Perustiedot
17
helmi
kryptovaluuttojen regulaatio

Sivusto sisältää affiliate-linkkejä. Bitcoinkeskus voi olla oikeutettu kompensaatioon, jos vierailet yhteistyökumppaneiden sivuilla linkkiemme kautta. Saat lisätietoja mainoksista info-sivulta.

Kryptovaluuttojen regulaatio Suomessa, EU:ssa ja Yhdysvalloissa

Kryptovaluuttojen regulaatio tarkoittaa Suomessa lakia virtuaalivaluuttojen tarjoajista. EU-tasolla on hyväksytty MiCa-regulaatiokehys, joka tulee voimaan vuoden 2024 aikana. MiCa määrittelee pelisäännöt erilaisille kryptovaluuttapalveluille, stablecoineille sekä kryptovaluutan liikkeellelaskulle.

MiCa selkeyttää säätelyä ja helpottaa perinteisten rahoituslaitosten tuloa kryptovaluuttojen maailmaan. TFR (Transfer of Funds Regulation) määrittää yksityishenkilöitä koskevat säädökset.

Yhdysvalloissa regulaation tilanne on sekava, mikä haittaa merkittävästi kryptosektorin kehitystä. Vaikka säätely ei miellytä monia, se on ehdoton edellytys kryptosektorin globaalille kasvulle.

Kryptovaluuttojen regulaatio Suomessa

Kryptovaluuttojen regulaatio tarkoittaa Suomessa lakia virtuaalivaluuttojen tarjoajista. Tämä laki tuli voimaan huhtikuussa 2019. Virtuaalivaluuttojen tarjoajia valvoo Suomen Finanssivalvonta.

Huom. Tässä artikkelissa käytetään usein sanaa virtuaalivaluutta sanan kryptovaluutta sijasta. Tämä johtuu siitä, että lakitekstissä puhutaan vielä toistaiseksi termistä virtuaalivaluutta. Todennäköisesti tämä muuttuu kryptovaluutaksi tulevina vuosina.

Virtuaalivaluutan tarjoajien on rekisteröidyttävä Finanssivalvonnan ylläpitämään rekisteriin. Fiva valvoo kolmen tyyppisiä toimijoita.

 1. Virtuaalivaluutan liikkeellelaskija
 2. Virtuaalivaluutan vaihtopalvelu
 3. Lompakkopalvelun tarjoaja

Virtuaalivaluutan liikkeellelaskijoita ei Suomessa juurikaan esiinny, koska regulaatio on tältä osin hyvin raskasta. Käytännössä kryptoprojektit ovat lanseeranneet valuuttansa ulkomailla.

Coinmotion ja Northcrypto ovat esimerkkejä vaihtopalveluista. Lompakkopalvelun tarjoajat ovat käytännössä samoja toimijoita, sillä tuhannet vaihtopalveluiden käyttäjät säilyttävät myös kryptovaluuttansa vaihtopalvelun hallussa.

Regulaatio määrittää tiettyjä pelisääntöjä mm. sille, miten asiakkaiden varoja ja asiakastietoja on hallittava. Lisäksi toimijoiden taustat (yrityksen omistus) on selvitettävä tarkasti. Finanssivalvonnan sivuilta löytyy lisätietoa siitä, mitä rekisteröidyiltä toimijoilta tarkalleen vaaditaan.

MiCa on EU:n uusi kryptoregulaatio

EU-tasolla on hyväksytty MiCa-regulaatio, joka tulee voimaan vuoden 2024 aikana. MiCa on lyhenne sanoista Markets in crypto-assets.

MiCa asettaa EU-tasolla hieman vastaavat raamit kuin virtuaalivaluuttojen tarjoajia koskeva laki Suomessa. Virtuaalivaluuttojen tarjoajista käytetään EU-tason regulaatiossa englanninkielistä termiä CASP eli Crypto Asset Service Provider.

MiCa-raameja on työstetty jo usean vuoden ajan. EU heräsi regulaation puutteeseen vuonna 2018, kun Facebookin Libra-stablecoin yllätti regulaattorit pahemman kerran. MiCa-regulaation sisältö hyväksyttiin EU-parlamentissa kesäkuussa 2022. Alla on kuva lehdistötiedotteesta.

mica newsMiCa vahvistetaan laiksi vuoden 2023 aikana. Pitkä odotus johtuu siitä, että lähes 400-sivuinen lakiesitys täytyy kääntää jokaisen jäsenvaltion kielelle.

Uuden regulaation virallisesta vahvistuksesta seuraa 12–18 kuukauden siirtymäaika. MiCa-regulaatio otetaan siis käyttöön alan yrityksissä vuoden 2024 aikana. Suurin osa yrityksistä on todennäköisesti jo aloittanut valmistautumisen uuteen regulaatioon ja täyttää sen vaatimukset.

MiCa-regulaatiolla ei ole merkittävää vaikutusta suomalaisiin toimijoihin. Suomen regulaatio vastaa hyvin pitkälle MiCan asettamia vaatimuksia CASP:n osalta.

On hyvä ymmärtää, että EU:n tuleva kryptoregulaatio jakaantuu kahteen osaan. MiCa ottaa kantaa yritystoimintaan ja mm. stablecoineihin. TFR-regulaatio koskettaa puolestaan yksityishenkilöiden toimia eli kryptovaluuttojen transaktioita.

Monien mielestä verotus on myös osa kryptovaluuttojen regulaatiota. Uudet MiCa ja TFR-säädökset eivät ota kantaa kryptovaluuttojen verotukseen. Jokainen maa säätää jatkossakin omat pykälänsä tältä osin. Bitcoinkeskuksesta löytyy kattava opas kryptovaluuttojen verotuksesta, joten aihetta ei käsitellä tässäa artikkelissa tarkemmin.

MiCa-regulaation sisältö

MiCa määrittelee pelisäännöt erilaisille kryptovaluuttapalveluille, stablecoineille sekä kryptovaluutan liikkeellelaskulle. MiCa:n ulkopuolelle on jätetty alkuvaiheessa DeFi-sektori sekä NFT-teknologia. DeFi saa varmasti tulevina vuosina myös oman regulaationsa, mutta asia on vielä toistaiseksi tutkinnan alla.

MiCa:n hyvä puoli on siinä, että ko. regulaatiopaketti on todella kattava. Kyseessä on peräti 380-sivuinen paketti. Jokainen alan toimija saa nyt selkeät pelisäännöt EU:n vaatimuksista. Tähän asti eri EU-mailla on ollut omat säädöksensä, mikä on pakottanut alan yritykset hakemaan lisenssejä maakohtaisesti.

Uusi regulaatio ottaa kantaa pitkälti samoihin asioihin kuin Suomen säätely. CASP:n eli krypto-palveluntarjoajan on rekisteröidyttävä EU-maahan, täytettävä tietyt reservivaatimukset, hallittava asiakkaiden varoja tietyllä tavoin ja niin edelleen.

Uutena yksityiskohtana tulee mm. vaatimus jokaisen kryptovaluutan white paperista pörsseissä. Alla oleva Patrick Hansenin Twitter-ketju kokoaa yhteen MiCa-raamien tärkeimmät päätökset. Kannattaa seurata ko. henkilöä Twitterissä, jos haluat pysyä kartalla EU:n regulaatiosta!

Suurin muutos nähdään todennäköisesti stablecoinien eli vakaavaluuttojen sektorissa. Tähän asti markkinoita ovat hallinneet amerikkalaiset USDC ja USDT, joista USDC on listattuna myös suomalaisissa kauppapaikoissa. MiCa-regulaatio asettaa EU-tason toimijoille uusia vaatimuksia.

MiCa tulee asettamaan transaktiovolyymiin rajoituksia sellaisille stablecoineille, jotka eivät ole europohjaisia. Liikkeellelaskijalla on oltava myös edustus EU-tasolla, minkä lisäksi reservejä tullaan valvomaan.

Aika näyttää, miltä lopulliset rajoitukset dollari-stablecoineille lopulta näyttävät. On selvää, että EU ei voi ajaa USD-stablecoineja pois markkinoilta liian tiukoilla rajoituksilla. Europohjaisille stablecoineille ei ole vielä kuin prosentin-parin suuruinen kysyntä kryptomarkkinassa. EU-sijoittajat tarvitsevat ehdottomasti pääsyn USDT- ja USDC- markkinaan.

MiCa voi olla huikea mahdollisuus suomalaistaustaiselle EUROe-stablecoineille, joka täyttää jo nyt regulaation vaatimukset. Todennäköisesti europohjaisten stablecoinien kysyntä tulee nousemaan valtavasti nykyisestä.

Päivitys 20.4.2023 – MiCa-regulaatio on virallisesti hyväksytty EU:ssa äänin 517-38. 

Coinmotionin näkemyksiä säätelystä

MiCa selkeyttää säätelyä ja helpottaa perinteisten rahoituslaitosten tuloa kryptovaluuttojen maailmaan. Näin pohtii alan asiantuntija Jani Ultamo, joka työskentelee Head of Compliance -roolissa Coinmotionilla. Bitcoinkeskus halusi saada näkemyksen regulaatioon myös alan toimijoilta, joten otimme yhteyttä Coinmotioniin.

Coinmotion on Suomen tunnetuin kryptovaluuttojen osto-, myynti- ja säilytyspalveluiden tarjoaja. Löydät Bitcoinkeskuksesta kattavan Coinmotion-esittelyn, jos haluat tutustua palveluun tarkemmin. Alla on kuva Coinmotionin etusivulta.

coinmotion

Ultamo kommentoi MiCa-raameja seuraavasti.

MiCA tulee sovellettavaksi näillä näkymin vuoden 2024 aikana. Uusi säätely tulee helpottamaan virtuaalivaluutantarjoajien kilpailua EU:ssa siten, että yhdessä EU-valtiossa auktorisoitu CASP voi tarjota palveluitaan myös muissa EU-valtioissa notifioimalla toimintansa näissä valtioissa. MiCan myötä ei ole tarvetta hakea auktorisointia jokaisesta EU-valtiosta erikseen.

MiCA tulee mahdollistamaan virtuaalivaluuttapalveluiden tarjoamisen myös esimerkiksi luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille ilman erikseen haettua CASP-toimilupaa. MiCa luo näin ollen edellytyksiä myös perinteisemmille toimijoille tulla kilpailemaan kryptoalalle.

Ultamon mukaan MiCA:n tarkempi merkitys tulee monin osin vielä täsmentymään, ja Coinmotion seuraa tiiviisti sääntelyn ja tätä koskevien tulkintojen kehittymistä. Kommentti kilpailun laajenemisesta on mielenkiintoinen. Toistaiseksi perinteiset pankit ovat suhtautuneet kryptoihin nihkeästi, mutta tilanne voi muuttua nopeasti, jos asiakkaiden kysyntä kasvaa.

Coinmotionin Partner Managerina työskentelevä Pessi Peura on seurannut alan kehitystä jo pitkään. Hänen mukaansa on positiivista, että Proof of Workia koskevat rajoitteet eivät materialisoituneet lopulta lakitekstiksi.

MiCA on kattava kokonaisuus, joka vähentää toimialan sääntelyn kehitykseen liittyvää epävarmuutta. Lakipakettiin voi tulla vielä muutoksia ennen toimeenpanoa, mutta tuskin enää yhtä paljoa kuin viime vuoden esityksen valmisteluvaiheessa. Silloin esimerkiksi louhinnan rajoittamiseen puuttuvat pykälät tippuivat onneksi pois.

Sen sijaan itse hallittavien lompakoiden käyttöön ja omistajuuden todistamiseen liittyvät muotoilut vaikuttavat edelleen haastaville sekä kuluttajien että palveluntarjoajien kannalta. Myös vakaavaluuttojen yleistymisen rajoittamisen mahdollistaminen taloudellisen vakauden varmistamisen nimissä on alalle epäedullinen.

Bitcoinkeskus on hyvin pitkälti samoilla linjoilla. MiCa vaikuttaa kokonaisuutena varsin onnistuneelta toteutukselta, kun huomioidaan erilaiset uhkakuvat. Suurimmat kysymysmerkit liittyvät vakaavaluuttoihin sekä TFR-regulaatioon eli yksityishenkilöiden transaktioiden valvontaan.

TFR-regulaatio koskettaa yksityishenkilön siirtoja

TFR (Transfer of Funds Regulation) määrittää yksityishenkilöitä koskevat säädökset EU-tasolla. Tämä tarkoittaa käytännössä AML/KYC-prosesseja, joita on noudatettava, kun käsitellään yksityishenkilön tekemiä kryptotransaktioita.

EU:n regulaatioita tarkasti seuraava Patrick Hansen on tiivistänyt TFR-paketin oleelliset pointit tähän Twitter-ketjuun:

Kryptotransaktioita voidaan tehdä seuraavilla tavoilla:

 1. Yksityisestä lompakosta toiseen yksityiseen lompakkoon
 2. Pörssin tililtä toisen pörssin tilille
 3. Omasta lompakosta pörssiin
 4. Pörssistä omaan lompakkoon
 5. Pörssistä jonkun muun lompakkoon

Uusi TFR-regulaatio ei ota kantaa P2P-transaktioihin. Eikä käytännössä voisikaan, sillä lompakoiden välisiä siirtoja on mahdoton kontrolloida tai reguloida. Myös pörssin X tililtä pörssin Y tilille tehdyt siirrot ovat helppoja, koska asiakas on jo tunnistautunut molemmissa päissä.

Omasta kryptolompakosta pörssiin tehtyihin siirtoihin tulee muutoksia. Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että yli 1000 euron suuruisissa siirroissa on tehtävä varmennus lähettäjästä. Sama koskee myös tilannetta, jossa yli 1000 euron suuruinen transaktio tehdään pörssistä omaan lompakkoon.

Miten tämä varmennus sitten käytännössä tapahtuu? Onko pörssiin lähetettävä screenshot oman lompakon sisällöstä vai otetaanko käyttöön joku uusi teknologia? Tästä ei ole vielä tarkkaa tietoa. On kuitenkin hyvä varautua henkisesti siihen, että pörssin ja lompakon väliin tulee KYC/AML -tarkistus.

Mielenkiintoista on se, että pörssistä jonkun toisen henkilön lompakkoon tehty siirto ei ole vastaavan KYC/AML -tarkistuksen piirissä.

Yhdysvaltojen tilanne on sekava

Yhdysvalloissa regulaation tilanne on sekava, mikä haittaa merkittävästi kryptosektorin kehitystä. Yhtenäisen regulaation esteenä ovat mm. seuraavat asiat:

 • Osavaltioiden ja kansallisten säädösten erottaminen
 • SEC:n toiminta
 • Rajanveto eri viranomaisten välillä
 • Yhtenäisen regulaation puuttuminen

Ylivoimaisesti suurin ongelma on tällä hetkellä arvopaperimarkkinoita valvoa SEC. Se on aloittanut vuoden 2022 lopulta lähtien suoranaisen sodan kryptosektoria kohtaan. SEC:n pääjohtaja Gary Gensler on saanut syystäkin kritiikkiä ajojahdistaan.

Ongelma kryptosektorin toimijoiden kannalta on se, että SEC ei suostu antamaan selkeitä pelisääntöjä EU:n MiCa-regulaation tapaan.

Voit verrata tilannetta siihen, että liikennesäännöt ja liikennemerkit poistettaisiin teiden varsilta, ja poliisi jakaisi sakkoja mielivaltaisesti tilanteen mukaan. Autoilijoiden olisi mahdoton tietää esim. oikea nopeusrajoitus tai väistämisvelvollisuus risteyksissä. Tilanne on sama kryptosektorin yhtiöillä.

SEC jakaa sakkoja ja haastaa yrityksiä oikeuteen lakien rikkomisesti ilman, että yrityksillä on ollut mahdollisuutta pelata sääntöjen mukaan.

Esimerkiksi tunnettu pörssi Kraken joutui sulkemaan tammikuussa steikkauspalvelunsa ”laittomana arvopaperikauppana.” Samoin BUSD stablecoin ajetaan alas ”laittomana arvopaperina”. Tässä helmikuun 2023 uutisartikkelissa on käsitelty aiheita tarkemmin.

Yhdysvalloissa on myös tiukat säädökset arvopapereiden (engl. security) kaupalle. Ongelma on siinä, että SEC ei ole suostunut antamaan statusta kryptovaluutoille bitcoinia lukuun ottamatta. Onko Ethereum arvopaperi vai ei? Entä Cardano? Ripple on esim. käynyt oikeustaistelua SEC:tä vastaan tästä aiheesta yli kaksi vuotta.

Yhdysvalloissa ei ole päästy edes yksimielisyyteen siitä, mikä valvontaviranomaisista ottaa kryptot lopulta haltuunsa. Lisäksi maassa ollaan kaavailemassa erillistä regulaatiota pörsseille ja stablecoineille toisin kuin EU:ssa, jossa MiCa-regulaatio kattaa kaiken.

Kryptojen regulaatiota tarvitaan

Vaikka säätely ei miellytä monia, se on ehdoton edellytys kryptosektorin globaalille kasvulle. Etenkin Yhdysvaltojen sekava tilanne haittaa todella paljon alan kehitystä.

Tavallinen yksityissijoittaja ei regulaatiota kaipaa – tämä on täysin ymmärrettävää. Kukapa haluaisi ylimääräisiä KYC-tarkistuksia kryptoihin liittyen. Alan yrityksille ja institutionaalisille sijoittajille regulaatio on kuitenkin elinehto.

Kryptovaluuttasektori ei tule koskaan kasvamaan nykyisestä lilliputtistatuksestaan suuren luokan sijoitusluokaksi ilman laajasti hyväksyttyä regulaatiota. Institutionaalinen raha tarvitsee pelisäännöt, joita yritysten compliance-tiimit voivat noudattaa. Toistaiseksi ne ovat puuttuneet.

MiCa-kehikko on tärkeä saavutus alan kehitykselle Euroopassa. Se on myös näillä näkymin varsin onnistunut paketti, kun huomioidaan pahimmat uhkakuvat. Nyt näyttää hieman yllättäen siltä, että Yhdysvallat on regulaatiosodan häviäjä.

Taivaalla on kaikesta huolimatta mustia pilviä myös EU:ssa. On hyvä muistaa, että Proof of Work -kryptovaluuttoja yritettiin bännätä EU-tasolla keväällä 2022. Vain kourallinen ääniä oikeaan suuntaan esti sen, ettei Bitcoinin ostaminen olisi päättynyt Euroopan pörsseissä.

Regulaatio tulee kehittymään, eikä nykyinen lainsäädäntö ole kiveen hakattu. On mahdollista, että kehitys menee myös Euroopassa huonompaan suuntaan. Toivottavasti alan lobbaajat pitävät huolen siitä, että järki voittaa!


Oletko jo tilannut Bitcoinkeskuksen uutiskirjeen? Jos et, niin klikkaa tästä ja liity postituslistalle! Tarjolla on joka viikko teknistä analyysia sekä katsauksia tärkeimpiin tapahtumiin!

Antti Hyppänen

Antti Hyppänen on Bitcoinkeskuksen perustaja ja päätoimittaja. Antti on tuottanut sivustolle artikkeleita vuodesta 2017 lähtien. Hän seuraa kryptomarkkinoita vuoden jokaisena päivänä ja vastaa myös Bitcoinkeskuksen sometilien ylläpidosta. Antti ei ole maksimalisti minkään kryptovaluutan osalta vaan tarkastelee kryptoja objektiivisesti. Antin sijoitusprofiili on "buy & hold", eli hän ei treidaa tai vivuta. Kryptoportfolio sisältää suurimmaksi osaksi Bitcoinia ja Ethereumia. Antti seuraa myös aktiivisesti makrotalouden tapahtumia. Kiinnostuksen kohteita ovat kryptovaluuttojen lisäksi kulta, hopea sekä Yhdysvaltojen osakemarkkinat.