Perustiedot
08
helmi
bitcoin ordinals

Sivusto sisältää affiliate-linkkejä. Bitcoinkeskus voi olla oikeutettu kompensaatioon, jos vierailet yhteistyökumppaneiden sivuilla linkkiemme kautta. Saat lisätietoja mainoksista info-sivulta.

Bitcoinin Ordinals-protokolla

ORDINALS on tammikuussa 2023 lanseerattu protokolla, joka tuo uusia ominaisuuksia Bitcoiniin. Ordinals-protokollan inscriptions-ominaisuus tuli mahdolliseksi Taproot-päivityksen myötä. Ordinals-protokolla on saanut aikaan kohun Bitcoin-maksimalistien keskuudessa.

On hyvä ymmärtää, että Ordinals ei ole ensimmäinen Bitcoinin metadataa hyödyntävä protokolla. Vaikka Ordinals saa kritiikkiä Bitcoin-maksimalisteilta, se voi auttaa ratkaisemaan yhden Bitcoinin kriittisistä ongelmista tulevina vuosina. Oli Ordinalsista mitä mieltä tahansa, sen käyttöä ei voida teknisesti estää.

Mikä on Bitcoinin Ordinals-protokolla?

Ordinals on tammikuussa 2023 lanseerattu protokolla, joka tuo uusia ominaisuuksia Bitcoiniin. Ordinals-protokollan on kehittänyt Casey Rodarmor. Hän on toiminut aiemmin myös Bitcoin Core -ohjelmiston kehitystyössä.

Ordinals on Bitcoinin päälle rakennettu protokolla tai lisäosa. Ordinals ei siis ole hard fork tai soft fork Bitcoin Core -ohjelmistoon kuten esimerkiksi SegWit ja Taproot -päivitykset. Casey Roadmorin mukaan Ordinals on kuin linssi, jonka läpi Bitcoin-lohkoketjun dataa voi tarkastella. Ordinalsin avulla näet asioita, joiden et muuten tietäisi olevan olemassa.

Jos haluat saada hyvän ymmärryksen Ordinals-protokollasta, katso tämä Youtube-video. Siinä käydään kattavasti läpi Ordinalsin taustat, teknologia sekä potentiaaliset vaikutukset Bitcoinin tulevaisuuteen.

Teknisesti Ordinal koostuu kahdesta tasosta (layer): varsinainen Ordinals-protokolla sekä siihen liittyvä inscriptions-ominaisuus. Inscription tarkoittaa suomeksi kaiverrusta tai merkintää. Juuri tämä ominaisuus on aiheuttanut suuren kohun Bitcoin-maksimalistien joukossa. Alla olevassa kuvassa on esimerkkejä Bitcoin-lohkoihin tallennetuista ”kaiverruksista”.

bitcoin ordinals inscriptions

Ordinals-protokolla on kehitetty alun perin jäljittämään yksittäisten satoshien liikettä Bitcoin-lohkoketjussa. Satoshi on sadasmiljoonasosa Bitcoinista ja pienin lähetettävä yksikkö Bitcoinin lohkoketjussa. Ordinalsin avulla voidaan ikään kuin tägätä yksittäinen satoshi ja tehdä siitä yksilöllinen.

Taproot-päivitys mahdollisti Ordinalsin kehityksen

Ordinals-protokollan inscriptions-ominaisuus tuli mahdolliseksi Taproot-päivityksen myötä. Taproot oli syksyllä 2021 suoritettu soft fork Bitcoinin lohkoketjuun. Se oli ensimmäinen merkittävä Bitcoin-ohjelmiston päivitys sitten vuonna 2017 tehdyn SegWit-päivityksen. Taprootista löytyy kattava opas, jos aihe kiinnostaa enemmän.

Taproot-päivityksen yhteydessä Bitcoinin lohkoketjusta poistettiin tiettyjä datan tallennukseen liittyviä rajoituksia. Lohkon maksimikoko pysyi kyllä ennallaan. Taprootin ansiosta lohkon ns. witness-dataa on pystynyt hyödyntämään uudella tavalla. Tämä mahdollisti Ordinalsin inscriptions-ominaisuuden.

Inscriptions tarkoittaa käytännössä sitä, että yksittäiseen satoshiin voidaan liittää metadataa. Tämä data voi olla tekstiä, kuvaa tai videota. Toisin sanoen, voit luoda NFT:n ja liittää sen yhteen satoshiin. Rajoituksena inscription-datalle on Bitcoinin lohkon koko, mikä on nykyisin neljä megatavua.

Helmikuussa 2022 louhittiin Bitcoinin historian suurin lohko, kooltaan 3,94 megatavua. Syynä oli tietysti Ordinals.

Kyseinen lohko sisälsi Taproot Wizards -kuvan (NFT), joka täytti lähes lohkon lähes maksimaalisesti.

Dune Analyticsin mukaan Ordinals inscriptions -dataa eli ”Bitcoin NFT minttauksia” on ollut parhaimmillaan useita tuhansia per päivä. Samalla Bitcoin-lohkojen koko on kasvanut noin 1,6–1,7 megatavusta jopa 2,5-3,5 megatavuun.

Bitcoin-maksimalistien kritiikki

Ordinals-protokolla on saanut aikaan kohun Bitcoin-maksimalistien keskuudessa. Tämä ei ole yllättävää, sillä Bitcoin-maksimalistit ovat aina suhtautuneet hyvin kriittisesti muita kryptovaluuttoja ja etenkin NFT-sektoria kohtaan. NFT tarkoittaa Bitcoin-maksimalistien mielestä yhtä kuin scammi.

Ordinals tuo kuitenkin tämän ”vihatun teknologian” Bitcoinin lohkoketjuun. Kaiken lisäksi digitaalinen taideteos todellakin tallennetaan Bitcoinin lohkoihin. Osa kryptoprojekteista on toteuttanut NFT:t siten, että lohkoketjuun tallennetaan vain linkki kuva- tai videotiedoston sijaintiin esim. IPFS-järjestelmässä.

Toinen Bitcoin-fundamentalisteja ärsyttävä asia liittyy inscriptions-datan kustannuksiin. Koska Ordinals hyödyntää Bitcoinin lohkoketjun witness-dataa, sen käyttö on erittäin halpaa. Näin ollen Bitcoin-lohkoketju voidaan ”tukkia sinne kuulumattomalla datalla” varsin pienellä kustannuksella.

Kustannuksiin liittyvä kritiikki on kuitenkin validia volatiliteetin näkökulmasta. Jos Bitcoinin lohkoketjua käytetään yhä kasvavassa määrin muuhun kuin sen alkuperäiseen tarkoitukseen, nähdään verkossa taatusti valtavia piikkejä transaktiomaksuissa. Tämä on huomattu hyvin esim. Ethereumissa kovimman NFT-buumin aikana.

Erilaiset kyselyt viittaavat siihen, että kiukutteleva osa Bitcoin-maksimalisteista on pieni vähemmistö. Suurin osa Bitcoinin kannattajista suhtautuu myönteisesti tai neutraalisti Ordinals-teknologiaan. Jos käyttäjä noudattaa Bitcoinin sääntöjä ja maksaa vaadittavan siirtokorvauksen, ongelmaa ei pitäisi olla.

Ordinalsin mahdollistama inscriptions-data (Bitcoin NFT) ei myöskään näy tavalliselle Bitcoin-käyttäjälle millään tavoin. Kyseistä dataa voi lukea vain Ordinals-protokollaa tukevan Inscriptions Explorerin avulla. Hassun hauskat NFT-kuvat eivät siis hypi silmille Bitcoinin lohkoketjua selatessa.

Ordinals ei ole ensimmäinen Bitcoinin metadataa hyödyntävä protokolla

On hyvä ymmärtää, että Ordinals ei ole ensimmäinen Bitcoinin metadataa hyödyntävä protokolla. Bitcoin-lohkoketjuun on voinut tallettaa metadataa myös aiemmin. Metadatalla on kuitenkin ollut kovat rajoitteet bittien määrässä.

Tunnetuin esimerkki Bitcoin-lohkoketjun hyödyntämisestä lienee Tether. Sen USDT-tokenit liikkuivat Bitcoin-verkon päälle rakennetussa Omni Layer -protokollassa. Tämä toteutus tunnettiin aiemmin nimellä Mastercoin.

Bitcoinin alkuvuosina oli puhetta myös domainnimien tallentamisesta Bitcoinin lohkoketjuun. BitDNS-idean kuitenkin ampui alas jo itse Satoshi Nakamoto. ” Piling every proof-of-work quorum system in the world into one dataset doesn’t scale.”, hän kirjoitti vuonna 2010.

Keskustelua lohkoketjuun tallennettavasta datasta on käyty koko Bitcoinin historian ajan. Bitcoin-yhteisö kävi myös sisällissotaa vuosien ajan lohkon koon kasvattamisesta. Lopulta tämä taistelu päättyi SegWit-päivitykseen ja skaalauksen toteuttamiseen salamaverkolla.

bitcoin blockchain

Vuonna 2017 tehty SegWit-päivitys oli tärkeä askel Bitcoinin historiassa. Siinä Bitcoin-lohkon kokoa kasvatettiin 1MB -> 4MB erottamalla witness-data transaktiodatasta. Tämän witness-datan voi ajatella olevan Bitcoin-transaktioiden allekirjoituksia (signature).

Bitcoin-lohko jakaantuu siis 1MB kokoiseen transaktiodataan ja 3MB kokoiseen witness-dataan. Vaikka SegWitin myötä lohkosta erottui 3MB kokoinen witness-data, yksittäiseen transaktioon liittyvän datan määrä oli silti rajoitettu erittäin pieneksi.

Syksyllä 2021 tehty Taproot-päivitys muutti witness-datan rajoituksia ja tekin informaation tallentamisesta huomattavasti helpompaa. Näin avautui mahdollisuus Ordinals-protokollan toteutukselle. Metadatan koko oli aiemmin rajoitettu niin marginaaliseksi, ettei tilaa ollut kuin pienelle merkkijonolle.

Ordinalsin hyödyt Bitcoin-ekosysteemiin

Vaikka Ordinals saa kritiikkiä Bitcoin-maksimalisteilta, se voi auttaa ratkaisemaan yhden Bitcoinin kriittisistä ongelmista tulevina vuosina. Tosin, ongelman vakavuus ja sen olemassaolo ovat kiistanalaisia. Mistä on oikein kyse?

Yhä useampi analyytikko on sitä mieltä, että Bitcoinin nykyinen rahapolitiikka ei ole kestävällä pohjalla. Verkon louhintateho kasvaa jatkuvasti, mutta samaan aikaan louhintapalkkiot puolittuvat neljän vuoden välein. Tämä prosessi on nimeltään Bitcoin halving. Seuraava puoliintuminen tapahtuu vuonna 2024.

Lohkopalkkioiden puoliintuminen ei ole ongelma, jos Bitcoinin kurssi jatkaa kasvuaan samassa suhteessa. Tähän asti Bitcoinin kurssinousu on pitänyt louhijat kannattavina. Tosin, vuosi 2022 on tuonut markkinoille valtavasti louhinta-alan konkursseja.

Bitcoinin kurssi oli vuoden 2022 joulukuussa alempana kuin viisi vuotta aiemmin. Mitä tapahtuu, jos tulevaisuudessa nähdään vielä pidempiä ja synkempiä karhumarkkinoita? Jos Bitcoin-louhijoita menee liikaa konkurssiin ja louhintateho putoaa, siitä aiheutuu turvallisuusriski verkolle.

Ordinals-protokollan inscription-ominaisuus tuo louhijoille mahdollisuuden myydä täyden lohkon kokoisia ”NFT-blokkeja” kymmenien tuhansien dollareiden hintaan. Vastaava kauppa käytiin myös aiemmin kuvatussa esimerkissä, jossa louhittiin neljän megan kokoinen Bitcoin-lohko.

Bitcoin NFT voi tuoda tulevaisuudessa tärkeitä lisätuloja louhintafarmeille ja auttaa ratkaisemaan potentiaalisen turvallisuusongelman. Toistaiseksi tämä kaikki on kuitenkin spekuloinnin asteella.

Ordinals-protokollan tulevaisuus

Oli Ordinalsista mitä mieltä tahansa, sen käyttöä ei voida teknisesti estää. Taproot-päivityksen sivutuotteena syntynyt ominaisuus on ja pysyy Bitcoinin lohkoketjussa. Edes kovimmat Bitcoin-fundamentalistit eivät voi estää NFT-kuvien tallennusta.

Ordinals-protokollan ja inscriptions-ominaisuuden käyttöä voidaan kuitenkin haitata. Ratkaisu olisi poistaa witness datan käyttöä koskeva alennus, mikä tekisi Bitcoin NFT:stä huomattavasti kalliimpia. Samalla se rajoittaisi niiden suosiota. Todennäköisesti aiheesta käydään vielä kovaa keskustelua.

Bitcoinin kehitystyö toimii kuitenkin globaalisti hajautettuna organisaationa. Lopullista valtaa pitävät nodet eli verkon solmut, jotka ajavat Bitcoin-ohjelmistoa. Uusille päivityksille on saatava riittävän laaja tuki, tai nodet eivät ota päivityksiä käyttöön.

Toistaiseksi näyttää siltä, että Ordinalsin vastustajat ovat selvässä vähemmistössä. Protokolla tuo kuitenkin mukanaan omia riskejä. Mitä tapahtuu siinä vaiheessa, kun joku tallettaa Bitcoinin lohkoketjuun liian arkaluontoista tai jopa täysin laitonta informaatiota? Jokainen voi varmasti itse kuvitella, mitä tällainen data olisi. Myös copyrightin alainen materiaali kuuluu tähän joukkoon.

Ordinalsin ja inscriptions-ominaisuuden käytölle ei ole olemassa mitään filttereitä. Kukaan ei voi kontrolloida sitä, millaista kuvamateriaalia lohkoketjuun tallennetaan. On varsin todennäköistä, että tästä ongelmasta päästään keskustelemaan hyvin pian. Toistaiseksi Ordinals Explorerista on sensuroitu manuaalisesti yksittäisiä kuvia.

Ordinals on saanut aikaan paljon mielenkiintoista keskustelua Bitcoinin tulevaisuudesta. Artikkelin kirjoitushetkellä sen julkaisusta on vasta kaksi viikkoa aikaa. Päivitämme tätä artikkelia tulevaisuudessa, kun nähdään mihin suuntaan Ordinalsin käyttö kehittyy.

Microstrategy Orange ja Ordinals

Michael Saylorin Microstrategy on profiloitumassa yhä enemmän myös Bitcoin-kehitysyhtiöksi. Tästä on osoituksena uusi Microstrategy Orange -projekti, jonka yhtiö julkisti keväällä 2024. Sana orange on viittaus oranssiin tunnisteeseen, joka voisi toimia globaalinan verifiointimerkkinä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa ja digitaalisessa kommunikoinnissa.

Microstrategy Orange on hajautettu ja lohkoketjuteknologiaa hyödyntävä identiteetin hallintaprojekti. Mielenkiintoista toteutuksessa on se, että yhtiö hyödyntää Bitcoinin lohkoketjua ja Ordinals-protokollaa. Ordinals mahdollistaa jopa 10.000 digitaalisen identiteetin tallentamisen yhteen Bitcoinin lohkoon hyödyntällä lohkon ns. metadataa.

Projetki on osoitus siitä, että Ordinals-protokollalla on muitakin käyttökohteita kuin NFT- ja meemihassuttelu.


Oletko jo tilannut Bitcoinkeskuksen uutiskirjeen? Jos et, niin klikkaa tästä ja liity postituslistalle! Tarjolla on joka viikko teknistä analyysia sekä katsauksia tärkeimpiin tapahtumiin!

Antti Hyppänen

Antti Hyppänen on Bitcoinkeskuksen perustaja ja päätoimittaja. Antti on tuottanut sivustolle artikkeleita vuodesta 2017 lähtien. Hän seuraa kryptomarkkinoita vuoden jokaisena päivänä ja vastaa myös Bitcoinkeskuksen sometilien ylläpidosta. Antti ei ole maksimalisti minkään kryptovaluutan osalta vaan tarkastelee kryptoja objektiivisesti. Antin sijoitusprofiili on "buy & hold", eli hän ei treidaa tai vivuta. Kryptoportfolio sisältää suurimmaksi osaksi Bitcoinia ja Ethereumia. Antti seuraa myös aktiivisesti makrotalouden tapahtumia. Kiinnostuksen kohteita ovat kryptovaluuttojen lisäksi kulta, hopea sekä Yhdysvaltojen osakemarkkinat.