Kryptovaluutat
18
touko
Mikä on Maker (MKR)

Sivusto sisältää affiliate-linkkejä. Bitcoinkeskus voi olla oikeutettu kompensaatioon, jos vierailet yhteistyökumppaneiden sivuilla linkkiemme kautta. Saat lisätietoja mainoksista info-sivulta.

Mikä on Maker (MKR)?

Maker-protokolla (usein käytetään myös nimitystä MakerDAO) ja sen DAI-stablecoin ovat DeFi-maailman vanhimpia ja kestävimpiä rakennuspalikoita. Maker-protokolla säätelee liikkeellä olevien DAI-stablecoinien määrää ja se voidaankin nähdä eräänlaisena hajautettuna keskuspankkina. Tässä artikkelissa tutustutaan Makerin historiaan, sen toimintaperiaatteisiin ja protokollan kahteen tokeniin (MKR ja DAI).

Mikä on Maker (MKR)?

Kryptovaluutat voidaan jakaa niiden käyttötarkoituksen mukaan kolmeen eri kategoriaan: valuutat, platformit ja tokenit.

Valuutoilla ei ole muuta merkittävää käyttötarkoitusta kuin arvon siirtäminen ja/tai säilyttäminen. Bitcoin on tunnetuin tämän kategorian edustaja. Muita valuuttoja ovat mm. Litecoin ja Monero.

Platformit toimivat käyttöjärjestelminä älysopimuksille ja hajautetuille sovelluksille (dapps). Tunnetuin platform on Ethereum, mutta sille on viime aikoina ilmaantunut yhä useampia haastajia, kuten esimerkiksi Cardano, Avalanche ja Solana. Platformien voidaan ajatella olevan hieman kuin iOS- tai Android-käyttöjärjestelmät.

Tokenit luodaan olemassa olevan platformin sisälle eikä niillä ole omaa lohkoketjua. Tokenit voidaan jakaa hallintotokeneihin (governance) ja käyttötokeneihin (utility). Tokeneista on aiemmin esitelty mm. DeFi-tokenit Aave ja Uniswap.

Makerin MKR kuuluu tässä jaottelussa tokenien kategoriaan. Se toimii Ethereumin lohkoketjussa sekä hallinto- että käyttötokenina.

Maker-protokollan liikkeellelaskema DAI on stablecoin, joka tässä jaottelussa sijoittuu parhaiten valuutta-kategoriaan. Stablecoinit voidaan kuitenkin nähdä myös olevan kokonaan oma kategoriansa kryptovaluuttojen maailmassa. Voit lukea lisää stablecoineista tästä artikkelista.

Maker on yksi ensimmäisistä DeFi-projekteista

Makerin perusti jo vuonna 2014 tanskalainen yrittäjä Rune Christensen. Kryptomaailman tietoisuuteen projekti tuli varsinaisesti kuitenkin vasta keskellä joulukuun 2017 kryptovaluuttamaniaa, kun se julkaisi ensimmäisen white paperinsa ja ensimmäiset älysopimuksensa Ethereumin lohkoketjuun.

Maker keräsi vuosien 2017 ja 2018 aikana muutaman kymmenen miljoonan dollarin rahoituksen mm. Andreessen Horowitz- ja Polychain Capital -sijoitusyhtiöiltä. Monista muista vuonna 2017 lanseeratuista projekteista poiketen se ei järjestänyt ICO:ta (Initial Coin Offering) vaan valikoi sijoittajansa tarkasti heidän kontribuutionsa mukaan.

Makerin toimintakuvaus

Maker-projektin tarkoituksena on mahdollistaa lainojen liikkeelle laskeminen ilman perinteisiä keskitettyjä välittäjiä, kuten pankkeja. Välittäjien roolin korvaavat Makerin protokollassa Ethereumin päällä toimivat älysopimukset ja lainojen vakuutena puolestaan kryptovaluutat, kuten Ethereumin kryptovaluutta ether.  Maker on tätä kirjoittaessa toukokuussa 2021 suurin DeFi-protokolla noin 14 miljardin dollarin TVL-luvulla (Total Value Locked).

Alla on hyvä Coin Bureaun video, joka antaa myös perustiedot Makerista.

Maker on myös DAO, eli hajautettu autonominen yhteisö (Decentralized Autonomous Organization), jonka MKR-hallintotokenin omistajat kontrolloivat protokollan toimintaperiaatteita. He päättävät mm. siitä, mitä vakuuksia kryptolainojen takaajina voi käyttää ja mitkä näiden erityiset riskimuuttujat ovat.

Yksi MKR-token oikeuttaa yhteen äänestyskertaan protokollaa koskevissa päätöksissä. Kuka tahansa voi esittää ehdotuksia DAO:n äänestettäväksi, eivät siis vain MKR-tokenin haltijat.

Viime aikoina myös jopa asuntolainoja on hyväksytty Maker-lainojen vakuudeksi. Tämän on mahdollistanut marraskuussa 2019 lanseerattu ns. Multi-Collateral Dai, jonka turvin myös muita assetteja kuin etheriä voidaan käyttää Maker-lainojen vakuutena.

Kryptovaluutoista etherin lisäksi MKR-tokenin omistajat ovat äänestäneet BAT- ja MANA-tokenien käyttämisen puolesta lainojen vakuutena. Periaatteessa minkä tahansa MKR-tokenin omistajien hyväksymän assetin, jolla nähdään olevan arvoa, voi asettaa lohkoketjuun ja käyttää sitä Maker-lainan vakuutena.

Maker-protokollaa voi ajatella eräänlaisena panttilainaamona. Kellon tai timanttisormuksen sijaan pantataan kuitenkin kryptovaluuttaa, ja panttilainaamon virkaa toimittavat älysopimukset. Älysopimus tässä tapauksessa voisi siis olla “Pekka asettaa kryptovaluuttaa määrän X, saa lainaan toista kryptovaluuttaa määrän Y. Kun Pekka maksaa Y:n takaisin korkojen kera, hän saa automaattisesti määrän X takaisin”.

DAI-stablecoin

Tässä vaiheessa on hyvä tuoda esiin stablecoinien käsite ja erityisesti Maker-protokollan DAI-token. Kun lainaaja panttaa Maker-protokollan älysopimuksiin kryptovaluuttaa, hän saa lainana DAI-stablecoinia. DAI:n arvo on sidottu yhteen Yhdysvaltain dollariin. Tästä myös nimitys stablecoin tulee.

dai-dollar

Perinteiset kryptovaluutat kuten Bitcoin ja Ethereum ovat tunnetusti hyvin volatiileja eikä niitä siksi ole aina mielekästä käyttää vaihdannan välineenä. Tähän tarkoitukseen onkin luotu stablecoineja, jotka on sidottu jonkin tietyn valuutan arvoon, useimmiten Yhdysvaltain dollariin. Stablecoin voidaan kuitenkin luoda myös seuraamaan jonkin toisen assetin arvoa, kuten esimerkiksi kullan, euron tai Englannin punnan.

Stablecoinin voi laskea liikkeelle lohkoketjuun eri tavoin. Ensimmäiset stablecoinit, kuten Tether (USDT), luotiin vastaamaan liikkeelle laskevan tahon hallussa olleiden pankkitalletusten määrää.

Tether laski liikkeelle USDT-kryptovaluuttaa ja ilmoitti yhtiön pankkitileillä olevan vastaavan määrän Yhdysvaltain dollareita. Riskinä tällaisessa järjestelyssä on auditoinnin ja sääntelyn epäselvyys sekä mahdollinen ns. exit scam. Hiljattain uutisoitiin, että Tetherin pankkitileillä olisi vain pieni osa liikkeelle laskettujen USDT-tokenien määrästä.

Liikkeelle laskettujen DAI-dollarien määrä riippuu aina vakuutena olevien kryptovaluuttojen arvosta ja tämän voi kuka tahansa tarkistaa kaikille avoimesta lohkoketjusta. Lainatessaan DAI-dollareita Maker-protokollassa lainaajan täytyy asettaa lainan vakuudeksi vähintään 150% lainan arvosta. Usein tämä ns. collateralization ratio on kuitenkin suurempi kuin 150% likvidointien välttämiseksi. Maker-protokollassa olevien vakuuksien arvo on siis aina suurempi kuin liikkeellä olevien DAI-dollarien arvo.

oasis app

DAI-dollari saa siis arvonsa todistettavasti Maker-protokollan älysopimuksissa vakuutena olevista kryptovaluutoista. Tämän lisäksi DAI:n arvon heilahtelua yhden dollarin ympärillä ohjaavat protokollan insentiivit: jos DAI on yli yhden dollarin, MKR-hallintotokenin omistajat voivat äänestää järjestelmän ohjauskoron (Dai Savings Rate) laskemisesta.

Tämä vähentää DAI-dollarin kysyntää (koska korko on se tuotto, jota DAI-dollarille voi saada) ja näin ollen liikuttaa sitä lähemmäs yhtä dollaria. Vastaavasti jos DAI on alle yhden dollarin, MKR:n omistajat voivat äänestää ohjauskoron nostamisesta, mikä puolestaan lisää kysyntää ja DAI siirtyy lähemmäs yhtä dollaria.

DAI-dollarin holdaajat voivat ansaita tuottoa stablecoinilleen Maker-protokollan Oasis-lainaussovelluksessa. Tuotto on edellä mainitun ohjauskoron verran ja koostuu Makerin “holveissa” (Vaults) lainatuille DAI-dollareille kertyneestä korosta (Stability Fee).

Esimerkki: 1000 DAI-dollarin kryptolaina

Jos Maker-protokollan käyttäjä haluaa luoda oman “holvin” ja ottaa 1000 dollarin kryptolainan DAI-valuuttana, hänen täytyy asettaa protokollaan esimerkiksi etheriä vähintään 1500 dollarin edestä.

Maksaessaan lainan takaisin DAI-dollareina käyttäjä saa takaisin vakuutensa ja takaisinmaksetut DAI-dollarit poistetaan kierrosta. Jos etherin arvo laskee tässä esimerkissä alle tämän 1500 dollarin, lainanottaja menettää vakuutensa siihen asti että hänen velkansa on maksettu sekä joutuu maksamaan 13% vakuudesta rangaistusmaksuna lainan likvidoitumisesta.

Rangaistusmaksun tarkoitus on insentivoida Makerin käyttäjiä välttämään lainojen likvidointia ja asettamaan lainoilleen tarpeeksi suuren vakuuden. Protokolla myös lisää kierrossa olevien MKR-tokenien määrää, jos vakuudet eivät riitä kattamaan kierrossa olevien DAI-dollarien määrää. Tämä olisi huono juttu MKR-tokenin holdaajille lisäten MKR:n tarjontaa markkinoilla ja laskien sen arvoa.

MKR-tokenin omistajilla on siis insentiivit pitää Maker-vakuuksien riskimuuttujat sopivina likvidaatioiden välttämiseksi. MKR-tokeneita poistuu myös kierrosta tietty määrä aina kun Maker-laina maksetaan takaisin, joten mitä enemmän Maker-protokollaa käytetään protokollan määrittämien ohjeiden mukaan, sitä vähemmän MKR-tokeneita on kierrossa ja sitä arvokkaampia ne ovat.

Jos vakuutena olevan etherin arvo vastaavasti nousee, käyttäjä voi ottaa lisää lainaa. Protokolla mahdollistaa myös esimerkiksi etherin viputreidaamisen: käyttäjä lainaa etheriä vastaan DAI-dollaria, ostaa sillä lisää etheriä, asettaa tämän uudestaan lainan pantiksi, saa lainattua lisää DAI:ta, ostaa tällä lisää etheriä jne.

Maaliskuun 2020 kriisi

Maker-protokolla joutui kovaan testiin ns. mustana torstaina maaliskuussa 2020, kun Maailman terveysjärjestö WHO julisti maailmanlaajuisen koronaviruspandemian ja kryptovaluuttojen arvosta suli yhdessä päivässä useita kymmeniä prosentteja.

Protokollaan lukitun etherin arvo ei enää vastannut liikkeellä olleiden DAI-dollarien määrää, eikä Makerin automaattinen mekanismi vakuuksien myymiseksi pysynyt laskevien kurssien tahdissa.

Tällaisissa ns. black swan -tilanteissa Makerin protokolla luo uusia MKR-tokeneita kiertoon, kunnes protokolla pystyy ostamaan takaisin kierrossa olevat vakuudettomat DAI-dollarit.

Maaliskuun 2020 kriisissä tällaisia DAI-dollareita oli liikkeellä 4 miljoonan dollarin edestä ja yhden DAI:n arvo oli kohonnut jopa 1,11 dollariin. Kriisin jälkimainingeissa MakerDAO äänesti ohjauskoron laskemisesta nollaan, jotta DAI saataisiin taas lähemmäksi yhtä dollaria.

Maaliskuun kriisin jälkeen Makerin hallinto on hyväksynyt myös keskitetyn stablecoinin, USDC:n, käyttämisen DAI:n vakuutena, mikä on jonkun verran heikentänyt DAI:n ominaisuuksia hajautettuna ja luottamuksettomana (trustless) stablecoinina.

Uhkakuvia DAI:n ylle aiheutti myös joulukuussa 2020 Yhdysvalloissa esillä ollut ns. STABLE Act, joka vaatisi kaikilta stablecoineilta, myös DAI:n kaltaisilta hajautetuilta stablecoineilta, pankkitoimintaluvat. STABLE Act oli kuitenkin vain ehdotus, eikä sen läpimenemisestä ole vielä minkäänlaisia takeita.

Maker ostaminen

Jos Maker-protokollaan haluaa sijoittaa, MKR on nimenomaan se token, joka saa arvonsa protokollan käytön ja suosion mukaan DAI:n ollessa puolestaan aina noin yhden dollarin arvoinen.

MKR-tokenia voi ostaa usealta eri välittäjältä. Näitä ovat esimerkiksi Binance ja Kraken. Me suosittelemme ostopaikaksi markkinajohtaja Binancea.

Osta MKR Binancesta

Suomalaisilta välittäjiltä Makeria ei voi ostaa, mutta voit ostaa Coinmotionilta tai Northcryptosta ensin bitcoinia, siirtää ne esimerkiksi Binanceen ja vaihtaa bitcoinit siellä suoraan MKR-tokeniin.

Maker on ERC-20 -tokenina saatavilla myös hajautetuista pörsseistä, kuten Uniswapista ja Sushiswapista.

MKR-tokenin säilyttämiseen käyvät hyvin esimerkiksi Ledgerin tai Trezorin kylmälompakko ja TrustWallet-mobiililompakko. Myös suosittu (ilmainen) desktop- ja mobiililompakko Exodus tukee Makeria.


Oletko jo tilannut Bitcoinkeskuksen uutiskirjeen? Jos et, niin klikkaa tästä ja liity postituslistalle! Tarjolla on joka viikko teknistä analyysia sekä katsauksia tärkeimpiin tapahtumiin!

Teemu Antikainen

Teemu Antikainen on erityisesti hajautettuja rahoituspalveluja (DeFi) aktiivisesti seuraava kryptovaluutta-analyytikko. Teemun kiinnostuksen kohteisiin kuuluvat myös mm. Bitcoin, taloudellinen osallisuus (financial inclusion) sekä makrotalouden kiemurat.