Kryptovaluutat
14
elo
ethereum

Sivusto sisältää affiliate-linkkejä. Bitcoinkeskus voi olla oikeutettu kompensaatioon, jos vierailet yhteistyökumppaneiden sivuilla linkkiemme kautta. Saat lisätietoja mainoksista info-sivulta.

Ethereum 2.0 ja The Merge päivitys

Ethereum on markkinoiden johtava älysopimusalusta. Projekti lähestyy kesällä 2022 sen historian tärkeintä päivitystä, nimeltään The Merge. Siinä luovutaan nykyisestä Proof of Work -konsensusprotokollasta ja siirrytään Proof of Stake -konsensukseen. Lopputulosta kutsutaan myös yleisesti nimellä Ethereum 2.0. Tämä artikkeli käy läpi Ethereum 2.0 -päivitysten historian, teknologian sekä vaikutuksen Ethereumin tulevaisuuteen.

Jos olet videoformaatin ystävä, niin tämän artikkelin informaatio löytyy myös Bitcoinkeskuksen Youtube-kanavalta!

Huom. Käytämme tässä artikkelissa termiä Ethereum 2.0, vaikka siitä halutaan eroon virallisessa dokumentaatiossa. Ethereum 2.0 on ollut käytössä jo vuosien ajan, minkä lisäksi se on osuva kuvaus uudesta Ethereum-järjestelmästä. Ethereum 2.0 tarkoittaa tässä artikkelissa Proof of Stake -konsensuksella toimivaa Ethereumia, kun taas 1.0 versio on nykyinen Proof of Work -järjestelmä.

Ethereum 2.0 taustat

Lähdetään ensin liikkeelle historiasta ja luodaan pohja Ethereum 2.0 -päivitykselle. Mistä se on saanut alkunsa, ja miksi uusi versio ylipäätään tarvitaan?

Ethereum sai alkunsa Vitalik Buterinin kuvailemasta white paperista vuoden 2013 lopulla. Projektin perustaminen tapahtui vuoden 2014 aikana, ja mukana oli Buterinin lisäksi mm. Cardano-projektista tuttu Charles Hoskinson, Polkadotin perustaja Gavin Wood sekä puoli tusinaa muuta avainhenkilöä. Ethereum on henkilöitynyt vuosien kuluessa vahvasti Vitalik Buteriniin.

Jos Ethereum ei ole sinulle ennestään tuttu, ota Bitcoinkeskuksen Ethereum-opas haltuun tai katso Youtube-kanavalta löytyvä video. Tässä artikkelissa ei käydä tarkemmin läpi Ethereumin perusteita.

Ethereumin lohkoketju käynnistyi 30. heinäkuuta vuonna 2015. Tästä alkoi pitkä päivitysten sekä hard forkkien sarja, jotka ovat olleet askeleita kohti Ethereum 2.0 -versiota. Tunnetuimpia hard forkkeja ovat Homestead (3/2016), Byzantium (10/2017), Constantinopole (2/2019) sekä Istanbul (12/2019). Käymme läpi vuosia 2020 -2021 vielä hetken päästä tarkemmin.

Ethereumin hard forkit

Kuvan lähde: History of Ethereum hard forks

Visio Ethereum 2.0 -versiosta on ollut olemassa projektin ensimetreistä lähtien. Keskustelua Proof of Stake -konsensuksesta käytiin jo ennen Ethereumin lohkoketjun käynnistymistä. Näkemyserot roadmapista johtivat mm. edellä mainittujen Charles Hoskinsonin sekä Gavin Woodin eroon. Heidän nykyiset projektinsa (Cardano & Polkadot) voi nähdä menestyksinä, mutta niiden markkina-arvo on silti vain murto-osia Ethereumista.

Ethereum 2.0 on noussut yhä enemmän tapetille viime vuosina. Markkinoille on tullut pari kymmentä vakavasti otettavaa älysopimusalustaa, joiden skaalautuvuus on aivan eri tasolla. Ethereum on ainoa merkittävä Proof of Work -pohjainen platform. Kyseinen teknologia on rajoittanut sen kasvua ja moninkertaistanut transaktiomaksut, mikä on ajanut puolestaan piensijoittajat kilpaileville alustoille.

Siirtyminen Proof of Stake -konsensukseen mahdollistaa jopa 100x kapasiteetin nykyiseen verrattuna. Tämän lisäksi Ethereumia skaalataan myös Layer 2 -ratkaisujen (Arbitrum, Optimism) sekä sivuketjujen (Polygon) avulla. Ethereumin tulevaisuus riippuu 2.0 -version onnistuneesta implementaatiota. Järjestelmä on skaalauduttava mahdollisimman nopeasti, tai sovelluskehittäjiä alkaa valua liikaa kilpaileville alustoille.

Ethereumin markkinaosuus DeFi-sektorissa on tällä hetkellä (4/2022) noin 54 prosenttia. Lukema oli tammikuussa 2021 peräti 94 prosenttia ja elokuussa 2021 vielä reilut 70 prosenttia. Tämä kertoo selkeästi siitä, miten kilpailu on kiristynyt älysopimusalustojen markkinoilla.

Käydään seuraavaksi läpi 2.0-version ensimetrit sekä vuoden 2021 tapahtumat, jotka antavat pohjan tulevalle päivitykselle.

Beacon Chain ja staking

Ensimmäinen konkreettinen askel kohti Ethereum 2.0 -versiota otettiin marraskuussa 2020. Silloin julkaistiin Ethereum 2.0 deposit contract. Kyseessä oli älysopimus, johon vaadittiin sijoittajilta noin 525.000 ETH-tokenia steikattavaksi 24.11.2020 mennessä. Jos riittävästi steikkaajia ei olisi tullut, 2.0-version käynnistyminen olisi siirtynyt

Vaadittu määrä tuli täyteen viimeisenä päivänä. Tämän ansiosta Ethereum 2.0 -lohkoketju starttasi suunnitelmien mukaisesti 1.12.2020. Vitalik Buterin twiittasi genesis-lohkosta seuraavasti.

Joulukuussa 2020 käynnistynyt lohkoketju on nimeltään Beacon Chain. Kyseessä on siis Proof of Stake -konsensusta käyttävä lohkoketju, joka on pyörinyt vanhan Proof of Work -lohkoketjun rinnalla (tai taustalla). Beacon Chainiin ei ole luotu sovelluksia tai muutakaan toiminnallisuutta steikkauksen lisäksi.

Koska kyseessä on Proof of Stake -konsensus, lohkoketjua ylläpitävät louhijoiden sijasta validaattorit. Validaattoriksi pääsee kuka tahansa lukitsemalla älysopimukseen 32 etheriä, mikä vastaa päivän kurssilla noin 106.000 dollaria. Beacon Chainin käynnistyessä Ethereumin kurssi oli vain 590 dollaria. Validaattoriksi olisi tuolloin päässyt hieman alle 19.000 dollarilla.

Beacon Chainin steikkaus on ollut valtavan suosittua sen rajoitteista huolimatta. Steikkaajien ETH-tokenit ovat nimittäin lukittuja, kunnes 2.0 -versio on lopullisesti valmis. Tämä ei ole sijoittajia haitannut.

Ethereum Launchpad

Proof of Stake -lohkoketjuun on lukittuna artikkelin kirjoitushetkellä yli 11 miljoonaa etheriä kokonaisarvoltaan noin 37,4 miljardia dollaria. Mukana on yli 334.000 validaattoria. Steikkaajien saama vuosikorko on tällä hetkellä 4,6 prosenttia. Voit tsekata ajantasaiset tilastot sekä lisätietoa steikkauksesta Ethereumin Launchpadilta.

Beacon Chain on rullannut toistaiseksi ilman ongelmia. Sen suosio on ollut myös tasaisessa kasvussa. Tämä on antanut monille sijoittajille uskoa siihen, että tulevat Ethereum 2.0 -askeleet saadaan myös maaliin onnistuneesti.

London hard fork ja EIP-1559 päivitys

Kun Beacon Chain saatiin käyntiin, keskustelu siirtyi keväällä 2021 seuraavaan päivitykseen: EIP-1559. Tämä oli todella kuuma puheenaihe koko vuoden 2021 ajan. Bitcoinkeskuksesta löytyy myös erillinen artikkeli kyseisestä päivityksestä.

EIP-1559 sai alkunsa jo vuonna 2019 Vitalik Buterinin ehdotuksesta. Se otettiin käyttöön elokuun alussa 2021 London hard forkin yhteydessä. Samalla suoritettiin myös pari vähemmän merkittävää päivitystä.

EIP-1559 päivitys muutti Ethereumin transaktiomaksujen rakennetta. Suuri volatiliteetti oli ollut jo pitkään ongelma, mikä pakotti käyttäjät maksamaan jatkuvasti ylisuuria gas-kuluja transaktioita tehdessään. EIP-1559 toi tähän parempaa ennustettavuutta. Merkittävin muutos oli kuitenkin transaktiomaksujen osittainen poltto eli tuhoaminen.

Elokuusta 2021 lähtien niin sanottu base fee eli transaktiomaksun perus- tai pohjaosa on tuhottu. Louhijoille on mennyt vain vapaaehtoinen tippi, mitä voi yhä käyttää, jos haluaa oman transaktionsa jonon keulille.

Ethereumin lohkoketjussa on nähty päivityksen jälkeen deflatorisia päiviä sekä deflatorisia viikkoja. Tämä tarkoittaa sitä, että etheriä on poltettu enemmän mitä lohkopalkkioiden (inflaation) kautta on markkinoille tullut. Alla oleva kuva on otettu watchtheburn.com-sivustolta artikkelin kirjoitushetkellä.

Ethereum poltto

Kuten näkyy, etheriä on poltettu noin puolen vuoden aikana lähes 3,3 miljoonaa kolikkoa, lähes seitsemän miljardin dollarin arvosta! Kaikki tämä ETH on pois markkinoilta. Vaikutus on ollut prosenteissa mitattuna yli 63 % vähennys inflaatioon.

EIP-1559 -päivityksellä on merkittävä vaikutus Ethereumin houkuttelevuuteen sijoituskohteena. Se jatkaa tokenien polttamista samalla tavalla myös Proof of Stake -lanseerauksen jälkeen.

Lokakuussa 2021 suoritettiin myös pienemmän mittaluokan Altair hard fork. Kyseessä oli päivitys nimenomaan Beacon Chainiin. Se valmisti Proof of Stake -lohkoketjua tulevaan The Merge -päivitykseen, joka käydään läpi seuraavaksi.

Ethereum The Merge päivitys

Siirrytään seuraavaksi tulevaisuuteen. Seuraava askel Ethereumin päivityksessä on nimeltään The Merge. Englanninkielinen sana merge tarkoitaa suomeksi sulautumista yhteen. Se paljastaa hyvin, mistä on kyse. The Merge -päivitys yhdistää nykyisen Ethereumin sekä edellä kuvatun Beacon Chainin.

Alla oleva grafiikka havainnollistaa tämän hyvin. Siinä näkyvät myös aiemmin kuvatut päivitykset Beacon Chain, EIP-1559 sekä Altair.

Ethereum The Merge

Merkittävin muutos on se, että Proof of Work -konsensusalgoritmi putoaa pois käytöstä. Mitä kaikille Ethereum-louhijoille tapahtuu The Mergen jälkeen? Sitä on vielä vaikea sanoa.

Tässä yhteydessä Ethereumin kehittäjät haluavat luopua Ethereum 2.0 -nimestä. Sen on koettu aiheuttavan turhaa hämmennystä etenkin aloittelevien sijoittajien keskuudessa. Lisäksi 2.0 -versio voi houkutella paljon huijareita tapahtumahetkellä, jotka pelottelevat käyttäjiä siirtämään tokeninsa ”uuteen versioon” niiden menettämisen uhalla. Kuten alussa todettiin, käytämme Ethereum 2.0 -nimeä tässä artikkelissa havainnollistamaan uutta kokonaisuutta, sillä toistaiseksi parempaakaan ei ole tarjolla.

The Mergen jälkeen Ethereumista muodostuu kaksitasoinen arkkitehtuuri:

  • Ethereum 1.0 → execution layer
  • Ethereum 2.0 → consensus layer
  • Execution layer + consensus layer = Ethereum

Nykyisestä Ethereum-lohkoketjusta pudotetaan pois Proof of Work -konsensus, ja sitä kutsutaan prosessointitasoksi (execution layer). Beacon Chain on jatkossa konsensustaso (consensus layer). Siellä tapahtuu lohkoketjun validointi ja steikkaus. Nämä kaksi muodostavat uuden Ethereuminm jota moni kutsuu nyt nimellä Ethereum 2.0.

The Mergen aikataulua ei ole löyty vielä lukkoon artikkelin kirjoitushetkellä. Todennäköisesti puhutaan loppukesästä, eli heinä-elokuu 2022. Bitcoinkeskuks uutisoi aiheesta tarkemmin sen lähestyessä. Viimeisin etappi The Mergen valmistelussa oli Kiln-testiverkon päivitys maaliskuun puolivälissä.

Päivitys 13.4.2022 The Mergen aikatauluun. Todennäköisesti puhutaan syys-lokakuusta. Näin kertoi Ethereum-kehittäjä Tim Beiko. ”It won’t be June, but likely in the few months after. No firm date yet, but we’re definitely in the final chapter of PoW on Ethereum.”

The Mergen vaikutukset

Käydään seuraavaksi läpi The Mergen vaikutuksia. Tästä liikkuu toistaiseksi paljon erilaisia huhuja, joista suurimmat väärinkäsitykset liittyvät Ethereumin skaalautuvuuteen. The Merge ei valitettavasti ratkaise vielä Ethereumin kapasiteettiongelmia.

Suosittelemme katsomaan alla olevan Coin Bureaun videon kohdasta 6:01 alkaen, jossa The Mergen vaikutuksia käydään kattavasti läpi. Video pitäisi alkaa automaattisesti oikeasta kohdasta.

Ethereumin peruskäyttäjä ei todennäköisesti huomaa mitään eroa The Mergen jälkeen. Kyseessä on siis päivitys konsensusalgoritmiin (Proof of Work -> Proof of Stake). Nykyisestä Ethereumista tuleva prosessointitaso muutu lainkaan. Ja tämä on se taso, jolla älysopimukset suoritetaan ja transaktiomaksut maksetaan.

Lohkoaika pysyy myös muuttumattomana ~12 sekunnissa.

Siirtyminen Proof of Stake -konsensukseen mahdollistaa Ethereumin skaalautuvuuden aivan uudelle tasolle. Se vaatii kuitenkin uusia päivityksiä, joiden aika on vasta vuoden 2023 puolella. Tämä tarkoittaa shardingia. The Merge luo vasta pohjan tälle kokonaisuudelle.

The Mergen lyhyen tähtäimen vaikutukset näkyvät enemmän sijoittajille kuin verkon käyttäjille. Yksi merkittävä asia on ESG, mikä tulee sanoista Environmental, Social & Governance. Yhä laajempi joukko sijoittajia ottaa huomioon ESG:n raamit sijoituspäätöksiä tehdessään.

Käytännössä tämä tarkoittaa sijoittamista toimijoihin, jotka huomioivat ympäristövaikutukset, yhteiskuntavastuun sekä käyttävät hyvän hallintotavan periaatteita. ESG:n suosion kasvu on johtanut mm. EU-tasolla hyökkäykseen Proof of Work -kryptovaluuttoja kohtaan. Kun Ethereum siirtyy pois monien kritisoimasta Proof of Workista, sen energiankulutus putoaa 99,9 prosenttia nykyisestä.

The Mergen suurin vaikutus on kuitenkin Ethereumin inflaatioon. Tähän liittyen puhutaan termistä ultrasound money.

The Merge Ultrasound money

Toistaiseksi markkinoille on tullut noin 5,4 miljoonaa ETH per vuosi. Tämän odotetaan putoavan The Mergen jälkeen noin 90 prosenttia tasolle 0,5 miljoonaa ETH per vuosi. Inflaatio putoaa noin 4,3 prosentista vain 0,4 prosenttiin. Tämä on todella matala lukema, sillä Bitcoinin vuosittainen inflaatio on vertailun vuoksi 1,7 prosentin tasolla.

Eikä tässä vielä kaikki. Edellä kuvatut lukemat eivät huomioi vielä EIP-1559:n vaikutuksia. Kun mukaan lasketaan aiemmin artikkelissa esitelty EIP-1559 eli transaktiomaksujen poltto, niin Ethereumista tulee asiantuntijoiden mukaan deflatorinen valuutta! Sen inflaatioksi arvioidaan -0,5 prosenttia The Mergen jälkeen.

Voit simuloida itse erilaisia vaihtoehtoja osoitteessa ultrasound.money.

Kolmas vaikutus nähdään todennäköisesti steikkauksessa. Varojen lukitus Beacon Chainiin on taatusti pitänyt paljon institutionaalisia sijoittajia poissa Ethereum-steikkauksesta. The Mergen jälkeen tätä ongelmaa ei enää ole, vaan steikattu ether on myös mahdollista kotiuttaa. Se lisää todennäköisesti validaattoreiden määrää, mikä lukitsee etheriä pois markkinoilta.

The Merge ei vapauta kuitenkaan steikattuja ethereitä välittömästi, vaan tämä tapahtuu uuden päivityksen myötä arviolta 3-6kk päästä. The Mergen jälkeen on siis tilanne, jossa markkinoille ei tule lainkaan uutta etheriä 3-6kk ajan. Jos samalla steikkauksen suosio kasvaa, niin tuloksena voi olla melkoinen tarjontashokki.

Lisäksi tärkeä pointti. Myös steikkauksen tuoton odotetaan nousevan nykyisestä noin viidestä prosentista jopa 12-15 prosentin tasolle. Luvassa on siis lisääntyvää kysyntää yhdistettynä dramaattisesti pienenevään inflaatioon. Ei huonompi yhdistelmä sijoittajien kannalta.

The Mergen aikataulu

Huom. Tämä osa artikkelista on päivitetty 14.8.2022.

The Mergen valmistelut ovat sujuneet erinomaisesti kevään sekä kesän 2022 aikana. Ethereum-kehittäjät ovat ajaneet päivityksen eri testiverkkoihin, minkä lisäksi on suoritettu ns. shadow forkkeja. Nämä ovat pienimuotoisia päivityksiä, joilla on testattu The Mergen yksittäisiä osa-alueita.

Viimeinen virstanpylväs saavutettiin elokuun alussa, jolloin Goerli TestNet sai The Merge -päivityksen. Ropsten ja Sepolia testiverkot oli jo päivitetty kesä- ja heinäkuun aikana. Goerlin onnistunut päivitys tarkoitti sitä, että The Mergelle voitiin antaa tarkka päivämäärä.

Kuten yllä oleva twiitti kertoo, The Merge tulee tapahtumaan 15-16.9.2022. Viivästymiset ovat aina mahdollisia, mutta toistaiseksi valmistelut ovat sujuneet ilman merkittäviä ongelmia.

Syyskuun puolivälissä tapahtuu myös yllättäviä asioita. Ethereumin Proof of Work -haara vaikuttaa jatkavan elämäänsä Ethereum PoW -nimellä. Tätä ”kapinaa” ovat organisoimassa tunnettu kiinalainen louhija Chandler Guo sekä Tronin perustaja Justin Sun.

Ethereum PoW vaikuttaa saavan sen verran tukijoita, että sen syntymistä voidaan pitää lähes varmana. On kuitenkin vaikea nähdä tämän lohkoketjun saavan merkittävää kannatusta. Markkinoilla on jo yksi Ethereum PoW -ratkaisu, Ethereum Classic. Uusin stuntti vaikuttaa lähinnä rahastuskeinolta.

Sharding ja Layer 2 -ratkaisut

The Merge on todella iso päivitys Ethereumiin, mutta 2.0 -konsepti ei ole vielä sen jälkeen valmis. Kuten edellä mainittiin, The Merge ei ratkaise vielä Ethereumin suurinta ongelmaa. Korkeat transaktiomaksut ja rajalline kapasiteetti kiusaa tätä platformia vielä pitkän aikaa.

Etheruem 2.0 saadaan lopullisesti päätökseen shardingin avulla. Englanninkielinen sana shard tarkoittaa sirpaletta. Kyseessä voi olla joillekin lukijoille tuttu termi tietokantojen maailmasta. Shardingin avulla datan käsittely voidaan pilkkoa pienempiin osiin, sirpaleisiin, joita voidaan käsitellä samanaikaisesti.

Ethereumin arkkitehtuuri tulee lopulta näyttämään seuraavalta.

Sharding

Edes sharding ei vielä yksin nosta Ethereumia kaikista nopeimpien lohkoketjujen tasolle. Lopullisessa vaiheessa nähdäänkin Proof of Stake -konsensusta ja shardingia hyödyntävä Ethereum, joka skaalautuu lisäksi Layer 2 -ratkaisujen sekä sidechainien avulla.

Layer 2 -ratkaisuja voi verrata Bitcoinin salamaverkkoon. Ne ovat yhteensopivia Ethereumin prosessointitason kanssa, mikä mahdollistaa Ethereum-alustalle rakennettujen appien kloonaamisen Layer 2:een. Esimerkiksi Arbitrumiin on skaalattu jo nyt tunnetuista DeFi-sovelluksista mm. Curve sekä Uniswap. Layer 2 -tasot ja Ethereumin sivuketjut hyödyntävät myös Ethereum-verkon turvallisuutta.

Ethereumin skaalausratkaisut ovat saaneet merkittävää suosiota vuoden 2022 aikana. Ne ovat poistaneet jo nyt merkittävän määrän liikennettä ja säästäneet jopa miljardeja dollareita transaktiomaksuissa.

Ethereum The Merge – yhteenveto

Vuonna 2022 tapahtuva The Merge on kiistatta Ethereumin merkittävin päivitys. Siirtyminen Proof of Work -konsensuksesta Proof of Stakeen on todella iso juttu. Siihen tiivistyy vuosia kestänyt työ, ja samalla otetaan tärkeä askel kohti skaalautuvaa Ethereumia.

The Merge aiheuttaa todennäköisesti valtavan kohun sitä edeltävinä viikkoina ja kuukausina. Jo aiemmin mainittu EIP-1559 nousi ykköspuheenaiheeksi viikkojen, jopa kuukausien, ajan. Sijoittajan on oltava nyt tarkkana, sillä The Mergeä todennäköisesti markkinoidaan virheellisin faktoin. Näin tehtiin myös EIP-1559:n kohdalla.

Tuleva päivitys ei siis ratkaise vielä Ethereumin skaalausongelmia eikä pudota transaktiomaksuja merkittävästi. Skaalautuvuus saadaan vasta tulevilla päivityksillä ja Layer 2 -ratkaisujen avulla. Tämä on tärkeää pitää mielessä.

Ei ole kuitenkaan syytä väheksyä The Mergen vaikutuksia sijoittajan kannalta. Steikkauksen tuoton moninkertaistuminen ja inflaation painuminen pakkaselle ovat todella merkittäviä asioita. On vaikea uskoa, että markkina osaisi hinnoitella niiden vaikutukset sisään.

Nykytiedon valossa näyttää siltä, että Ethereumin houkuttelevuus sijoituskohteena paranee entisestään. Jos haluat sijoittaa Ethereumiin, se onnistuu helposti kotimaisesta Coinmotion-palvelusta.

Osta ETH Coinmotionista

Etheriä voi hankkia myös suomalaisten suosimasta Northcryptosta sekä Binancesta. Se on tarjolla käytännössä markkinoiden jokaisessa pörssissä.


Oletko jo tilannut Bitcoinkeskuksen uutiskirjeen? Jos et, niin klikkaa tästä ja liity postituslistalle! Tarjolla on joka viikko teknistä analyysia sekä katsauksia tärkeimpiin tapahtumiin!

Antti Hyppänen

Antti Hyppänen on Bitcoinkeskuksen perustaja ja päätoimittaja. Antti on tuottanut sivustolle artikkeleita vuodesta 2017 lähtien. Hän seuraa kryptomarkkinoita vuoden jokaisena päivänä ja vastaa myös Bitcoinkeskuksen sometilien ylläpidosta. Antti ei ole maksimalisti minkään kryptovaluutan osalta vaan tarkastelee kryptoja objektiivisesti. Antin sijoitusprofiili on "buy & hold", eli hän ei treidaa tai vivuta. Kryptoportfolio sisältää suurimmaksi osaksi Bitcoinia ja Ethereumia. Antti seuraa myös aktiivisesti makrotalouden tapahtumia. Kiinnostuksen kohteita ovat kryptovaluuttojen lisäksi kulta, hopea sekä Yhdysvaltojen osakemarkkinat.