Global Crypto Index -kysely kertoo kryptosijoittajista

kyselytutkimus

Binance on yksi maailman tunnetuimmista kryptovaluuttapörsseistä, joka toimii myös monien suomalaisten kaupankäyntipaikkana. Varsinaisten kryptovaluuttapalveluiden lisäksi Binance seuraa ja tutkii kryptovaluuttamaailman tapahtumia aktiivisesti, ja Binance Researchin viimeisin tutkielma kertoo kattavasti kryptovaluuttaomistajien tämän hetken ajatuksista. Kyselyyn haastateltiin kaikkiaan yli 61,000 kryptovaluuttojen omistajaa 178 maasta, syyskuun 2020 ja lokakuun 2020 välisenä aikana. Kyselyyn jätettiin vastaajien toimesta yli 12,000 kommenttia, joihin voit käydä perehtymässä alkuperäisessä raportissa.

Rekisteröidy Binancelle

Binance Researchin edustaja kommentoi raporttia seuraavasti:

”Kryptovaluuttojen suosio ja käyttöönotto nopeutuvat, kun yhä useammat ja suuremmat toimijat osoittavat tukea tarjoten tavallisille kuluttajille erilaisia sijoitusvaihtoehtoja. Meille on ensiarvoisen tärkeää ymmärtää kryptovaluuttojen käyttäjiä, heidän tarpeitaan sekä käyttäytymistään. 2021 Global Crypto User Index -kyselyn tavoitteena on ymmärtää kryptosijoittajien yhdistävät tekijät sekä erot, erilaiset sijoittajaprofiilit sekä eri maiden ja markkinoiden väliset erot”

Suuri osa kryptovaluuttojen haltijoista säilyttää varojaan pörsseissä

2021 Global Crypto User Index -nimeä kantavasta kyselystä käy ilmi, että maailman kryptovaluuttaomistajista yli 60 prosenttia säilyttää omistamiaan valuuttoja pörsseissä erillisten lompakoiden sijaan. Tällaisista kauppapaikoista suomalaisille hyvin tuttuja ovat muun muassa jo mainittu Binance, eToro sekä Coinmotion.

Kryptovaluuttalompakoita taasen on useita erilaisia – lompakko voi olla esimerkiksi online-palvelu, tietokoneella oleva ohjelmisto, applikaatio tai fyysinen hardware-lompakko. Lompakoita pidetään yleensä huomattavasti pörssiä turvallisempina paikkoina säilyttää kryptovaluuttoja, mutta sataprosenttisen varmoja mitkään lompakot eivät ole – online-palvelut voidaan hakkeroida, ja fyysinen lompakko on mahdollista myös fyysisesti hukata.

Syynä varojen säilyttämiselle kauppapaikoissa lompakoiden sijaan kryptovaluuttojen omistajat mainitsivat helppouden, ja osa omistajista koki erilliset varojen säilytyspaikat hankaliksi käyttää. Varojen säilyttämiseen pörsseissä liittyi kuitenkin myös pelkoja, kuten varojen menettäminen kauppapaikan joutuessa hyökkäyksen tai hakkeroinnin kohteeksi.

Hakkerointi

Useimmiten varoja kauppapaikoissa säilyttävät lyhytaikaiset sijoittajat, sekä aktiivista kauppaa käyvät kryptovaluuttojen omistajat. Mitä pidempiaikainen sijoitussuunnitelma on, sitä useammin varat siirretään erilliseen säilytyspaikkaan.

Kylmissä lompakoissa kryptovarallisuuttaan säilytti noin 26 prosenttia kyselyyn vastanneista, ja muita palveluita suosivat 14 prosenttia vastaajista.

Yli puolet pitävät kryptovaluuttoja tulonlähteenä

Binance Researchin raportin mukaan noin 52 prosenttia kryptovaluuttoja omistavista henkilöistä pitivät kryptovaluuttoja tulonlähteenä, tai keinona vaurastua. Jatkuvana tulonlähteenä kryptovaluuttoja pitäville tulo muodostui pääasiassa jatkuvasta kaupankäynnistä pörssissä. Pääasiallinen tulonlähde kryptovaluutat olivat noin 15 prosentille vastaajista, ja jatkuvaa lisätuloa valuutoista ilmoitti saavansa 36 prosenttia.

Raportin mukaan suurin osa kryptovaluuttoja omistavista ihmisistä olivat ostaneet valuuttaa pitkäaikaisena sijoituksena vaurastumistarkoituksessa – noin 55 prosenttia omistajista ilmoitti tarkoituksenaan olevan ”hodl”, eli omistusten pitkäaikainen pitäminen. Tästä joukosta kaikki eivät uskoneet kryptovaluuttojen arvon tulevaisuudessa välttämättä nousevan räjähdysmäisesti, mutta uskoivat vaihtoehtoisten ja keskuspankeista riippumattomien valuuttojen olevan tulevaisuutta.

Hieman yli 40 prosenttia puolestaan ilmoitti ostaneensa kryptovaluuttoja, koska uskoivat niiden arvon nousevan tulevaisuudessa roimasti. Noin 20 prosenttia sijoittajista aikoi käyttää digitaalisia valuuttoja steikkaamiseen tai lainaamiseen. Steikkaaminen on verrattain suosittu keino saada sijoituksesi päälle ilmaista rahaa, hieman samaan tapaan kuin esim. Vinneri casino bonus.

Kryptovaluuttasijoittajien keskuudessa bitcoin on edelleen valuutoista kaikista yleisin – noin 65% kyselyyn vastanneista ilmoitti portfoliossaan olevan ainakin pieni osuus bitcoinia. Yleisesti kyselyyn vastanneiden portfoliossa toistui bitcoinin lisäksi Ethereum, Litecoin, XRP – eri valuuttojen markkinaosuuksien mukaisesti.

DeFi suuressa suosiossa Kaakkois-Aasiassa

Kryptovaluuttojen maailmassa seikkaileva ei ole voinut kuluneen vuoden aikana välttyä kuulemasta termiä DeFi. Decentralized Finance -sanojen lyhenteestä muodostuva DeFi tarkoittaa hyvin yksinkertaistetusti selitettynä lohkoketjuteknologiaa sekä kryptovaluuttoja hyödyntäviä nykyaikaisia palveluita, jotka toimivat itsenäisesti älysopimusten avulla. Vaihtaessasi DeFi-palvelussa tokenin toiseen, lompakot kommunikoivat älysopimusten välityksellä ilman välikäsiä.

Kuvassa näkyvä Aave on suomalaistaustainen DeFi-projekti.

aavecom

Suuri osa tämän hetken DeFi-palveluista toimii Ethereum-alustalla, mikä omalta osaltaan on vaikuttanut kuluneen vuoden aikana myönteisesti myös Ethereumin arvoon. Tulevaisuudessa DeFi-palveluita nähdään varmasti myös muilla alustoilla.

Binance Researchin raportin mukaan DeFi-palveluiden suosio on suurinta Kaakkois-Aasiassa, missä peräti yli 50% kyselyyn vastanneista ilmoittivat käyttävänsä tai aikaisemmin käyttäneensä hajautettuja sovelluksia. Suosituimpia DeFi-tokeneita ovat muun muassa Chainlink (LINK), Uniswap (UNI), Aave (AAVE) sekä Synthetix (SNX), joskaan esimerkiksi Chainlinkia kaikki eivät käsitä DeFi-kategoriaan kuuluvaksi.

Kaikista vähäisintä palveluiden käyttö oli raportin mukaan Kiinassa, Venäjällä sekä Euraasiassa. Näissä maissa ja alueilla kryptovaluuttojen käyttö on kaikkiaan verrattain vähäistä, johtuen valtioiden toimista kryptovaluuttoja vastaan. Tuoreimpana uutisena maailman toisiksi suurin valtio Intia aikoo kieltää kryptovaluutat kokonaisuudessaan rangaistuksen uhalla – ja samalla luoda perustat oman, virallisen kryptovaluutan kehittämiseksi.

Luotto talousjärjestelmään horjuu krypto-omistajien keskuudessa

Raportin mukaan yhdistävä tekijä kryptovaluuttoja omistavien keskuudessa on, että usko maailman talousjärjestelmään sekä pankkeihin on heikko. Tästä syystä ihmiset etsivät vaihtoehtoisia ratkaisuja ”pahan päivän varalle”, mikäli pankit esimerkiksi kaatuvat, tai talousjärjestelmä kokonaisuudessaan romahtaa. Erityisen huonosti pankkeihin ja valtion reguloimaan talousjärjestelmään uskotaan taloudellisesti huonosti pärjäävissä maissa. Euroopassa ja muissa länsimaissa usko pankkien toimintaan on edelleen verrattain vahva.

Kyselyn mukaan kryptovaluutat kiinnostavat monia siitä syystä, ettei yksittäinen taho pysty määräämään niiden toiminnasta. Toisaalta taas kyselyyn vastanneet ilmaisivat huolta myös siitä, että valvonta ja sääntely kryptovaluuttamaailmassa on liian vähäistä:

”Toivon, että lakien avulla voitaisiin paremmin ehkäistä kryptovaluuttahuijauksia”

”Vahvempi sääntely saisi minut tuntemaan oloni turvallisemmaksi kryptovaluuttojen käyttämisestä”

Etenkin koronavuosi on saanut ihmiset huolestumaan pankkien toiminnasta, sillä taloutta elvyttääkseen maailman keskuspankit ovat printanneet maailmaan valtavan määrän uutta rahaa. Tämä johtaa auttamatta rahan arvon heikkenemiseen eli inflaatioon, minkä vuoksi ihmiset haluavat etsiä vaihtoehtoisia ratkaisuja suojellakseen omaisuuttaan.

Aikaisemmin suosittuja keinoja omaisuuden suojelemiseksi ovat olleet kullan ja hopean kaltaiset jalometallit, mutta bitcoinin johdolla kryptovaluutat ovat selkeästi lunastaneet oman paikkansa vaihtoehtoisena ratkaisuna – todella korkeista arvonmuutoksista huolimatta.

Image by Pete Linforth from Pixabay, Photo by Lukas Blazek on Unsplash

Alec Baldwin eToro


Disclaimer: Bitcoinkeskus ei anna sijoitusvinkkejä eikä suosittele ostamaan mitään tiettyä kryptovaluuttaa. Kryptovaluutat sisältävät suuren riskin sijoituksen menettämisestä. Vuoden 2018 aikana suurin osa tunnetuista kryptovaluutoista on pudonnut yli 90% kurssihuipustaan. Lue lisää info-sivulta.