttaisi miljoonan taalan kurssin.

Mikään teoria ei ole tietenkään aukoton, ja tämän kehityksen voi sotkea esimerkiksi valtioiden väliintulo, pörssien hakkeroinnit, odottamaton tekninen kehitys jne. On kuitenkin huomioitava, että Bitcoinin historiassa on jo nähty kaikkia näitä tapahtumia. Kaksi maailman väkirikkainta valtiota (Intia & Kiina) ovat jo yrittäneet bännätä Bitcoinin ilman mitään vaikutusta mallin kehitykseen.

Moni PlanB:n teoriaa tutkinut analyytikko uskoo sen itse asiassa olevan varsin konservatiivinen näkemys tulevasta kehityksestä.

Kyseinen pseudonyymi on tuonut tutkimuksensa tarkoituksella julki ja haluaa etenkin kuulla kritiikkiä sen toiminnasta. PlanB on saanut jo avukseen useita tutkijoita, jotka yrittävät parantaa mallia entisestään.

Aiheesta on käyty valtavasti keskustelua ympäri internetiä, ja se saa jatkuvasti suurempaa suosiota. SF-malli lienee ensimmäinen todella hyvä yritys mallintaa Bitcoinin kurssikehitystä. On syytä kuitenkin muistaa, että historia ei ole koskaan tae tulevasta

On mielenkiintoista pohtia, mitä PlanB:n tutkimukset saavat aikaan markkinoilla, jos ne saavat alati kasvavaa kannatusta ammattisijoittajien keskuudessa. Tuloksena olisi kurssin nousu mallin ennustamalle tasolle jo selvästi ennen mallin ennakoimaa päivämäärää?

Muista, että tämän artikkelin tarkoitus on kuvata PlanB:n tekemä hieno mallinnustyö suomeksi ja selventää sen perusteet aloittelijoille. Bitcoinkeskus ei ennusta Bitcoinin kurssinousua 50 000 dollariin eikä suosittele, että sijoita Bitcoiniin sen perusteella. Bitcoinkeskuksen suositus on nyt ja tulevaisuudessa aina sama: DYOR eli Do Your Own Research.

Jos kiinnostuit tästä mallista, suosittelen lukemaan ensin PlanB:n medium-artikkelin, joka ei ole erityisen vaikeaselkoinen. Suosittelen sen jällkeen kuunteleman alla olevat podcastit, joissa PlanB on Stephan Liveran vieraana. Saat niistä paljon lisätietoa myös itse mallin kehittäjän taustoista.

Aloita kuuntelemalla tämä maaliskuussa julkaistu jakso 67: https://stephanlivera.com/episode/67/
Kuuntele seuraavaksi heinäkuussa julkaistu jakso 86: https://stephanlivera.com/episode/86/

PlanB kertoo uusimmassa jaksossa mm. siitä, päteekö SF-malli myös altcoineihin, kuten Ethereum ja Litecoin. Aiheesta on tulossa lähiviikkoina myös julkaisu.

PlanB löytyy Twitteristä handlella @100trillionUSD . Voit ottaa myös suoraan yhteyttä häneen sitä kautta ja kysyä mallista lisätietoja. PlanB postailee myös jatkuvasti muuta mielenkiintoista grafiikkaa Bitcoinin kehityksestä.

Alla on muutamia yleisiä kysymyksiä ja vastauksia PlanB:n malliin liittyen.

Kuka on ”PlanB”?

PlanB on nimimerkki, jonka takaa löytyy kokenut sijoittaja. Jos haluat tietää miehestä lisää, kuuntele tämä podcast ja seuraa Twitter-tiliä @100trillionUSD.

Mikä on Stock-to-Flow suhdeluku?

Stock-to-Flow suhdeluku saadaan jakamalla tarkasteltavan hyödykkeen varasto/reservi vuosittaisella tuotannolla. Mitä korkeampi suhdeluku, sen toimivampi kyseinen hyödyke on rahana.

Miten hyvin Stock-to-Flow selittää Bitcoinin kurssikehityksen?

Nimimerkki PlanB:n tekemä tutkimus kertoo, että Stock-to-Flow suhdeluvun kehitys selittää Bitcoinin kurssikehitystä lähes sadan prosentin varmuudella (95% R2).

Miksi Bitcoinin kurssi nousee?

Bitcoinin kurssi nousee koko ajan, koska Bitcoinin Stock-to-Flow suhdeluku nousee. Tämä puolestaan johtuu siitä, että Bitcoinin inflaatio pienenee jatkuvasti (puolittuu neljän vuoden välein).

Mikä on Stock-to-Flow mallin ennuste Bitcoinin kurssista?

Stock-to-Flow malli ennustaa Bitcoinin nousevan ensin 100.000$ ja sitten jopa 1.000.000$ tasolle vuosien 2020-2030 välisenä aikana.


Oletko jo tilannut Bitcoinkeskuksen uutiskirjeen? Jos et, niin klikkaa tästä ja liity postituslistalle! Tarjolla on joka viikko teknistä analyysia sekä katsauksia tärkeimpiin tapahtumiin!

Bitcoinkeskus

Bitcoinkeskus-käyttäjän artikkelit ovat sivuston taustalla olevan tiimin tuottamia. Bitcoinkeskuksen parissa työskentelee useita kryptovaluutoista kiinnostuneita henkilöitä. Mukana on myös vierailevia kirjoittajia, jotka eivät halua esiintyä omalla nimellään. Bitcoinkeskuksen pääanalyytikko on Antti Hyppänen.

Ei kommentteja

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *