Perustiedot
23
maalis
euroe

Sivusto sisältää affiliate-linkkejä. Bitcoinkeskus voi olla oikeutettu kompensaatioon, jos vierailet yhteistyökumppaneiden sivuilla linkkiemme kautta. Saat lisätietoja mainoksista info-sivulta.

EUROe on suomalainen vakaavaluutta (stablecoin)

Vakaavaluutta (stablecoin) on kryptovaluutta, jonka kurssi on sidottu fiat-valuuttaan. EUROe on Suomessa kehitetty vakaavaluutta, jonka arvo on sidottu euroon. EUROe lanseerattiin Ethereum-lohkoketjuun ERC20-tokenina.

EUROe:n vahvuutena on sen status EU:ssa reguloituna stablecoinina. Euroon sidottu vakaavaluutta kiinnostaa sijoittajia monista eri syistä. EUROe-stablecoinia ei ole vielä mahdollista ostaa kotimaisista kryptovaluuttapörsseistä.

EUROe:n tulevaisuus näyttää valoisalta!

Mikä on stablecoin?

Vakaavaluutta (stablecoin) on kryptovaluutta, jonka hinta on sidottu fiat-valuuttaan. Markkinoiden suurimmat ja tunnetuimmat vakaavaluutat on sidottu Yhdysvaltain dollariin. Muilla fiat-valuutoilla, kuten eurolla, on vain marginaalinen rooli vakaavaluuttojen markkinassa.

Alla olevassa taulukossa on listattuna viisi suurinta vakaavaluuttaa markkina-arvon mukaan. Ne ovat kaikki dollaripohjaisia.

StablecoinTickerMarkkina-arvo
Tether USDT $110 mrd.
USD Coin USDC $34 mrd.
Dai DAI $5,3 mrd.
First Digital USD FDUSD $4,2 mrd.
Ethena USD USDe $2,4 mrd.

Markkinoita dominoivat keskitetysti hallitut stablecoinit. Tämä tarkoittaa vakaavaluuttoja, joiden liikkeellelaskusta vastaa yksittäinen teknologia-alan yhtiö. Tämä yhtiö kontrolloi myös stablecoinin takauksia. Suurimpien stablecoinien takauksista julkaistaan nykyisin myös raportteja.

Dollariin sidottujen stablecoinien takauksina on oltava vastaava määrä Yhdysvaltain dollareita. Käytännössä stablecoinin liikkeellelaskijat tallettavat suurimman osan vakuuksista Yhdysvaltain valtion velkakirjoihin tai muihin matalan riskin kohteisiin keräämään korkoa.

DAI eroaa suurimmista stablecoineista siten, että sen takauksena on kryptovaluuttoja. DAIn takaukset olivat aluksi Etheriä (ETH), mutta nykyisin merkittävä osa takauksista on myös muita kryptovaluuttoja sekä stablecoineja.

Koska kryptovaluuttojen kurssit heiluvat rajusti, DAI on ylivakuutettu eli vakuutena olevien kryptovaluuttojen dollariarvo ylittää selvästi DAI-tokenien markkina-arvon. DAI on selvinnyt jo useista kryptomarkkinan kurssiromahduksista ja pitänyt dollarikurssinsa hyvin pitkässä juoksussa.

Bitcoinkeskuksesta löytyy myös erillinen stablecoin-opas, jossa aihetta on käsitelty kattavammin.

Mikä on EUROe?

EUROe on Suomessa kehitetty vakaavaluutta, jonka arvo on sidottu euroon. EUROe:n on kehittänyt suomalainen Membrane Finance. Se on osa Equilibrium Groupia.

EUROe ei ole markkinoiden ensimmäinen europohjainen vakaavaluutta. USDC:n taustalla oleva Circle on julkaissut aiemmin EUROC-stablecoinin, ja Tetheristä on olemassa myös euroversio. Europohjaisten stablecoinien markkina on vielä toistaiseksi lapsenkengissään.

Membrane Financen julkaisema EUROe eroaa muista toimijoista siten, että yhtiölle on myönnetty EU:n ensimmäinen lisenssi europohjaisen vakaavaluutan luomiseksi. Lisenssin on myöntänyt Suomen Finanssivalvonta.

EUROe julkistettiin virallisesti joulukuussa 2022.

EUROe täyttää myös tulevan kryptoregulaation vaatimukset EU:ssa. Tästä regulaatiosta käytetään lyhennettä MiCa. EU:n uudet kryptoasetukset hyväksytään vuoden 2023 alkupuolella. Tästä seuraa arviolta vuoden tai 1,5 vuoden siirtymäaika. EU-alueen toimijat alkavat noudattaa uusia pykäliä vuoden 2024 aikana.

Tuleva kryptoregulaatio asettaa uusia vaatimuksia myös stablecoinien liikkeellelaskijoille. Tällä hetkellä EUROe on markkinoiden ainoa europohjainen vakaavaluutta, joka on varmuudella EU:n pykälien mukainen. Aika näyttää, millaista kilpailua markkinoille syntyy.

EUROe:n kohdalla on tärkeää ymmärtää, että se on regulaation näkökulmasta sähköraha – ei kryptovaluutta (virtuaalivaluutta). Markkinoilla olevien stablecoinien on haettava tulevina vuosina vastaava status EU:n regulaattoreilta. EUROe:lla on tässä suhteessa merkittävä etumatka kilpaileviin vaihtoehtoihin.

EUROe toimii teknisesti kuten markkinoiden tunnetuimmat stablecoinit. Se on Ethereum- ja Polygon-verkoissa liikkuva token, jota voi säilyttää samassa lompakossa kuin esim. USDC, USDT, ja DAI-stablecoineja.

EUROe:tä hallinnoiva Membrane Finance huolehtii takauksista ja sijoittaa tietyn prosenttiosuuden niistä vähäriskisiin ja vahvasti säänneltyihin sijoituskohteisiin. Käytännössä nämä tarkoittavat valtioiden velkakirjoja EU-alueella.

EUROe:n teknologia

EUROe lanseerattiin Ethereum-lohkoketjuun ERC20-tokenina. EUROe tuli virallisesti treidattavaksi Uniswap-pörssiin helmikuussa 2023. Artikkelin kirjoitushetkellä vakaavaluuttaa ei ole vielä saatavilla suomalaisista kauppapaikoista.

Membrane Financen tarkoituksena on tuoda EUROe myös muille älysopimusalustoille. Ensimmäinen laajennus on jo nähty, kun EUROe laajeni myös Polygon-alustalle maaliskuussa 2023. Polygon on Ethereumin sivuketju (sidechain) ja kyseiset lohkoketjun linkittyvät teknisesti toisiinsa.

EUROe laajenee jatkossa myös muihin EVM-yhteensopiviin lohkoketjuihin. Tällaisia ovat mm. Avalanche ja BNB Chain sekä Ethereumin Layer 2 -ratkaisut Arbitrum ja Optimism. Bitcoinkeskuksen saamien tietojen mukaan seuraavana listalla on Arbitrum. Tämä laajennus nähdään todennäköisesti jo huhtikuussa.

EUROe-stablecoinille löytyy erillinen kehittäjien portaali osoitteesta dev.euroe.com. Se sisältää tarkempaa tietoa EUROe:n teknisistä ominaisuuksista sovelluskehittäjiä varten.

Tavalliselle kryptosijoittajalle EUROe on helppo käyttää. Sitä voi säilyttää esim. MetaMaskissa, Trust Walletissa sekä muissa lompakoissa, jotka tukevat Ethereum- ja Polygon-alustojen tokeneita.

Yhdysvaltojen vaikutus stablecoin-markkinaan

EUROe:n vahvuutena on sen status EU:ssa reguloituna stablecoinina. Käynnissä on iso murros sekä EU:n että Yhdysvaltojen regulaatiossa. EUROe on alan ainoa toimija, joka on saanut EU:n regulaattoreilta hyväksytyn leiman.

Kehitys voi edetä EU:ssa siihen suuntaan, että kryptovaluuttapörsseihin pääsevät vain EU:ssa säädellyt stablecoinit. Miten moni dollaripohjaisista vakaavaluutoista saa EU:n hyväksynnän? Tällä hetkellä vain USDC vaikuttaa vahvalta kandidaatilta.

Eurooppalaisten kiinnostus europohjaisiin stablecoineihin kasvaa myös muista syistä. Yhdysvaltalaiset regulaattorit ovat aloittaneet vuoden 2023 alussa sodan kryptosektoria kohtaan. Se ajaa alan toimijoita yhä ahtaammalle ja vaikuttaa myös pankkiyhteyksiin.

Silicon Valley Bankin kaatuminen maaliskuun alussa johti esimerkiksi USDC:n kurssin laskuun, koska reilut kahdeksan prosenttia stablecoinin takauksista oli SVB:ssa. Tapahtuneen seurauksena moni alan ammattilainen on vaihtanut USDC-sijoituksensa bitcoineihin ja muihin stablecoineihin.

SEC hyökkäsi myös BUSD-stablecoinin taustalla olevan Paxoksen kimppuun ja pakotti yhtiön poistamaan ko. stablecoinin pois markkinoilta. Tuoreimmassa esimerkissä SEC hyökkäsi jopa pörssilistattua Coinbasea kohtaan. Tilanne Yhdysvalloissa tuntuu kehittyvän päivä päivältä huonompaan suuntaan.

Yhdysvallat on ollut viime vuosina maailman johtava maa kryptovaluuttoihin liittyen. Yhdysvaltain dollari on myös maailman ylivoimaisesti suurin ja tärkein fiat-valuutta. Nämä faktat ovat johtaneet myös USD-pohjaisten stablecoinien suosioon.

Vuoden 2023 kehitys on saanut yhä useamman sijoittajan etsimään muita vaihtoehtoja. EU:n uusi regulaatio ja järkevä lähestyminen kryptosektoria kohtaan auttavat europohjaisia stablecoineja kasvattamaan markkinaosuuttaan merkittävästi.

Miksi sijoittaa EUROe-vakaavaluuttaan?

Euroon sidottu vakaavaluutta kiinnostaa sijoittajia monista eri syistä. Koska EUROe on stablecoin, se ei tarjoa sijoittajille arvonnousupotentiaalia muiden kryptovaluuttojen tavoin. Muitakin syitä sijoituksiin löytyy kuin arvonnousu. Tässä listattuna muutama:

  1. DeFi-palveluiden hyödyntäminen
  2. P2P-transaktiot ja säästöt
  3. Valuuttariskin poistuminen
  4. Yhdysvaltain regulaatioriskin välttäminen
  5. Varojen säilyttäminen omassa kryptolompakossa

DeFi-palvelut ovat stablecoinien tärkein käyttökohde. Etenkin lainapalvelut pyörivät hyvin vahvasti vakaavaluuttojen ympärillä. Niitä lainataan ja tarjotaan vakuuksiksi kymmenien miljardien dollareiden arvosta.

Toistaiseksi DeFi-markkina on Yhdysvaltain dollarin dominoima, mutta tilanne voi hyvinkin muuttua tulevina vuosina. Yhdysvaltain regulaattoreiden vihamielinen suhtautuminen kryptoihin voi ajaa sijoittajia pois dollareista. Todennäköisesti europohjainen DeFi-markkina kasvaa tulevina vuosina paljon.

Alla on kuva suomalaistaustaisesta Aave-lainapalvelusta. Se voisi olla luonteva kasvualusta EUROe:n adoptiolle.

aave app

EUROe toimii loistavasti myös P2P-transaktioissa. Valuuttasiirrot ovat yksi stablecoinien tärkeimpiä käyttökohteita etenkin köyhissä maissa – säästöjen ohella. Bitcoinin volatiliteetin vuoksi moni haluaa säästää varansa stablecoineihin ja suorittaa niillä myös maksuja. Toistaiseksi tämä sektori on dollarin dominoima, mutta euro (ja muut fiat-valuutat) tarjoavat pian uusia vaihtoehtoja.

Eurooppalaiset sijoittajat ovat tähän asti holanneet dollaripohjaisia stablecoineja heikon eurotarjonnan vuoksi. EUROe auttaa poistamaan valuuttariskiä ja samalla regulaatioriskiä. EUROe:n voi nähdä nykyisessä regulaatioympäristössä turvallisempana vaihtoehtona kuin dollaripohjaiset vakaavaluutat.

Ei ole syytä unohtaa kryptovaluuttojen yhtä tärkeimmistä ominaisuuksista: omaisuuden säilyttäminen digitaalisessa lompakossa pankkijärjestelmän ulkopuolella. EUROe:n avulla voit säilyttää de facto euroja omassa kryptolompakossasi ja lähettää niitä milloin tahansa kenelle tahansa.

EUROe ostaminen

EUROe-stablecoin ei ole vielä tarjolla kotimaisissa kryptovaluuttapörsseissä. Northcrypton COO Miikka Laukkanen kertoi Bitcoinkeskukselle, että yhtiöllä on kyllä suunnitelmia EUROe:n osalta, mutta ei avannut tarkemmin vielä suunnitelmien sisältöä tai aikataulua.

EUROe on myös Coinmotionin seurannassa. Partner Manager Pessi Peura kommentoi Bitcoinkeskuselle, että Coinmotion tarkkailee EUROe:n kehitystä mielenkiinnolla ja kartoittaa kysyntää valuutalle yhtiön asiakkailta.

Tällä hetkellä EUROe-tokeneita voi ostaa hajautetuista pörsseistä kuten Uniswap. Päivitämme tätä kappaletta artikkelista, kun uutisia EUROe:n pörssilistauksista saadaan.

EUROe:n tulevaisuus

EUROe-stablecoinin tulevaisuus näyttää valoisalta! Suomalaisyhtiön lanseeraama vakaavaluutta täyttää regulaattoreiden vaatimukset ja on valmiina valloittamaan Euroopan markkinat.

Stablecoinien tärkeimmät käyttökohteet ovat tällä hetkellä DeFi-markkinassa sekä valuuttasiirroissa ja säästöissä. Niitä käytetään etenkin vakuuksina sekä lainojen kohteena hajautetuissa lainapalveluissa. Koko DeFi-sektorin toiminta vaikeutuisi merkittävästi, jos stablecoineja ei olisi olemassa.

EU:n tuleva MiCa-regulaatio tuo kauan kaivattua vakautta ja selkeyttä kryptovaluuttojen maailmaan Euroopassa. Kun Yhdysvallat käy samaan aikaan suoranaista sotaa kryptosektoria kohtaan, voidaan nähdä merkittävää siirtymää dollareista euroihin myös stablecoin-markkinassa.

Stablecoin-markkina on kooltaan noin 130 miljardia dollaria ja kasvaa koko ajan. Europohjaisten vakaavaluuttojen osuus on vain prosentin murto-osia. Jos EUROe onnistuisi saamaan edes muutaman prosentin siivun koko kakusta, siitä tulisi alalla merkittävä peluri.

Toivottavasti EUROe:stä tulee uusi suomalainen menestystarina kryptovaluuttojen maailmassa! Seuraa Bitcoinkeskuksen uutiskatsauksia niin pysyt kärryillä myös EUROe-stablecoiniin liittyvistä tapahtumista.


Oletko jo tilannut Bitcoinkeskuksen uutiskirjeen? Jos et, niin klikkaa tästä ja liity postituslistalle! Tarjolla on joka viikko teknistä analyysia sekä katsauksia tärkeimpiin tapahtumiin!

Antti Hyppänen

Antti Hyppänen on Bitcoinkeskuksen perustaja ja päätoimittaja. Antti on tuottanut sivustolle artikkeleita vuodesta 2017 lähtien. Hän seuraa kryptomarkkinoita vuoden jokaisena päivänä ja vastaa myös Bitcoinkeskuksen sometilien ylläpidosta. Antti ei ole maksimalisti minkään kryptovaluutan osalta vaan tarkastelee kryptoja objektiivisesti. Antin sijoitusprofiili on "buy & hold", eli hän ei treidaa tai vivuta. Kryptoportfolio sisältää suurimmaksi osaksi Bitcoinia ja Ethereumia. Antti seuraa myös aktiivisesti makrotalouden tapahtumia. Kiinnostuksen kohteita ovat kryptovaluuttojen lisäksi kulta, hopea sekä Yhdysvaltojen osakemarkkinat.

Aiheeseen liittyvät artikkelit
01
touko
Kryptovaluuttojen konsensusalgoritmit

Kryptovaluuttojen konsensusalgoritmit

Konsensusalgoritmit ovat kriittisiä kryptovaluuttojen toiminnan kannalta. Proof of Work (PoW) on Bitcoinin käyttämä konsensusalgoritmi. Proof […]

Lue lisää
23
tammi
Mikä on Solana (SOL)?

Mikä on Solana (SOL)?

Solana (SOL) on yksi markkinoiden suurimmista älysopimusalustoista. Solana henkilöityy hyvin vahvasti Anatoly Yakovenkoon. Vuosi 2022 […]

Lue lisää
23
huhti
Mikä on stablecoin (vakaavaluutta)?

Mikä on stablecoin (vakaavaluutta)?

Stablecoin (suomeksi vakaavaluutta) on kryptovaluutta, jonka arvo on sidottu dollariin, euroon, tai muihin fiat-valuuttoihin. Stablecoinien […]

Lue lisää