Perustiedot
30
touko

Sivusto sisältää affiliate-linkkejä. Bitcoinkeskus voi olla oikeutettu kompensaatioon, jos vierailet yhteistyökumppaneiden sivuilla linkkiemme kautta. Saat lisätietoja mainoksista info-sivulta.

Ethereumin Layer 2 -ratkaisut

Lohkoketjujen ekosysteemi koostuu neljästä eri tasosta, jotka ovat Layer 0, Layer 1, Layer 2 ja Layer 3. Layer 0 viittaa lohkoketjun perusinfrastruktuuriin, joka toimii alustana Layer 1 -lohkoketjulle ja niiden päälle rakennetuille skaalautuvuusratkaisuille. Lähes kaikki tunnetut lohkoketjut ovat Layer 1 -tasoja. Layer 2 on nimensä mukaisesti Layer 1 -lohkoketjun yläpuolelle rakennettu taso. Layer 3 tarjoaa ylimääräisen skaalaustason Layer 2 -ratkaisun päälle.

Layer 2 -ratkaisut on toteutettu pääasiassa kahdella teknologialla, jotka ovat Optimistic Rollups ja ZK-Rollups. Suosituimmat Ethereumin Layer 2:t ovat Arbitrum, Optimism, Blast, Manta Pacific, Base ja Starknet. Polygon on yksi vanhimmista ja tunnetuimmista Ethereumin skaalausratkaisuista.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Ethereumin Layer-2 -ratkaisut ovat keskeisessä asemassa lohkoketjujen hyödyntämisessä.

Mitä ovat Layer 0, Layer 1, Layer 2 ja Layer 3

Lohkoketjujen ekosysteemi koostuu neljästä eri tasosta, jotka ovat Layer 0, Layer 1, Layer 2 ja Layer 3. Käydään seuraavaksi läpi mitä nämä tasot tarkoittavat ja miten ne eroavat toisistaan.

Mikä on Layer 0?

Layer 0 viittaa lohkoketjun perusinfrastruktuuriin, joka toimii alustana Layer 1 -lohkoketjulle ja niiden päälle rakennetuille skaalautuvuusratkaisuille. Layer 0 -lohkoketjujen keskeisimpänä tavoitteena on lisätä lohkoketjujen välistä yhteensopivuutta. Englanniksi käytetään termiä interoperability.

Layer 0:n avulla eri lohkoketjujen välinen kommunikaatio voi parhaimmillaan tapahtua sujuvasti ja tehokkaasti. Tämän mahdollistaa laajemman ja monipuolisen ekosysteemin luomisen kuin perinteisessä mallissa, jossa Layer 1 -lohkoketjut ovat toisistaan erillään olevia siiloja.

Tunnetuimpia esimerkkejä Layer 0 -ratkaisuista ovat Cosmos ja Polkadot. Myös Avalanchelta löytyy vastaava teknologiaa. Löydät näistä projekteista tarkemmat esittelyt Bitcoinkeskuksen sivuilta.

Layer 0 -tasot toimivat karkeasti sanottuna samalla periaatteella. Niiden keskiössä on yksi ”master chain”, joka toimii eräänlaisena datan ja turvallisuuden validointihubina. Muut lohkoketjut linkitetään tähän validointihubiin. Toteutus mahdollistaa jaetun turvallisuuden ja suoraviivaiset yhteydet eri lohkoketjujen välillä.

Alla on kuva Polkadotin ekosysteemistä. Se auttaa ymmärtämään periaatteen, miten Layer 0 -ratkaisut on toteutettu.

polkadot parachains

Jokaisella Layer 0:lla on oma nativiitokeninsa, jota kaiken keskiössä olevan ”master chainin” tai ”validointihubin” validaattorit steikkaavat. Esimerkiksi Polkadotin natiivitoken on DOT ja Cosmoksen ATOM.

Jokainen layer 0 -toteutus on aina oma ekosysteeminsä, jonka sisälle luodaan kustomoituja Layer 1 -lohkoketjuja tiettyjä sääntöjä noudattaen. Tyypillisesti sovelluskehittäjät luovat yhden Layer 1:n yhdelle sovellukselle. Esimerkiksi lohkoketjupohjainen peli voisi luoda kustomoidun Layer 1 -tason ja käyttää siinä myös omaa tokenia.

Layer 0 vs. Token-silta

Layer 0 ja token-silta ovat kaksi eri asiaa, vaikka molemmat yhdistävät lohkoketjuja toisiinsa. Selvitetään seuraavaksi näiden teknologioiden erot.

Layer 0 -toteutus on yhteen ”hubiin” linkittyvä ekosysteemi, joka voi sisältää kymmeniä tai satoja toisiinsa yhdistettyjä lohkoketjuja. Token-silta taas rakennettaan kahden lohkoketjun välillä, jotka eivät ole välttämättä yhteensopivia keskenään.

Token-siltoja on olemassa kaikkien tunnettujen lohkoketjujen välillä. Esimerkiksi Ethereumin ja Solanan välillä on useita-token siltoja, kuten Wormhole, Allbridge ja Carrier. Tämän lisäksi token-silta vaaditaan myös Layer 1 -ja Layer 2 -tasojen välille. Alla on kuva Ethereumin ja Basen (Layer 2) välisestä token-sillasta.

ethereum base bridge

Token-silta mahdollistaa nimensä mukaisesti tokenien siirtämisen yhdestä lohkoketjusta toiseen. Jos esimerkiksi Etheriä (ETH) siirretään siltaa pitkin Solana-lohkoketjuun, ETH lukitaan sillan Ethereum-päässä älysopimukseen. Tämän jälkeen Solanan päässä oleva älysopimus luo vastaavan määrän tokeneita Solanan lohkoketjuun.

Siltaa käyttänyt henkilö voi siirtää milloin tahansa tokenit myös takaisin ja saada alkuperäiset Etherit itselleen. Vastaava logiikka toimii kaikissa token-silloissa.

Huomaa, että Layer 0 -infrastruktuurista voidaan tehdä myös siltoja ekosysteemin ulkopuolisiin lohkoketjuihin. Esimerkiksi Polkadot voi rakentaa sillan Ethereumiin.

Mikä on Layer 1?

Termi Layer 1 on tullut tutuksi Ethereumin kautta, koska Ethereumin Layer 2 -tasot ovat nousseet viime vuosina suureen suosioon. Tämän johdosta moni kryptosijoittaja on alkanut opiskella Layer 1 ja Layer 2 -termien sisältöä.

Huomaa, että Layer 1 ei ole synonyymi Ethereumille. Esimerkiksi Bitcoinilla on ollut oma Layer 2 -tasonsa (salamaverkko) jo yli viiden vuoden ajan. Bitcoinin lohkoketju eli ”pääverkko” on siten Layer 1. Lähes kaikki tunnetut lohkoketjut ovat Layer 1 -tasoja. Esimerkiksi Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano ja niin edelleen.

Layer 1 -lohkoketjussa suoritetut transaktiot maksetaan kyseisen lohkoketjun natiivitokenilla. Esimerkiksi Bitcoin-verkossa ne maksetaan Bitcoinilla (BTC), Ethereum-verkossa Etherillä (ETH) ja niin edelleen.

Layer 1 -termi ei tarkoita sitä, että sen alapuolella olisi oltava Layer 0. Itse asiassa, tämä on hyvin poikkeuksellista. Esimerkiksi Bitcoinin tai Ethereumin alapuolella ei ole Layer 0 -infrastruktuuria. Layer 0 -taso löytyy vain siinä tapauksessa, että kyseinen Layer 1 on luotu Layer 0 -ekoosysteemiin (esim. Cosmos tai Polkadot).

Layer 1 -tasot takaavat aina turvallisuuden Layer 2 -tasoille. Kaikki Layer 2 -tasot linkittyvät johonkin Layer 1:een.

Mikä on Layer 2?

Layer 2 on nimensä mukaisesti Layer 1 -lohkoketjun yläpuolelle rakennettu taso. Sen tarkoituksena on vähentää Layer 1:n kuormitusta ja lisätä siten sen suorituskykyä. Layer 2 -ratkaisujen avulla voidaan käsitellä suurempi määrä transaktioita pienemmillä kustannuksilla verrattuna Layer 1 -lohkoketjuun.

Termi Layer 2 on tullut suurelle yleisölle tutuksi Ethereumin kautta. Tässä tapauksessa Layer 2:lla tarkoitetaan Ethereumin pääverkon päälle rakennettuja skaalausratkaisuja. Ne pyrkivät helpottamaan Ethereumin pääverkon ruuhkaa ja tarjoavat halpoja ja nopeita transaktioita – Ethereumin turvallisuudesta luopumatta.

Tunnetuimmat Layer 2 -ratkaisut ovat Arbitrum, Optimism, Base ja Blast. Ne hyödyntävät Optimistic Rollups -teknologiaa. Ethereumin Layer 2:t on rakennettu myös EVM (Ethereum Virtual Machine) -yhteensopiviksi, jotta Ethereum-alustalle luodut sovellukset on helppo kloonata myös Layer 2 -tasoille.

Alla olevassa taulukossa on listattu perustietoja Ethereumin Layer 2:sta.

NimiTeknologiaTokenMarkkinaosuus
Arbitrum Optimisic Rollups ARB 41 %
Optimism Optimisic Rollups OP 17 %
Base Optimisic Rollups - 15 %
Blast Optimisic Rollups BLAST 7 %
Mantle Optimum MNT 3 %
Linea ZK Rollups - 3 %
Starknet ZK Rollups STRK 2 %

Markkinaosuus muodostuu ns. escrow-älysopimuksiin lukittujen varojen perusteella.

Huomaa, että Layer 2 -tasoilla suoritetut transaktiot maksetaan Layer 1 -tason natiivitokenilla. Esimerkiksi Bitcoinin salamaverkon -transaktiot maksetaan Bitcoinilla. Arbitrumin, Optimismin sekä muiden Ethereumin L2-tasojen transaktiot maksetaan taas Etherillä (ETH).

Layer 2 -tasolla voi olla myös oma token. Esimerkiksi salamaverkolla sellaista ei ole, mutta monilla Ethereumin Layer 2 -tasoilla on oma tokeninsa. Token on silloin tyypiltään hallintotoken (governance token).

Mikä on Layer 3?

Layer 3 tarjoaa ylimääräisen skaalaustason Layer 2 -ratkaisun päälle. Vaikka Layer 2 -tasot ovat jo merkittävä parannus Layer 1:n skaalautuvuuteen, ei suorituskykyä voi olla koskaan liikaa.

Layer 3 tunnetaan myös hajautettujen sovellusten kerroksena. Ideana on luoda yksi Layer 3 -taso yhtä sovellusta varten. Layer 1 ja Layer 2 -tasot ovat sen sijaan geneerisiä käyttöjärjestelmiä, joiden päälle voidaan luoda lähes rajattomasti sovelluksia.

Vaikka Layer 3 -ratkaisut tuovat lisää tehokkuutta ja skaalautuvuutta, johtaa uusien kerroksien lisääminen väistämättä myöls turvallisuuden heikkenemiseen. Tiettyjä kompromisseja on aina tehtävä paremman nopeuden ja skaalautuvuuden saavuttamiseksi.

Layer 3 -ratkaisujen kehitys on tällä hetkellä alkuvaiheessa. Tunnetuin Layer 3 on tällä hetkellä Degen Chain, jolla on myös oma DEGEN-tokeninsa. Degen on Layer 2 -ratkaisu Basen päälle rakennettu Layer 3.

Optimistic Rollups vs. ZK-Rollups

Ethereumin Layer 2 -ratkaisut on toteutettu pääasiassa kahdella teknologialla, jotka ovat Optimistic Rollups ja ZK-Rollups. Käydään seuraavaksi läpi näiden tärkeimmät ominaisuudet.

Optimistic Rollups

Optimistic Rollups on suosituin Ethereumin Layer 2 -ratkaisujen teknologia. Se mahdollistaa transaktioiden prosessoinnin Ethereumin päälle rakennetulla Layer 2 -tasolla. Transaktiot niputetaan tasaisin väliajoin ryhmiksi ja tallennetaan sen jälkeen Ethereumin pääverkkoon (Layer 1).

Optimistic Rollups tarjoaa käyttäjilleen huomattavasti nopeammat ja edullisemmat transaktiot Ethereumin pääverkkoon verrattuna. Optimistic Rollups säilyttää myös Ethereumin pääverkon turvallisuuden, sillä se hyödyntää pääverkon konsensusta transaktioiden lopulliseen vahvistamiseen.

Tunnetuimmat Optimistic Rollups teknologiaa hyödyntävät Layer 2 -ratkaisut ovat Arbitrum, Optimism ja Base. Käymme läpi nämä projektit vielä tarkemmin myöhemmin tässä artikkelissa.

ZK-Rollups

ZK-Rollups on paljon huomiota saanut Layer 2 -teknologia. Sen perusperiaate on sama kuin Optimistic Rollups -teknologiassa. ZK-Rollups mahdollistaa erillisen Layer 2:n luomisen Ethereumin päälle, jonka transaktiot tallennetaan ryhmissä Ethereumin lohkoketjuun. Näin voidaan saavuttaa skaalausetuja luopumatta Ethereumin turvallisuudesta.

ZK-Rollupsin ja Optimistic Rollupsin välillä on teknisesti yksi keskeinen eroavaisuus. Optimistic Rollupsia hyödyntävissä Layer 2:ssa joukko validaattoreita tarkistaa ja käsittelee transaktioita ennen niiden lisäämistä Ethereumin pääverkkoon. ZK-Rollups puolestaan perustuu nollatietotodisteeseen (zero-knowledge proofs).

Nollatietotodisteet mahdollistavat transaktioiden todentamisen paljastamatta niiden sisältöä. Tämä tarjoaa käyttäjille huomattavasti paremman yksityisyydensuojan, mutta tekee todennusprosessista hieman monimutkaisemman ja laskennallisesti kalliimman.

Vaikka ZK-Rollups ei ole vielä laajasti käytössä, ovat useat projektit ilmoittaneeti suunnittelevansa sen integroimista tuleviin Layer 2 -ratkaisuihinsa. ZK-Rollups on todennäköisesti seuraava megatrendi Layer 2 -ratkaisuissa, kun hajautetut sovellukset ja lohkoketjut pyrkivät parantamaan skaalautuvuuttaan ja tarjoamaansa parempaa yksityisyydensuojaa. Yksi tämän teknologian pioneereista on Polygon.

Esittelyssä suosituimmat Ethereumin Layer 2 -ratkaisut

Suosituimmat Ethereumin Layer 2:t ovat Arbitrum, Optimism, Blast, Manta Pacific, Base ja Starknet. Saat seuraavaksi perustiedot kaikista näistä projekteista. Myös muilla lohkoketjuilla on omat Layer 2 -tasonsa, mutta Ethereumin päälle rakennetut toteutukset ovat selvästi suosituimpia.

Bitcoinkeskuksesta löytyy kattava artikkeli myös Bitcoinin Layer 2:sta eli salamaverkosta.

Arbitrum

Arbitrum on Offchain Labs -nimisen yhtiön luoma skaalausratkaisu, joka hyödyntää Optimistic Rollups -teknologiaa. Sen tavoitteena on vähentää Ethereumin verkon ruuhkautumista sallimalla transaktioiden prosessointi pääverkon yläpuolella. Alla on kuva Arbitrumin virallisilta sivuilta (arbitrum.io), josta löydät lisää tietoa projektista.

arbitrum

Arbitrum on muiden suosittujen Layer 2:n tavoin EVM (Ethereum Virtual Machine) -yhteensopiva. EVM-yhteensopivuus on tehnyt sovellusten kehittämisestä Arbitrumin päälle houkuttelevan vaihtoehdon. EVM-yhteensopivuuden ansiosta lukuisat Ethereumin pääverkosta tutut hajautetut sovellukset löytyvät tänä päivänä myös Arbitrumin verkosta.

Arbitrum on selvästi menestynein Layer 2 -ratkaisu DeFi-sektorissa. Sen likviditeetti on artikkelin kirjoitushetkellä markkinoiden 5. suurin kun mukaan lasketaan myös Layer 1:t.

EVM-yhteensopivuuden lisäksi Arbitrum on kehittänyt myös oman Arbitrum Virtual Machinensa (AVM). Sen ansiosta Arbitrum tukee useita eri ohjelmointikieliä, joka tekee siitä erityisesti koodaajien näkökulmasta hyvin helposti lähestyttävän.

Arbitrumilla on myös oma natiivitoken nimeltään ARB. Se toimii Arbitrumin protokollan hallintotokenina (governance token). ARB-tokenien omistajat voivat osallistua protokollan päätöksentekoprosesseihin ja päättää Arbitrumin tulevaisuuden kehityksestä.

Optimism

Optimism on Arbitrumin ohella yksi markkinoiden suosituimmista Layer 2 -ratkaisuista. Optimism hyödyntää myös Optimistic Rollups -teknologiaa. Sen ansiosta Optimism takaa käyttäjille tehokkaan ja skaalautuvan vaihtoehdon hajautettujen sovellusten kehitykselle.

Optimism on nopea, vakaa ja erittäin skaalautuva Layer 2 -toteutus. Optimismin avulla käyttäjät voivat suorittaa transaktioita huomattavasti Ethereumin pääverkkoa nopeammin ja alhaisemmilla kustannuksilla. Tämä tekee Optimismista houkuttelevan vaihtoehdon sekä kehittäjille että käyttäjille, jotka haluavat hyödyntää älysopimuksia ja hajautettuja sovelluksia tehokkaasti ilman korkeita transaktiokustannuksia tai viivästyksiä.

Alla on kuva Optimism nettisivuilta (optimism.io), josta löydät lisätietoa projektista.

optimism

Optimism ja Arbitrum olivat aluksi Layer 2 -kilpailun ainoat merkittävät pelurit. Nyt tämä sektori on laajentunut jo kymmeniin projekteihin, joista kymmenkunta on saanut merkittävää suosiota. Optimism on pudonnut hieman yllättäen selvästi Arbitrumin taakse. Etenkin DeFi-sektorissa sen likviditeetti on vain kolmannes Arbitrumin vastaavasta.

Optimismilla on oma hallintotokeninsa, OP. Sen haltijat ovat oikeutettuja osallistumaan päätöksentekoprosessiin Optimism-protokollan tulevaisuudesta.

Blast

Blast on yksi uusista tulokkaista Ethereumin Layer 2 -sektorissa. Teknisesti Blast on EVM (Ethereum Virtual Machine) -yhteensopiva skaalautuvuusratkaisu, joka hyödyntää Optimistic Rollups -teknologiaa. Se mahdollistaa Blastille nopean ja kustannustehokkaan tapahtumien käsittelyn, jonka ansiosta Blast-tasolla suoritetut transaktiot ovat huomattavasti Ethereumia nopeampia ja edullisempia.

Blast on saavuttanut lyhyessä suuren suosion, sillä Blast mahdollistaa korkotuoton keräämisen alustalle siirretylle Etherille ja valituille stablecoineille. Sijoittajat ovat voineet ansaita varoilleen korkotuottoja ilman, että heidän on tarvinnut osallistua staking-prosessiin ja tokeneiden mahdollisiin lukituksiin. Tämä on Blastin selkeä vahvuus Arbitrumiin ja Optimismiin verrattuna, sillä teknisesti toteutukset ovat identtisiä.

Blast on saamassa myös oman natiivivaluuttansa nimeltään BLAST. Merkittävä osa tokeneista on tarkoitus jakaa Blastin käyttäjille pisteytysmenetelmää hyödyntäen. Blastin käyttäjät ovat voineet jo jonkin aikaa kerryttää itselleen pisteitä olemalla aktiivisia alustalla.

Manta Pacific

Manta Network (MANTA) on yksi suosituimmista ZK-teknologiaa hyödyntävistä kryptovaluuttaprojekteista. Se on saavuttanut viime aikoina suurta suosiota sijoittajien keskuudessa. Manta Network pyrkii ratkaisemaan lohkoketjujen kohtaamia rajoituksia kahden erillisen verkon avulla. Ne ovat nimeltään Manta Pacific ja Manta Atlantic.

Manta Atlantic on Layer 1 -lohkoketju, joka hyödyntää Polkadotin infrastruktuuria eli kyseessä on Polkadotin parachain. Manta Atlantic tukee zk-SNARK-todisteita (Zero-Knowledge Succinct Non-Interactive Argument of Knowledge), jotka salaavat verkossa suoritettujen transaktioiden tiedot ja lisäävät käyttäjien yksityisyyttä. Manta Atlantic yhdistää Polkadotin tarjoaman turvallisuuden ja skaalautuvuuden, tarjoten kehittäjille erinomaisen alustan zk-pohjaisten sovellusten rakentamiseen.

Manta Pacific hyödyntää omassa toiminnassaan Celestian modulaarista lohkoketjua ja Polygonin CDK:ta (Chain Development Kit) parhaimman skaalautuvuuden saavuttamiseksi. Manta Pacific mahdollistaa EVM-yhteensopivien ZK-pohjaisten sovellusten kehittämisen alhaisilla transaktiokustannuksilla.

Manta Networkilla on myös oma natiivitokeninsa nimeltään MANTA. Sen tärkein tehtävä on toimia Manta Networkin hallintotokenina (governance token). MANTA on noussut suhteellisen lyhyessä ajassa suureen suosioon kryptovaluuttasijoittajien keskuudessa. Suurin syy tälle löytyy varmasti sijoittajien korkeista odotuksista ZK-pohjaisia skaalautuvuusratkaisuja kohtaan.

Base

Base on kryptovaluuttapörssi Coinbasen kehittämä Layer 2 -ratkaisu. Coinbasen tavoitteena oli kehittää Basesta skaalautuvuusratkaisu, joka tarjoaa turvallisen, edullisen ja kehittäjäystävällisen alustan. Base hyödyntää omassa toiminnassaan Optimismin tarjoamaa OP Stack -arkkitehtuuria. Tämän ansiosta Base pystyy  tarjoamaan skaalautuvuutta, nopeutta ja matalampia transaktiokustannuksia Ethereumin pääverkkoon verrattuna.

Alla on kuva Basen virallisilta sivuilta (base.org), josta löytyy lisäinfoa projektista.

base

Basea verrataan usein Arbitrumiin ja Optimismiin, jotka ovat teknisesti vastaavia toteutuksia. Basen valttikortti on sen taustalla oleva Coinbase, mikä avaa sovelluksille mahdollisuuden päästä kryptopörssin valtavaan asiakaskuntaan ja resursseihin.

Base eroaa kilpailijoistaan myös siten, ettei Base tule (todennäköisesti) koskaan lanseeraamaan omaa tokenia. Tämä on huono juttu sijoittajien kannalta. Nyt ainoa vaihtoehto sijoittaa Base-projektiin on ostaa Coinbasen osaketta esimerkiksi Nordnetista. Basen mahdollinen menestys tulee näkymään myös Coinbasen tuloksessa.

Base on yksi markkinoiden lupaavimmista Layer 2 -ratkaisuista. Sen menestys tulee riippumaan siitä, kuinka hyvin Base pystyy integroitumaan Coinbasen ekosysteemiin. Base on onnistunut saavuttamaan lyhyessä ajassa suhteellisen suuren suosion kryptovaluuttamaailmassa ja myös sen käyttö on ollut tasaisessa kasvussa.

Tsekkaa myös Bitcoinkeskuksen erillinen Base-opas, jossa on tarkempaa tietoa projektista.

Starknet

Starknet on ZK-Rollups -teknologiaan perustuva Layer 2 -ratkaisu. Tämä erottaa sen markkinoiden suosituimmista Layer 2:sta, jotka on toteutettu Optimistic Rollups -teknologialla. Starknet on EVM-yhteensopiva, joten Ethereum-sovellusten (Dapp) siirtäminen Starknetiin onnistuu käden käänteessä.

Yksi Starknetin ydinteknologioista on STARK (Scalable Transparent ARgument of Knowledge). Tällä tarkoitetaan teknologiaa, joka mahdollistaa transaktioiden todentamisen paljastamatta niiden sisältöä. Näin pyritään varmistamaan korkean tason yksityisyys ja turvallisuus alustan käyttäjille. STARK-teknologian ja ZK-Rollupsien ansiosta Starknet on yksi kyvykkäimmistä Layer 2 -ratkaisuista yksityisyyden ja turvallisuuden näkökulmasta.

Starknet on myös lanseeranut oman tokeninsa. Starknetin natiivitoken on STARK ja se toimii Starknetin hallintotokenina. Tämän lisäksi Starknet tarjoaa käyttäjilleen myös vaihtoehdon maksaa verkon käytöstä aiheutuneet transaktiomaksut joko Ethereumin ether-tokenilla tai vaihtoehtoisesti Starknetin omalla STARK-tokenilla.

Edellä mainittujen ominaisuuksien lisäksi STARK-tokenin holdaajat voivat myös ansaita itselleen passiivista tuloa steikkausta hyödyntämällä.

Polygon vs. Layer 2 -ratkaisut

Polygon on yksi vanhimmista ja tunnetuimmista Ethereumin skaalausratkaisuista. Se on monipuolinen Layer 1 -lohkoketju, joka tunnetaan parhaiten Ethereum-yhteensopivasta Polygon PoS Chain -sivuketjustaan. Polygon ei siis ole Layer 2 -ratkaisu vaan Ethereumin sivuketju eli sidechain.

Polygonin toiminnan ydin on tarjota erilaisia skaalausratkaisuja ja työkaluja sovelluskehittäjille. Polygonin tärkeimmät innovaatiot ovat PoS-sivuketjun lisäksi Polygon Miden, Polygon CDK ja Polygon zkEVM.

Polygon Miden on zk-teknologiaa hyödyntävä modulaarinen suoritustaso, jonka tavoitteena on laajentaa Ethereum-verkon ominaisuuksia. Polygon Chain Development Kit (CDK) on puolestaan avoimen lähdekoodin yökalupaketti sovelluskehittäjille, jotka haluavat luoda zk-pohjaisia Layer 2 ratkaisuja Ethereum-ekosysteemiin.

Polygon on keskittänyt huomattavasti resursseja zkEVM-teknologian pariin. Polygon zkEVM on zk-teknologiaa hyödyntävä ja  EVM-yhteensopiva skaalautuvuusratkaisu. EVM (Ethereum Virtual Machine) -yhteensopivuus tarkoittaa sitä, että olemassa oleva Ethereum-infrastruktuuri ja työkalut ovat sen kanssa yhteensopivia. Polygon zkEVM tarjoaa kehittäjille saman käyttökokemuksen kuin Ethereumin pääketju, mutta paremmalla skaalautuvuudella.

Alla on kuva Polygonin verkkosivulta.

polygon zkevm

Polygonin laajentumisesta huolimatta sen Ethereum-sivuketju (Polygon PoS Chain) on yhä tunnetuin ja käytetyin ratkaisu. Polygonin PoS Chain eroaa perinteisistä Ethereumin Layer 2 -ratkaisuista merkittävästi.

Layer 2 -ratkaisut toimivat nimensä mukaisesti Ethereum-alustan päällä. Polygonin sivuketju toimii sen sijaan itsenäisenä lohkoketjuna Ethereumin rinnalla. Tämän ansiosta se ei ole yhtä riippuvainen Ethereumin pääketjusta kuin Layer 2 -ratkaisut. Lisäksi poikkeava tekninen toteutus mahdollistaa sille suuremman autonomian ja laajemman valikoiman erilaisia toiminnallisuuksia.

Polygonin PoS-ketju tarjoaa kehittäjille mahdollisuuden luoda skaalautuvia ja monimutkaisia hajautettuja sovelluksia (Dapp) ilman Ethereumin pääketjusta johtuvia rajoituksia, joita perinteiset Layer 2 -ratkaisut saattavat omassa toiminnassaan kohdata.

Polygonin PoS-ketjulla on myös oma natiivitokeninsa, MATIC, jota käytetään transaktiomaksuihin ja steikkaukseen. Ethereumin Layer 2 -ratkaisuilla ei ole omaa steikkausta ja niiden transaktiomaksut maksetaan Etherillä (ETH).

Lue lisää kattavasta Polygon-oppaasta.

Layer 2:t sijoituskohteena

Yhteenvetona voidaan todeta, että Ethereumin Layer-2 -ratkaisut ovat keskeisessä asemassa lohkoketjujen hyödyntämisessä. Ne tarjoavat tehokkaita ja skaalautuvia vaihtoehtoja lukuisille lohkoketjujen päälle rakentuville innovaatioille, joista yllä esitellyt GameFi ja RWA toimivat erinomaisina esimerkkeinä.

Layer 2 -ratkaisuiden avulla Ethereum-ekosysteemi voi laajentua entisestään ja tarjota käyttäjilleen monipuolisempia ja innovatiivisempia sovelluksia, jotka mahdollistavat lohkoketjujen tarjoaman potentiaalin täyden hyödyntämisen.

Sijoittajien näkökulmasta sekä Ethereum että Layer 2 -ratkaisut voivat olla houkuttelevia sijoituskohteita, koska ne tarjoavat mahdollisuuden osallistua Ethereum-ekosysteemin kasvuun ja skaalautumiseen. Ethereumin päällä toimivien Layer 2 -ratkaisuiden voimakas kehitys näkyykin suoraan Etehereumin ekosysteemin kasvaneena kilpailuetuna toiseen suosittuun Layer 1- lohkoketjuun, Solanaan verrattuna.

Solanan suurimmat valttikortit ovat aina olleet sen nopeus ja matalat transaktiokustannukset. Kuitenkin Ethereumin päälle rakennettujen Layer 2-ratkaisuiden suosion kasvu on vienyt tätä kilpailuetua pois, tuoden samalla lisää odotuksia Ethereumin ekosysteemin kehitykselle.

Sijoittajan kannalta ongelma on Layer 2 -sektorin hajanaisuus. Tarjolla on monia vaihtoehtoja, joten miten valita niistä oikea? Jos mukaan lasketaan Layer 0 ja Layer 3 -projektit, vaihtoehtoja on vieläkin runsaammin.

Binance on hyvä valinta, jos olet kiinnostunut sijoittamaan Ethereumin Layer 2 -ratkaisuihin ja suurimpiin Layer 0 -projekteihin. Kotimaisista palveluntarjoajista paras valinta on Kvarn X, josta löytyy mm. Arbitrum sekä Layer 0 -kryptovaluutat.


Oletko jo tilannut Bitcoinkeskuksen uutiskirjeen? Jos et, niin klikkaa tästä ja liity postituslistalle! Tarjolla on joka viikko teknistä analyysia sekä katsauksia tärkeimpiin tapahtumiin!

Bitcoinkeskus

Bitcoinkeskus-käyttäjän artikkelit ovat sivuston taustalla olevan tiimin tuottamia. Bitcoinkeskuksen parissa työskentelee useita kryptovaluutoista kiinnostuneita henkilöitä. Mukana on myös vierailevia kirjoittajia, jotka eivät halua esiintyä omalla nimellään. Bitcoinkeskuksen pääanalyytikko on Antti Hyppänen.