Kryptovaluutat
16
marras
fantom

Sivusto sisältää affiliate-linkkejä. Bitcoinkeskus voi olla oikeutettu kompensaatioon, jos vierailet yhteistyökumppaneiden sivuilla linkkiemme kautta. Saat lisätietoja mainoksista info-sivulta.

Mikä on Fantom (FTM)?

Fantom on noussut lyhyessä ajassa suosituksi älysopimusalustaksi DeFi-sovelluksille. Projektin FTM-token on myös viime aikoina kasvattanut merkittävästi arvoaan. Tässä artikkelissa tutustutaan Fantomiin, sen historiaan, teknologiaan ja FTM-tokeniin.

Mikä on Fantom (FTM)?

Fantom on ensin hyvä asettaa kryptovaluuttojen kategorioissa oikeaan joukkoon. Bitcoinkeskus jakaa kryptovaluutat kolmeen toisistaan selvästi eroavaan kategoriaan: valuutat, platformit ja tokenit.

Valuutta-kategorian kryptovaluutoilla ei ole muuta merkittävää käyttötarkoitusta kuin arvon vaihtaminen ja säilyttäminen. Tämän kategorian kryptovaluutoista Bitcoin on tunnetuin esimerkki. Muita saman kategorian valuuttoja ovat mm. Litecoin ja Monero.

Platform-kategorian kryptovaluutat toimivat alustoina älysopimuksille, joiden avulla voidaan rakentaa hajautettuja sovelluksia (dapps) esimerkiksi kryptovaluuttojen keskinäiseen vaihtamiseen ja lainaamiseen. Platformien voidaan ajatella olevan hieman samankaltaisia kuin iOS- ja Android-käyttöjärjestelmät, joiden päälle voidaan myös rakentaa sovelluksia. Platform-kategorian kryptovaluutoista suosituin on Ethereum, mutta muutkin ovat viime aikoina saavuttaneet suosiota. Näitä ovat mm. Solana, Avalanche ja Terra.

Token-kategorian kryptovaluutoilla ei ole omaa lohkoketjua ja ne rakennetaan aina käyttämään jotain toista lohkoketjua. Tokenit ovat usein joko käyttö- tai hallintotokeneita (utility token, governance token). Tokeneista on aiemmin esitelty mm. Aave ja Uniswap.

Fantom kuuluu platform-kategorian kryptovaluuttoihin ja sen päälle voidaan rakentaa hajautettuja sovelluksia (Dapp) muiden platformien tapaan. Fantomin natiivitoken on FTM. Sitä käytetään transktiomaksujen maksuun sekä steikkaamiseen muiden vastaavien platformien tavoin.

Fantomin historia: mukana Andre Cronje sekä Sam Bankman-Fried

Fantomin perusti vuoden 2018 alussa eteläkorealainen tietojenkäsittelytieteiden tohtori Ahn Byung Ik. Ahn on perustanut useita menestyksekkäitä start-upeja ja hän on myös arvostettu jäsen monissa eteläkorealaisissa teknologiayhdistyksissä. Ahn ei kuitenkaan enää työskentele Fantomin parissa ja syyksi tähän on spekuloitu Etelä-Korean tiukkaa kryptovaluuttalainsäädäntöä.

Fantom onkin paremmin henkilöitynyt alustan DeFi-arkkitehtiin ja pääohjelmoijaan, Andre Cronjeen, joka rekrytoitiin projektiin loppuvuodesta 2018. Cronje tunnetaan parhaiten Yearn Finance -projektin luojana kesällä 2020.

yearn finance
Kuvakaappaus Yearn Financen etusivusta 2021.

Cronje oli joitakin kuukausia sivussa Fantomin kehitystyöstä vuosien 2020﹣2021 välisenä aikana, mutta on taas viime aikoina ollut aktiivisemmin projektin mukana ja tärkeässä roolissa Fantomin kehitystyössä.

Alkuperäisistä perustajajäsenistä mukana on vielä Michael Kong. Hän toimii tällä hetkellä CEO:n ja CIO:n roolissa Fantom Foundationissa, joka ohjaa projektin kehitystä.

Fantomin keräsi noin 35 miljoonaa dollaria vuonna 2018 neljän eri ICO:n kautta. Tässä yhteydessä syntyi myös FTM-token. Fantomin tavoite oli luoda kryptovaluutta “älykkäitä kaupunkeja” (smart cities) varten, ja projektin kuvauspaperissa vuonna 2018 puhuttiin jopa 300 000 transaktiosta sekunnissa.

Sittemmin Fantomin fokus on suuntautunut hajautettuihin rahoitussovelluksiin (DeFi), yrityksille tarjottaviin CaaS (Consensus-as-a-Service)-palveluihin esimerkiksi toimitusketjujen ja terveydenhuollon hallintaan sekä keskuspankkien digitaalisiin valuuttoihin.

Fantomin Mainnet julkaistiin joulukuussa 2019 (katso alla oleva twiitti), mutta käyttäjät saivat odottaa tästä vielä noin vuoden loppuvuoteen 2020 ennen kuin Fantom alkoi toteuttaa suunnittelemiaan toimintoja. Fantom käyttää omasta ekosysteemistään nimeä Opera.

Fantomin sijoittajien joukossa on ison rahan suursijoittajia, joista yksi tunnetuimmista on FTX-kryptovaluuttapörssin perustajan Sam Bankman-Friedin sijoitusyhtiö Alameda Research. Sijoitusyhtiö osti helmikuussa 2021 Fantomin FTM-tokeneita suoraan markkinoilta 35 miljoonan Yhdysvaltain dollarin edestä. Vain kolme päivää Alameda Research -uutisen jälkeen Fantomin verkko pysähtyi, kun verkon kaksi suurinta nodea lopettivat tapahtumien vahvistamisen.

Fantomin ja FTM-tokenin kurssi ja käyttöaste ovat kuitenkin nousseet loppuvuotta kohden sen solmiessa useita kumppanuuksia mm. Coinbasen, Chainlinkin ja Keski-Aasiassa sijaitsevien valtioiden kanssa sekä julkistanut 370 miljoonan FTM-tokenin arvoisen insentiiviohjelman ohjelmistokehittäjien houkuttelemiseksi kasvattamaan Fantomin DeFi-ekosysteemiä.

Fantomin teknologia: ei lohkoketju vaan DAG

Fantom käyttää lohkoketjun sijaan DAG-rakennetta (Directed Acyclic Graph). DAG on omanlaisensa variaatio hajautetun tilikirjan teknologioista, joka pystyy käsittelemään transaktioita samanaikaisesti. Menetelmä eroaa monista muista platform-kategorian kryptovaluutoista, jotka käyttävät konsensuksen muodostamiseen lohkoketjua ja vain yhtä lohkonmuodostajaa (Proof of Work -louhija tai Proof of Stake -validoija).

Jokainen Fantomin DAG-verkostoon liittyvä tietokone “juoruaa” (gossips) verkoston tilan muille ympäröiville solmuille (node), jotka puolestaan välittävät tietoa eteenpäin ympärilleen jne. Ennen pitkää tämä “juoru” on levinnyt niin pitkälle, että konsensus verkon transaktioiden tilasta on saavutettu.

Tämän teknologian ansiosta Fantomin kehittämä Lachesis-konsensusalgoritmi voi vahvistaa arviolta 4500 – 20000 transaktioita sekunnissa ja sen tarjoama transaktioiden lopullisuus (finality) on noin 1-2 sekuntia. Tunnetuimmista kryptovaluutoista myös Avalanche sekä IOTA käyttävät DAG-teknologiaa.

DAG-teknologian lisäksi Fantomin Lachesis-konsensus käyttää insentiivimallinaan Proof of Stake -mekanismia. Monien muiden älysopimusalustojen tavoin Fantom saa siis turvallisuutensa verkon käyttäjien insentiivistä steikata Fantomin FTM-tokenia protokollaan. Steikkaajat ansaitsevat FTM-tokenia palkkiona siitä, että ne toimivat protokollan sääntöjen mukaan.

Alla oleva kuva on Fantomin verkkosivuilta.

lachesis

Lachesis-konsensukseen perustuva verkko pysyy toiminnassa, vaikka 1/3 solmuista olisi korruptoituneita. Edes tämä toleranssi ei riittänyt keväällä 2021, jolloin Fantomin verkko pysähtyi seitsemän tunnin ajaksi. Kaksi suurinta validaattoria lopetti toimintansa, ja niiden yhteinen panos oli yli kolmasosa steikatuista FTM-tokeneista. Validaattoreita oli yhteensä tuolloin vain 39 kappaletta.

Solmujen täytyy myös steikata vähintään 500 000 FTM-tokenia (marraskuun 2021 kurssilla noin 1,3 miljoonaa dollaria). Minimimäärän suuruus on varmasti osasyynä sille, miksi Fantomilla on tällä hetkellä vain noin 60 solmua. Fantom on kuitenkin ilmoittanut tavoittelevansa 1000-2500 solmun määrää tulevaisuudessa.

Steikkaajille delegoimiseen riittää 1 FTM-token ja delegoimiseen voi ryhtyä Fantomin web-lompakossa, joka tukee myös ns. liquid staking -toimintoa eli steikattujen FTM-tokenien vastineeksi saa uuden tokenin, jota voi käyttää edelleen DeFi-ekosysteemissä sen sijaan että steikattua positiota joutuisi pitämään panttina protokollassa.

Fantom ja EVM

Fantom on yhteensopiva Ethereumin EVM:n (Ethereum Virtual Machine) kanssa, joten suositut Ethereum-sovellukset voidaan yhdistää myös Fantomin ekosysteemiin. Fantom-DeFi:n käyttäjälle tämä ilmenee niin, että hän voi vaihtaa lompakkosovelluksessaan (esimerkiksi Metamask) käyttöön Fantom-verkon ja alkaa käyttää tuttuja DeFi-sovelluksia huomattavasti matalammilla siirtomaksuilla.

Monet muutkin platformit ovat EVM-yhteensopivia, joten Fantom ei ole tässä suhteessa mikään poikkeus. EVM asettaa myös rajoituksia kapasiteetille; Fantom kykenee EVM:ää käyttäessään vain satoihin transaktioihin sekunnissa.

Fantomilla ei ole omaa SDK:ta (Software Development Kit) ohjelmistokehittäjille eikä myöskään Fantom Virtual Machine -ohjelmistoympäristöä, vaikkakin se on suunnittelemassa molempia. Näin ollen ainakin loppuvuoden 2021 ympäristössä Fantomin menestys on vahvasti sidoksissa Ethereumin menestykseen ja se onkin parempi nähdä enemmän Ethereumin sivuketjuna ja kuormituksen keventäjänä kuin tämän syrjäyttäjänä.

FTM-token sijoituskohteena

FTM on Fantomin natiivitoken ja sitä käytetään steikkaamiseen, hallintoon ja siirtomaksuihin Fantomin verkon sisällä sekä vakuutena Fantomin DeFi-ekosysteemissä. Fantom on olemassa myös ERC-20 -tokenina Ethereumin verkossa sekä BEP-2 – ja BEP-20 -tokeneina Binance Smart Chain -verkossa.

FTM-tokenin maksimimäärä on 3,175 miljardia ja näistä kaikki paitsi noin 600 miljoonaa steikkauspalkkioihin varattua tokenia ovat kierrossa.

Vaikka ainoastaan 1,5% tokeneista varattiin julkiseen ICO:hon kesällä 2018, yksityisten sijoittajien ansaintalukitukset (vesting) päättyivät jo marraskuussa 2020. On kuitenkin hyvä huomioida, että FTM-tokenien omistus on keskittynyt melko paljon tietyille lompakko-osoitteille eikä Fantom ole ollut erityisen läpinäkyvä näiden omistusten suhteen.

Ainoat liikkeelle laskettavat FTM-tokenit ovat tällä hetkellä niitä, jotka on varattu steikkauspalkkioihin. Steikkaajat ansaitsevat FTM-tokeneita yhteensä 500 000 päivässä. Marraskuun 2021 kurssilla näiden steikkauspalkkioiden aiheuttama myyntipaine on siis noin 1,3 miljoonaa dollaria päivässä, mikä on kryptomarkkinoilla loppuvuonna 2021 kohtalaisen pieni luku. Samaan aikaan Fantom luo insentiivejä ohjelmistokehittäjille DeFi-sovellusten rakentamiseen, mikä puolestaan luo kysyntää FTM-tokenille.

Fantomin kurssi on noussut noin kymmenkertaisesti viimeisen neljän kuukauden aikana ja alusta on kerännyt likviditeettiä jo yli viiden miljardin dollarin edestä. Vaikka kurssi onkin noussut, niin se ei ole pysynyt täysin TVL:n (Total Value Locked) perässä. Tämän mittarin mukaan FTM-tokenilla voisi siis olla vielä nousuvaraa varsinkin, jos ennustukset härkämarkkinan jatkumisesta pitävät paikkansa. Löydät ajantasaisen informaation Fantomin sekä muiden platformien TVL:stä Defillama.com-sivustolta.

Tsekkaa myös alla oleva Coin Bureaun video, jossa otetaan hyvä katsaus Fantomiin.

Coinbasen non-custodial -lompakko Coinbase Wallet lisäsi syyskussa 2021 tuen natiiville FTM-tokenille, mikä on lisännyt spekulaatiota mahdollisesta Coinbase-listauksesta. Jos Coinbase listaisi FTM-tokenin valikoimaansa, Fantomin kurssi varmasti saisi tästä lisäboostia.

Fantomin monia muita kryptoprojekteja keskitetympi rakenne on kuitenkin saattanut estää Coinbase-listauksen: Fantom ajaa itse joitakin solmuja Fantomin verkossa ja Fantomin toimitusjohtaja Michael Kong on kertonut Fantomin käyttävän Amazon Web Services -yhtiön palveluja, mikä tuo nimellisesti hajautettuun projektiin keskitetyn haavoittuvuuden. Mahdollinen DeFi-regulaatio saattaisi myös pidätellä Fantomin kehitystä muihin hajautetumpiin kryptovaluuttaprotokolliin verrattuna.

Toinen potentiaalinen yksittäinen haavoittuvuustekijä on DeFi-guru Andre Cronje, johon koko Fantomin kehitystyö on hyvin vahvasti henkilöitynyt. Entä jos Cronje päättääkin taas vetäytyä projektista? Onnistuuko Fantom houkuttelemaan lahjakkaita ohjelmistokehittäjiä rakentamaan innovatiivisia sovelluksia vai tyrehtyykö likviditeettivirta Fantomin ekosysteemiin jossain vaiheessa?

Vaikka Fantom työskenteleekin aktiivisesti Keski-Aasian maiden hallitusten kanssa, nämä projektit eivät vaikuta FTM-tokenin kurssiin. Fantomin yrityksille ja yhteisöille suunnatut palvelut eivät ole osa Fantomin DeFi-ekosysteemiä, jossa FTM-tokenilla on suuri rooli.

Fantom ostaminen ja säilytys

Jos Fantom-projektiin haluaa sijoittaa, se onnistuu kätevimmin Binancesta, jossa FTM-tokenille löytyy vaihtoparit USDT, BTC, BUSD ja BNB ja ETH. Binance on markkinoiden johtava kryptovaluuttapörssi.

Osta FTM Binancesta

FTM-tokenia tarjoavat valikoimissaan myös mm. suosittu KuCoin pörssi. Suomalaisilta välittäjiltä FTM-tokenia ei voi ostaa, mutta Coinmotionista tai Northcryptosta voit ensin ostaa esimerkiksi bitcoinia ja siirtää ne sen jälkeen edellä mainittuihin pörsseihin FTM-treidausta varten.

FTM-tokenia voi säilyttää mm. Ledger Nano X -kylmälompakossa. Myös suosittu selainlompakko MetaMask tukee Fantomia ERC-20 -tokenina sekä Fantomin verkossa. Fantomin oma fWallet sopii myös luonnollisesti FTM-tokenin säilyttämiseen.


Oletko jo tilannut Bitcoinkeskuksen uutiskirjeen? Jos et, niin klikkaa tästä ja liity postituslistalle! Tarjolla on joka viikko teknistä analyysia sekä katsauksia tärkeimpiin tapahtumiin!

Teemu Antikainen

Teemu Antikainen on erityisesti hajautettuja rahoituspalveluja (DeFi) aktiivisesti seuraava kryptovaluutta-analyytikko. Teemun kiinnostuksen kohteisiin kuuluvat myös mm. Bitcoin, taloudellinen osallisuus (financial inclusion) sekä makrotalouden kiemurat.