Kryptovaluutat
29
marras
haven xhv

Sivusto sisältää affiliate-linkkejä. Bitcoinkeskus voi olla oikeutettu kompensaatioon, jos vierailet yhteistyökumppaneiden sivuilla linkkiemme kautta. Saat lisätietoja mainoksista info-sivulta.

Haven ja xUSD stablecoin

Haven (XHV) on projekti, joka mahdollistaa synteettisten assettien luomisen täysin salatusti. XHV-tokenin lisäksi tärkeässä roolissa Havenissa on privaatti-vakaavaluutta (stablecoin) xUSD.  Tässä oppaassa tutustutaan Havenin historiaan, sen XHV-tokeniin ja siihen, kuinka projekti onnistuu luomaan lohkoketjujen monitoroinnin ulkopuolelle jääviä synteettisiä vakaavaluuttoja ja assetteja.

Haven (XHV) on Moneron paranneltu kopio

Erilaisia kryptovaluuttoja on artikkelin kirjoitushetkellä loppuvuodesta 2021 yli kymmenen tuhatta. Bitcoinkeskus on perinteisesti jakanut kryptovaluutat kolmeen selkeästi toisistaan eroavaan alakategoriaan: valuutat, platformit ja tokenit.

Valuutoilla ei ole muuta merkittävää käyttötarkoitusta kuin arvon siirtäminen tai säilyttäminen. Tunnetuin näistä valuutta-kategorian kryptovaluutoista on Bitcoin. Muita tunnettuja valuuttoja ovat mm. Monero ja Dogecoin.

Platform-kategorian kryptovaluutat puolestaan toimivat alustoina älysopimuksille ja hajautetuille sovelluksille (dapps). Näiden alustojen voidaan ajatella olevan hieman kuin Android- ja iOS-käyttöjärjestelmät. Tunnetuin platform-kategorian kryptovaluutta on Ethereum, mutta varsinkin viime aikoina tälle on ilmestynyt yhä enemmän haastajia ja vaihtoehtoja, kuten esimerkiksi Solana, Avalanche ja Polkadot.

Token-kategorian kryptovaluutoilla ei ole omaa lohkoketjua ja ne rakennetaan aina jonkin toisen lohkoketjun päälle. Tokenit ovat usein joko käyttötokeneita (utility token) tai hallintotokeneita (governance token). Tunnettuja tokeneita ovat mm. DeFi-tokenit Aave, Uniswap ja Chainlink.

Haven (XHV) voidaan parhaiten nähdä valuutta-kategorian kryptona, vaikka se ei suoraan kilpailekaan esimerkiksi Bitcoinin kanssa. XHV-token on käytännössä privaattikrypto Moneron kopio, sillä erotuksella, että XHV:tä käyttämällä voidaan algoritmin avulla luoda perinteisiä kryptovaluuttoja huomattavasti vähemmän volatiileja, synteettisiä, assetteja.

Haven on kertaalleen hylätty anonyymi projekti

Havenin historia on mielenkiintoinen ja myrskyisä. Kaksi nimetöntä ohjelmistokehittäjää julkisti projektin helmikuussa 2018 Bitcointalk-keskustelufoorumilla. Havenia kuvailtiin Moneron haarautumaksi (fork), jonka avulla voisi luoda erilaisia assetteja vakaavaluutoista (stablecoins) arvometalleihin.

Suunnitelmaa pidettiin kuitenkin mahdottomana toteuttaa Moneron kaltaisella täysin salatulla lohkoketjulla. Privaattilohkoketjujen päälle ei voitu luoda tokeneita esimerkiksi Ethereumin tavoin. Synteettisten assettien luomiseksi Bitcoinin päälle jo vuonna 2013 kehitelty Colored Coins -implementaatio vaati taas toimiakseen läpinäkyvyyttä. Tämä ei sopinut yhteen Moneron salaisen lohkoketjun kanssa.

Havenilla oli projektin alkuaikoina (vuonna 2018) myös armoton resurssipula. Se ei kerännyt yksityistä rahoitusta eikä järjestänyt julkista ICO:ta, joten  ennen pitkää kaksi projektin alulle laittanutta perustajaa ymmärsivät haasteen toivottomuuden. Loppuvuodesta 2018 he dumppasivat esilouhitut (pre-mined) XHV-tokeninsa markkinoille ja hylkäsivät projektin.

Muutama Haven-yhteisön aktiivisista jäsenistä otti projektin haltuun tammikuussa 2019. Uusi tiimi forkkasi Havenin alkuperäisen koodin ja julkisti sen avoimeksi. Päämääränä oli nyt toteuttaa perustajien alkuperäinen visio Havenista salattuna digitaalisena offshore-pankkina, jota voisi käyttää kuka tahansa internetin välityksellä.

Tällä hetkellä Havenin kaksi aktiivisinta kehittäjää kulkevat nimimerkeillä Dweab ja Neac, joista Dweab on matemaatikko ja Neac kryptografi. Molemmat ovat myös ohjelmistokehittäjiä yli 20 vuoden kokemuksella. Projektin ydintiimi löytyy sivulta havenprotocol.org/team.

haven team
Havenin ydintiimi koostuu anonyymeista henkilöistä.


Merkittävä läpimurto kehitystyössä tapahtui toukokuussa 2020, kun Havenin uusi tiimi onnistui Moneron devaajien avulla lisäämään Colored Coins -metodin Havenin salattuun lohkoketjuun.

Havenin ensimmäinen synteettinen assetti, xUSD, julkaistiinkin pian heinäkuussa 2020. Artikkelin kirjoitushetkellä (10/2021) xUSD-vakaavaluuttaa on laskettu liikkeelle noin 20 miljoonan Yhdysvaltain dollarin edestä.

Aiemmin tänä vuonna Haven julkaisi myös yksityiset synteettiset versiot mm. kullasta (xAU), hopeasta (xAG), eurosta (xEUR) ja bitcoinista (xBTC). Projektin suunnitelmissa on myös kumppanuuksien avulla julkaistava pankkikortti, joka mahdollistaisi kaupoissa maksamisen xUSD-privaattivaluutalla (Havenin teknologia mahdollistaa varojen paljastamisen käyttäjän niin tahtoessa).

haven debit card

Havenin tiimi julkisti syyskussa 2020 perustaneensa Haven Foundationin -säätiön Cayman-saarille. Haven Foundationin tehtävänä on lisätä XHV-tokenin ja muiden Havenin assettien adoptointia mm. pörssilistauksilla ja fiat-yhteyksien parantamisella.

Perinteisten kryptovaluuttojen ongelmat, osa 1: volatiliteetti tai sensuuri

Miten xUSD (ja muut synteettiset assetit) pysyvät salaisina ja miten ne onnistuvat seuraamaan niiden perustana olevien hyödykkeiden arvoa? Mikä XHV-tokenin rooli on tässä kaikessa? Mihin tällaista projektia edes tarvitaan? Eivätkö Bitcoin, Ethereum ja muut yli kymmenentuhatta kryptovaluuttaa riitä? Onko täydellinen yksityisyys edes hyvä asia, jos tarkoituksena on parantaa taloudellisen järjestelmän läpinäkyvyyttä?

Näihin kysymyksiin on hyvä lähteä etsimään vastausta suosituimpien kryptovaluuttojen, kuten esimerkiksi Bitcoinin, Ethereumin ja USDT:n, heikkouksista. Moni näkee sekä Bitcoinin että Ethereumin hyvinä sijoituskohteina niiden niukkuuden vuoksi.

Bitcoinin koodiin on ohjelmoitu maksimimäärä kolikoita (21 miljoonaa) ja tämän muuttamiseen tarvittaisiin huomattava konsensus. Ethereumin inflaatio on joustavampaa ja Ethereumin kryptovaluutta saa niukkuutensa Ethereumin lohkoketjun käyttöasteen mukaan.

Yhteistä Bitcoinille ja Ethereumille on se, että ne ovat molemmat hyvin volatiileja assetteja. Niiden arvo markkinoilla heilahtelee hyvin usein jopa 5-10 prosenttia päivässä, eikä siksi niiden käyttäminen esimerkiksi tuotteiden ja palveluiden maksamiseen ole tästä syystä aina kovin houkuttelevaa.

Vakaavaluutat (stablecoins) ratkaisivat kryptovaluuttojen volatiliteettiongelman. Ensimmäisten Yhdysvaltain dollarin arvoa seuranneiden vakaavaluuttojen ideana oli se, että jokaista liikkeelle laskettua lohkoketjussa liikkuvaa vakaavaluuttaa vastaisi sama määrä fiat-dollareita pankissa.

Nämä keskitetyt vakaavaluutat, joista USDT ja USDC ovat yhä markkinoiden suurimmat, toivat kuitenkin mukanaan omat heikkoutensa. USDT:n takauksien luotettavuus on ollut jo pitkään epäilyjen alla, ja USDC-vakaavaluuttaan on puolestaan kohdistunut epäilyjä lompakko-osoitteiden sensuroinnin uhasta.

Haven pyrkii ratkaisemaan edellä mainitut ongelmat tukemalla privaattiversioita sekä vakaista että volatiileista asseteista. Käytännössä mistä tahansa assetista voidaan muodostaa synteettinen privaattiassetti.

Haven (XHV) on Proof of Work -kryptovaluutta

Haven on Moneron tavoin Proof of Work -kryptovaluutta eli sitä louhitaan fyysisillä louhintalaitteilla. Koska Haven on Moneron klooni, se myös jakaa Moneron kanssa useita samoja ominaisuuksia. Molemmat tukevat 1700 transaktiota sekunnissa (teoreettisesti molemmat kuitenkin tukevat rajoittamattoman määrän transaktioita sekunnissa, koska niiden lohkokoot ovat joustavia), molemmilla on samansuuruiset transaktiokustannukset ja molempien lohkot muodostuvat samassa ajassa (2 minuuttia).

Sekä Haven että Monero käyttävät molemmat myös samaa louhinta-algoritmia (RandomX), joka on esimerkiksi Bitcoinin käyttämästä SHA-256 -algoritmista poiketen resistantti ASIC-louhijoille. Havenin XHV-tokenia voi siis louhia menestyksekkäästi myös kotitietokoneella, tosin tietokoneen on hyvä olla suhteellisen uusi.

bitmain asic
Bitcoin ASIC-louhijoita Bitmainin sivuilta.

Ainoa merkittävä ero Havenin ja Moneron välillä on jo edellä mainittu Colored Coins -metodi, joka alkujaan nähtiin tapana määrittää tiettyjä ominaisuuksia bitcoineille tavoitteena käyttää Bitcoin-protokollaa esimerkiksi synteettisten osakkeiden luomiseen. Colored Coins oli mahdotonta rakentaa osaksi Moneroa, koska näitä “väritettyjä” bitcoineja ei pystynyt erottamaan toisistaan osana Moneron privaattiteknologiaa.

Perinteisten kryptovaluuttojen ongelmat, osa 2: julkisuus

Haven ja Monero ratkaisevat lohkoketjujen julkisuusongelman. Bitcoin, Ethereum ja monet muut suositut lohkoketjut ovat täysin julkisia tilikirjoja. Bitcoinin tapauksessa transaktiot suoritetaan julkisesta avaimesta (eli käytännössä Bitcoin-lompakon osoitteesta) toiseen. Nämä osoitteet ovat julkisesti näkyvissä Bitcoinin lohkoketjussa. Privaattiavain on vain lompakon haltijan tiedossa, jonka avulla hän pääsee käsiksi julkisessa osoitteessa oleviin bitcoineihin.

Myös Ethereumissa transaktiot ovat julkisia: käyttäjän jakaessa Ethereum-osoitteensa esimerkiksi maksua varten kuka tahansa saa nähtäväkseen käyttäjän taloudellisen historian esim. Etherscan-sivuston avulla.

etherscan list
Kaikki julkisen lohkoketjun transaktiot ovat vapaasti kaikkien nähtävissä. Kuvakaappaus Ethereumin Etherscan-sivustolta.

Havenissa ja Monerossa on julkisen ja yksityisen avaimen lisäksi ns. katseluavain (view key), joka on oletuksena vain käyttäjän itsensä tiedossa. Se voidaan kuitenkin antaa kolmannelle osapuolelle esimerkiksi auditointia varten, jolloin kyseisen osoitteen transaktiot ovat näkyvissä katseluavaimen haltijalle.

Yksityisyyden tukipilari sekä Havenissa että Monerossa on ns. “stealth address”, joka piilottaa maksun vastaanottajan identiteetin. Tärkeässä roolissa ovat myös Ring Signatures, jossa lähettäjän osoite sotketaan yhdistämällä siihen muita satunnaisia lohkoketjun osoitteita, sekä lähetettävän summan häivyttävä Ring Confidential Transactions eli RingCT. Nimenomaan RingCT oli syynä siihen, miksi Colored Coins oli niin vaikea implementoida Moneroon.

xUSD ja muut synteettiset assetit

Havenin algoritminen xUSD-vakaavaluutta on protokollassa tärkeässä roolissa. Sitä luodaan liikkeelle polttamalla eli poistamalla kierrosta (burn) vastaavan arvoinen määrä XHV-tokenia. Jos esimerkiksi 1 XHV = 1 USD, niin 100 xUSD-dollarin luominen edellyttäisi 100 XHV-tokenin polttamista.

Sama toimii myös toisin päin: xUSD-valuuttaa voidaan polttaa ja saada vastineeksi vastaavan arvoinen määrä XHV-tokenia. Jos esimerkiksi XHV:n arvo tippuu vain 0,50 dollariin, polttamalla 100 xUSD:tä antaisi vaihdossa 200 XHV-tokenia. Tämä 200 XHV-tokenia voidaan sen jälkeen vaihtaa pörssissä 100 fiat-dollariksi.

x-assets
Haven-protokollan erilaiset x-assetit

Tämä “minting and burning” -toiminto pitää xUSD:n vakaana, koska 1 xUSD:n voi aina vaihtaa vastaavan arvoiseen määrään XHV-tokeneita. Toisin kuin monia muita vakaavaluuttoja, xUSD:tä ei ole teknisesti “takaamassa” mikään. Se ainoastaan peilaa sen assettin arvoa, jota sen on tarkoitus seurata käyttäen apunaan Chainlinkin ja Band-protokollan hintaoraakkeleita.

xUSD:tä käytetään myös välikappaleena, kun Havenin protokollassa luodaan synteettisiä versioita muista asseteista. XHV:tä polttamalla ei voi siis suoraan luoda esimerkiksi xBTC:tä. Tämä johtuu siitä, että protokolla on haluttu pitää teknisesti yksinkertaisena, ja Yhdysvaltain dollaria maailman reservivaluuttana käytetään muutenkin yleisesti esimerkiksi öljyn, kullan tai bitcoinin arvon mittana.

Protokolla ei aseta rajoituksia sille, mitä assetteja sen sisällä voidaan luoda eikä likviditeetille ole mitään maksimimäärää. Käytännössä siis tarpeeksi XHV:tä polttamalla voi luoda esimerkiksi niin monta synteettistä Teslan osaketta kuin haluaa.

Toiminto muistuttaa Terran ekosysteemin algoritmisiä vakaavaluuttoja ja Synthetixin tapaa luoda synteettisiä assetteja. Mitä enemmän x-assetteja luodaan XHV-tokenia polttamalla, sitä pienemmäksi XHV-tokenin tarjonta muuttuu nostaen sen arvoa markkinoilla. Huomattavana erona Terraan ja Synthetixiin on kuitenkin Havenin tarjoama yksityisyys.

synthetix toiminta

Yllä olevassa kuvassa on Synthetixin toimintaperiaate. Haven ei toimi täsmälleen samalla tavalla, mutta kuva havainnollistaa myös Havenin tapaa luoda synteettisiä assetteja. Kuvan lähde: DefiPrime

Haven Web Vault

Havenin XHV-tokenia ja synteettisiä assetteja voi säilyttää ja vaihdella toisiinsa Havenin web-lompakossa (Vault), johon käyttäjä voi kirjautua salasanalla ja omalla tunnussanasarjalla (seed phrase).

Tässä “holvissa” käyttäjä voi vaihtaa XHV:n ja xUSD:n välillä ilman välittäjää ja “luisumista” hintojen välillä (slippage). Havenin Vault on täysin yksityinen. Tästä syystä assettien vaihtamisen yhteydessä ei esiinny hintojen luisumista, koska assettien tilauskirja ei ole julkinen.

web vault

Vaikka Havenin transaktiot tapahtuvatkin minuuteissa, Vaultissa pitää kuitenkin maksaa “avausmaksuja” (unlocking) sen perusteella kuinka nopeasti transaktion haluaa tehdä. Vasta tämä “unlocking” vapauttaa varat käyttöön lopullisesti.

Avausajat vaihtelevat 6 tunnin (suurimmat avausmaksut) ja jopa 7 päivän välillä (pienimmät avausmaksut). Avausmaksujen tarkoitus on estää Havenin “mint and burn” -mekanismin manipulointia.

XHV-token

Havenin XHV-tokenin louhintainflaatio muistuttaa Moneron vastaavaa. Louhijat saavat lohkopalkkiona yhden XHV-tokenin kahden minuutin välein. Toukokuun 2022 jälkeen Haven siirtyy ns. “tail emission” -vaiheeseen, jossa lohkopalkkio tulee olemaan ikuisesti 0,6 XHV-tokenia.

Havenin XHV-tokenin inflaatio on siis jatkuva, mikä kannustaa louhijoita jatkamaan ketjun turvallisuuden takaamista myös pitkällä tulevaisuudessa. Toki Haven saattaa myös muuttaa louhinta-algoritmiaan ja lohkopalkkion määrää tulevaisuudessa, jos käykin ilmi että jotkin toiset algoritmit lisäävät protokollan yksityisyyttä ja hajautuneisuutta eli vastustuskykyä ASIC-louhijoiden suhteen.

Vastoin monien muiden lohkoketjujen käytäntöjä Havenin offshore-holvin siirtokustannukset eivät mene louhijoille vaan Havenin kehittäjätiimille, joka saa myös 5% kaikista lohkopalkkioista. Havenilla ei ollut yksityistä rahoitusta, ICO:ta eikä tiimille esilouhittuja kolikoita, joten tiimi kerää rahoituksena siirtomaksuista ja lohkopalkkioista. Todennäköisesti tiimi omistaa siis huomattavan määrän XHV-tokeneita, joten sen jäsenillä on insentiivi kasvattaa tokenin arvoa. Projektin hallinto on kuitenkin käytännössä louhijoiden hallussa. Tiimin voi siis käsittää eräänlaiseksi toimeenpanevaksi elimeksi (executive branch) louhijoiden ollessa lainsäätäjiä (legislative branch).

Havenin tulevaisuus?

Ottaen huomioon kryptovaluuttojen kohtaamat ongelmat ja haasteet, Haven vaikuttaa lupaavalta projektilta. Lähtökohtaisesti voisi olettaa, että keskiverto kryptovaluuttojen käyttäjä ei välitä yksityisyydestä, mutta toisaalta yksityisille kryptovaluutoille löytyy varmasti oma uskollinen käyttäjäkuntansa.

Yksityisyys voi myös hyvinkin olla kryptovaluuttojen seuraava suuri narratiivi. Jos suuri osa koko maailman finanssisektorista tullaan tulevaisuudessa rakentamaan lohkoketjujen päälle, niin tuskin voi olettaa tämän kaiken olevan avoin tilikirja, jota kuka tahansa pääsee tiirailemaan. Pankkimaailma on toiminut salaisuuksien turvin vuosisatoja ja tähän tuskin halutaan muutosta.

Päinvastoin kuin ehkä regulaattorien puheista voisi päätellä, kryptovaluuttojen yksityisyys voi tuoda lisää turvallisuutta. Huomattavan suuria määriä kryptovaluuttoja omistaville julkisten osoitteiden “doxxaus” saattaa muodostua merkittäväksi turvallisuusuhaksi. Esimerkiksi kylmälompakkovalmistaja Ledgerin kesällä 2020 kohtaama tietovuoto paljasti yli miljoonan Ledgerin asiakkaan nimet, puhelinnumerot, sähköpostin ja kotiosoitteen. Tietovuoto ei kuitenkaan onneksi paljastanut näiden asiakkaiden kryptovaluuttatilien saldoja.

Toinen nouseva narratiivi on jo hyvin pitkään ollut vakaavaluutat (stablecoins). Suosituimman vakaavaluutan USDT:n markkina-arvo on noussut marraskuussa 2021 jo 74 miljardiin dollariin, kun se oli marraskuussa 2019 vain 4 miljardia! Vakaalle kryptovaluutalle on siis selvästi kysyntää ja USDT on varmasti ollut osaksi syynä siihen, miksi Bitcoinin omaksuminen on jäänyt odotettua heikommaksi viimeisen vuoden aikana Venezuelan tai Zimbabwen kaltaisissa korkean inflaation maissa. Länsimaissa puolestaan keskitettyjen vakaavaluuttojen säännöstely on aiheuttanut kysymyksiä ja uhkakuvia.

Haven 2.0 ja tuleva ThorChain-integraatio

Havenin kohdalla on kuitenkin vielä kysymysmerkkejä. Sen lisäksi, että se on pienehkö Proof of Work -kryptovaluutta ja näin ollen mahdollisesti altis 51% hyökkäyksille verkkoa vastaan, sen “mint and burn” -algoritmi voi olla vielä helposti manipuloitavissa alustalla olevan suhteellisen vähäisen likviditeetin vuoksi. Tämän vuoksi Havenin pitäisi kasvattaa suosiotaan ja x-assetteja tulisi luoda lisää XHV-tokenin avulla. Näin protokollan manipuloimisesta tulisi vaikeampaa, arvelluttavampaa, riskialttiimpaa, kalliimpaa ja näin ollen huomattavasti vähemmän houkuttelevampaa.

Tähän asti likviditeetin hankkiminen Havenin protokollaan on kuitenkin ollut työn takana, sillä Haven (XHV) ei ole juurikaan saatavilla suurissa pörsseissä ja XHV:n ja x-assettien välistä vaihdantaa voi suorittaa ainoastaan Havenin omassa web-lompakossa.

Esillä ollut Havenin yhteistyö ThorChainin kanssa voi tuoda tähän huomattavan muutoksen tuomalla ThorChainin likviditeetin osaksi Havenia. ThorChainin ja Havenin avulla voisi näin ollen vaihtaa esimerkiksi Bitcoinista tai Ethereumista suoraan privaattidollariin ilman keskitettyjä pörssejä ja KYC-tunnistautumista. Alla olevalla videolla on lyhyesti selitetty ThorChainin toimintaperiaate:

Haven on kärsinyt kasvukivuista ja ehtinyt jo maksaa oppirahoja. Kesällä 2021 hakkeroijat onnistuivat luomaan XHV-tokeneita ja x-assetteja tyhjästä. Tiimi ryhtyi kuitenkin töihin onnettomuuden jälkeen ja julkaisi Haven 2.0 -version marraskuussa 2021. Monet projektit vahvistuvat hakkerointitapausten myötä ja Haven 2.0 -versioon kuuluu nyt myös haavoittuvuuspalkkio-ohjelma (bug bounty) mahdollisten tulevien hakkerointien estämiseksi.

Jonkinlainen kysymysmerkki on myös Haven Foundationin syyskuussa 2020 nimettömältä taholta saama miljoonan Yhdysvaltain dollarin lahjoitus. Haven Foundationin mukaan lahjoitus toteutettiin “ilman velvoitteita” (no strings attached), mutta yleensä tällaisiin lahjoituksiin totta kai kuuluu velvoitteita, oli niitä sitten kirjoitettu paperille tai ei.

Voiko xBTC olla arvokkaampi kuin BTC?

XHV on sitä arvokkaampi, mitä enemmän sitä käytetään synteettisten x-assettien luomiseen. Tästä syystä XHV:n arvo ei tule tulevaisuudessa välttämättä täysin korreloimaan muiden kryptovaluuttojen kanssa. XHV:n avulla Havenin protokolla pystyy tarjoamaan niitä assetteja, jotka kulloinkin ovat suosittuja ja täysin yksityisesti.

Bitcoin-härkämarkkinassa voisi olettaa olevan kannattavaa tarjota xBTC-assettia. Jos taas Bitcoin sukeltaa ja ajautuu pitkään karhumarkkinaan, suosittu x-assetti voisi olla vaikka xNasdaq-assetti (jos sellainen luodaan). Tai jos käy niinkin yllättävästi että fyysinen kulta pysyy bitcoinia suositumpana, niin siinä tapauksessa monet käyttäjät varmasti haluavat omistaa kultaa synteettisesti ja yksityisesti.

X-asseteilla on yksityisyysominaisuuksiensa vuoksi myös potentiaalia muodostua perustana olevia assettejaan halutuimmaksi ja näin ollen arvokkaimmiksi. Jos xUSD:n käyttökokemus on parempi kuin fiat-dollarin, ihmiset ovat valmiita maksamaan xUSD:n omistamisesta enemmän kuin fiat-dollarin omistamisesta. Jos tämän skaalaa huippuunsa, niin xUSD:n suosio ennen pitkää painaa fiat-dollarin hinnan alas.

Samaa logiikkaa voi soveltaa myös bitcoiniin. Jos tulevaisuuden suursijoittaja haluaa sijoittaa 10 miljardia dollaria bitcoiniin, hän ei voi sijoittaa näin suurta summaa hivuttamatta bitcoinin hintaa koko ajan yhä ylemmäs ostoksensa aikaan. Hän voi kuitenkin ostaa XHV-tokenia mihin hintaan tahansa ja aina vaihtaa sen synteettiseen xBTC-assettiin ilman hinnan liukumista ylöspäin (slippage).

Näin hänellä on 10 miljardin dollarin sijoitus synteettiseen bitcoiniin ja hän voi koska tahansa vaihtaa sen privaatisti ilman slippagea xUSD:ksi. Tämä alentaisi bitcoinin hintaa huomattavasti, koska kaikilla olisi insentiivi ostaa xBTC:tä bitcoinin sijaan. Bitcoin tulee kuitenkin olemaan hinnanmuodostusvaiheessa vielä hyvin pitkään, joten halvat bitcoinit tullaan ostamaan pois markkinoilta hyvin nopeasti.

Haven (XHV) kurssi ja ostaminen

Jos Haveniin haluaa sijoittaa, niin XHV on se token, johon kannattaa kiinnittää huomionsa. XHV:tä poltetaan synteettisten vakaavaluuttojen ja muiden assettien luomiseen ja mitä enemmän näin tapahtuu, sitä suurempi arvonnousupaine XHV-tokenille syntyy. X-assetit puolestaan peilaavat aina tarkalleen perustanaan olevan assetin arvoa.

Parhaiten ostaminen onnistuu KuCoinista, josta löytyy vaihtoparit XHV/USDT ja XHV/BTC. Haven ei ole listattuna markkinoiden suurimpiin pörsseihin, kuten Binance tai Coinbase. Sama ongelma on myös monella muulla privaattikryptolla.

Osta XHV KuCoinista

XHV:n ja x-assettien säilyttämiseen sopii tällä hetkellä ainoastaan Havenin oma natiivilompakko.

Vakaavaluutat ovat osoittautuneet kuumaksi narratiiviksi, eikä muiden kryptovaluuttojen volatiliteetti ole katoamassa mihinkään pitkiin aikoihin. Jos xUSD saavuttaa edes sadasosan USDT:n nykyisestä markkina-arvosta, niin XHV:n hinnalle on mallinnettu jopa 100-kertaista kasvua nykyiseen noin 10 dollarin hintaan. Toki Haven on ominaisuuksiensa vuoksi hyvin riskialtis projekti. On mahdollista, että projekti joko epäonnistuu täysin tai vaihtoehtoisesti on myös mahdollista että siitä tulee melkein kaikkien käyttämä uusi digitaalinen käteinen.

Alla olevalla CTO Larssonin videolla luodaan selkeä katsaus Havenin toimintaperiaatteeseen ja potentiaaliin. CTO Larsson on seurannut projektia jo vuosia, joten häntä seuraamalla pysyy varmasti hyvin perillä Havenin kehityksestä ja siihen liittyvistä uutisista.

Jos on kiinnostunut XHV-tokenin louhimisesta, niin Havenin verkkosivuilta löytyy useampi louhintapooli. Oman solmun pyörittämiseen voi kysyä Havenin tiimiltä neuvoa projektin Discord- tai Telegram-kanavalta.

Havenin nettisivut löytyvät osoitteesta havenprotocol.org ja Twitter-handle on @HavenXHV.


Oletko jo tilannut Bitcoinkeskuksen uutiskirjeen? Jos et, niin klikkaa tästä ja liity postituslistalle! Tarjolla on joka viikko teknistä analyysia sekä katsauksia tärkeimpiin tapahtumiin!