Kryptovaluutat
20
joulu
zcash

Sivusto sisältää affiliate-linkkejä. Bitcoinkeskus voi olla oikeutettu kompensaatioon, jos vierailet yhteistyökumppaneiden sivuilla linkkiemme kautta. Saat lisätietoja mainoksista info-sivulta.

Opas: mikä on Zcash?

Zcash on yksi markkinoiden tunnetuimmista kryptovaluutoista niin sanotussa privaattikryptojen kentässä. Zcash mahdollistaa transaktioiden suojauksen ulkopuolisilta ja kilpailee mm. Moneron, Bitcoin Privaten sekä PIVX:n kanssa. Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi ZCashin ominaisuuksia.

Rekisteröidy Binancelle

Zcash on pari vuotta vanha kryptovaluutta

Asetetaan Zcash ensin oikeaan paikkaan kryptovaluuttojen maailmassa. Kyseessä on siis kryptovaluutta sanan varsinaisessa merkityksessä. Zcash on virtuaalinen maksuväline, kuten Bitcoin tai Litecoin.

Kryptovaluuttojen lisäksi maailman mahtuu useita platformeja, kuten Ethereum, NEO, EOS, Cardano jne. Nämä ovat kokonaisia ohjelmointialustoja tai ekosysteemejä, joiden sisälle voidaan rakentaa erilaisia sovelluksia. Suurin osa kryptovaluutoista liittyy tiettyyn ohjelmistoon, eikä niiden pääasiallinen tarkoitus ole toimia virtuaalisena maksuvälineenä.

Valuutan rooliin suunnitellut kryptot voidaan jakaa pariin alakategoriaan, joista yksi on privacy coins eli privaattikryptot. Niiden tarkoitus on ratkaista Bitcoinin julkisen lohkoketjun ongelma, josta kaikki transaktiot ovat vapaasti tarkasteltavissa. Tunnetuin privaattikrypto lienee Monero. Zcash on yksi sen suurimmista kilpailijoista.

Käydään seuraavaksi läpi Zcashin historiaa ja teknologiaa.

Zcash julkaistiin vuonna 2016

Zcash on Bitcoiniin pohjautuva kryptovaluutta. Kyseessä ei ole kuitenkaan hard fork, eli Zcashin lohkoketju ei ole haarautunut koskaan Bitcoinista esim. Bitcoin Cashin tai monien muiden forkkien tavoin. Zcashin idea on hieman vastaava kuin Litecoinissa, eli kehitystyön pohjaksi otettiin Bitcoin-ohjelmiston sen hetkinen koodi.

Zcash julkaistiin virallisesti lokakuussa 2016. Kyseessä on kryptovaluuttojen mittapuulla varsin uusi projekti, vaikka sadat muut projektit ovat vieläkin nuorempia. Zcashin kilpailijoista mm. Monero, Dash ja Verge ovat perustettu jo pari vuotta aiemmin.

Vaikka projekti perustuu Bitcoinin ohjelmakoodiin, kyseessä ei ole hallinnon osalta hajautettu kryptovaluutta. Zcashin takana on Zerocoin Electric Coin Company (tunnetaan myös nimellä Zcash Company). Sen perustaja on Zooko Wilcox, joka toimii myös yhtiön toimitusjohtajana.

zcash team
Kuvassa Zcashin perustaja Zooko Wilcox. Klikkaa kuvaa, jos haluat tutustua koko tiimiin.

Zcash on saanut kritiikkiä kilpailijoiltaan sen founders reward -palkkiojärjestelmästä. Tämä tarkoittaa sitä, että Zcash Company saa 10% louhituista kolikoista itselleen neljän ensimmäisen toimintavuoden aikana. Tämän palkkio avulla turvataan ko. valuutan kehitystyö.

Vastaava viritys on tehty viime vuosina lähes kaikkien ICO:den yhteydessä. Projektin perustajat allokoivat tietyn %-osuuden rahapotista kehitystyötä varten. Sen avulla turvataan kryptovaluutan parissa työskentelevien henkilöiden palkat ym.

Edellä mainittu palkkiojärjestelmä johti Zclassic-kryptovaluutan syntymiseen vain muutamia päiviä Zcashin julkaisun jälkeen. Zclassicin perustaja Rhett Creighton poisti omasta versiostaan Zcashin 10% founders fee -palkkion. Zclassic on ollut varsin kaoottinen projekti juuri tästä faktasta johtuen, eli kehitystyöhön ei ole saatu riittäviä varoja.

Vuoden 2017 lopulla Zclassicista forkattiin Bitcoin Private -niminen kryptovaluutta. Yksikään Zcash-pohjaisista forkeista ei ole saavuttanut suurempaa menestystä.

Kryptografian historiaa

Kaikki privacy coin -kategorian kryptovaluutat hoitavat transaktioiden salaamisen hieman eri tavoin. Zcashin hyödyntämä teknologia on kirjainhirviö zk-SNARKs. Sen ymmärtämiseksi on hyvä ottaa pari askelta taaksepäin kryptografian saralla.

Erilaisia salausmenetelmiä on käytetty jo parin tuhannen vuoden ajan. Etenkin valtioiden ja yritysten kommunikoinnissa tulee jatkuvasti tilanteita, joissa viestin sisältö on salattava mahdollisen kaappaamisen varalta.

Käytössä oli pitkään ns. symmetrinen salaus. Toimintalogiikka perustui siihen, että viestin lähettäjä sekä vastaanottaja tunsivat salaukseen käytetyn avaimen. Viestejä kirjoitettiin jo Rooman valtakunnan aikaan siten, että jokaisen sanan jokainen kirjain vaihdettiin tietyn kaavan mukaan.

Seuraava kehitysaskel nähtiin vasta 1960-luvulla. Silloin kehitettiin nykyisin Bitcoinin selkärankana oleva salausmenetelmä, jossa hyödynnetään julkista ja yksityistä avainta (public & private key). Tämän menetelmän avulla kahden tahon välinen liikenne voidaan salata julkisesti tiedossa olevan avaimen avulla. Public key cryptography -menetelmä on myös olennainen osa internetin toimintaa.

Alla olevalla videolla on hyvä yhteenveto tästä historiasta.

Vuonna 1980 otettiin kehitysaskel, joka tunnetaan nimellä zero-knowledge proof. Sen ymmärtäminen tapahtuu helpoiten seuraavan esimerkin avulla. Ajattele tilannetta, että sinun on todistettava ajokorttisi olemassaolo. Et kuitenkaan halua lähettää ajokorttia vastaanottajalle, koska pelkäät sen joutuvan mahdollisesti vääriin käsiin.

Zero-knowledge proof -protokolla tulee tässä kohtaa esiin. Sen avulla voit esimerkiksi todistaa, että olet täysi-ikäinen ja sinulla on voimassa oleva ajokortti. Todistusaineistona toimii merkkijono, jonka perusteella vastaanottaja voi varmistua antamasi informaation olemassa olosta. Kyseisen todistusaineisto on voitu luoda vain siinä tapauksessa, että hallussasi on vaadittava informaatio.

Mihin tätä kaikkea oikein tarvitaan? Siitä lisää seuraavassa kappaleessa.

Zcash teknologia: zk-SNARKs

Zcash perustuu siis Bitcoiniin, kuten muutama muukin kryptovaluutta. Bitcoin hyödyntää edellä mainittua Public key cryptography -menetelmää salatakseen jokaisen verkon käyttäjän henkilöllisyyden. Teoriassa jokainen Bitcoin-osoite on anonyymi, mutta käytännössä tilanne ei ole näin.

Bitcoin-transaktiot ovat julkisesti näkyvillä lohkoketjussa. Lähettäjä ja vastaanottaja ovat anonyymeja, mutta transaktion sisältö ei. Tämän lisäksi minkä tahansa Bitcoin-osoitteen saldo on kaikkien nähtävillä. Jos osoite saadaan yhdistettyä esim. tekoälyn avulla yhteen henkilöön, hänen ”tilihistoriansa” on sen jälkeen kuin avoin kirja.

Zcash haluaa ratkaista tämän ongelman piilottamalla transaktioiden sisällön ulkopuolisilta. Tämä johtaa ongelmaan verkon toiminnan kannalta. Miten Zcash-verkon transaktioita välittävät nodet (palvelimet) voivat varmistaa sen sisällön, jos se on kerran suojattu?

Bitcoin sekä Zcash-verkon nodet pitävät huolen siitä, että jokainen transaktio on validi. Ne tarkistavat lohkoketjun historiasta, että lähettäjällä on hallussaan riittävä määrä kryptovaluuttaa. Lisäksi ne estävät saman kryptovaluutan lähettämisen kahteen kertaan.

Tässä kohtaa Zcashin kehittämä Zerocash-protokolla tulee mukaan. Kyseessä on Zcash-tiimin rakentama versio Zerocoin-nimisestä protokollasta, jota käyttää mm. PIVX.

“Zerocash was an expansion, written by some of the same authors to Zerocoin. It involves hiding the transaction amounts and reduces the transaction size by 98% – but it still requires the trusted setup and is much more computationally expensive.

While originally taking up to 3.2GB of RAM just to send a transaction, it’s been reduced to 40MB and the trusted setup part is now auditable down to the same level as Zerocoin. Additionally, Zerocash transactions can be verified by nodes significantly quicker than traditional Zerocoin transactions. Zcash is currently the most active cryptocurrency using Zerocash”. Lähde

Zerocash perustuu zk-SNARKs – teknologiaan, joka on lyhenne sanoista Zero-Knowledge Succinct Non-Interactive Argument of Knowledge. Mukana on siis aiemmin mainittu zero-knowledge proof -menetelmä.

Zerocashin avulla myös suojattu transaktio voidaan todistaa validiksi edellä kuvatun ajokortti-esimerkin tavoin. Näin Zcash-verkon nodet voivat hyväksy transaktiot, vaikka ne eivät tiedä sen sisältöä.

Zcashin ominaisuuksia

Käydään lopuksi läpi myös muita Zcashin ominaisuuksia. Koska kyseessä on kryptovaluutta, Zcashin toiminnallisuus rajoittuu vain maksuvälineenä toimimiseen.

Zcash käyttää Bitcoinin tavoin Proof of Work -konsensusalgoritmia. Kyseessä on siis perinteistä louhintaa vaativa kryptovaluutta. Tämä on joidenkin mielestä ”kivikautinen” ratkaisu, mutta PoW-konsensusta pidetään myös luotettavimpana menetelmänä.

Tiivistealgoritmina toimii Equihash, joka on käytössä myös Zcashiin pohjautuvilla privaattikryptoilla Bitcoin Private ja Zclassic. Tiivistealgoritmilla vaikutetaan siihen, millainen louhintalaite soveltuu siihen parhaiten (CPU vai GPU). Equihash ei ole ASIC-resistantti, mutta suurin osa louhinnasta tehdään yhä näytönohjaimilla.

Kuvassa Bitmain Antminer Z9 Mini, joka on Equihash-pohjaisten kryptovaluuttojen louhintaan tarkoitettu ASIC. Klikkaa kuvasta Bitmainin sivuille.

Zcash-kryptovaluuttaa tullaan luomaan louhinnan yhteydessä 21 miljoonaa kappaletta Bitcoinin tavoin. Blokkien aikaa on kuitenkin lyhennetty 10 minuutista 2,5 minuuttiin. Lisäksi ZCash-tiimi nosti valuutan perustamisvaiheessa lohkoketjun lohkon koko yhdestä kahteen megatavua.

Privaattiominaisuuksista on syytä nostaa esiin yksi oleellinen pointti: Zcashin transaktiot voidaan suojata käyttäjän niin halutessa. Oletuksena ne ovat julkisia Bitcoinin tavoin. Kilpailevista vaihtoehdoista esim. Moneron transaktiot ovat aina suojattuja.

Zcashin tulevaisuus

Privaattikryptojen käyttötarkoitus ei ole täysin sama kuin ”perinteisten” kryptovaluuttojen eli Bitcoinin, Litecoinin tai Bitcoin Cashin. Yksityisyyttä halutaan eri syistä, mutta yksi validi käyttökohde on esim. yrityksillä suojata oman maksuliikenteensä sisältö.

Transaktioiden suojaus ei ole aivan yksinkertainen tehtävä. Se vaatii järjestelmän laskentatehoa, mikä puolestaan hidastaa transaktioita. Zcashin tapauksessa vuonna 2018 julkaistu Sapling-päivitys on tehnyt valtavan parannuksen tälle osastolle.

Sapling-päivitys on tuonut parannuksen myös ns. view key -toimintoon. Kyseessä on erillinen avain (koodi), joka voidaan antaa ulkopuoliselle taholle tilin auditointia varten. Sapling-päivityksen jälkeen view keyn avulla voidaan tarkastella myös lähteviä transaktioita.

“Shielded addresses currently support an incoming viewing key. The holder of an incoming viewing key for a shielded address is able to see the value of all incoming transactions and the memo field. They cannot see the sending address and cannot spend the funds.

Sapling extends the capability of the viewing key to include visibility into outgoing transactions for a shielded address. Visibility includes the transaction value, memo field and target address.” (Lähde)

Zcashin merkittävä ero kilpailijoihin verrattuna on sen taustatiimi. Monerossa on Bitcoinin tavoin hajautettu (decentralized) hallinto, ja sen perustaja on myös anonyymi henkilö. Dash käyttää puolestaan master nodes -järjestelmää, jossa valuuttaa holdaavat tahot voivat äänestää sen kehityskulusta.

Zcash on sen sijaan yhden fintech-firman hallussa, joka saa vuoteen 2020 asti myös 10 prosenttia louhituista kolikoista itselleen. Tämä takaa toisaalta varat Zcashin kehitystyöhön. Myös monet muut kryptoprojektit ovat käytännössä yhden fintech-firman kehitystyön varassa, joten tämä ei ole mitenkään uniikki tilanne.

Alla on lyhyt esittelyvideo Zcashista.

Sijoittajan on pohdittava Zcashin asemaa myös siinä tapauksessa, että Bitcoiniin implementoidaan privaattiominaisuuksia. Protokolla on nimeltään Mimblewimble, ja se on tällä hetkellä testausvaiheessa. Zcashin ja Mimblewimblen eroista voit lukea täältä.

Zcash sijoittaminen

Zcash on saavuttanut varsin stabiilin aseman 20-30 suurimman kryptovaluutan joukossa. Kyseessä on myös yksi tunnetuimmista privaattikryptoista Moneron ohella. Zcashin tunnettuus otti äskettäin yhden askeleen eteenpäin, kun ZEC-lyhennettä käyttävä valuutta lisättiin Coinbasen valikoimiin.

Zcashin reaaliaikainen kurssi:

 

Zcash löytyy nykyisin tunnetuimmista kryptovaluuttapörsseistä kuten Binance, Bitfinex, Bittrex ja Kraken. Ostaminen tapahtuu edellä mainituista pörsseistä Bitcoineilla. Zcashia on nykyisin mahdollista ostaa myös euroilla Coinbasesta. Jos omistat vaihtoehtoisesti esimerkiksi Coinmotion-tilin, voit ostaa Bitcoineja sieltä ja siirtää ne Binance-tilillesi. Tämän jälkeen voit vaihtaa Bitcoinisi Zcashiksi Binancella.

Jos hankit Zcashia itsellesi, valuutta kannattaa siirtää pörssistä turvallisempaan säilytyskohteeseen. Markkinoiden tunnetuimmat hardware-lompakot Ledger Nano sekä Trezor tukevat Zcashia. Jos haluat säilyttää kolikoita näiden sijasta desktop-, online- tai mobiililompakossa niin tutki vaihtoehtoja osoitteessa z.cash/wallets. Zcashin sivuilla on myös informaatiota siitä, mitkä lompakot tukevat suojattuja transaktioita.

Seuraa Zcashia sosiaalisessa mediassa, niin pysyt kärryillä uusista tapahtumista. Zcash löytyy Twitteristä handlella @zcashco ja Reddit-sivu on osoitteessa reddit.com/r/zec. Redditistä löytyy heti sivun ylälaidasta hyvä linkkilista Zcashista kiinnostuneille.

Löydät lisää tietoa mm. seuraavista lähteistä: The Crazy Security Behind the Birth of Zcash, the Inside Story, What is Zcash, Zcash blog, Everything you need to know about Sapling,


Oletko jo tilannut Bitcoinkeskuksen uutiskirjeen? Jos et, niin klikkaa tästä ja liity postituslistalle! Tarjolla on joka viikko teknistä analyysia sekä katsauksia tärkeimpiin tapahtumiin!

Disclaimer: Kryptovaluutat ovat korkean riskin sijoituskohde. Tutustu huolella riskeihin ja verotukseen ennen sijoittamista. Bitcoinkeskus.comin informaatiota ei pidä tulkita sijoitusneuvoksi. Lue lisää info-sivulta.

Ei kommentteja

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *