Perustiedot
03
touko

Sivusto sisältää affiliate-linkkejä. Bitcoinkeskus voi olla oikeutettu kompensaatioon, jos vierailet yhteistyökumppaneiden sivuilla linkkiemme kautta. Saat lisätietoja mainoksista info-sivulta.

Mikä on DeFi – hajautetut finanssipalvelut

DeFi on lyhenne sanoista decentralized finance, eli kyse on hajautetuista finanssipalveluista. DeFi-palveluiden historia juontaa juurensa Ethereumin perustamiseen vuonna 2015. Kaikki DeFi-sovellukset hyödyntävät kriittisiä komponentteja, jotka ovat älysopimukset, stablecoinit sekä oraakkelit. DeFi-sovellukset voidaan ryhmitellä kymmeniin erilaisiin kategorioihin.

Vaikka DeFi on saavuttanut valtavaa menestystä, sektorilla on silti edessään paljon haasteita. DeFi on mullistanut jo nyt digitaalisia finanssipalveluita, mutta sektorilla on potentiaalia myös suurempiin saavutuksiin.

Mikä on DeFi?

DeFi on lyhenne sanoista decentralized finance, eli kyse on hajautetuista finanssipalveluista. DeFi on laaja käsite, jonka alle kuuluvat lohkoketjuteknologiaa hyödyntävät finanssialan applikaatiot.

DeFi-sektorissa on kyse uuden teknologian tuomasta disruptiosta finanssipalveluihin. DeFi mahdollistaa hajautetut applikaatiot ilman keskitetyn tahon, kuten pankin, kontrollia. DeFi-palvelut voidaan nähdä kolmen tärkeän periaatteen kautta, jotka ovat desentralisaatio, läpinäkyvyys ja taloudellinen osallisuus.

Desentralisaation takaa DeFi-sovellusten taustalla oleva lohkoketjuteknologia. Jokainen DeFi-appi ja siihen liittyvät transaktiot on tallennettu hajautetusti lohkoketjuun. DeFi-palvleuiden data voidaan verifoida aukottomasti joka hetki.

DeFi-appeja voi käyttää kuka tahansa pelkän internet-yhteyden ja Web 3 -lompakon avulla. Kuvassa oleva MetaMask on suosittu Web 3 -lompakko. Sen lataus onnistuu täysin ilmaiseksi esim. Chrome-selaimen lisäosana.

defi metamask

DeFi-sovellusten rakennuspalikoina toimivat älysopimukset. Ne sisältävät automaattisesti suoritettavaa ohjelmakoodia, joka on tallennettu lohkoketjuun. Jokaisen älysopimuksen sisältö voidaan auditoida milloin tahansa.

Älysopimusten käyttö poistaa tarpeen ihmisten väliselle kanssakäymiselle. DeFi-sovellukset toimivat niiden avulla täysin automaattisesti. DeFi-käyttäjä kirjautuu palveluihin kryptolompakkonsa avulla ja kommunikoi suoraan älysopimusten kanssa.

DeFi tarjoaa laajan valikoiman perinteisestä finanssimaailmasta tuttuja palveluita, kuten lainaaminen, säästäminen, treidaus ja koron tienaaminen. Kun käytät DeFi-sovelluksia, kryptovaluuttasi ovat koko ajan sataprosenttisesti sinun hallussasi. Transaktiot on tallennettu turvallisesti lohkoketjuun, josta niitä ei voi muokata jälkikäteen.

DeFi-sektori on kasvanut viime vuosina räjähdysmäisesti – uusia palveluita nousee kuin sieniä sateella. Suosituimmat DeFi-palvelut on rakennettu Ethereum-alustalle, mutta muutkin älysopimusalustat (BNB Chain, Tron, Solana, Cardano) ovat kasvattaneet suosiotaan.

Hajautettujen finanssipalveluiden sektori kasvaa ja kehittyy nopeasti. Se voi mullistaa lähitulevaisuudessa koko finanssisektorin ja tuoda pankkipalvelut jopa miljardien uusien käyttäjien ulottuville.

DeFi-palveluiden historia

DeFi-palveluiden historia juontaa juurensa Ethereumin käynnistymiseen vuonna 2015. Ethereum toi älysopimusten avulla markkinoille aivan uudenlaisen toiminnallisuuden.

Monien mielestä vuonna 2017 perustettu MakerDAO oli ensimmäinen merkittävä DeFi-appi. Se lanseerasi myös konseptin hajautetusta stablecoinista. Kyseinen stablecoin on nimeltään Dai, ja se on vielä tänäkin päivänä yksi markkinoiden suurimmista vakaavaluutoista.

maker dai

Vuonna 2018 markkinoille tulivat mm. Compound ja Uniswap. Suomalaistaustainen lainapalvelu Aave on myös yksi alan pioneereista. Se tunnettiin näihin aikoihin vielä nimellä EthLend.

Compound toi markkinoille algoritmiset lainankorot ja Uniswap puolestaan AMM (automated Market Making) algoritmin ja likviditeettipoolit. Nämä komponentit ovat mahdollistaneet hajautettujen pörssien (DEX) rakentamisen.

Vaikka DeFi-sektori alkoi jo kasvaa vuosina 2017–2018, se pysyi piilossa suurelta yleisöltä kevääseen 2020 saakka. Tuolloin nähtiin historian ensimmäinen DeFi-buumi. Sektorin kiinnostus räjähti, ja miljoonat sijoittajat alkoivat tallettaa rahaa DeFi-appeihin.

DeFi-sektorin likviditeettiä kuvaava TVL (Total Value Locked) -lukema nousi kesällä 2020 miljardiin dollariin. Marraskuussa 2021 se saavutti huippunsa, peräti 180 miljardia dollaria. Alla oleva grafiikka näyttää TVL:n kehityksen. Löydät ajantasaiset lukemat osoitteesta defillama.com.

defi tvl

Vuosina 2020–2021 markkinoille tulivat DeFi-palveluiden omat tokenit. Suosittuja sijoituskohteita olivat mm. Aave (AAVE), Uniswap (UNI) ja MakerDAO (MKR).

DeFi-tokenit ovat pääasiassa hallintotokeneita, eli niiden holdaus antaa oikeuden päätöksiin palvelun tulevaisuudesta. Esim. Aave-tokenia ei tarvita Aave-palvelun käyttöön tai transaktioiden maksuun.

DeFi-appien kehitys on jatkunut entiseen malliin, vaikka iso osa sijoittajista ja likviditeetistä katosi vuoden 2022 laskumarkkinan aikana. DeFi-sektoriin syntyy jatkuvati myös uusia innovaatioita, joista hyvänä esimerkkinä ovat liquid staking -palvelut.

Layer 2 -ratkaisut ovat myös kuuma trendi DeFi-sektorissa. Suosituin DeFi-alusta Ethereum on yhä hyvin rajallinen kapasiteetiltaan. Layer 2 -ratkaisujen avulla moni Ethereumin DeFi-appi on saatu skaalattua nopeammaksi ja halvemmaksi käyttäjien kannalta. Lue lisää aiheesta Bitcoinkeskuksen Arbitrum & layer 2 -oppaasta.

DeFi-sovellusten infrastruktuuri

Kaikki DeFi-sovellukset hyödyntävät kriittisiä komponentteja, jotka ovat älysopimukset, stablecoinit sekä oraakkelit. Kerromme seuraavaksi, miksi ne ovat niin tärkeitä DeFi-applikaatioiden kannalta.

Älysopimukset ovat itsenäisesti toimivia ohjelmia, jotka on tallennettu lohkoketjuun. Ne ovat hajautettujen sovellusten tärkein rakennuspalikka. Suurin osa sovelluskehittäjistä koodaa älysopimuksia Solidity-kielellä Ethereum-alustalle.

Stablecoinit eli vakaavaluutat ovat kryptovaluuttoja, joiden kurssi on sidottu fiat-valuuttaan. Useimmiten tämä tarkoittaa Yhdysvaltain dollaria. Stablecoinit ovat erittäin tärkeitä kaikille DeFi-palveluille, sillä ne tuovat merkittävän osan likviditeetistä.

Koska DeFi-palvelut on rakennettu lohkoketjuympäristöön, niillä ei ole yhteyttä perinteisiin pankkijärjestelmiin. Monet DeFi-sektorin avaintoiminnoista, kuten lainapalvelut, eivät olisi mahdollisia ilman vakaavaluuttoja. Stablecoinit tuovat käytännössä fiat-valuutat DeFi-sovelluksiin.

Alla olevassa taulukossa on listattuna markkinoiden viisi suurinta vakaavaluuttaa ja niiden markkina-arvot.

StablecoinTickerMarkkina-arvo
Tether USDT $110 mrd.
USD Coin USDC $34 mrd.
Dai DAI $5,3 mrd.
First Digital USD FDUSD $4,2 mrd.
Ethena USD USDe $2,4 mrd.

Oraakkelit tuovat älysopimuksiin lohkoketjun ulkopuolista dataa. Oraakkelien rooli on DeFi-maailmassa kriittinen, sillä jokainen hajautettu finanssipalvelu tarvitsee validia kurssidataa oman lohkoketjunsa ulkopuolelta. Esim. Ethereum-alustalle luotu älysopimus voi lukea ilman oraakkelia vain Ethereumin lohkoketjussa olevaa dataa.

Chainlink on ylivoimainen markkinajohtaja oraakkelien kategoriassa. Chainlink on luonut hajautettuja oraakkeliverkostoja, joiden avulla älysopimuksen ei tarvitse luottaa yhteen (keskitettyyn) datasyötteeseen. Voit lukea lisää Chainlinkista Bitcoinkeskuksen oppaasta.

Älysopimukset, stablecoinit ja oraakkelit ovat kriittisiä rakennuspalikoita DeFi-sovelluksien toiminnan kannalta. Ne mahdollistavat hajautettujen ja tehokkaasti toimivien finanssipalveluiden rakentamisen lohkoketjuteknologiaa hyödyntäen.

Erityyppiset DeFi-sovellukset

DeFi-sovellukset voidaan ryhmitellä kymmeniin erilaisiin kategorioihin. Niistä tunnetuimpia ovat lainapalvelut, liquid staking -palvelut ja hajautetut pörssit. Alla on listattuna markkinoiden viisi suurinta DeFi-kategoriaa sekä niiden sisältämien sovellusten yhteenlaskettu likviditeetti (TVL).

KategoriaTVL
Liquid staking $17,8 miljardia
Hajautetut pörssit (DEX) $17,5 miljardia
Lainapalvelut $14,3 miljardia
Sillat $12,4 miljardia
CDP $10,1 miljardia

Liquid staking -palvelut mahdollistavat steikkauksen ilman tokenien lukitusta määrätyksi ajaksi, mikä on normaalisti steikkauksen vaatimuksena. Steikkaus tarkoittaa lohkoketjun ylläpitotyötä Proof of Stake -konsensusta käyttävässä kryptovaluutassa. Jos aihe ei ole sinulle ennestään tuttu, lue lisää konsensusalgoritmien oppaasta.

Käyttäjä tallettaa liquid staking -palvelussa kryptovaluuttaa likviditeettipooliin, josta hän saa sen tilalle ns. steikkaustokenin (likviditeettitokenin). Jos käytät esim. Lido-palvelua ja talletat pooliin ETH-tokeneita (Ethereum), saat lompakkoosi stETH-tokeneita. Nämä stETH-tokenit on mahdollista tallettaa toisiin DeFi-appeihin tai treidata pois hajautetuissa pörsseissä, jos haluat luopua steikkauksesta.

Lido on likviditeetillä mitattuna koko DeFi-markkinan suurin sovellus. Tämä kertoo paljon likvidin steikkauksen suosiosta.

lido finance

Hajautetut pörssit eli DEXit mahdollistavat P2P-treidauksen ilman keskitettyjä välikäsiä. Ne toteuttavat kahden henkilön väliset treidit älysopimuksia, AMM-algoritmeja ja likviditeettipooleja hyödyntäen. Tunnetuimmat DEXit ovat Uniswap, Sushiswap ja Pancakeswap.

Lainapalvelut fasilitoivat nimensä mukaisesti lainoja. Käyttäjä tallettaa palveluun kryptovaluuttaa, jota vastaan hän voi ottaa lainaa. Vaihtoehtoisesti kolikot voi jättää palveluun keräämään korkoa, jolloin ne lainataan muille. Aave ja Compoud ovat tunnetuimpia lainapalveluita.

Sillat mahdollistavat kryptovaluuttojen siirrot lohkoketjujen välillä. Nämä sovellukset ovat tärkeitä koko DeFi-maailman kannalta, jotta eri lohkoketjuissa oleva likviditeetti voi liikkua saumattomasti. Virtuaalisten siltojen ja atomic swappien lisäksi wrapped tokenit ovat myös suosittu formaatti.

Wrapped token, kuten Wrapped Bitcoin (WBTC), mahdollistaa kryptovaluutan viennin helposti lohkoketjusta toiseen. Wrapped Bitcoin edustaa Bitcoinia Ethereumin lohkoketjussa. Jokainen WBTC-token on aina arvoltaan 1:1 ”aidon Bitcoinin kanssa”. Se mahdollistaa mm. bitcoinien käytön vakuutena lainapalveluissa.

wrapped btc

Stablecoin-palveluista käytetään DeFi-sektorissa usein nimitystä CDP-palvelut. CDP on lyhenne sanoista collateralized debt position. Tunnetuin CDP-palvelu on Maker DAO, joka on myös yksi DeFi-sektorin suurimmista palveluista. Maker DAO käyttää CDP-mallia hajautetun Dai-stablecoinin hallintaan.

Markkinoiden suurimmat vakaavaluutat (USDT ja USDC) ovat keskitettyjä, eli niitä laskee liikkeelle tietty yhtiö. Ne ovat siitä huolimatta erittäin tärkeässä roolissa DeFi-sektorissa. Toistaiseksi sijoittajat suosivat selvästi enemmän keskitettyjä stablecoineja hajautetun (Dai) sijaan.

Tässä artikkelissa on raapaistu vain pintaa DeFi-kategorioiden osalta. Voit tutustua lukuisiin muihin kategorioihin defillama.com -sivuston kautta.

DeFi-sektorin haasteet

Vaikka DeFi on saavuttanut valtavaa menestystä, sektorilla on silti edessään paljon haasteita. Nämä ongelmat on selätettävä ennen kuin globaali DeFi-vallankumous voi toden teolla käynnistyä.

DeFi:n suurimmat haasteet ovat tällä hetkellä seuraavat:

  • Skaalautuvuus
  • Regulaation epävarmuus
  • Tekniset haavoittuvuudet
  • Käyttäjäkokemus

Skaalautuvuus on noussut ongelmaksi etenkin Ethereumin kohdalla, sillä suurin osa suosituista DeFi-sovelluksista pyörii sen lohkoketjussa. Tämä on johtanut rajusti kohonneisiin transaktiomaksuihin DeFi-sovelluksissa jo vuodesta 2020 lähtien.

Ethereum yrittää taklata skaalautuvuusongelmaa layer 2 -ratkaisujen avulla. Näistä suosituimpia ovat Arbitrum ja Optimism. Ne auttavat siirtämään transaktiokuormaa pois Ethereumin lohkoketjusta toiselle tasolle. Myös Ethereumin pääketju on jatkuvan kehitystyön alla projektin siirtyessä kohti Ethereum 2.0 -versiota.

ethereum roadmap

DeFi-sektori toimii tällä hetkellä lähes täysin kryptovaluuttojen regulaation ulkopuolella. Samaan aikaan mm. Yhdysvalloissa ja EU:ssa ollaan kirjaamassa uusia sääntöjä koko kryptovaluuttasektoriin. Epävarmuus DeFi-appeja koskevasta lainsäädännöstä voi hidastaa alan kehitystä. Aika näyttää, hyväksyvätkö regulaattorit DeFin osaksi finanssimaailmaa vai yritetäänkö sektori sulkea sen ulkopuolelle.

DeFi-appien rakennuspalikoina toimivat älysopimukset ovat erittäin varmatoimisia – jos ne on rakennettu oikein. Valitettavasti olemme todistaneet kymmeniä DeFi-appien hakkerointeja viime vuosina. Niistä on kertynyt miljardien dollareiden lasku sijoittajille.

Osa näkee tekniset haavoittuvuudet myös luonnollisina kasvukipuina. Kalliiksi ne ovat joka tapauksessa käyneet. Auditointi ja prosessien kehitys auttavat sovelluskehittäjiä luomaan parempia ja turvallisempia älysopimuksia.

Yksi suurimmista haasteista on myös käyttäjäkokemuksen parantaminen. DeFi-appien sekä Web 3 -lompakoiden käyttö ei ole vielä riittävän yksinkertaista, jotta sektori voisi todella laajentua miljardien käyttäjien pelikentäksi. Käyttöliittymien parantamisessa riittää paljon tehtävää.

DeFi:n tulevaisuus

DeFi on mullistanut jo nyt digitaalisia finanssipalveluita, mutta sektorilla on potentiaalia myös suurempiin saavutuksiin. Käydään seuraavaksi läpi osa-alueita, joissa DeFi-sektori voi valloittaa maailmaa vielä nähtyä enemmän. Nämä ovat:

  • Instituutioiden lisääntyvä integraatio
  • Taloudellinen osallisuus
  • Perinteisten järjestelmien disruptio

Institutionaaliset sijoittajat ovat kiinnostuneet DeFi-sektorista vuosi vuodelta enemmän. Kun regulaatio kehittyy ja DeFi:n lapsentaudeista päästään eroon, voimme odottaa merkittävää instituutioiden mukaantuloa.

Hyvä esimerkki tästä on suomalaistaustainen Aave, joka lanseerasi vuonna 2022 erillisen Aave Arc -palvelun. Se on rajattu ulos avoimesta Aave-palvelusta ja suunnattu ennalta määrätyille institutionaalisille sijoittajille.

Taloudellisen osallisuuden lisääminen on yksi DeFi:n tärkeimmistä arvoista. Englanniksi puhutaan termistä financial inclusion. Tällä tarkoitetaan sellaisten ihmisten tuomista pankkipalveluiden pariin, jotka ovat nyt järjestelmän ulkopuolella.

DeFi on täydellinen ratkaisu taloudellisen osallisuuden lisäämiseksi. Hajautetut finanssipalvelut ovat avoimia kaikille ihmisille kansallisuudesta riippumatta. Tarvitaan vain internetyhteys.

defi inclusion

Kehittyvissä maissa on jopa useita miljardeja ihmisiä pankkipalveluiden ulkopuolella. DeFi antaa näille ihmisille mahdollisuuden kasvattaa varallisuuttaan, ottaa lainaa ja säästää esim. Yhdysvaltain dollareita.

DeFi on aiheuttanut myös disruptiota perinteisiin finanssijärjestelmiin poistamalla välikädet, kuten pankit. DeFi-palvelut toimivat automaattisesti ilman ihmisten työpanosta, joten kustannukset saadaan merkittävästi perinteisiä pankkipalveluita alemmas.

DeFi-vallankumous on jo käynnistynyt useita vuosia sitten. Suurin kysymys on se, annetaanko sektorin tulevaisuudessa kasvaa rauhassa. Hyökkäävätkö valtiot ja pankit DeFi-sektorin kimppuun vai luodaanko sille innovaatiot mahdollistava regulaatio?

Näihin kysymyksiin saadaan vastaus tulevina vuosina, kun kryptovaluuttojen regulaatio lyödään lukkoon EU:ssa ja Yhdysvalloissa. Toivottavasti päättäjiltä löytyy ymmärrystä tukea DeFi-sektorin innovaatioita!


Oletko jo tilannut Bitcoinkeskuksen uutiskirjeen? Jos et, niin klikkaa tästä ja liity postituslistalle! Tarjolla on joka viikko teknistä analyysia sekä katsauksia tärkeimpiin tapahtumiin!

Bitcoinkeskus

Bitcoinkeskus-käyttäjän artikkelit ovat sivuston taustalla olevan tiimin tuottamia. Bitcoinkeskuksen parissa työskentelee useita kryptovaluutoista kiinnostuneita henkilöitä. Mukana on myös vierailevia kirjoittajia, jotka eivät halua esiintyä omalla nimellään. Bitcoinkeskuksen pääanalyytikko on Antti Hyppänen.

Ei kommentteja

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *