Opas: mikä on Blocknet

blocknet

Blocknet tarjoaa mielenkiintoista teknologiaa, joka on joidenkin asiantuntijoiden mielestä jopa lohkoketjujen tulevaisuus. Mistä on oikein kyse, ja miten BLOCK-kryptovaluutta oikein toimii? Bitcoinkeskuksen opas käy läpi Blocknet-infrastruktuurin sekä sen historian pala kerrallaan.

Rekisteröidy Binancelle

Blocknet yhdistää eri lohkoketjut

Aloitetaan opas Bitcoinkeskuksen kaavan mukaisesti, eli asetetaan Blocknet oikeaan paikkaan kryptovaluuttojen universumissa.

Kyseessä on hieman valtavirrasta poikkeava projekti. Blocknet ei ole perinteinen kryptovaluutta (Bitcoin, Litecoin, Monero) eikä suora kilpailija älysopimuksia ja dApp-sovelluksia tukevalle ekosysteemille (Ethereum, NEO, EOS). Avainsana on englanniksi interoperability, josta voidaan tässä yhteydessä käyttää suomennosta lohkoketjujen yhteensopivuus.

The Blocknet is a general-purpose infrastructure for inter-blockchain services.

Blocknet tarjoaa protokollan, jonka avulla maailman eri lohkoketjut voidaan yhdistää toisiinsa. Blocknet haluaa rakentaa lohkoketjujen internetin (internet of blockchains), jossa eri ekosysteemit on nidottu saumattomasti toisiinsa.

Kyseessä ei ole mikään uniikki projekti, sillä tästä kentässä löytyy myös kilpailijoita. Bitcoinkeskus on esitellyt aiemmin Ark– sekä Aion-projektit, jotka pyrkivät myös rakentamaan siltoja eri lohkoketjujen välille.

Blocknet-järjestelmässä on muiden ekosysteemien tavoin oma natiivitoken, joka on nimeltään BLOCK. Sillä on useita eri käyttötarkoituksia, joihin palataan artikkelissa hieman myöhemmin.

Blocknetin kehitystyö on jatkunut jo vuosien ajan

Blocknet-projekti on noussut kryptosijoittajien laajempaan tietoisuuteen vuoden 2018 aikana. Lohkoketjujen internet on saanut konseptina yhä enemmän huomioita, ja Blocknet on tällä hetkellä ko. teknologian johtavia projekteja.

Kyseessä ei ole mikään uusi viritys, sillä Blocknetin kehitystyö on alkanut jo vuonna 2014. Sen perustajiin kuuluu XCurrency-kryptovaluutan luonut Dan Metcalf. Hän sai idean Blocknet-konseptista pohtiessaan kryptovaluuttansa jatkokehitystä. Metcalf on entinen Bitcoin-sovelluskehittäjä ja työskennellyt myös Philipsillä insinöörinä. Toinen Blocknetin perustajista on core-tiimin edustajana nykyisinkin toimiva Arlyn Culwick.

blocknet-dan-metcalf
Kuvassa Dan Metcalf vuonna 2015

Metcalf perusti XCurrencyn heinäkuussa 2014, joka oli alun perin Bitcoinin fork yhdistettynä Dashin X11-hajautusfunktioon sekä Peercoinin Proof-of-Stake -konsensusalgoritmiin. BitSwift-niminen kryptovaluutta syntyi syyskuussa 2014, jossa X11 korvattiin X15-funtkiolla. Blocknet luotiin virallisesti lokakuussa 2014, ja kyseessä oli BitSwiftin fork.

BLOCK-tokenista järjestettiin syksyllä 2014 ITO eli Initial Trade Offering. Kyseessä on niin vanha projekti, että Ethereum-pohjaisia ICO:ta ei ollut tuolloin vielä olemassa.

Blocknet-protokollan versio 1.0 (Proof-of-concept) esiteltiin lokakuussa 2015. Ensimmäinen protokollan DEX-siirto (decentralized exchange) suoritettiin myös syksyllä 2015.

Kehitystyö on jatkunut tämän jälkeen tasaisesti vuosien 2015 ja 2018 välisenä aikana. Blocknetin XRouter-konsepti esiteltiin joulukuussa 2015 ja XBridge vuotta myöhemmin. Näihin palataan seuraavassa kappaleessa tarkemmin.

Syyskuussa 2017 Blocknet suoritti hardforkin, jossa mukaan tulivat myös PIVX-kryptovaluutan ominaisuuksia ja XBridge-integraatio. Voit lukea koko historian tästä linkistä.

Blocknet-infrastruktuuri: XBridge ja service node

Käydään seuraavaksi läpi Blocknetin toimintaa. Miten lohkoketjujen internet oikein rakennetaan?

Blocknet-infrastruktuurin ytimessä on XBridge-niminen protokolla. Kyseessä on teknologia, joka mahdollistaa eri lohkoketjuissa olevien node-palvelinten kommunikoinnin keskenään.

XBridge liittyy olennaisesti sovellukseen nimeltään Block DX, jossa kirjainlyhenne DX tulee sanoista decentralized exchange. XBridgen alpha-versio julkaistiin vuonna 2016, ja sen avulla Block DX -pörssissä on mahdollista suorittaa p2p-treidausta.

blocknet xbridge

Blocknet on projektin perustajien mielestä ainoa todella hajautettu pörssi. Monissa DEX-nimeä käyttävissä pörsseissä on todellisuudessa kolmas taho, jolla on mahdollisuus esimerkiksi keskeyttää transaktio.

XBridge-protokollaan liittyvät olennaisesti myös service node-palvelimit, jotka muodostavat Blocknet-infrastruktuurin selkärangan.

Node on varmasti monelle lukijalle tuttu termi lohkoketjuteknologiaan liittyen. Myös Bitcoinin lohkoketju pyörii node-palvelinten avulla, ja kuka tahansa voi laittaa sellaiseen pystyyn. Bitcoinin verkossa nodet välittävät transaktiot eteenpäin louhijoille, joiden työn tuloksena ne päätyvät uuteen lohkoketjun lohkoon.

Blocknetin infrastruktuurissa on kahdenlaisia node-palvelimia: service node ja trader node. Service node -nimellä olevat palvelimet kommunikoivat toisiin lohkoketjuihin sekä jakavat treidauspalkkioita. Trader node mahdollistaa varsinaisen treidauksen Blocknetin hajautetussa pörssissä.

Service Nodes’ “XWallets” feature enables the passing of blockchain data from its native P2P network to XBridge, while informing the Blocknet network of which chains’ data a given Service Node can provide.

Jokainen service node -palvelimen ylläpitäjä voi valita itse, mitä kryptovaluuttoja hän tukee. Käytännössä kyse on siitä, minkä lohkoketjun kanssa kyseinen node keskustelee.

Uusi julkaisu: XRouter

Lohkoketjujen välinen kommunikointi voi tarkoittaa tulevaisuudessa lähes minkä tahansa datan jakamista ja hyödyntämistä. Tähän asti blockchain interoperability -teknologian käytännön sovelluksena on ollut DEX, decentralized exchange, eli hajautettu pörssi.

Lohkoketjujen välinen kommunikointi tarkoittaa tässä sovelluksessa kryptovaluutan siirtoa lohkoketjusta A lohkoketjuun B. Kyseinen prosessi tunnetaan kryptomaailmassa nimellä atomic swap.

Blocknet on julkaissut keväällä 2018 XRouter-nimisen komponentin tuotantoversion, joka on olennainen osa laajempaa lohkoketjujen välistä kommunikointia.

XRouter, an inter-blockchain SPV client (or “light wallet”) backend, enabling the verification of blockchain records from theoretically any blockchain without requiring users to download the blockchain in question. This empowers lightweight dapps to harness contracts and protocols from other blockchains, laying a foundation-stone for the decentralization of the API ecosystem.

Käytännössä XRouter tarjoaa rajapinnan, jonka avulla sovelluskehittäjä voi saada käyttöönsä useiden eri lohkoketjujen ominaisuudet. Kuten edellä oleva lainaus kertoo, XRouter voi teoriassa varmistaa minkä tahansa tuetun lohkoketjun informaation lataamatta koko lohkoketjua.

Moni ei välttämättä tule ajatelleeksi, että Bitcoinin lohkoketju on jo yli 100 gigatavun kokoinen. On mahdotonta rakentaa riittävän suorituskykyistä sovellusta, jos taustalla olevan palvelimen täytyisi ylläpitää kymmeniä eri lohkoketjuja.

XRouter mahdollistaa tämän hyödyntämällä SPV eli Simplified Payment Verification-protokollaa, jonka Satoshi Nakamoto kuvaili aikoinaan jo Bitcoinin white paperissa.  Tämän lisäksi XRouter käyttää edellä kuvattuja service node -palvelimia sekä XBridge-teknologiaa.

Teoriassa XRouter voi olla game changer lohkoketjuteknologian hyödyntämisellä. Tällä hetkellä moni platform-projekti pyrkii kehittämään lukemattomia eri ominaisuuksia biitatakseen kilpailijansa. XRouter-protokollan avulla jokainen projekti keskittyisi vain yhteen sektoriin, ja sovelluskehittäjä voisi poimia haluamansa lohkoketjun informaation yksinkertaisesti XRouterin avulla.

Blocknetin hajautettu pörssi: Block DX

Block DX (lausutaan usein Block DEX) on Blocknet-tiimin luoma sovellus, jonka tarkoituksena on näyttää teknologian tarjoamat mahdollisuudet käytännössä. Kyseessä on siis aidosti hajautettu kryptovaluuttapörssi. Tämä tarkoittaa, että transaktiot ovat peer-to-peer – suoraan lompakosta lompakkoon ilman välikäsiä. Niitä voida estää tai peruuttaa kolmannen osapuolen toimesta.

Erillistä KYC-prosessia ei ole olemassa, joten käyttäjä voi suorittaa treidauksen todella privaatisti, jos hän suojaa myös IP-osoitteensa.blocknet block dxNoin teoriassa, kuka tahansa voi saada oman kryptovaluuttansa lisättyä tällaiseen pörssiin. Blocknetin vaatimuksena on service noden pyörittäminen, joka tukee kyseistä kryptovaluuttaa eli käytännössä ylläpitää sen lohkoketjua. Tämän lisäksi on tiettyjä teknisiä yhteensopivuustekijöitä.

Block DX -pörssin tilauskirjat ja treidit vahvistetaan service node -palvelinten avulla. Ne pitävät myös ristikkäisten tarkistustoimenpiteiden avulla huolta siitä, että transaktiot suoritetaan oikein. Esimerkiksi tilanteessa, jossa toinen osapuoli keskeyttää transaktion.

Blocknet ei ole suinkaan ensimmäinen (eikä viimeinen) hajautettu pörssi. Markkinoilla on tällä hetkellä jo monia ratkaisuja, joiden suosio on toistaiseksi vielä varsin vaatimatonta. Tunnetuimpia ovat tällä hetkellä IDEX, Waves DEX, Bancor ja Bisq.

Blocknetin projektikoordinaattori Hanni Abu kertoo Crypto Love -kanavan haastattelussa tiimin arvostavan kilpailijoista erityisesti Komodo-protokollaa. Abun mielestä DEX-sanaa käytetään liian löysillä kriteereillä, ja moni hajautettu pörssi on todellisuudessa hybridi.

BLOCK-tokenin käyttötarkoitus

Käydään lopuksi läpi Blocknetin natiivivaluuttaa, joka tunnetaan nimellä BLOCK.

Blocknet-infrastruktuuri käyttää Proof-of-Stake -konsensusalgoritmia, joka on tuttu valinta lähes jokaisesta vuoden 2016 jälkeen markkinoille tulleesta ekosysteemistä. Bitcoin, Litecoin, Ethereum sekä monet muut vanhemmat kryptovaluutat käyttävät Proof-of-Work -algoritmia, joka vaatii fyysisten tietokoneiden louhintatyötä eli tehonkulutusta.

Proof-of-Stake -järjestelmässä tällaista louhintaa ei suoriteta, ja erilaiset palkkiot menevät ”steikkauksen” (engl. staking) mukaan. Mitä enemmän tokeneita henkilö lukitsee verkon vahvistamiseksi, sen todennäköisemmin hän saa palkkioita itselleen.

Uusi lohko syntyy Blocknetin lohkoketjussa Bitcoinin tapaan 10 minuutin välein. Jokaisen lohkon yhteydessä jaetaan ”louhinta”palkkioksi 1x BLOCK-token. Näistä 70% menee edellä mainittujen service node -palvelinten ylläpitäjille ja 30% puolestaan ”steikkaajille”. Näin ollen molemmilla on motivaatio osallistua verkon ylläpitoon.

Projektikoordinaattori Hanni Abun mukaan tuottoprosentti (ROI) on tällä hetkellä steikkaajille noin 13% ja service noden ylläpitäjille jopa 20%.

Blocknet-järjestelmässä tunnetaan myös service fee, eli verkon käytöstä maksettavat palkkiot. Vastaava systeemi on käytössä myös Ethereumissa (nimeltään gas). Nämä jaetaan myös verkon ylläpitäjille BLOCK-tokenin muodossa.

Blocknet – sijoittaminen ja tulevaisuus

Blocknet on syystäkin suurta mielenkiintoa herättänyt projekti. Se tarjoaa ratkaisun kuumaan aiheeseen, eli lohkoketjujen internetiin. Blocknet ei ole ainoa peluri tässä kentässä, mutta sen ratkaisut ovat huomattavasti pidemmällä esim. Aion-projektiin verrattuna.

Blocknet-protokollan skaalautuvuus vaikuttaa olevan myös kunnossa. Se tukee jo nyt kymmeniä eri kryptovaluuttoja, ja ERC20-tuki tuo mukaan sadat Ethereum-pohjaiset tokenit.

Projektissa on myös PIVX ja Dash-kryptovaluutoista tuttu hallintomalli, jossa BLOCK-tokenin holdaajat voivat äänestää tietyistä kehitysehdotuksista.

Noin 40.000 lohkon välein ilmestyvä superblock eli superlohko sisältää yhden BLOCK-tokenin sijasta 4320 tokenia. Ne toimivat rahoituksena eri ideoille, joiden toteutuksesta service node -palvelinten ylläpitäjät voivat äänestää.

Blocknet ei ole mikään viikko sitten startattu ICO, vaan protokollaan on työstetty aktiivisesti jo vuodesta 2014 lähtien. Se vaikuttaa olevan tällä hetkellä edellä monia kilpailevia ratkaisuja.

Entä sitten BLOCK-token sijoituskohteena? Sen reaaliaikainen kurssi:

BLOCK-token menestyy samalla tavoin kuin Ethereum, EOS, NEO tai lukuisat muut eri platformien natiivivaluutat. Jos kyseinen ekosysteemi nousee suosioon ja verkon aktiivisuus kasvaa, niin BLOCK-tokenin tarve lisääntyy.

Artikkelin kirjoitushetkellä BLOCK-tokenin markkina-arvo on todella vaatimaton 20 miljoonaa dollaria, mikä ei riitä edes lähelle top 100 -kryptovaluuttojen listaa. Sen kurssi on laskenut satojen muiden tokenien tavoin yli 90 prosenttia vuoden vaihteen huipuista.

Volyymi on myös hyvin pientä, ja yli 80% siitä on Bittrex-pörssissä. Kyseessä on kryptovaluutta, jonka arvo voi nousta tai laskea todella nopeasti. Positiivisen hinnannousun kääntöpuolena on todella pieni volyymi. BLOCK-tokeneista voi olla vaikea päästä eroon hyvällä hinnalla, jos ostajia on hyvin vähän. Vastaava ongelma on myös suurten ostojen kanssa. Ohuet tilauskirjat ovat aina riskitekijä sijoittajalle.

BLOCK ei siis ole Ethereum-pohjainen ERC20-token. Tarvitset sen säilytykseen erillisen desktop-lompakon, jonka voit ladata täältä.

Jos Blocknet alkaa kiinnostaa, seuraa projektin etenemistä Twitterissä handlella @The_Blocknet. Reddit-sivun löydät osoitteesta reddit.com/r/blocknet. Projektin virallinen sivusto löytyy osoitteesta blocknet.co.

Alla oleva ~tunnin mittainen Crypto Love -kanavan haastattelu tarjoaa todella paljon tietoa Blocknet-projektista aiheesta kiinnostuneille. Videon alla on myös linkkejä englanninkielisiin lähteisiin.

Löydät lisätietoa seuraavista lähteistä: Blocknet whitepaper, Block DXThe blockchain router: architecture for a decentralized internetBlockNet Is Like The Mega Man of Altcoins, Blocknet all-in-one threadBlocknet launches its game changing router, What is Blocknet (BLOCK)?The Blocknet Protocol: Enabling Blockchain Interoperability, Blocknet completes Q3 roadmap,

Alec Baldwin eToro


Disclaimer: Bitcoinkeskus ei anna sijoitusvinkkejä eikä suosittele ostamaan mitään tiettyä kryptovaluuttaa. Kryptovaluutat sisältävät suuren riskin sijoituksen menettämisestä. Vuoden 2018 aikana suurin osa tunnetuista kryptovaluutoista on pudonnut yli 90% kurssihuipustaan. Lue lisää info-sivulta.

Ei kommentteja, oletko sinä ensimmäinen?

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.


*