Kryptovaluutat
04
syys
holochain hot token

Sivusto sisältää affiliate-linkkejä. Bitcoinkeskus voi olla oikeutettu kompensaatioon, jos vierailet yhteistyökumppaneiden sivuilla linkkiemme kautta. Saat lisätietoja mainoksista info-sivulta.

Opas: mikä on Holochain?

Holochain on mielenkiintoinen projekti, joka saa ensiesittelynsä myös Bitcoinkeskuksessa. Holochain on sen perustajien mukaan lohkoketjuteknologian seuraava kehityaskel. Se on noussut kryptosijoittajien tietoisuuteen kesän 2018 aikana, jolloin Holochain voitti Binancen community coin -äänestyksen. Tässä artikkelissa tutustutaan projektiin sekä Holo-tokeniin paremmin.

Rekisteröidy Binancelle

Holo on tällä hetkellä ERC20-token

Lähdetään liikkeelle muiden oppaiden tavoin asettamalla Holochain ensin oikeaan paikkaan kryptovaluuttojen universumissa. Se ei ole aivan yksinkertainen tehtävä johtuen projektin luonteesta (tästä lisää myöhemmin).

Holochain sopii parhaiten platform / framework -kategoriaan, jossa ovat kryptovaluutat kuten Ethereum, EOS ja NEO. Näitä projekteja kutsutaan myös ekosysteemiksi, dApp-käyttöjärjestelmiksi tai ohjelmointialustoiksi. Mitään vakiintunutta termiä ei ole vielä olemassa. Kaikkien ideana on tarjota puitteet hajautettujen applikaatioiden eli dApps-sovellusten luomiseen. Näiden platformien natiivivaluutta (kuten Ether) toimii yleensä järjestelmän ”bensana”. Sitä tarvitaan transaktioiden suorittamiseen ja sovellusten pyörittämiseen kyseisessä ekosysteemissä.

Markkinoilla oleva Holo-token (lyhenne: HOT) toimii tulevaisuudessa vastaavalla idealla. Tällä hetkellä HOT on ERC20-standardin mukainen token, koska se on syntynyt Ethereum-alustalla järjestetystä ICO:sta.

Kun varsinainen Holo-järjestelmä aikanaan käynnistyy, suoritetaan ns. token swap. Nykyinen ERC20-standardin token lakkaa olemasta, ja HOT siirtyy oman lohkoketjunsa sisään. Tämä on nykyisin standardi menetelmä, ja kesän 2018 aikana mm. TRON, VeChain, ICON ja EOS ovat siirtyneet omaan järjestelmäänsä. Kun HOT-token siirtyy aikanaan lopulliseen käyttöympäristöönsä, siitä tulee token nimeltään Holo Fuel.

Käydään seuraavaksi läpi Holochain-järjestelmän toimintaperiaatteita.

Holo-yhtiö, Holo-token ja Holochain-teknologia

Kryptovaluuttojen maailma voi tuntua usein monimutkaiselta paikalta. Jokainen projekti sisältää uusia ja outoja termejä. Tämän lisäksi teknologia, token sekä projektin taustalla oleva kehitysyhtiö menevät välillä sekaisin. Tämä on tuttu tilanne esim. Ripplestä, ja sama vaara on myös Holochain-projektissa.

Termi Holochain tarkoittaa open source -teknologiaa, jonka avulla voidaan rakentaa hajautettuja dApp-sovelluksia. Holo on puolestaan fintech-yhtiö, joka hostaa sekä rakentaa Holochain-teknologiaa hyödyntäviä sovelluksia. Kyseinen yhtiö järjesti ICO:n tammikuussa 2018, jonka seurauksena syntyi Holo-token.

Holochain-teknologia tarjoaa mahdollisuuden kenelle tahansa kehittää omia sovelluksiaan – aivan kuten Ethereum, EOS ja muut markkinoilla olevat vaihtoehdot. Holo-niminen fintech-yhtiö on tämän kehitystyön keulakuvana. Alla oleva video kertoo lisää Holosta ja Holochainista.

Mielenkiintoista projektissa on se, että Holon perustajat ovat kehittäneet tätä teknologiaa enemmän tai vähemmän jo vuodesta 2008 saakka. Perustajat Arthur Brock ja Eric Harris-Braun ovat olleet mukana Metacurrency-projektissa, joka on saanut alkunsa jo ennen Bitcoinin whitepaperia.

Brock ja Harris-Braun ovat siis työskennelleet virtuaalivaluutta-konseptin ympärillä yli kymmenen vuotta, joten Holochain-tiimillä on laajaa näkemystä siitä, kuinka tietyt nykyisiä lohkoketjuja vaivaavat ongelmat voidaan ratkaista.

Holochain on agenttikeskeinen ratkaisu

Holochain.org -sivuston tunnuslause on Think outside the blocks! Kun sivua scrollaa hieman eteenpäin, vastaan tulee kysymys: What comes after blockchain? Holochain haluaa selvästi asemoida itsensä seuraavan sukupolven ratkaisuksi. Miten Holochain sitten eroaa Ethereum, EOS tai NEO-alustoista?

Holochain-teknologian ytimessä on termi agent-centric, jonka sopiva suomennos lienee agenttikeskeinen. Tärkeintä on ymmärtää, että Holochain ei noudata samaa rakennetta, kuin perinteiset lohkoketjuteknologiaan perustuvat ratkaisut.

Lohkoketju eli blockchain on toiselta nimeltään distributed ledger technology – kyse on siis hajautetusta kirjanpidosta. Keskitetyn tietokannan sijaan kaikki data on hajautettu verkon jokaiselle toimijalle, joita kutsutaan englanninkielisellä termillä node. Koska data on hajautettu tuhansille eri node-palvelimille ympäri maailmaa, sitä on mahdoton tuhota hyökkäämällä yhden keskuspalvelimen kimppuun.

Tämän teknologian haittapuolena tulevat skaalautuvuusongelmat. Kun data on hajautettu jokaisen noden kirjanpitoon, sen käsittely ja siirto ottaa oman aikansa. Jos transaktiomäärät alkavat kasvaa, pullonkaula tulee nopeasti vastaan. Bitcoin-verkko pystyy esimerkiksi käsittelemään alle kymmenen transaktiota per sekunti. Tämä on juuri ongelma, jonka Holochain haluaa ratkaista agent-centric lähestymistavalla (katso alla oleva video).

Agenttikeskeinen malli muistuttaa Git-järjestelmää, joka tarkoittaa lyhyesti sanottuna versionhallintaa. GitHub-sivusto on varmasti monille tuttu nimi, joka kerää Git-järjestelmällä toimivia projekteja yhteen. Agenttikeskeisessä mallissa jokaisen agentin data on tallennettu paikallisesti, eikä jokaista bittiä tarvitse validoida kaikkien muiden kanssa.

Holochainin idean voi ymmärtää karkeasti sanottuna siten, että jokainen verkon agentti pyörittää omaa lohkoketjuaan. Esimerkiksi Ethereum-ekosysteemissä kaikki dApp-applikaatiot, älysopimukset, kryptovaluutat yms. ovat osa Ethereumin lohkoketjua.

Holochain ja DHT – distributed hash table

Holochainin toimintaperiaatteen voi ymmärtää versionhallinnan kautta. Ajattele tilannetta, jossa rakennat ohjelmaa tai tuotat kirjaa muiden toimijoiden kanssa. Jokainen hallitsee oman materiaalinsa paikallisesti, ja yhteys muodostetaan versionhallintajärjestelmän avulla.

Holochain tuo tähän yhden merkittävän tekijän lisää: digitaalisen allekirjoituksen. Jokaisen agentin data on verifioitu hash-funktion avulla, joka on tuttu myös blockchain-teknologiasta. Tämä informaatio tallennetaan Holochain-verkossa olevaan yhteiseen tauluun, joka on nimeltään DHT – distributed hash table. Sama periaate toimii myös esim. BitTorrent-järjestelmässä.

DHT:n avulla agentin sisältämään informaatioon päästään käsiksi, vaikka se olisi offline-tilassa. Holochain käyttää termejä public space ja private space kuvaamaan julkista hash-taulua sekä agentin hallitsemaa, paikallista informaatiota.

Jos ajatellaan kryptovaluuttasovellusta, niin DHT sisältää Holochain-teknologiassa listan kaikista transaktioista sekä suorittaneiden agenttien DNA:sta.

Holochain ja DNA – distributed validation

Lohkoketjuteknologiaan pohjautuvien ratkaisujen keskiössä on konsensuksen muodostaminen. Tämä tapahtuu edellä kuvattujen node-palvelimien avulla, jotka kommunikoivat jatkuvasti keskenään. Jos verkkoon yritetään lähettää esimerkiksi virheellinen transaktio, nodet eivät hyväksy sitä. Verkossa vallitsee koko ajan konsensus eri toimijoiden kesken datan oikeellisuudesta.

Koska Holochain pohjautuu agenttikeskeiseen malliin, datan validointi on rakennettava muilla tavoin. Holochainin mallissa jokaisella agentilla on hallussaan validointisäännöt, jotka ovat ikään kuin agentin DNA. Käytännössä jokainen agentti jakaa yhteiseen hash-tauluun oman DNA:n.

Jos verkkoon ilmestyy haitallinen toimija, joka yrittää lähettää hash-tauluun virheellistä informaatiota, muut agentit saavat sen selville. Informaatio ei täsmää agentin hallussa pitämiin validointisääntöihin. Tämän jälkeen eri agentit informoivat tästä toisiaan tavalla, josta käytetään termiä gossip. Jos verkon toimijat ”juoruavat” toisilleen riittävän nopeasti haitallisesta toimijasta, se saadaan poistettua nopeasti. Lopulta haitallinen agentti blokataan verkosta (katso alla oleva kuva).

Holochain-teknologian etu on siinä, että jokaiseen sovellukseen ja ympäristöön voidaan luoda erilaiset validointisäännöt. Tietyissä tapauksissa ne voivat olla tiukempia ja tietyissä tapauksissa löysempiä.

Edellä mainittu Holo-yhtiö on rakentanut esimerkiksi Twitter-kloonin, joka perustuu Holochain-teknologiaan. Tässä esimerkissä jokainen käyttäjä on oma agenttinsa. Tällainen järjestelmä voi käyttää varsin erilaisia validointisääntöjä verrattuna esimerkiksi Holochain-teknologialle rakennettuun kryptovaluuttaan.

Holochainin validointimalli mahdollistaa monia eri sofistikoituneita ratkaisuja. Se voi vaatia esimerkiksi agentilta tiettyä mainetta (reputation) tai takaajia (voucher) ennen hyväksyntää osaksi verkkoa.

Holo-token, Holochain-sijoittaminen ja tulevaisuus

Holochain on mielenkiintoinen teknologia. Se lähestyy hajautettujen sovellusten vaatimuksia hieman eri näkökulmasta, kuin lohkoketju. Holochain tarjoaa tiettyjä etuja verrattuna blockchain-ratkaisuihin, mutta toisaalta validointisääntöjen vapaus voi olla myös riskitekijä – riippuen sovelluskehittäjän taitotasosta.

Ylla olevassa kuvassa on hyvä yhteenveto Holochainin eroista (IPFS on lyhenne sanoista InterPlanetary File System).

Holochain-teknologialla pystytään sen kehittäjien mielestä rakentamaan Facebookin kaltainen järjestelmä, joka vaatii satoja tuhansia tai jopa miljoonia transaktioita per sekunti.

Entä sitten Holo-token? Sen rakenne eroaa myös perinteisestä kryptovaluutasta, sillä tokeneita ei ole luotu tyhjästä. Kyseessä on kaksinkertainen kirjanpitomalli, josta voit lukea tarkemmin tästä dokumentista.

Seuraavassa lyhyt yhteenveto (huom. Holo on siis kehitysyhtiö, kuten alussa on selitetty):

“Since Holo fuel is a mutual credit currency, no fuel is ever created. When fuel is initially distributed, an equal amount will be debited from Holo’s account. The net Holo fuel in the entire system is always zero.

When Holo fuel is redeemed for fiat currencies, it’s not a load of excess computing tokens piling up in Holo’s accounts that Holo then has to figure out how to use, it’s cancelling out a negative balance that represented a promise of completion of a useful service: computing power, bandwidth, and storage.

So how does this work practically? When application providers buy hosting from Holo in the form of Holo fuel by paying using fiat currency (Ethereum, Bitcoin, Dollars, Euros), that currency goes into Holo’s Reserve Accounts. Then, when hosts who have accrued Holo fuel need to cash out, they can receive fiat currency that was being held in Holo’s Reserve” Accounts.”

Aiheesta löytyy sivukaupalla luettavaa tästä green paperista.

Sijoittajan kannalta Holo-token on kannattava ostos, jos uskoo teknologian yleistyvän tulevaisuudessa. Mitä suurempi kysyntä Holo-yhtiön tarjoamalle palvelulle on, sen korkeammaksi yhden Holo-tokenin hinta nousee. Sama logiikka toimii karkeasti myös kilpailevien teknologioiden kanssa.

Mielenkiintoinen elementti on myös Holo Hosting Box. Kuka tahansa voi tulevaisuudessa ostaa oman Holo Hosting Box -laitteen, jolla henkilö voi ryhtyä hostaamaan Holochain-teknologialla rakennettuja sovelluksia. Hostaaja saa palkkiona työstään Holo-tokeneita.

Holo-tokenin reaaliaikainen kurssi:

Holo-tokenin paras ostopaikka on tällä hetkellä Binance. Kuten alussa oli selitetty, HOT on tällä hetkellä ERC20-token. Voit siis säilyttää sitä missä tahansa Ethereum-osoitteessa, joten yhdistelmä MetaMask + MEW tai Ledger Nano S toimivat lompakkoina.

Jossain vaiheessa luvassa on token swap, jolloin tokenin omistajan on oltava hereillä. Tämän operaation aikana tokenit on säilytettävä sellaisessa paikassa, että ne voidaan konvertoida. Yleensä suurimmat pörssit (kuten Binance) ilmoittavat ennen token swapin alkua tukevansa sitä. Tällaisia tokeneita ei suositella aloitteleville sijoittajille, jotka eivät seuraa alan tapahtumia.

Holochain on Twitterissä handlella @Holochain ja Holo-yhtiö @H_O_L_O_. Reddit-sivu löytyy osoitteesta reddit.com/r/holochain.

Jos haluat kymmenen minuutin yhteenvedon Holochainin toiminnasta, suosittelen katsomaan alla olevan videon.

Holochain on aiheena todella laaja, ja tässä artikkelissa päästiin raapaisemaan vain sen pintaa. Löydät lisätietoa esimerkiksi näistä lähteistä: Holo Currency White Paper, Holo Green Paper, Holochain guide, Holochain Q&A, Holo, Introduction to Holochain, holochain.org, WTF is HolochainDistributed Computing in Context


Oletko jo tilannut Bitcoinkeskuksen uutiskirjeen? Jos et, niin klikkaa tästä ja liity postituslistalle! Tarjolla on joka viikko teknistä analyysia sekä katsauksia tärkeimpiin tapahtumiin!

Disclaimer: Kryptovaluutat ovat korkean riskin sijoituskohde. Tutustu huolella riskeihin ja verotukseen ennen sijoittamista. Bitcoinkeskus.comin informaatiota ei pidä tulkita sijoitusneuvoksi. Lue lisää info-sivulta.

Bitcoinkeskus-käyttäjän artikkelit ovat sivuston taustalla olevan tiimin tuottamia. Bitcoinkeskuksen parissa työskentelee useita kryptovaluutoista kiinnostuneita henkilöitä. Mukana on myös vierailevia kirjoittajia, jotka eivät halua esiintyä omalla nimellään. Bitcoinkeskuksen pääanalyytikko on Antti Hyppänen.

1 kommentti

  1. Sijoitin tuhansia euroja holochain projektiin nyt jo tienannut 4x uskon, että 2 vuoden päästä hinta liikku 0.25$

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.