Kryptovaluutat
31
touko
internet computer icp

Sivusto sisältää affiliate-linkkejä. Bitcoinkeskus voi olla oikeutettu kompensaatioon, jos vierailet yhteistyökumppaneiden sivuilla linkkiemme kautta. Saat lisätietoja mainoksista info-sivulta.

Mikä on Internet Computer (ICP)?

Internet Computer (ICP) on noussut julkaisunsa jälkeen nopeasti top 10 -kryptovaluuttojen joukkoon. Projektilla on kunnianhimoinen tavoite korvata koko internet hajautetulla järjestelmällä, joka kuitenkin saavuttaa perinteisen internetin siirtonopeudet. Mistä Internet Computerissa on kyse? Tässä artikkelissa perehdytään Internet Computerin historiaan, teknologiaan ja sen ICP-tokeniin.

Mikä on Internet Computer (ICP)?

Asetetaan Internet Protocol ensin kryptovaluuttojen oikeaan kategoriaan. Bitcoinkeskus jakaa kryptovaluutat kolmeen selkeästi erilaiseen kategoriaan: valuutat, platformit ja tokenit.

Bitcoin on kaikista tunnetuin valuutta-kategorian kryptovaluutta. Sen pääasiallinen käyttötarkoitus on digitaalinen arvon siirtäminen ja säilyttäminen. Muita valuutta-kategorian kryptovaluuttoja ovat mm. Litecoin ja Monero.

Toiseen kategoriaan kuuluvat platformit. Näistä selvästi tunnetuin on Ethereum. Platformit toimivat käyttöjärjestelminä älysopimuksille ja hajautetuille sovelluksille (dapps). Platformien voidaan ajatella olevan ikään kuin Android tai iOS. Muita suosittuja platformeja ovat mm. Solana, Polkadot ja Cardano.

Tokenit puolestaan luodaan jonkin olemassa olevan platformin sisään, eikä niillä ole omaa lohkoketjua. Tunnettuja tokeneita ovat mm. DeFi-tokenit Uniswap, Aave ja Chainlink.

Internet Computer kuuluu tässä jaottelussa platformien kategoriaan. Sillä on kuitenkin esimerkiksi Ethereumia huomattavasti kunnianhimoisemmat tavoitteet: Internet Computer ei pyri ainoastaan luomaan uudenlaista älysopimusalustaa hajautetuille sopimuksille vaan sen tavoitteena on myös koko internetin rakenteen uudistaminen ja vaihtoehdon luominen keskitetyille toimijoille kuten Amazon tai Facebook.

Huomioitavaa Internet Computerissa on se, että osa sen koodista ei ole avointa ja osaksi järjestelmää pääseminen ja solmuna (node) toimiminen vaativat protokollan hyväksynnän ja Internet Computerin perustaneen DFINITY Foundationin määrittelemän laitteiston hankkimisen.

Suljettu lähdekoodi on osin ymmärrettävää ottaen huomioon sen, että projekti kilpailee maailman teknologiajättien kanssa. Monet kryptovaluutta-analyytikot ovat kuitenkin esittäneet tästä huolensa, sillä heidän mielestään todelliset kryptovaluuttaprojektit ovat luottamuksettomia (trustless) eikä niihin osallistumiseen tarvitse erikseen kysyä kenenkään lupaa.

Internet Computer on vuosia hiottu projekti

Internet Computerin perusti DFINITY-nimellä lokakuussa 2016 sarjayrittäjä Dominic Williams, jolla on yli 20 vuoden kokemus tietojenkäsittelytieteen alalta. Williams on ollut aktiivinen kryptovaluuttojen parissa vuodesta 2014.

Internet Computerin kehityksestä vastaa DFINITY Foundation, vuonna 2016 lanseerattu sveitsiläinen yleishyödyllinen järjestö. Projektin parissa on työskennellyt tiiviisti vuodesta 2016 lähtien noin 200 ohjelmoijaa ja tutkijaa, joilla on vaikuttavia akateemisia meriittejä.

Internet Computer sai huomattavan määrän rahoitusta tunnetuilta pääomasijoittajilta, kuten Andreessen Horowitzilta ja Polychain Capitalilta.

Vuonna 2018 se julkaisi SDK:n (software development kit) omia älysopimuksia varten sekä varta vasten Internet Computeria varten luodun ohjelmointikielen, Motokon.

Yli neljän vuoden kehitysprosessi on jakautunut eri vaiheisiin, jotka on nimetty alkuaineiden mukaan: Copper, Tungsten, Sodium ja Mercury.

Copper-vaiheen aikana Internet Computer julkaisi LinkedUp-sovelluksen, hajautetun version LinkedInistä, Maailman talousfoorumissa Davosissa vuoden 2020 alussa.

Muutamaa kuukautta myöhemmin Tungsten avasi Internet Computerin kehittämisen kolmansille osapuolille ja julkaisun näki CanCan, hajautettu versio TikTokista.

Sodium-päivitys toi projektiin hallinnolliset rakenteet (governance) sekä ICP-tokenin yksityiskohdat. Vihdoin Mercury-vaiheessa Internet Computerin julkinen mainnet julkaistiin toukokuussa 2021, ja ICP-token listattiin heti suurimmissa pörsseissä, kuten Coinbasessa ja Binancessa.

Onko Internet Computer Amazonin haastaja?

Vaikka lohkoketjut ja kryptovaluuttaprojektit ovatkin saaneet huomattavaa suosiota viime vuosina, internetin rakenne on silti yhä hyvin pitkälti keskitettyjen teknologiajättien hallussa. Esimerkiksi Amazonin ja Facebookin kaltaiset toimijat ovat levittäytyneet huomattavasti laajemmalle alkuperäisistä liiketoimintamalleistaan ja onnistuneet rakentamaan itselleen internet-imperiumit.

Monet kryptovaluuttaprojektit joutuvat käyttämään näiden yritysten mahdollistamia palveluja esimerkiksi datan säilyttämiseen tai nettisivujenpyörittämiseen. Ovatko kryptovaluuttojen peräänkuuluttamat hajautettu verkko ja arvon internet (Web 3.0) lopulta niin hajautettuja, jos isot yritykset pystyvät halutessaan yhteistuumin sulkemaan tämän verkon?

Internet Computer uskoo löytäneensä ratkaisun tähän ongelmaan. Projektin tavoitteena on tehdä koko internetin toimintaperiaatteesta hajautettu ja insentiivimalliin perustuva sen sijaan että näitä ominaisuuksia käytettäisiin ainoastaan sovellus- ja datatasolla.

Miten Internet Computer toimii?

Internet Computerin lohkoketju koostuu useita solmuja (nodes) sisältävistä datakeskuksista. Eri datakeskuksista yhdistetään toisiinsa eri solmuja, jotka muodostavat useita “subnet”-sivuketjuja. Jokaisella näistä subnet-sivuketjuista voi olla oma “Threshold Relay” -konsensusmekanismia käyttävä Proof of Stake -lohkoketju.

Jokaisessa subnet-sivuketjussa tietty määrä solmuja valitaan tuottamaan lohkoja sen mukaan kuinka paljon ne ovat steikanneet Internet Computerin ICP-tokenia. Subnet-sivuketjut toimivat hieman samaan tapaan kuin Polkadotin parachain-malli, joka mahdollistaa sovellusten rakentamisen sivuketjuihin.

internet-computer-design1
Kuva: Messari.io

Monista muista platform-sarjan kryptovaluuttaprojekteista poiketen Internet Computer -protokollassa ei ole älysopimuksia. Niiden sijaan platformin sovellukset rakennetaan ns. kanisterien (canisters) avulla.

Kanisterit ovat älysopimusten kaltaisia, mutta paljon joustavampia ja tehokkaampia. Kanisterit voivat luoda itsestään automaattisesti uusia versioita toisiin subnet-sivuketjuihin ja toiset ohjelmoijat voivat käyttää niitä hajautettujen sovellusten luomiseen toisissa sivuketjuissa. Kanistereita voi siis ajatella jonkinlaisina äärimmäisyyksiin skaalattuina älysopimuksina.

Internet Computer voi laskea suuren määrän kanistereita samaan aikaan, joten sen lohkoketjussa “sharding” on ikään kuin sisäänrakennettuna. Jokainen subnet-sivuketju sisältää myös vain muutaman solmun, joten Internet Computerin lohkoketju voi käsitellä transaktioita sekunneissa.

internet-computer-design2
Kuva: Messari.io

Nämä ominaisuudet tekevät Internet Computerin käyttökokemuksesta nopeudeltaan perinteisen internetin kaltaisen. Kanisterien avulla luotujen hajautettujen sovellusten (poislukien DeFi-protokollat) käyttäjä ei myöskään joudu maksamaan käytöstään välityskustannuksia.

Internet Computerin rakenteeseen kuuluu myös käyttäjien internet-identiteetti (internet identity), jolla he voivat olla yhteydessä alustan eri sovelluksiin. Identiteetti voidaan yhdistää käyttäjän puhelimeen, tietokoneeseen tai usb-avaimeen.

Identiteettiä luodessa järjestelmä luo käyttäjälle kryptolompakko-osoitteen, jonka tunnistautuminen perustuu käyttäjän identiteettiin yhdistämään laitteeseen. Metodi poikkeaa monista muista kryptovaluuttalompakoista, joissa tunnistautuminen ja verifiointi perustuu ns. seed phraseen eli järjestelmän luomaan uniikkiin avainsanalistaan, joka yhdistää käyttäjän hänen lompakko-osoitteeseensa.

Oheisella videolla Internet Computerin perustaja Dominic Williams kertoo projektista:

Internet Computerin koko edellä mainittua datakeskusten, solmujen, subnet-sivuketjujen, kanisterien ja käyttäjien arkkitehtuuria hallitsee Network Nervous System (NNS).

NNS toimii ikään kuin digitaalisena hallituksena tehden hallintotyötään eri tasoilla. Datakeskusten tasolla NNS päättää mitkä datakeskukset voivat liittyä Internet Computerin verkostoon. Solmujen tasolla NNS identifioi protokollan sääntöjen vastaisesti käyttäytyviä solmuja poistaen ne subnet-sivuketjuista. NNS myös lopulta päättää näiden sivuketjujen kokoonpanosta. Kanisteritasolla NNS päättää kanisterien ohjelmistopäivityksistä. Lopulta käyttäjätasolla NNS päättää ICP-tokenin ominaisuuksista ja tokenomiasta.

NNS itsessään sisältää Internet Computerin toimintaa ohjaavia kanistereita, jotka operoivat erityisesti NNS:lle luodussa subnet-sivuketjussa.

Ensimmäinen on “rekisterikanisteri” (registry canister), joka seuraa datakeskusten, solmujen ja subnet-sivuketjujen muodostamaa järjestelmää. “Tilikirjakanisteri” (ledger canister) puolestaan sisältää tiedon Internet Computerin kaikista internet-identiteeteistä, transaktioista ja tokeneista. Kolmas kanisteri on “hallintokanisteri” (governance canister), joka antaa ICP-tokenien omistajille mahdollisuuden äänestää Internet Computer -protokollan mahdollisista muutoksista.

Internet Computerin ICP-token

Internet Computerin ICP-tokenia käytetään kolmella tavalla:

  1. Protokollan hallintotokenina NNS:n kautta.
  2. Kanistereille maksetaan ICP-tokenia sovellusten ja nettisivujen ylläpitämiseksi.
  3. ICP-tokenin omistajat ansaitsevat ICP-tokenia palkkiona osallistumisestaan protokollaäänestyksiin ja datakeskukset ansaitsevat ICP:tä protokollalle tarjoamastaan datan säilytyksestä.

ICP-tokeneita lukitaan protokollaan NNS-äänestyksiä varten. Minimiaika lukitsemiselle on 6 kuukautta ja maksimiaika 8 vuotta. Mitä pitempään ICP:tä lukitsee, sitä enemmän lukitsijan äänille annetaan painoarvoa.

Huomionarvoista Internet Computerissa esimerkiksi Ethereumiin verrattuna on se, että käyttäjät eivät itse maksa protokollan välityskustannuksia vaan sen tekevät sovelluskehittäjät ja -yritykset.

Tämä muistuttaa perinteistä internetiä, jossa sovelluskehittäjät ja -yritykset maksavat esimerkiksi Amazon Web Services -pilvilaskenta-alustan käytöstä. Näin ollen Internet Computer -sovellusten käyttäjät eivät itse tarvitse ICP-tokeneita, eikä heidän tarvitse edes ymmärtää heidän käyttämänsä sovelluksen toimivan lohkoketjussa.

Internet Computerin syklit (cycles)

Internet Computerin rakenteeseen kuuluu ICP-tokenin lisäksi ns. “syklejä” (cycles), joita voidaan ajatella eräänlaisena Internet Computerin ekosysteemin stablecoinina. Ohjelmistokehittäjät ja -yritykset vaihtavat ICP-tokenia sykleihin “ladatakseen” saldoa kanisterien vaatimia käyttömaksuja varten.

ICP-tokenit vaihdetaan sykleihin kurssilla 1 SDR = 1 biljoona sykliä. SDR on Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n luoma eri fiat-valuuttojen takaama valuuttakori. Jos esimerkiksi 1 SDR on yhden dollarin arvoinen ja 1 ICP on 100 dollaria, yhden ICP-tokenin vaihtaminen sykleiksi antaisi sovelluskehittäjälle käyttöön 100 biljoonaa sykliä.

Syklin arvon sitominen SDR-valuuttaan antaa ohjelmistokehittäjille mahdollisuuden ennakoida kanisterimaksujen suuruutta. Syklejä voi myös treidata Internet Computerin hajautetuissa pörssisovelluksissa tai käyttää digitaalisena valuuttana.

syklit
Kuva: DFINITY

Kanisterimaksuihin käytetyt syklit poltetaan eli poistetaan kierrosta, mikä tarkoittaa sitä että teoreettisesti ICP-token voisi olla deflatorinen valuutta, jos protokollaa käyttäisi tarpeeksi moni sovellus. Inflaatiopainetta tokenille luovat puolestaan aikaisemmin mainitut äänestys- ja osallistumispalkkiot tokenin holdaajille ja datasäilytyksen tarjoajille.

ICP-tokenilla ei ole maksimimäärää ja sen inflaatio laskee joka vuosi alkaen kymmenestä prosentista ajan myötä aina viiteen prosenttiin. Noin 25% tokeneista on myyty aikaisille sijoittajille ennen tokenin julkista lanseerausta.

ICP sijoituskohteena

ICP-token ampaisi toukokuun 2021 julkaisunsa jälkeen hetkeksi jopa kryptovaluuttojen rankingin sijalle neljä, jonka jälkeen se on hiljalleen tippunut alemmas ollen tätä kirjoittaessa toukokuun lopussa sijalla 10.

ICP:lle voi olla odotettavissa muita kryptovaluuttoja pidempää laskutrendiä, koska monet aikaisiin sijoituskierroksiin osallistuneet ovat jopa yli tuhatkertaisesti voitolla alkuperäisiin sijoituksiinsa nähden. Nämä sijoittajat pääsivät ostamaan ICP-tokenia muutamien senttien hinnoilla, eikä heille kaikille ole määritelty tiukkoja karenssiaikoja tokenmyyntiensä suhteen.

Tämä tarkoittaa sitä, että tokenilla on tällä hetkellä huomattavasti enemmän myynti- kuin ostopainetta. Lanseeraus myös osui juuri kryptovaluuttojen yleiseen laskusuhdanteeseen. ICP:tä datasäilytyksen tarjoamisesta ansaitsevat datakeskukset ovat myös saattaneet myydä ICP.tä toimintansa rahoittamiseen.

Niin kuin aiemmin todettiin, Internet Computerin sovellusten käyttämiseen ei tarvitse ICP-tokenia vaan sitä tarvitsevat ainoastaan sovelluksia protokollaan luovat kehittäjät. Tämä herättää kysymyksen ICP-tokenin kysynnästä, sillä ICP:n käyttäminen hallintotokenina edellyttää sen lukitsemista protokollaan vähintään kuuden kuukauden ajaksi. Härkämarkkina saattaa kuitenkin olla ohi kuuden kuukauden päästä, eivätkä lukitsijat näin pääsisi myymään ICP-tokeneitaan ennen mahdollista rajua kurssiromahdusta. Suurin osa ICP-tokeneista onkin suursijoittajien hallussa.

Datakeskusten ei myöskään pidä omistaa suurta määrää ICP-tokenia. Tässä mielessä Internet Computerin tokenomia poikkeaa toisesta suuresta “datavaluutasta”, Filecoinista, jossa datan tarjoajien tulee steikata Filecoinin FIL-tokenia. ICP-tokenin kysyntä tuleekin ainoastaan hintaspekuloinnista ja syklejä tarvitsevilta sovelluskehittäjiltä.

Internet Computerin insentiivirakenne ohjelmistokehittäjien houkuttelemiseksi vaikuttaa siis melko heikolta. Tätä tuskin myöskään helpottaa projektin ilmoittama 20 vuoden roadmap, joten mitään suurta kiirettä se ei kehitystyössään ole pitämässä.

ICP on kuitenkin saanut lanseerauksen ja tunnettujen takaajiensa myötä paljon huomiota ja toisaalta top 10:n kryptovaluuttoihin kohdistuu aina pienempiä valuuttoja suurempaa ostopainetta. ICP:llä voi siis olla edessään lähiaikoina myös huomattavaa kasvupotentiaalia.

Suljettu lähdekoodi ja DFINITY Foundationin suuri rooli

Monet analyytikot ovat esittäneet huolensa siitä, kuinka “hajautettu” Internet Computer lopulta on. Suuri osa projektin koodista on suljettua ja patentoitua. Vaikka projektin rakenne onkin teknisesti hajautettu, oletettavasti suurimmaksi osaksi DFINITY Foundationin hallinnoima NNS on selvä ns. single point of failure eli yksittäinen riskitekijä.

Vaikka DFINITY Foundation ja sitä lähellä olevat tahot eivät omistaisikaan yli 50% ICP-tokeneista, ne ovat luultavasti ainoita, jotka ovat halukkaita lukitsemaan tokeninsa protokollaan kahdeksaksi vuodeksi.

Niin kuin aiemmin artikkelissa todettiin, mitä kauemmin ICP-tokeneita lukitsee, sitä enemmän lukitsijan äänillä on painoarvoa protokollan äänestyksissä. Äänestyksiin osallistujat tienaavat myös muita enemmän lisää ICP-tokeneita inflaation kautta. Nämä ICP:t voidaan puolestaan lukita uudelleen hallintoon jne. Koska protokolla suosii näin selvästi suuria määriä ICP:tä omistavia (DFINITY Foundation), nämä tahot voivat todennäköisesti äänestää menestyksekkäästi mitä haluavat.

Vaikka kanisterit ovatkin teknisesti “pysäyttämättömiä” (unstoppable), NNS voi äänestää ei-toivottujen sovellusten sulkemisesta. Periaatteessa NNS voisi tehdä saman myös yksilöille, jos kaikki käyttävät puhelimessaan Internet Computerin ohjelmistoa. NNS näin päättäisi ketkä yksilöt suljetaan yhteiskunnan ulkopuolelle.

Internet Computerin käyttämä internet-identiteetti on myöskin herättänyt huolta yksityisyydestä. Projekti on suunnitellut uutta käyttöjärjestelmää älypuhelimille, jonka käyttämistä varten tarvitsisi Internet Computerin internet-identiteetin. NNS huolehtisi myös tämän “Endorphin”-nimellä kulkevan suunnitelman ohjelmistopäivityksistä.

Internet Computerilla on potentiaalia korvata teknologiajättien hallitsema internet tehden siitä tehokkaamman, turvallisemman ja vielä helpomman käyttää. Projektin johtohahmo Dominic Williams on jopa spekuloinut Ethereumin 2.0 -version operoimisesta Internet Computerin kanisterissa:

internet-computer-tweet

Hajautetun internetin sijaan epäilyksen alla on kuitenkin se, onko projektin tarkoituksena kruunata itsensä internetin ylivertaisena hallitsijana Amazonin ja Facebookin paikalle. Internet Computerin suunnitelmiin verrattuna nykyinen internet ei ehkä olekaan niin keskitetty kuin ajattelemme sen olevan, sillä tieto on siiloutunutta usean eri toimijan haltuun. Esimerkiksi Facebookilla ei ole usein pääsyä kansallisten hallitusten kansalaisistaan keräämään tietoon ja toisin päin.

Jos Internet Computer olisi täysin avoimen lähdekoodin projekti, tätä ongelmaa ei olisi. Kuka tahansa voisi tarkastella projektin koodia, kopioida ja kehittää sitä haluamaansa suuntaan. Internet Computerin suunnitelmissa on julkaista kaikki koodi avoimena tulevaisuudessa. Toivottavasti siinä vaiheessa, kun se näin tekee, ei ole enää liian myöhäistä.

Internet Computer ostaminen

Internet Computer (ICP) on listattuna mm. Coinbasessa ja Binancessa. Jos ICP-tokeniin haluaa sijoittaa, niin Binance on kaupankäyntikuluiltaan Coinbasea edullisempi. Talletuksen Binanceen voi tehdä helposti luottokortilla, SEPA-siirrolla tai kryptovaluutoilla. Binancesta löytyy Internet Computerille vaihtoparit ICP/USDT, ICP/BUSD, ICP/BNB ja ICP/BTC.

Osta ICP Binancesta

ICP-tokenia voi säilyttää keskitettyjen välittäjien lisäksi myös projektin omassa lompakkosovelluksessa, joka vaatii Internet Computerin internet-identiteetin luomisen.


Oletko jo tilannut Bitcoinkeskuksen uutiskirjeen? Jos et, niin klikkaa tästä ja liity postituslistalle! Tarjolla on joka viikko teknistä analyysia sekä katsauksia tärkeimpiin tapahtumiin!

Teemu Antikainen

Teemu Antikainen on erityisesti hajautettuja rahoituspalveluja (DeFi) aktiivisesti seuraava kryptovaluutta-analyytikko. Teemun kiinnostuksen kohteisiin kuuluvat myös mm. Bitcoin, taloudellinen osallisuus (financial inclusion) sekä makrotalouden kiemurat.