Kryptovaluutat
15
helmi
near protocol

Sivusto sisältää affiliate-linkkejä. Bitcoinkeskus voi olla oikeutettu kompensaatioon, jos vierailet yhteistyökumppaneiden sivuilla linkkiemme kautta. Saat lisätietoja mainoksista info-sivulta.

Near Protocol ja NEAR-token

Near Protocol on sharding-teknologiaa käyttävä älysopimusalusta. Tässä artikkelissa tutustutaan Nearin historiaan, teknologiaan, tulevaisuudennäkymiin ja protokollan NEAR-tokeniin.

Rekisteröidy Binancelle

NEAR on platform-kategorian kryptovaluutta

Bitcoinkeskus jakaa kryptovaluutat kolmeen toisistaan selkeästi eroavaan kategoriaan: valuutat, platformit ja tokenit.

Valuutta-kategorian kryptovaluutoilla ei ole muuta merkittävää käyttötarkoitusta kuin arvon siirtäminen ja/tai säilyttäminen. Tunnetuin valuutta-kategorian kryptovaluutta on Bitcoin. Muita saman kategorian kryptovaluuttoja ovat mm. Litecoin ja Monero.

Platform-kategorian kryptovaluutat toimivat puolestaan alustoina älysopimuksille. Tunnetuin platform-kategorian kryptovaluutta on Ethereum. Sille on myös viime vuosina ilmaantunut yhä enemmän haastajia. Näitä ovat mm. Solana, Avalanche ja Terra. Platformit toimivat käyttöjärjestelminä, joiden päälle voidaan rakentaa hajautettuja sovelluksia. Platformien voidaan siis ajatella olevan hieman kuin iOS- ja Android-käyttöjärjestelmät.

Token-kategorian kryptovaluutoilla ei ole omaa lohkoketjua ja ne rakennetaan aina jonkun platformin päälle. Tokenit voivat olla joko käyttötokeneita protokollan sisällä (utility token) tai hallintotokeneita (governance token). Usein ne voivat olla protokollan sisällä myös molempia. Token-kategorian kryptovaluuttoja ovat mm. DeFi-tokenit Aave ja Uniswap.

Near kuuluu platform-kategorian kryptovaluuttoihin. Sen päälle voidaan ohjelmoida älysopimuksia ja hajautettuja sovelluksia. Near-protokollan natiivitoken on NEAR, ja sitä käytetään järjestelmän sisällä transaktioiden maksamiseen ja sovellusten käyttämiseen.

Historia

Near Protocolin perustivat vuonna 2018 Alex Skidanov ja Illia Polosukhin. Ennen Nearin perustamista Alex työskenteli mm. ohjelmistokehittäjänä Microsoftilla, ja Illia oli Googlella kehittämässä mm. yhtiön Translate-sovelluksen teknologiaa. Alex ja Illia tapasivat toisensa Y Combinator -startup-ohjelman kautta.

Alex ja Illia vaikuttivat San Franciscon alueella ja tulivat tunnetuksi ennen Nearin varsinaista lanseeraamista Whiteboard Series with NEAR -YouTube-videosarjan julkaisemisesta. Tässä videosarjassa Alex ja Illia kutsuivat tunnettuja kryptovaikuttajia ja protokollien perustajia kertomaan projekteistaan.

Kun Near-projektille oli aika kerätä rahoitusta, Alex ja Illia onnistuivat keräämään karhumarkkinan aikana 15 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria jo ennen kuin projektia oli ollenkaan kehitetty.

Nearin ensimmäinen versio mainnetistä julkaistiin huhtikuussa 2020 noin 50 ohjelmistokehittäjän voimin ja lopullinen versio saman vuoden lokakuussa, jolloin myös projektin NEAR-token aloitti treidaamisen markkinoilla. Near järjesti kolikkoannin (ICO) elokuussa 2020 CoinListin kautta, ja antia jouduttiin suuren suosion vuoksi siirtämään päivällä eteenpäin.

Near on sittemmin kerännyt lisärahoitusta ekosysteeminsä kasvattamiseen tunnetuilta sijoitusyhtiöltä (mm. Dragonfly Capital, a16z, Alameda ja Circle Ventures).

Near hyödyntää sharding-teknologiaa

Near Protocol on Proof of Stake (varantotodiste) -lohkoketju, joka käyttää sharding-teknologiaa tehokkuutensa optimoimiseen. Englanninkielinen sana shard tarkoittaa suomennettuna sirpaletta. Tämän sirpaloimisen avulla datan käsittely voidaan pilkkoa useampaan osaan ja nämä osat voidaan käsitellä samanaikaisesti.

Sharding voidaan visualisoida esimerkiksi tienristeyksen avulla: risteys itsessään on Nearin lohkoketju (tai tilanteesta riippuen mikä tahansa sharding-teknologiaa käyttävä lohkoketju), ja jokainen tienhaara tässä risteyksessä on shard tai sirpale. Sharding on ollut esillä erityisesti Ethereum 2.0 -päivitysprosessin yhteydessä.

Alla olevalla animaatiovideolla on selitetty lyhyesti, miten sharding toimii:

Near-protokollan käyttämä sharding-variaatio on nimeltään Nightshade. Tässä sharding-mekanismissa jokaista sirpaletta ylläpitää oma joukko vahvistajasolmuja (validator nodes), jotka lisäävät tilannekatsauksen (snapshot) sirpaleensa tilasta Nearin lohkoketjuun joka kerta, kun lohkoketju muodostaa lohkon.

Jokaisessa sirpaleessa on 100 istuinta (seats), ja vahvistajaksi pääsemiseksi solmulla täytyy olla omistuksessaan vähintään yksi istuin. Yhden istuimen hinta riippuu steikattujen NEAR-tokenien kokonaismäärästä. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että mitä enemmän varoja steikkaukseen on lukittu koko protokollassa, sitä kalliimpaa vahvistajasolmuksi ryhtyminen on.

Near-protokolla kuitenkin kannustaa potentiaalisia vahvistajia muodostamaan uusia sirpaleita: jos vahvistaja ei omista tarpeeksi NEAR-tokeneita oman istuimen hankkimiseen, se voi yrittää vakuuttaa muita delegoimaan itselleen näitä tokeneita steikattavaksi. Tämä tarkoittaa sitä, että mitä enemmän vahvistajia liittyy sirpaleeseen, sitä kalliimmaksi vahvistajaksi ryhtyminen tulee ja sitä enemmän uusia sirpaleita luodaan lieventämään verkon ruuhkaisuutta.

Near-protokollassa ei teknisesti ole minimivaatimusta steikattavalle määrälle, mutta käytännössä yhden istuimen hankkiminen maksaa helmikuun 2022 NEAR-tokenin kurssilla jopa noin 30 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria! Delegoiminen on kuitenkin tehty helpoksi verkkolompakon avulla, eikä delegoimisella ole minimimäärää.

near wallet

Steikkauspalkkio on noin 12% niin vahvistajille kuin delegoijille yhden päivän lukituksella (lock up). Vahvistajat perivät delegoijilta noin kuuden prosentin palkkion. Vahvistajat ja delegoijat voivat Nearin lohkoketjussa koska tahansa nostaa steikattavan pääomansa pois.

Niin kuin lähes kaikissa Proof of Stake -lohkoketjuissa, protokollan sääntöjen vastaisesti toimivat vahvistajat menettävät osan steikkaamastaan pääomasta (slashing), mikä takaa lohkoketjun turvallisuuden. Nämä menetetyt tokenit siirretään muille vahvistajille.

Nearin lohkoketju voi teoriassa käsitellä jopa 100 000 transaktiota sekunnissa. Tähän se pystyy ns. Doomslug-teknologiansa avulla. Doomslug-mekanismi mahdollistaa vahvistajasolmujen vuorottelemisen lohkon muodostajana.

Yksi vuoro (epoch) kestää 12 tuntia ja uusi lohko muodostetaan lohkoketjuun noin yhden sekunnin välein. Doomslug mahdollistaa myös transaktion lopullisuuden lohkon muodostuksen yhteydessä. Vuoden 2022 helmikuussa Nearin lohkoketjussa ei ole vielä muita sirpaleita kuin Nearin pääketju, joka pystyy käsittelemään 800-1000 transaktiota sekunnissa.

Near-protokollalla on oma älysopimusympäristönsä (virtual machine) lisäksi myös Ethereumin EVM:n kanssa yhteensopiva ympäristö. Nearin EVM:n toteuttaa toinen kryptoprojekti, Aurora.

aurora

EVM:n lisäksi Aurorassa on myös lohkoketjujen välinen silta (cross-chain bridge), jota käyttämällä ohjelmistokehittäjät voivat käyttää Nearin skaalautuvuutta ja matalia siirtokuluja Ethereum-ympäristössä.

Auroran voi siis ajatella olevan eräänlainen Nearin teknologiaa käyttävä Ethereum layer 2 -skaalausratkaisu. Near-protokollan Rainbow Bridge mahdollistaa puolestaan ERC-20 -tokenien siirtämisen Ethereumin ja Nearin välillä.

NEAR-token

Near-protokollan natiivitoken on NEAR, ja sitä käytetään järjestelmän sisällä transaktioiden maksamiseen sekä sovellusten käyttämiseen. Protokolla “polttaa” (burn) eli poistaa kierrosta suurimman osan käyttämiseen tarvittavista tokeneista vähentäen niiden määrää markkinoilla. Jos transaktioon liittyy älysopimus (niin kuin usein on), älysopimuksen kehittäjä saa 30% transaktiokuluista. Tämän nähdään kannustavan kehittäjiä rakentamaan hajautettuja sovelluksia Near-alustalle.

Tokenin polttamismekanismi voisi myös teoriassa tehdä NEAR-tokenista deflatorisen kryptovaluutan, jos protokollalla olisi tarpeeksi käyttöä. Käyttöasteen pitäisi kuitenkin olla yli miljardi transaktiota päivässä, jotta vuotuinen token-inflaatio olisi nolla. Vertailun vuoksi suosituin älysopimusalusta Ethereum käsittelee artikkelin kirjoitushetkellä helmikuussa vähän reilu miljoona transaktiota päivässä.

NEAR-tokenin vuotuinen inflaatio on 5 % ja tokenien maksimimäärä on yksi miljardi. Näistä kierrossa on helmikuussa 2022 noin 635 miljoonaa. Uusista kiertoon laskettavista tokeneista 90% menee palkkiona vahvistajasolmuille korvauksena verkon turvallisuuden ylläpitämisestä. Loput 10% menee Near Foundationille eli projektin kehitystyötä ohjaavan järjestön kassaan.

near foundation

Near Foundationiin kuuluu neljä hallituksen jäsentä, joista yksi on toinen Nearin perustajista Illia Polosukhin. Near Foundation on kertonut tavoitteenaan olevan hallinnon hajauttaminen NEAR-tokenin haltijoille ja erilaisille killoille (guilds) ja hajautetuille yhteisöille (DAOs).

NEAR-tokenin aikaisten sijoittajien ja tiimin tokenit noudattavat erilaisia ansainta-aikatauluja (vesting schedules). Ne kestävät muutamasta kuukaudesta viiteen vuoteen.

Huomionarvoista on se, että Near Foundation ja aikaiset sijoittajat voivat delegoida lukittuja tokeneitaan vahvistajille ja ansaita näin lisää NEAR-tokeneita lukitusten vapautumista odottaessaan. Tämä voi aiheuttaa NEAR-tokenille huomattavaa myyntipainetta. Near Foundation onkin ilmeisesti myynyt tokeneitaan satojen miljoonien dollareiden edestä Nearin ekosysteemin kasvun rahoittamiseksi.

Tämänkaltainen toiminta on kuitenkin suhteellisen yleistä kasvavien älysopimusalustojen keskuudessa, eikä näyttäydy sijoittajan kannalta liian ongelmalliselta, jos tokenille löytyy samalla käytön mukana tuomaa kysyntää.

Nearin tulevaisuus

Near on seurannut hieman jälkijunassa ns. vaihtoehtoisten layer 1 -protokollien esiinmarssia, joka oli kryptomaailman puheenaiheena vuoden 2021 aikana. Near koki oman huumansa tammikuun alussa 2022 nousten noin 20 dollariin per token ennen laskemistaan kohti nykyistä noin 10 dollarin tukitasoa.

Near on solminut viime aikoina mielenkiintoisia kumppanuuksia ja osoittanut muutenkin positiivisia kehityksen merkkejä. Jos layer 1 -narratiivi jatkuu myös vuoden 2022 aikana, niin Nearille ja sen ekosysteemiprojekteille voi odottaa kasvun merkkejä. Näitä ekosysteemiprojekteja voivat olla esimerkiksi Nearin alustalla toimiva tilauskirjamallilla toimiva hajautettu välittäjäsovellus Spin.

Near järjesti “Metabuidl”-hackathonin syyskuussa 2021, mikä enteilee että Near-alustalle on odotettavissa mielenkiintoisia metaversumi-, NFT-, ja GameFi-projekteja. Near myös integroitui Opera-verkkoselaimen kanssa syksyllä 2021 mahdollistaen NEAR-tokenien säilyttämisen ja lähettämisen Operan selaimessa.

Auroran kumppanuus ConsenSysin kanssa tekee monista Ethereumin työkaluista, kuten esimerkiksi MetaMaskista, yhteensopivan Nearin kanssa. Near julkisti myös yhteistyön Ardanan kanssa sillan rakentamisesta Cardanoon.

ardana

Near-protokollan käyttämän Aurora-verkon voi lisätä muiden EVM-ketjujen tavoin MetaMaskiin. Tarkemmat ohjeet löytyvät täältä.

Nearin sharding-teknologian on myös määrä ottaa askelia eteenpäin. Nightshade-shardingin on tarkoitus olla valmis vuoden 2022 loppuun mennessä, jonka jälkeen Near-protokollassa olisi kahdeksan sirpaletta ja yksi näistä olisi Nearin EVM-ketju Aurora.

Near Foundationin mukaan shardingin edetessä validaattoreilta vaadittavien steikattujen tokenien määrää voitaisiin alentaa. Vahvistajaksi voisi ryhtyä myös vaatimattomammilla investoinneilla. Near-protokollalla on tällä hetkellä 100 vahvistajaa, mutta se toivoo moninkertaistavansa tämän määrän vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla.

Nearilla on myös muita kunnianhimoisia tavoitteita, kuten zero knowledge -teknologian käyttäminen yksityisten transaktioiden aikaansaamiseksi. Tämä mahdollistaisi yksityiset sirpaleet esimerkiksi instituutioille.

Suunnitelmiin kuuluvat myös Near-solmujen pyörittämisen mahdollisuus pelkillä puhelimilla. Nearin omaksumista edesauttaa se, että Nearin lompakko-osoitteet tulevat automaattisesti ns. human readable -muodossa (esimerkiksi minun_lompakko.near) kryptografisen tiivisteen sijaan.

Near voi olla kasvava älysopimusalusta, mutta kilpailu tässä sektorissa on äärimmäisen kovaa. Near on projektina aika lailla Solanan kaltainen. Projektien käyttämät teknologiat ovat jokseenkin lähellä toisiaan ja molemmat käyttävät älysopimuksissaan Rust-ohjelmointikieltä. Tämä tarkoittaa sitä, että ne taistelevat samoista ohjelmistokehittäjistä.

Solanan etumatka ja sen saavuttama maine kryptovaluuttapiireissä voi olla iso takamatka Nearille kurottavaksi. Solanan tukena on myös suuria nimiä, kuten kryptovaluuttapörssi FTX-pörssin perustaja Sam Bankman-Fried. Solana vaikuttaisi olevan myös salonkikelpoisempi Yhdysvaltojen regulaattorien silmissä. NEAR-token ei ole listattuna Yhdysvaltalaisissa kryptopörsseissä ja on mahdollista, että se ei ole tarpeeksi hajautettu maan regulaattoreiden silmissä.

NEAR kurssi ja ostaminen

NEAR-tokenin paras ostopaikka on markkinajohtaja Binance. Löydät sieltä lukuisia eri vaihtopareja sekä parhaan likviditeetin. Binancessa on myös mahdollista steikata NEAR-tokenia.

Osta NEAR Binancesta

Binancen lisäksi NEAR löytyy mm. suositusta KuCoin-pörssistä.

Suomalaisilta välittäjiltä NEAR-tokenia ei voi ostaa, mutta voit hankkia esimerkiksi Coinmotionista tai Northcryptosta bitcoinia ja siirtää ne sen jälkeen edellä mainittuihin pörsseihin. Huomaa, että NEAR ei ole Ethereumin ERC-20 standardin mukainen token. Se ei ole siten saatavilla suosituista hajautetuista pörsseistä, kuten Uniswapista.

NEAR-tokenin säilyttämiseen ja steikkaukseen sopii esimerkiksi mobiililompakko TrustWallet tai Nearin oma lompakko. Myös esimerkiksi Ledgeriin voi ladata Near-sovelluksen ja säilyttää tokeneita näin kylmälompakossa.

Near-protokollan nettisivut löytyvät osoitteesta near.org. Projektia voi seurata Twitteristä handlella @NEARProtocol tai Medium-blogin kautta.

Alla olevalla videolla joulukuulta 2021 Coin Bureau esittelee Near Protocolin:


Oletko jo tilannut Bitcoinkeskuksen uutiskirjeen? Jos et, niin klikkaa tästä ja liity postituslistalle! Tarjolla on joka viikko teknistä analyysia sekä katsauksia tärkeimpiin tapahtumiin!

Disclaimer: Kryptovaluutat ovat korkean riskin sijoituskohde. Tutustu huolella riskeihin ja verotukseen ennen sijoittamista. Bitcoinkeskus.comin informaatiota ei pidä tulkita sijoitusneuvoksi. Lue lisää info-sivulta.