NFT
29
joulu
metaversumi | metaverse

Sivusto sisältää affiliate-linkkejä. Bitcoinkeskus voi olla oikeutettu kompensaatioon, jos vierailet yhteistyökumppaneiden sivuilla linkkiemme kautta. Saat lisätietoja mainoksista info-sivulta.

Aloittelijan opas metaversumiin

Mikä on metaversumi? Tämä termi nousi vuonna 2021 otsikoihin ympäri maailmaa. Metaversumi (englanniksi metaverse) on varsin laaja käsite, jolla viitataan usein virtuaalimaailmoihin. Myös Web3 (Web 3.0) kuuluu olennaisesti samaan pakettiin. Tämä artikkeli on aloittelijan opas metaversumista.

Rekisteröidy Binancelle

Mikä on metaversumi?

Metaversumi rakentuu Web3:n päälle, jota kuvataan yleisesti internetin seuraavana tasona. Jos 90-luvun internet (Web1) tarjosi aluksi vain mahdollisuuden lukea webbisivuilla olevaa tietoa, niin 2000-luvun internet (Web2) antoi käyttäjille vapauden tuottaa sisältöä ja ilmaista itseään sosiaalisesti.

Internet-evoluution seuraavana askeleena (Web3) ja yhtenä metaversumin keskeisenä käsitteenä voidaan pitää lohkoketjuihin perustuvaa hajautettua omistamista.

Ohessa internetin kehityskaari vielä tiivistettynä:

  • Web1 = Lukemista
  • Web2 = Lukemista ja kirjoittamista
  • Web3 = Lukemista, kirjoittamista sekä omistamista

Hajautetun omistamisen peruskäsitteitä ovat vapaus ostaa ja myydä sekä omistus- ja aitoustodistukset eli NFT:t (Non Fungible Tokens). Vapaus ostaa ja myydä tarkoittaa sitä, että kuka tahansa voi milloin tahansa myydä tai ostaa metaversumin assetteja älysopimuksiin perustuvissa kauppapaikoissa (esim. OpenSea). Aitoustodistukset eli NFT:t varmistavat, että ostettu assetti on aito, ja siihen liittyvät tapahtumat ovat kenen tahansa luettavissa lohkoketjun merkinnöistä.

Assetteja voivat olla esimerkiksi virtuaaliset maapalstat, esineet, avatar-hahmot & niiden varusteet, jäsenkortit sekä taideteokset.

Yksi Web3:n erityispiirre on yhteisöllisyys ja yhteisomistaminen. Monessa NFT-projektissa on yhteisomistettu kokoelma tai tili, jonka käytöstä ja tuotosta jäsenet päättävät yleensä DAO-mallin mukaisesti.

Nelikenttä metaversumista

Kun edellä mainittuihin Web3-periaatteisiin lisätään joustavat siirtymät todellisuuden, lisätyn todellisuuden (AR) ja virtuaalitodellisuuden (VR) välillä, ollaan jo lähellä Metaversumia. Alla olevassa kuvassa on esitetty eri lähtökohtia aloittaa matka kohti Metaversumia jaoteltuna lohkoihin natiivi Web2 vs. Web3 sekä ei-VR vs. VR.

meta nelikenttä

Lohko A

Perinteisillä (ja keskitetyillä) Web2-palveluilla on edessään kaksi haastetta: kuinka tukea hajautettua omistamista sekä uudenlaisia tapoja käyttää palveluita (AR/VR). Kannattaako lähteä muokkaamaan jo olemassa olevia palveluja, vai onko parempi hankkia uutta osaamista? Nike teki esimerkisi näin ostaessaan RTFKT-studion, joka kehittää NFT avatar-hahmoja selä virtuaalisia asusteita.

Web2-lähtökohdan etuna on valtava käyttäjämäärä, mihin verrattuna lohkoketju- ja varsinkin VR-osa-alueet ovat vielä aivan lähtökuopissa. Mutta, vanhan muokkaaminen on yleensä vaikeampaa kuin uuden rakentaminen, joten todennäköisesti näemme myös jatkossa lisää yritysostoja sekä yhteistyökuvioita jo olemassa olevien NFT-yhteisöjen kanssa.

Lohko B

VR-teknologiaa on kehitetty jo pitkään, ja natiivit VR-pelit ja sovellukset ovat parhaillaan hämmästyttävä kokemus. Meta (ex-Facebook) osti jo vuonna 2014 Oculus-laseja kehittävän yhtiön ja pyrkii metaversumin ytimeen tätä kautta. Tällä hetkellä on tosin epäselvää, kuinka avoin Meta tulee olemaan ja missä määrin se tukee NFT-omistamista. Kysymys on perustavaa laatua: avoin ja hajautettu vai suljettu ja keskitetty?

Monet Metan piirteistä ja tavoitteista, kuten sosiaalisuus ja VR-teknologian hyödyntäminen, ovat samoja kuin muissakin metaversumeissa. Oculuksen markkinapaikassa on pitkä lista loistavia Web2 VR-pelejä ja sovelluksia. Toinen hyvä esimerkki Web2 VR-tapahtumasovelluksesta on Sansar VR. Mutta missä ovat NFT:t?

Yllä oleva video: Meta Oculus Quest 2 on kohtuullisen edullinen vaihtoehto aloittaa VR-kokeilut.

Lohko C

Lohkoketjuihin ja NFT-omistamiseen perustuvat pelimaailmat käyttävät markkinoinnissaan poikkeuksetta termiä metaverse. Monessa roadmapissa on mukana myös AR/VR-tuki. Erityyppiset metaverset voidaan jakaa ns. alusta-metaversumeihin kuten Sandbox (SAND), Decentraland (MANA) ja Pavia (Cardano-lohkoketjussa) sekä itsenäisiin pelimaailmoihin kuten Axie Infinity (AXS), Illuvium (ILV), Aavegotchi (GHST), Gala Games (GALA), jne.

Kaikkien metaversumien elementit ovat NFT:tä. Pelien toiminnot sekä pelaajien ansaintalogiikat perustuvat yleensä projektien omiin ERC-20 -tokeneihin.

Virtuaalisia NFT-maapalstoja on tarjolla monessa metaversumissa. Alla olevassa esimerkkeinä karttanäkymät peleistä Sandbox, Pavia, Ember Sword ja Gotchiverse.

pelikartat

Joissakin NFT-projekteissa todelliseen maailmaan tuodaan Augmented Reality (AR)-komponentteja. Katso esimerkiksi alla olevan kuvan OVR.

ovr

NFT:tä voidaan esimerkiksi kerätä reaalimaailmassa Pokemon Go-tyyppisesti. Nämä on yleensä toteutettu älypuhelin-sovelluksen avulla. Keräilysovelluksissa (kuten VeVe) on yleensä mahdollista tuoda NFT:t AR-lisäyksenä kameralla itse otettuihin kuviin ja videoihin.

Lohko D

Metaversumi-visioissa (kuten elokuvissa Ready Player One sekä Matrix) käyttäjä hyppii saumattomasti reaalimaailman ja virtuaalimaailman välillä, vaihtaa lennossa avatar-hahmoa eri virtuaaliyhteisöissä ja kerää tokeneita eri lähteistä. Nelikentän lohkossa D on kuvattu metaversumille asetettuja tavoitteita kuten joustavat siirtymät todellisuuden, lisätyn todellisuuden ja virtuaalitodellisuuden välillä sekä kryptovaluuttoihin perustuvan hajautetun omistamisen, ansainnan ja maksamisen tukeminen.

Tällä hetkellä kaikki pyrkivät tähän nelikentän lohkoon, mutta toistaiseksi tällä yhdistetyllä NFT+VR alueella on vain hyvin harvoja yrityksiä. Lähimpänä aluetta ovat muutamat VR:ää tukevat NFT-virtuaaligalleriat kuten SomniumSpace ja Spatial. Spatial siirsikin juuri äskettäin koko yrityksen strategisen painopisteen yrityssovelluksista NFT VR-gallerioihin (lue tästä).

Myös Wilder World-projekti on esittänyt visioita isosta NFT VR-maailmasta, mutta toistaiseksi projekti on edennyt token-julkaisut edellä (WILD).

Avatarien markkina käy kuumana

Käyttäjän identiteetti on yksi keskeisiä metaversumin käsitteitä, johon liittyy useampi erityyppinen NFT. Näitä ovat erityisesti avatar-NFT, asuste/varuste-NFT, osoite-NFT sekä jäsenyys-NFT.

Toistaiseksi lähes jokainen metaversumi edellyttää juuri ko. metaversumia varten luotua 3D avatar-hahmoa. Jatkossa tulemme näkemään enemmän geneerisiä avatareja, jotka ovat yhteensopivia eri metaversumien välillä. Lähes jokainen 2D-profiilikuvaprojekti (PFP) lupaa myös roadmapissaan kehittää PFP-kuvasta metaversumeja varten oman 3D-version.

Joitakin esimerkkejä erilaisista avatar-projekteista:

Viimeksi mainittu Clone X on yksi vuoden 2021 menestyneimpiä NFT-projekteja. Yksittäisistä avatareista on maksettu käsittämättömiä hintoja, kuten oheisesta OpenSea-kuvakaappauksesta voi katsoa. Korkein kauppa 289 etheriä (tällä hetkellä hieman yli miljoona dollaria).

avatars

Avatar-hahmoon liittyy läheisesti myös sen asusteet ja varusteet. Parhaassa (on-chain) tapauksessa asusteet ja varusteet on liitetty avatar-hahmoon käyttämällä ERC-998 NFT-standardia. Tällöin kokonaisuutta hallitaan lohkoketjussa, eikä ulkoisilla servereillä. Esimerkiksi Aavegotchi-projekti on toteuttanut avatar-hahmon varusteet tällä tavalla.

Käyttäjän metaversumi-tiliin liittyy myös yleensä lohkoketjuosoite. Ethereum-verkossa tämän osoitteen voi korvata myös ENS-domain nimellä (ns. ”web3 username”), jota hallitaan NFT:nä. Mielenkiintoisena yksityiskohtana Ethereum Name Service toteutti hiljattain ns. takautuvan airdropin, missä jokainen tili, joka oli tiettyyn päivään mennessä varannut itselleen ENS-nimen, sai airdropissa tietyn määrän ENS-tokeneita ilmaiseksi.

Erilaiset klubi-jäsenyydet

Erilaiset jäsenyydet ja pääsymaksut ovat yleistyneet NFT-skenessä. Tämä koskee myös liikkumista eri metaversumeissa. Jos haluat päästä sisään tietyn NFT-yhteisön metaverse-klubitalolle, niin tarvitset siihen oikean avatar-hahmon tai jäsenkortin. Jäsenyyksissä alkaa sekoittua live-tapaamiset (kuten Veecon 2022) ja virtuaalitapaamiset.

veecon2022

VR-kokoontumisten ja tapahtumien pääsylippuja voidaan tietysti myydä NFT:nä. Lisäksi myös itse tapahtumapaikka voi olla NFT. Esimerkiksi Spatial möi juuri hiljattain ensimmäiset NFT-tilat, joihin voi kutsua linkillä vieraita katsomaan esimerkiksi tilan seinille ripustettua omaa NFT-kokoelmaa. Varsinkin VR-laseilla kokemus on todella hieno. Näiden NFT-paketoitujen tilojen olisi tarkoitus olla yhteensopivia jatkossa useampaan metaversumiin.

Myös RKFT airdroppasi äskettäin Clone X-projektissa omat Space Pod-tilat yhteistyössä Oncyber-projektin kanssa. Samaan suuntaan on menossa myös suomalaistaustainen Metaspace (katso alla oleva kuvakaappaus).

Metaversumin potentiaali ja tulevaisuuden näkymät

Grayscale arvioi raportissaan Metaversumin bisnespotentiaalin olevan noin triljoona usd lähivuosien aikana. Toinen esimerkki metaversumin assetteihin sijoittavasta tahosta on Yield Guild Games (YGG), joka on ostanut maata ja assetteja useasta metaversumista sekä sijoittanut Play-to-Earn-vuokrapelaajiin (scholarship farming).

Tänä vuonna lähes kaikki metaversumiin liittyvät tokenit ovat nousseet todella paljon. Oheen on kerätty joitakin tässä artikkelissa mainittuja ERC-tokeneita ja niiden markkinahintoja vuoden alussa ja artikkelin kirjoitushetkellä joulukuussa.

metaversetokenit

Mitä sitten voi odottaa ensi vuodelta tällaisten nousujen jälkeen? Hiljaisten Discord-signaalien perusteella NFT-alueella on odotettavissa jännittäviä käänteitä ainakin seuraavilla osa-alueilla:

  • Suuren yleisön eSports NFT:t ja turnaukset. Jotain on muhimassa esimerkiksi Neo Tokyo ja More Than Gamers-projekteissa.
  • Siirtyminen L2-lohkoketjuihin jatkuu (esim. Immutable X, Polygon). Esimerkiksi Immutablen päälle ovat menossa ainakin Illuvium, Ember Sword, Gary V Book Games ja VeVe.
  • Isojen brändien mukaan tuleminen NFT-markkinaan jatkunee myös vuonna 2022. Mitkä premium-brändit eivät vielä ole mukana? Pepsi, Nike ja Adidas ovat jo tehneet ensimmäiset liikkeet.
  • Erilaisten NFT-klubien ja jäsenyyksien määrä kasvaa ja verkostojen merkitys korostuu uusien projektien löytämisessä.
  • AR ja VR tulevat etenemään. Tulisiko jo joitakin isompia VR + NFT pelejä?
  • Ja varmasti myös vuonna 2022 nousee esille joitakin täysin mullistavia NFT-projekteja täysin uusilla alueilla, joita kukaan ei osannut ennalta odottaa.

Artikkelin on kirjoittanut Bitcoinkeskuksen NFT-asiantuntija Tommi Koistinen. Tsekkaa tästä linkistä myös Tommin aiemmat tietopaketit NFT-maailmasta!

Photo by Minh Pham on Unsplash


Oletko jo tilannut Bitcoinkeskuksen uutiskirjeen? Jos et, niin klikkaa tästä ja liity postituslistalle! Tarjolla on joka viikko teknistä analyysia sekä katsauksia tärkeimpiin tapahtumiin!

Disclaimer: Kryptovaluutat ovat korkean riskin sijoituskohde. Tutustu huolella riskeihin ja verotukseen ennen sijoittamista. Bitcoinkeskus.comin informaatiota ei pidä tulkita sijoitusneuvoksi. Lue lisää info-sivulta.