Kryptovaluutat
25
helmi
near

Sivusto sisältää affiliate-linkkejä. Bitcoinkeskus voi olla oikeutettu kompensaatioon, jos vierailet yhteistyökumppaneiden sivuilla linkkiemme kautta. Saat lisätietoja mainoksista info-sivulta.

Mikä on Near Protocol (NEAR)?

Near on kryptovaluutta ja alusta älysopimuksille ja hajautetuille sovelluksille. Alex Skidanov ja Illia Polosukhin perustivat Nearin vuonna 2017. Near on Proof of Stake -konsensusta käyttävä lohkoketju, joka hyödyntää sharding-teknologiaa. Nearin sharding-toteutus on nimeltään Nightshade ja sen konsensusmallia kutsutaan nimellä Doomslug.

Near-lohkoketjun natiivitoken on myös nimeltään Near, ja sitä käytetään ensisijaisesti transaktioiden maksuun ja steikkaukseen. DeFi-sektori on Nearin selkeä heikkous. Near ei vaikuta tällä hetkellä mielenkiintoiselta sijoituskohteelta.

Mikä on Near Protocol (NEAR)?

Near on kryptovaluutta ja alusta älysopimuksille ja hajautetuille sovelluksille. Nearista käytetään myös nimeä Near Protocol, jolla viitataan koko projektiin tai Nearin ekosysteemiin. Nearin suurimpia kilpailijoita ovat älysopimusalustojen kategoriassa mm. Ethereum, Solana ja Cardano.

Near nousi suuren yleisön tietoisuuteen vuoden 2021 kryptobuumin aikana. Se on ollut tähän asti suurimpien älysopimustalustojen varjossa, eikä Near ole koskaan noussut markkina-arvolla mitattuna kryptojen top 10 -listalle.

Teknisesti kyseessä on erittäin laadukas toteutus. Near hyödyntää sharding-teknologiaa, jonka avulla sen lohkoketju pystyy käsittelemään tuhansia transaktioita sekunnissa. Teoriassa kapasiteettia riittää jopa 100.000 transaktioon per sekunti.

Alla olevassa taulukossa on perustietoa Nearista.

OminaisuusInfo
Perustaja Illia Polosukhin & Alexander Skidano
Kategoria Älysopimusalusta
Ticker NEAR
Kierrossa nyt 1,1 miljardia NEAR
Kierrossa max Ei maksimimäärää
Alin hinta (pvm) $0,526 (4.11.2020)
Ylin hinta (pvm) $20,42 (16.1.2022)

Nearin natiivitoken on myös nimeltään Near (ticker: NEAR). Näet Nearin reaaliaikaisen kurssin tästä: Near kurssi.

Near-tokenilla on kaksi pääasiallista käyttökohdetta:

  1. Near-tokenilla maksetaan transaktiomaksut Near-lohkoketjussa
  2. Lohkoketjun validaattorit steikkaavat Near-tokenia (Proof of Stake)

Nämä käyttökohteet ovat vastaavia kuin muidenkin älysopimusalustojen natiivitokeneilla. Near-tokenin omistajat voivat vaikuttaa myös projektin kehitystyöhön äänestysten avulla.

Tämä artikkeli on aloittelijan opas Near-projektista. Käymme läpi Nearin historian, teknologian sekä potentiaalin sijoituskohteena.

Nearin historia

Alex Skidanov ja Illia Polosukhin perustivat Nearin vuonna 2017. Ennen Nearin perustamista Alex työskenteli ohjelmistokehittäjänä Microsoftilla ja Illia oli Googlella kehittämässä mm. Google Translate -teknologiaa. Alex ja Illia tapasivat toisensa Y Combinator -startup-ohjelman kautta.

Alla on kuva perustajista.

near polosukhin skidanov

Near käynnistyi alun perin AI-projektina nimeltään Near.AI. Sen nimi on peräisin lauseesta ”The Singularity Is Near”.

Tutkimustyö tekoälyn parissa johti perustajat kryptovaluuttojen pariin vuosien 2017-2018 taitteessa. Skidanov ja Polosukhin huomasivat nopeasti, etteivät sen aikaiset lohkoketjutoteutukset riitä kapasiteetiltaan heidän vaatimuksiinsa. Näin syntyi idea perustaa oma älysopimustalusta, Near Protocol.

Nearin perustajat keräsivät projektille vuoden 2018 karhumarkkinassa 15 miljoonaa dollaria ennen kuin varsinaista lohkoketjua oli edes kehitetty. Tämä kertoo jotain heidän maineestaan Piilaaksossa ja San Franciscon alueella. Yhteensä Near keräsi 35 miljoonan dollaria ensimmäisinä toimintavuosina.

Nearin MainNet käynnistyi huhtikuussa 2020. Näin projektin X-tili postasi aiheesta pari viikkoa myöhemmin, kun Nearin lohkoketju oli käsitellyt jo miljoona lohkoa.

Huhtikuussa MainNetista käynnistyi tietynlainen testiversio. Lopullinen versio lanseerattiin lokakuussa 2020, jolloin myös Near-token tuli markkinoille. Keväällä 2021 otettiin käyttöön ensimmäinen token-silta Nearin ja Ethereumin välille, nimeltään Rainbow Bridge.

Vuoden 2022 alussa nähtiin harvinainen tapahtuma. Near varmisti peräti 500 miljoonan dollarin rahoituksen alan suurimmilta VC-firmoilta. Harvinaiseksi tapahtuman tekee se, että markkinoiden romahdus oli ollut käynnissä jo pari kuukautta. Yleensä tällaisia sijoituksia nähdään bull-markkinan huipulla.

Near nousi suuren yleisön tietoisuuteen vuoden 2021 bull-markkinassa. Se ei kuitenkaan saavuttanut missään vaiheessa samanlaisia nousuja, kuin esimerkiksi Avalanche ja Solana, jotka raketoivat 50x ja 100x.

Nearin kurssihuippu ajoittuu muista poiketen vuoden 2022 ensimmäiselle kvartaalille. Tuohon aikaan suurin osa muusta markkinasta oli jo romahtanut yli 50 % vuoden 2021 huipuista.

Near skaalautuu shardingin avulla

Near on Proof of Stake -konsensusta käyttävä lohkoketju, joka hyödyntää sharding-teknologiaa. Termi sharding on tullut monille tutuksi Ethereumin kautta, sillä Ethereum pyrkii aikanaan skaalautumaan myös shardingin avulla. Near on kuitenkin askeleen edellä ja käyttää shardingia jo nyt.

Englanninkielinen sana shard tarkoitta sirpaletta. Sharding tarkoittaa siten lohkoketjun sirpaloimista eli pilkkomista pienempiin osiin. Sirpaloimisen ideana on mahdollistaa datan prosessointi eri validaattoreiden toimesta rinnakkain. Tästä käytetään termiä parallel processing eli rinnakkaisprosessointi.

Ajattele ruuhkaista tietä, jossa on vain yksi kaista molempiin suuntiin eikä mahdollisuutta ohittaa. Mitä tapahtuu, jos tietä laajennetaan nelikaistaiseksi? Silloin rinnakkain voi kulkea yhden auton sijasta neljä autoa. Juuri näin toimii sharding.

Near käyttää tällä hetkellä neljää shardia, joista jokainen voi käsitellä noin 1000 transaktiota sekunnissa. Tästä saadaan Nearin kapasiteetiksi noin 4000 TPS (transaktiota per sekunti).

Near kehittää tällä hetkellä dynaamista shardingia (dynamic resharding), jossa shardeja luodaan lennosta kysynnän kasvaessa. Jos liikenne vähenee, uudet shardit voidaan tuhota. Näin Near-lohkoketju skaalautuisi dynaamisesti käyttöasteen mukaan.

Nearin teknologia: Nightshade ja Doomslug

Nearin sharding-toteutus on nimeltään Nightshade ja sen konsensusmallia kutsutaan nimellä Doomslug. Käydään seuraavaksi läpi myös nämä tarkemmin.

Nightshade

Nearin sharding-teknologia Nightshade toimii samalla perusperiaatteella kuin muutkin sharding-toteutukset. Nearin lohkoketju jaetaan shardeihin eli pienempiin osiin, joiden transaktiodata prosessoidaan rinnakkain eri validaattoreiden toimesta. Nightshadessa on tämän lisäksi uniikkeja ominaisuuksia.

nighthshade

Nightshadessa jokainen shardi niputtaa transaktioita ryhmäksi, jota kutsutaan termillä chunk. Tämän jälkeen jokaisen shardin luoma chunk prosessoidaan siten, että lohkoketjun tila päivittyy yhtenäisesti ja synkronoidusti.

Nearin toteutuksessa lohkoketjun validaattorit jaetaan myös dynaamisesti eri shardeihin. Tämä auttaa tasapainottamaan kuormitusta ja parantaa myös verkon turvallisuutta. Validaattorien tehtävänä on tuottaa ja vahvistaa chunkit omassa shardissaan ja päivittää informaatio Nearin lohkoketjuun.

Jokainen sharding-toteutus on hieman erilainen prosessoinnin ja shardien kommunikoinnin osalta. Nightshade tarjoaa yksinkertaistetun ja tehokkaan ratkaisun, jossa keskitytään shardien itsenäisyyteen ja yhtenäiseen konsensusmekanismiin. Esimerkiksi Ethereumin sharding keskittyy laajempaan yhteensopivuuteen ja integraatioon.

Doomslug

Nearin konsensusprotokolla on nimeltään Doomslug. Doomslug perustuu osittain PBFT eli Practical Byzantine Fault Tolerance -konsensukseen. Sen tavoitteena on mahdollistaa lohkojen nopea vahvistaminen ja minimoida mahdollisuus lohkoketjun haarautumiseen.

Doomslugissa lohkojen luominen ja vahvistaminen tapahtuu kahdessa vaiheessa.

  1. Ehdotusvaihe (proposal phase)
  2. Vahvistusvaihe (confirmation phase)

Ensimmäisessä vaiheessa validaattori ehdottaa uutta lohkoa lisättäväksi lohkoketjuun. Vuorot perustuvat ennalta määriteltyyn aikatauluun. Kun uusi lohko on ehdotettu, muut validaattorit äänestävät sen oikeellisuudesta. Jos riittävä enemmistö vahvistaa lohkon, se katsotaan lopullisesti (finality) ja lisätään lohkoketjuun.

Doomslug on prosessina yhtä aikaa sekä nopea, tehokas että turvallinen. Järjestelmä kestää hyökkäyksen, jossa jopa 1/3 validaattoreista olisi vihamielisiä. Doomslug ja Nightshade toimivat käsi kädessä ja mahdollistavat Nearin skaalautuvuuden.

Near-token ja steikkaus

Near-lohkoketjun natiivitoken on myös nimeltään Near, ja sitä käytetään ensisijaisesti transaktioiden maksuun ja steikkaukseen. Near tuli markkinoille lokakuussa 2020. Silloin luotiin miljardi Near-tokenia, jotka allokoitiin seuraavasti.

near token

Epoch Rewards tarkoittaa lohkopalkkioita. Near-tokenien vapauttaminen markkinoille (vesting schedule) on ollut varsin aggressiivista. Tällä on ollut negatiivinen vaikutus kurssiin, mutta uuden sijoittajan kannalta tilanne on suosiollinen. Artikkelin kirjoitushetkellä lähes 75 % Near-tokeneista on vapautettu.

Markkinoille tulee myös uusia tokeneita viiden prosentin vuosittaisen inflaation myötä.

Nearilla on varsin kovat vaatimukset verkon validaattoreille. Tämä lienee suurin syy sille, miksi validaattoreita on artikkelin kirjoitushetkellä vain 215 kappaletta. Jokaisen on nimittäin steikattava vähintään 26.000 Near-tokenia, mikä tarkoittaa lähes 100.000 dollaria. Vaatimus on dollareissa mitattuna samaa luokkaa kuin Ethereumin validaattorilla.

Piensijoittaja voi onneksi delegoida tokeninsa ilman minimirajoituksia. Delegointi on yleistä myös kilpailevissa ratkaisuissa. Steikkauspalkkiot ovat 8,5-9 prosentin välimaastossa.

Artikkelin kirjoitushetkellä Near-tokeneista on hieman alle 50 prosenttia steikattuna. Tämä ei ole korkea lukema, sillä mm. Cardano, Solana ja Avalanche pääsevät yli 60 prosenttiin. Monilla älysopimusalustoilla steikkausaste on myös selvästi pienempi.

Near-verkon validaattorit eivät saa lohkopalkkioita itselleen. Lohkopalkkiot poltetaan, paitsi jos kyseessä on älysopimuspohjainen transaktio. Älysopimusten kohdalla 30 % palkkioista menee älysopimukselle ja 70 % poltetaan. Tämän tarkoituksena on toimia insentiivinä sovelluskehittäjille. Esimerkiksi lompakko-ohjelmistot ovat älysopimuksiin pohjautuvia.

Near ja DeFi

DeFi-sektori on Nearin selkeä heikkous. Near Protocol on lohkoketjujen rankingissa vasta sijalla 30 hyvin vaatimattomalla 126 miljoonan dollarin likviditeetillä. Alla olevassa taulukossa näkyvät vertailun vuoksi suurimmat DeFi-alustat ja niiden TVL-lukemat.

PlatformTokenTVLMarkkinaosuus
Ethereum ETH $50,3 mrd 57,0 %
Tron TRX $9,5 mrd 10,7 %
BNB Chain BNB $5,7 mrd 6,3 %
Solana SOL $4,6 mrd 5,2 %
Arbitrum ARB $3,2 mrd 3,6 %
Blast BLAST $1,3 mrd 1,5 %
Avalanche AVAX $1,2 mrd 1,4 %
Base - $1,2 mrd 1,3 %

Nearin suosituin DeFi-appi on lainapalvelu Burrow, josta todella harva on kuullut yhtään mitään.

Near-alustalla on onneksi muitakin sovelluksia. Itse asiassa, sen suosituimmalla apilla on lähes 27 miljoonaa aktiivista käyttäjää! Kyseessä on Singaporessa suosittu appi Kai-Ching. Tämän lisäksi liikunnalinen Sweat Economy -appi on kerännyt myös 3,7 miljoonaa käyttäjää. Tsekkaa lisätietoja dappradar-sivustolta.

Near sijoituskohteena

Near ei vaikuta tällä hetkellä mielenkiintoiselta sijoituskohteelta. Tämä johtuu siitä, että Near vaikuttaa olevan ns. väliinputoajan asemassa markkinoilla.

Kryptovaluuttojen maailmassa näkyvyys ja suosio ovat kaikki kaikessa. Kryptovaluuttojen valuaatiota ja kurssipotentiaalia on hyvin vaikea arvioida, joten suurin osa sijoittajista tekee päätökset suosion perusteella. Mitä enemmän krypto näkyy uutisissa, some-keskusteluissa ja influenssereiden videoilla, sitä paremmin se menestyy.

Älysopimusalustojen kategoriaa dominoi Ethereum. Seuraavassa ryhmässä ovat projektit kuten Cardano ja Solana. Tämän jälkeen on kolmas ryhmä, johon voidaan laittaa esimerkiksi Polygon, Polkadot ja Tron. Near kuuluu suosioltaan vasta neljänteen ryhmään, johon voidaan niputtaa 10-15 muutakin projektia.

kryptot

Near joutuu yhä ahtaammalle Ethereumin Layer 2:en kasvattaessa suosiotaan. Tämän lisäksi modulaariset lohkoketjut ovat vuoden 2024 kuuma juttu. Sijoittajille on tällä hetkellä valtavasti vaihtoehtoja, ja tässä tarjonnassa Near jää yksinkertaisesti paitsioon. Sama ongelma on toki monilla muillakin kryptovaluutoilla.

Yksi ongelma on natiivin EVM-tuen puuttuminen, minkä vuoksi Ethereum-appeja ei voi helposti kloonata Near-platformille. Tämä on ollut iso tekijä mm. BNB Chainin ja Avalanchen menestyksessä. Near tarjoaa EVM-tukea erillisen Aurora-protokollan kautta.

Nearin teknologiassa ei ole sinänsä mitään vikaa. Se skaalautuu innovatiivisesti ja kykenee tulevaisuudessa vastaamaan kilpailijoiden haasteisiin. Near tarvitsee jotain, mikä erottaisi sen kymmenien muiden älysopimusalustojen joukosta. Onko edellä mainittu dynaaminen sharding tällainen? Se on mahdollista.

Moni sijoittaja on innostunut myös Nearin loistavasta kvartaalista vuoden 2023 lopulla. Nearin kurssi on lähes 4x korkeammalla kuin neljä kuukautta sitten. Esimerkiksi Bitcoinin kurssi on noussut samassa ajassa hieman yli 50 prosenttia.

Jos haluat sijoittaa Near-tokeniin, sen ostaminen onnistuu helposti Binance-pörssistä. Binance on markkinoiden suosituin kryptovaluuttapörssi, josta löytyy myös paras likviditeetti Nearille. Binancen lisäksi muita luotettavia ja hyviä vaihtoehtoja ovat ByBit ja Kraken.


Oletko jo tilannut Bitcoinkeskuksen uutiskirjeen? Jos et, niin klikkaa tästä ja liity postituslistalle! Tarjolla on joka viikko teknistä analyysia sekä katsauksia tärkeimpiin tapahtumiin!

Antti Hyppänen

Antti Hyppänen on Bitcoinkeskuksen perustaja ja päätoimittaja. Antti on tuottanut sivustolle artikkeleita vuodesta 2017 lähtien. Hän seuraa kryptomarkkinoita vuoden jokaisena päivänä ja vastaa myös Bitcoinkeskuksen sometilien ylläpidosta. Antti ei ole maksimalisti minkään kryptovaluutan osalta vaan tarkastelee kryptoja objektiivisesti. Antin sijoitusprofiili on "buy & hold", eli hän ei treidaa tai vivuta. Kryptoportfolio sisältää suurimmaksi osaksi Bitcoinia ja Ethereumia. Antti seuraa myös aktiivisesti makrotalouden tapahtumia. Kiinnostuksen kohteita ovat kryptovaluuttojen lisäksi kulta, hopea sekä Yhdysvaltojen osakemarkkinat.