Kryptovaluutat
19
kesä
chainlink

Sivusto sisältää affiliate-linkkejä. Bitcoinkeskus voi olla oikeutettu kompensaatioon, jos vierailet yhteistyökumppaneiden sivuilla linkkiemme kautta. Saat lisätietoja mainoksista info-sivulta.

Mikä on Chainlink (LINK)?

Chainlink on kryptovaluutta ja hajautettu oraakkeliverkosto. Chainlinkin taustalla on vuonna 2014 perustettu Chainlink Labs, jonka päämaja sijaitsee San Franciscossa. Chainlinkin ydintoiminto on tarjota älysopimuksille lohkoketjun ulkopuolista dataa. Chainlink on kehitetty ratkaisemaan keskitettyyn oraakkeliin liittyvät ongelmat.

VRF, Proof of Reserves ja CCIP ovat Chainlinkin tärkeitä palveluita datasyötteiden lisäksi. Chainlinkin tarjoama oraakkeliratkaisu on keskeisessä roolissa myös RWA-sektorissa. Chainlinkin natiivitoken on LINK. Chainlinkin staking poikkeaa älysopimusalustojen käyttämästä steikkauksesta.

Chainlink on ollut jo useita vuosia markkinoiden johtava oraakkeliratkaisuiden tarjoaja. Chainlinkin tulevaisuus näyttää hyvältä!

Mikä on Chainlink (LINK)?

Chainlink on kryptovaluutta ja hajautettu oraakkeliverkosto. Chainlink tuottaa hajautetusti varmennettua dataa älysopimuksille niiden oman lohkoketjun ulkopuolelta. Tunnetuin Chainlinkin käyttökohde on kryptojen kurssidatan tarjoaminen DeFi-sovelluksille.

Chainlink on laajentunut viime vuosina pelkän kurssidatan ulkopuolelle. Chainlink on tunnettu nykyisin mm. VRF-funktiosta, Proof of Reserves -raporteista ja CCIP-protokollasta.

Chainlinkilla ei ole omaa lohkoketjua. Protokolla luotiin alun perin Ethereum-alustalle, mutta nykyisin Chainlinkin palveluita käytetään kymmenissä eri lohkoketjuissa. Yli tuhat erilaista DeFi-sovellusta käyttää Chainlinkin datasyötteitä.

Chainlinkin natiivitoken on LINK. Sitä käytetään steikkaukseen ja Chainlinkin palveluista maksamiseen.

Alla olevasta taulukosta löydät perustietoa Chainlinkista:

OminaisuusInfo
Perustaja Sergey Nazarov
Kategoria Hajautettu oraakkeliverkosto
Ticker LINK
Kierrossa nyt 0,6 miljardia LINK
Kierrossa max 1 miljardi LINK
Korkein kurssi (pvm) $52,88 (10.5.2021)
Alhaisin kurssi (pvm) $0,1263 (23.9.2017)

Löydät ajantasaisen hinnan LINK-tokenille tältä sivulta: Chainlinkin kurssi.

Chainlink-projekti lähti liikkeelle oraakkeliverkostona, joka tarjosi dataa älysopimuksille. Nykyisin Chainlink on kriittinen osa lohkoketjujen globaalia infrastruktuuria. Se tarjoaa todella laajan palveluvalikoiman, jota hyödyntävät kaikki merkittävät lohkoketjut ja hajautetut sovellukset.

Chainlink haluaa olla jatkossa myös silta lohkoketjujen välillä. Tämän mahdollistaa kesällä 2023 lanseerattu Cross-Chain Interoperability Protocol. CCIP tarjoaa turvallisen ja luotettavan kommunikaation eri lohkoketjujen välille.

Tämä artikkeli on Chainlink aloittelijan opas. Artikkelissa tutustutaan Chainlinkin historiaan ja sen teknologisiin innovaatioihin. Käymme myös läpi Chainlinkin potentiaalin sijoituskohteena.

Chainlinkin historia

Chainlinkin taustalla on vuonna 2014 perustettu Chainlink Labs, jonka päämaja sijaitsee San Franciscossa. Yhtiö tunnettiin aiemmin nimellä SmartContract Ltd. Sen toimitusjohtaja on pitkän linjan kryptoasiantuntija Sergey Nazarov (katso alla oleva kuva). Hän on ollut skenessä mukana jo vuodesta 2011 alkaen.

sergey nazarov

Chainlink tuli markkinoille syyskuussa 2017 järjestetyn ICO:n myötä. Projekti keräsi koko ICO-markkinaan suhteutettuna varsin maltillisen potin, 32 miljoonaa dollaria. Chainlinkin white paper julkaistiin syyskuussa 2017.

Chainlink nousi suuren yleisön tietoisuuteen toukokuussa 2019, jolloin ohjelmiston tuotantoversio julkaistiin Ethereum-alustalla. Aluksi Chainlink tarjosi datasyötteenä vain ETH/USD -kurssidataa. Julkaisun myötä LINK-tokenista tuli yksi kryptomarkkinan suurimista nousijoista vuonna 2019.

Vuonna 2020 markkinolla nähtiin ”DeFi summer”. DeFi-sovellukset nousivat tuolloin ensimmäistä kertaa suureen suosioon. Tämä kehitys vauhditti myös Chainlinkin suosiota, jonka datasyötteet mahdollistivat DeFi-appien toiminnan. Ei ihme, että LINK-tokenin kurssi yli kymmenkertaistui vuoden 2020 aikana.

Chainlinkin palveluvalikoima alkoi laajentua vuonna 2020 tarjoamaan muutakin kuin pelkkää kurssidataa. Chainlink julkaisi vuonna 2020 Proof of Reserves ja VRF-toiminnot. Proof of Reserves on palvelu kryptopörsseille, jonka avulla ne voivat todistaa hallitsevansa asiakasvaroja. VRF on lyhenne sanoista Verifiable Random Function, ja siitä on tullut erittäin suosittu palvelu pelimaailmassa.

Chainlink on myös lisännyt jatkuvasti datasyötteitään kryptovaluuttojen kursseista. Alla on päivitys vuodelta 2024 meemikolikoihin liittyen.

Keväällä 2021 julkaistiin Chainlinkin whitepaperin versio 2.0, jossa kuvailtiin visio Chainlinkin oraakkeliverkosta sekä CCIP-protokollasta. CCIP-käynnistyi lopulta kesällä 2023.

On myös hyvä mainita Chainlinkin steikkaus, jota LINK-sijoittajat odottivat kuin kuuta nousevaa jo vuodesta 2020-lähtien. Staking versio 0.1 käynnistyi joulukuussa 2022, ja versio 0.2 joulukuussa 2023. Steikkauksen vaikutus LINK-tokenin kurssiin on kuitenkin ollut paljon odotettua pienempi.

Älysopimukset ja oraakkelit

Chainlinkin ydintoiminto on tarjota älysopimuksille lohkoketjun ulkopuolista dataa. Ennen kuin käsittelemme aihetta tarkemmin, käydään lyhyesti läpi termi älysopimus.

Älysopimus on lohkoketjuun tallennettu ohjelma, joka suorittaa automaattisesti sille annetut komennot. Termi älysopimus on itse asiassa harhaanjohtava, sillä kyseessä ei ole sopimus eikä varsinaisesti mikään superälykäs ohjelma. Kyse on täysin tavallisesta ohjelmakoodista, joka on juuri niin älykäs kuin sen kehittäjänsä.

Ethereum toi älysopimukset tunnetuksi suurelle yleisölle. Ne mahdollistavat hajautettujen sovellusten eli dappien rakentamisen. Älysopimusten avulla voidaan luoda kaikille avoimia ohjelmia, joiden toimintalogiikka voidaan varmentaa milloin tahansa. Lue lisää aiheesta Bitcoinkeskuksen älysopimus-oppaasta.

Älysopimuksissa on yksi perustavaa laatua oleva rajoite: ne eivät voi lukea lohkoketjun ulkopuolista dataa. Esimerkiksi Ethereum-lohkoketjuun tallennettu älysopimus voi käyttää vain Ethereumin lohkoketjussa olevaa informaatiota.  Tämä rajoittaa älysopimusten potentiaalia valtavasti.

chainlink-smartcontract

Ongelmaan on kuitenkin ratkaisu. Älysopimukseen voidaan yhdistää ulkoinen tietolähde oraakkelin avulla.

Oraakkeliksi kutsutaan ohjelmaa, joka lukee esim. kryptovaluuttojen kurssidataa ja välittää informaation älysopimukselle. Jos mietitään pelkästään DeFi-markkinaa, niin jokainen appi tarvitsee toimiakseen nopeasti päivittyvää ja 100-prosenttisen luotettavaa kurssidataa useista eri lohkoketjuista. Kurssidatan lisäksi kyse voi olla mistä tahansa informaatiosta, kuten uutisista tai säädatasta.

Esineiden internet (IOT – Internet of Things) on vielä oma lukunsa oraakkelien käytössä. Ajattele esimerkiksi itse ajavaa autoa. Se voisi lähettää valtavasti informaatiota lohkoketjuun lähtien liikennemääristä ja auton eri komponenteista. Tällaiset sensorit ovat tyypiltään hardware-oraakkeleita.

Chainlink ratkaisee oraakkeliongelmat

Chainlink on kehitetty ratkaisemaan keskitettyyn oraakkeliin liittyvät ongelmat. Vaikka sovelluskehittäjä suunnittelisi hienon ja hajautetun ohjelmiston, sen luotettavuus voi vesittyä korruptoituneen datan vuoksi. Yksittäinen palveluntuottaja voi jopa lähettää tarkoituksella virheellistä informaatiota.

On myös huomioitava muut tekniset ongelmat. Jos datasyöte katkeaa tai se joutuu verkkohyökkäyksen uhriksi, koko älysopimuksen toiminta vaarantuu. Chainlink ratkaisee nämä ongelmat hajautetun oraakkeliverkoston avulla.

chainlink oraakkeli verkko

Chainlinkin perustaja Sergey Nazarov on käyttänyt projektista termiä middleware. Tämä on hyvin kuvaava. Chainlink on oma sovelluksensa (oraakkeliverkosto) älysopimuksen ja ulkopuolien informaation välissä. Se mahdollistaa älysopimuksille integriteetin ja riippumattomuuden yhdestä toimijasta.

Otetaan esimerkki Bitcoinin kurssidatasta. Alla oleva kuva on Chainlinkin datasyötteiden sivulta Ethereumin-verkkoon. Bitcoinin dollarikurssi on tarjolla 31 eri lähteestä eli 31 eri oraakkelin tuottamana.

btc-oraakkeli

Trusted answer tarkoittaa Chainlinkin oraakkeliverkoston tuottamaa kurssia. Jokainen oraakkeli antaa hieman toisistaan eroaavan vastauksen, jonka jälkeen Chainlink muodotaa niistä keskiarvon. Mitä enemmän oraakkeleita, sitä luotettavampaa dataa saadaan.

Vaikka Chainlink käynnistyi Ethereum-alustalla, kyseessä ei ole enää pelkkä Ethereum-sovellus. Chainlink on integroitu nykyisin kymmeniin eri lohkoketjuihin ja satoihin sovelluksiin. Projektin voi nähdä yhtenä isona hajautettuna sovelluksena tai kokoelmana API-yhteyksiä, joita sovelluskehittäjät voivat hyödyntää.

VRF, Proof of Reserves ja CCIP

VRF, Proof of Reserves ja CCIP ovat Chainlinkin tärkeitä palveluita datasyötteiden lisäksi. Käydään seuraavaksi läpi ne tarkemmin yksi kerrallaan

VRF

VRF on lyhenne sanoista Verifiable Random Function. Se voidaan suomentaa verifioitavaksi satunnaisfunktioksi. VRF on Chainlinkin kehittämä ratkaisu, joka tuo reilun ja varmennettavan satunnaisuuden älysopimuksiin. Ennen VRF:ää satunnaisuuden tuottaminen älysopimuksissa oli hankalaa ja epäluotettavaa.

Satunnaisuus tarkoittaa usein satunnaisluvun generointia. VRF:n toimintaprosessi on kolmivaiheinen:

 1. Älysopimus pyytää satunnaista arvoa
 2. VRF generoi satunnaisen arvon ja luo kryptografisen todisteen
 3. Todiste ja satunnainen arvo tallennetaan lohkoketjuun, jossa sen aitous ja reiluus on mahdollista varmistaa

Lohkoketjupelien tapauksessa VRF:n avulla voidaan varmistaa, että kaikki pelaajat ovat samalla viivalla ja voitot jaetaan oikeudenmukaisesti. VRF poistaa epäluottamuksen ja manipulaation mahdollisuuden, tehden pelikokemuksesta reilumman ja läpinäkyvämmän kaikille osapuolille.

NFT:istä puhuttaessa VRF:ää voidaan hyödyntää NFT:n harvinaisuuden ja ominaisuuksien määrittämisessä. Tämä lisää omalta osaltaan NFT:iden ainutlaatuisuutta ja keräilyarvoa. VRF:n avulla voidaan varmistua siitä, että ominaisuudet ovat todella satunnaisia. Kuvassa suositun Bored Apes -kokoelman NFT:tä.

opensea bayc

Chainlink VRF:ää voidaan hyödyntää myös aiempaa laadukkaampien DeFi-sovellusten rakentamisessa. VRF:llä voidaan varmistaa, että lainanantajat ja lainanottajat kohtaavat tasapuoliset ehdot ja että lainat allokoidaan oikeudenmukaisesti. Sitä on myös mahdollista hyödyntää esimerkiksi projektien hallinnossa ja hallintoon osallistuvien jäsenten valitsemiseen lohkoketjuprojekteissa.

Proof of Reserves

Kryptovaluuttamarkkina on kasvanut viimeisten vuosien aikana räjähdysmäisesti. Kasvun myötä on noussut esiin myös huoli läpinäkyvyydestä ja turvallisuudesta. Yksi merkittävimmistä haasteista on varmistaa, että kryptovaluuttapörssit pitävät hallussaan ilmoittamansa määrän kryptovaluuttoja.

Kryptopörssi voi teoriassa lainata asiakasvarat eteenpäin ja toimia pankkien tavoin vähimmäisvarantoperiaatteella. Chainlink Proof of Reserves (PoR) on työkalu, joka on suunniteltu ratkaisemaan tämän haasteen. Alla on kuva yhdysvaltalaisen Gemini-pörssin PoR-sivulta. Gemini on yksi Chainlinkin asiakkaista.

gemini-por

PoR toimii hyödyntämällä Chainlinkin hajautettua oraakkeliverkostoa, joka tarkistaa reservit tasaisin väliajoin. Tarkastuksen jälkeen PoR-järjestelmä luo kryptografisen todisteen, joka sisältää yksityiskohtaista tietoa tarkasteluajankohdasta, tarkastettujen varojen määrästä ja tarkastuksessa käytetyistä menetelmistä. Todiste allekirjoitetaan joko riippumattoman tarkastajan yksityisellä avaimella tai PoR-järjestelmän omalla avaimella.

Lopuksi todiste julkaistaan lohkoketjussa. Tämä mahdollistaa sen, että kaikki halukkaat voivat tarkistaa todisteen ja varmistaa sen pätevyyden.

CCIP

Kryptosektorin voimakas kasvu on johtanut lukuisten lohkoketjujen ja hajautettujen sovellusten syntymiseen. Tämä kehitys on tuonut mukanaan merkittävän haasteen datan liikkuvuudesta, sillä jokainen lohkoketju on toisistaan erillään oleva siilo. Miten lohkoketjut saadaan yhdistettyä toisiinsa turvallisesti?

Chainlinkin luoma Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP) on ratkaisu, joka pyrkii ratkaisemaan tämän haasteen. CCIP tarjoaa standardoidun ja turvallisen tavan lohkoketjujen väliselle kommunikoinnille. CCIP:n avulla hajautetut sovellukset voivat siirtää tietoa ja arvoa useiden eri lohkoketjujen välillä, mikä avaa uudenlaisia mahdollisuuksia lohkoketjupohjaisten sovellusten kehittämiselle.

Alla on kuva Chainlinkin sivuilta. Lue lisää CCIP-protokollasta osoitteesta chain.link/cross.chain.

ccip

CCIP toimii hyödyntämällä Chainlinkin hajautettua oraakeliverkostoa, joka koostuu toisistaan riippumattomista nodeista. Ne ovat vastuussa eri lohkoketjujen tilan tarkkailusta ja todisteiden luomisesta, jotka vahvistavat tapahtumat ja varmistavat datan aitouden. Oraakkeliverkosto pitää huolen siitä, että CCIP:n kautta tapahtuva viestintä on luotettavaa.

Myös pelimaailma saa CCIP-protokollasta uusia ominaisuuksia, sillä se mahdollistaa useissa lohkoketjuissa toimivien lohkoketjupelien rakentamisen. Pelaajat voivat omistaa ja vaihtaa pelivarusteita ja -esineitä useissa lohkoketjuissaa, ja pelit voivat hyödyntää eri lohkoketjujen tarjoamia vahvuuksia ja toisistaan poikkeavia ominaisuuksia.

Chainlinkin LINK-token liittyy myös oleellisesti CCIP-protokollaan. LINK-tokeneita käytetään CCIP-transaktioiden maksuun. Nämä transaktiot voivat sisältää datan ja tokenien siirtoja eri lohkoketjujen välillä. Chainlinkin oraakkeliverkkoa pyörittävät nodet saavat palkkioksi LINK-tokeneita suorittamista tehtävistään.

CCIP:n laajamittainen käyttöönotto voi johtaa LINK-tokenin kysynnän merkittävään kasvuun.

Chainlink ja RWA

Chainlinkin tarjoama oraakkeliratkaisu on keskeisessä roolissa myös RWA-sektorissa. RWA (Real World Assets) viittaa lohkoketjujen ulkopuolella olevaan varallisuuteen, kuten osakkeisiin, kiinteistöihin, raaka-aineisiin ja valuuttoihin.

RWA:n tokenisointi eli konvertointi digitaalisiksi varoiksi on yksi lohkoketjuteknologian kuumimmista trendeistä. Se on myös yksi suurimmista tulevaisuuden mahdollisuuksista. Chainlinkin avulla älysopimukset voivat hyödyntää monipuolisesti reaaliaikaista dataa ja toteuttaa hyvinkin monimutkaisia toimintoja tehokkaasti ja turvallisesti.

Chainlinkillä on monia potentiaalisia rooleja tokenisaatioon liittyen.

 • Chainlink kerää dataa reaalimaailmasta, kuten osakkeiden hintoja ja kiinteistöjen vuokratuloja, ja tarjoaa sen älysopimuksille reaaliajassa.
 • Chainlinkin hajautettu verkko varmistaa datan luotettavuuden ja vähentää manipuloinnin riskiä.
 • Chainlink tukee lukuisia erilaisia datalähteitä, mahdollistaen älysopimusten monipuolisen hyödyntämisen.
 • Chainlink on yhteensopiva useimpien lohkoketjujen kanssa, tarjoten laajan valikoiman erilaisia vaihtoehtoja varojen tokenisoinnille.

RWA-varojen tokenisaatio, älysopimukset ja Chainlinkin tarjoama teknologia voivat parhaimmillaan mullistaa tapaamme omistaa ja sijoittaa reaalimaailman varallisuuteen. Yhdessä ne tarjoavat tehokkaan, turvallisen ja läpinäkyvän infrastruktuurin, joka auttaa avaamaan täysin uudenlaisia sijoitusmahdollisuuksia.

Lue lisää aiheesta: RWA ja tokeniaatio.

LINK-token

Chainlinkin natiivitoken on LINK. Se on tyypiltään käyttötoken (utility token), jota tarvitaan Chainlinkin palveluiden käyttöön. Lisäksi node-operaattorit steikkavat LINK-tokenia. Chainlinkilla ei ole omaa lohkoketjua, minkä vuoksi LINK-tokenilta puuttuu monien muiden kryptojen tärkein käyttötarkoitus eli transaktiomaksut. Tilanne voi kuitenkin muuttua CCIP-protokollan yleistymisen myötä.

LINK-token tuli markkinoille syyskuussa 2017 järjestetyn ICO:n jälkeen. ICO:n yhteydessä luotiin miljardi LINK-tokenia, joiden allokaatio oli:

 • 35 % julkiseen myyntiin
 • 35 % kehitysyhtiölle
 • 35 % varattiin node-operaattoreille ja ekosysteemin kehitykseen

Julkiseen myyntiin varattu osuus (350 milj. LINK) on ollut vapaana markkinoilla vuodesta 2017 lähtien. Kehitysyhtiölle ja node-operaattoreille varattua osuutta on alkanut vapautua markkinoille vuodesta 2020 lähtien.

chainlink supply

LINK-tokenien kierrossa oleva määrä on noussut edeltävän neljän vuoden aikana 350 miljoonasta tokenista lähes 600 miljoonaan tokeniin. Tällä on ollut vaikutusta siihen, miksi Chainlinkin kurssikehitys on ollut niin heikkoa verrattuna moniin muihin altcoineihin.

Chainlinkin staking

Chainlinkin staking poikkeaa älysopimusalustojen käyttämästä steikkauksesta. Tämä johtuu siitä, että Chainlinkilla ei ole omaa lohkoketjua. Chainlinkin steikkauksen tarkoituksena on estää vihamielisiä hyökkäyksiä oraakkeliverkkoon ja varmistaa oraakkelien tuottaman datan paikkansapitävyys.

Steikkausta suorittavat nodet ansaitsevat tuottoa ja saavat insentiivin toimittaa mahdollisimman validia dataa. Heikkolaatuista dataa tarjoava toimija voi menettää steikatut tokeninsa. Mitä enemmän LINK-tokeneita operaattorit steikkaavat, sitä paremman turvallisuuden Chainlinkin verkko saavuttaa.

Steikkauksessa järjestelmään tuodaan mukaan myös toinen taso, ns. second tier. Toisen tason toimijat pitävät huolen siitä, että oraakkeliverkon tuottama data on validia. Jos joku oraakkelioperaattoreista epäilee muiden toimijoiden lähettävän virheellistä dataa, se voi raportoida ne ”second tier -poliiseille”. Second tier -toimijat palkitsevat ilmoittajan antamalla sille huijareiden omistamat LINK-tokenit.

chainlink tiers

Chainlinkin steikkaus otti teknisen harppauksen vuoden 2023 aikana. Chainlinkin verkon ensimmäinen steikkausalusta oli nimeltään staking v0.1. Se sisälsi 25 miljoonan LINK-tokenin poolin, johon LINK-tokenin sijoittajat pystyivät lukitsemaan omia LINK-tokeneitaan.

Steikkausalustan viimeisin versio (v0.2) julkaistiin vuoden 2023 marraskuussa. Sen keskeisin ero aiempaan versioon oli steikkaus-poolin laajentaminen 45 miljoonaan LINK-tokeniin. Lue lisää Chainlinkin sivuilta osoitteesta staking.chain.link.

Chainlink vs. kilpailijat

Chainlink on ollut jo useita vuosia markkinoiden johtava oraakkeliratkaisuiden tarjoaja. Sen asema on äärimmäisen vahva etenkin Ethereumin ekosysteemissä. Vaikka Chainlink tarjoaakin yhteensopivuuden useimpien suosituimpien lohkoketjujen kanssa, sen asema ei ole muilla alustoilla niin vakaa kuin Ethereum-alustalla.

Esimerkiksi Solanan tapauksessa esiin on nostettava Pyth, joka tarjoaa Chainlinkin tavoin oraakkeliratkaisuja. Pythin asema Solanan ekosysteemissä on erittäin vahva. Se eroaa Chainlinkista DAO-pohjaisella hallinnollaan ja reaaliaikaisemmalla datan syötöllä. Pyth on alkanut viime aikoina laajentaa toimintaansa myös muihin lohkoketjuihin.

Uusien oraakkeliratkaisujen nousu markkinoille kertoo siitä, että Chainlink ei ole immuuni kilpailulle. Lohkoketjuteknologian yleistyessä markkinoilla on varmasti tilaa useille oraakkeliratkaisuille. Markkinatilanne on myös kehittynyt viime vuosina siihen suuntaan, että Chainlinkilla on yhä enemmän varteenotettavia kilpailijoita.

Alla on listattuna viisi suurinta oraakkelitoimijaa ja niiden markkinaosuus. Datan lähteenä on Defillama.

 1. Chainlink: 49 % 
 2. WINkLink: 15 %
 3. Chronicle: 12 %
 4. Pyth: 9 %
 5. Redstone: 3 %

Chainlinkin asema on yhä vakaa, sillä se hallitsee lähes puolta markkinasta. Lisäksi sen suurin kilpailija, WINkLink, keskittyy vain Tron-alustalle. Mikään viittaa toistaiseksi Chainlinkin aseman merkittävään heikkenemiseen. Vaikuttaa siltä, että pienemmät oraakkeliverkostot syövät tällä hetkellä toistensa markkinaosuutta.

Chainlinkin tulevaisuus

Chainlinkin tulevaisuus näyttää hyvältä! Projekti on ottanut viime vuosina merkittäviä kehitysaskeleita ja pitänyt markkinajohtajan asemansa oraakkelisektorissa. Onko Chalinkin tästä huolimatta hyvä sijoituskohde?

Moni Chainlink-sijoittaja toteaisi, että LINK-tokenin kurssikehitys on ollut viime vuosina pettymys. Chainlinkin kurssi on artikkelin kirjoitushetkellä yhä alempana kuin loppukesän 2020 huiput. Esimerkiksi Bitcoinin kurssi on kesän 2020 lukemiin verrattuna yli 6x korkeammalla.

uutiset

Suurin syy Chainlinkin heikkoon menestykseen näkyy luvussa, jossa käsitellään LINK-tokenia. Markkinoille on vapautunut liikaa LINK-tokeneita suhteessa kysyntään. Chainlinkin kurssi raketoi vahvasti vuosina 2019-2020, jolloin sen kierrossa oleva tarjonta ei kasvanut lainkaan.

Paperilla kaikki näyttää erittäin hyvältä. Chainlink on kiistatta yksi kryptosektorin tärkeimmistä palasista, ja sen palveluita käyttävät lähes kaikki suosituimmat sovellukset. LINK-tokenilla on myös selkeät käyttökohteet, joita on tullut myös lisää steikkauksen ja CCIP:n myötä.

Riittävätkö uudet käyttökohteet ja RWA-sektorin potentiaali nostamaan kysyntää niin paljon, että se kattaa uusien LINK-tokenien tulon markkinoille? Tämä on jokaisen sijoittajan arvioitava. Miljardista LINK-tokenista on kierrossa noin 590 miljoonaa. Edeltävän neljän vuoden aikana on vapautunut markkinoille 240 miljoonaa LINK-tokenia.

Jos haluat sijoittaa Chainlinkiin, se onnistuu helposti ja luotettavasti kotimaisesta Coinmotion-palvelusta. Tsekkaa aloittelijoille suunnattu artikkeli Chainlinkin ostaminen, jossa ostoprosessi käydään läpi askel askeleelta.


Oletko jo tilannut Bitcoinkeskuksen uutiskirjeen? Jos et, niin klikkaa tästä ja liity postituslistalle! Tarjolla on joka viikko teknistä analyysia sekä katsauksia tärkeimpiin tapahtumiin!

Antti Hyppänen

Antti Hyppänen on Bitcoinkeskuksen perustaja ja päätoimittaja. Antti on tuottanut sivustolle artikkeleita vuodesta 2017 lähtien. Hän seuraa kryptomarkkinoita vuoden jokaisena päivänä ja vastaa myös Bitcoinkeskuksen sometilien ylläpidosta. Antti ei ole maksimalisti minkään kryptovaluutan osalta vaan tarkastelee kryptoja objektiivisesti. Antin sijoitusprofiili on "buy & hold", eli hän ei treidaa tai vivuta. Kryptoportfolio sisältää suurimmaksi osaksi Bitcoinia ja Ethereumia. Antti seuraa myös aktiivisesti makrotalouden tapahtumia. Kiinnostuksen kohteita ovat kryptovaluuttojen lisäksi kulta, hopea sekä Yhdysvaltojen osakemarkkinat.

11 kommenttia

 1. Onko tämä artikkeli kenties saanut apua ylilaudan chainlink-ketjuilta? t. singulariteetti simo

  1. Kiitos kommentista, simo! Ylilauta ei liity tähän projektiin 🙂 Valtosa informaatiosta on kirjattu talteen Youtubesta, josta löytyy todella monta Sergey Nazarovin haastattelua/esitystä. Toivottavasti tästä artikkelista on iloa myös Ylilaudan väelle, sillä Chainlinkistä (kuten muistakaan kryptoista) ei ole varmasti liikaa infoa suomeksi tarjolla.

   1. Ole hyvä vaan, mielenkiintoista luettavaa tämä oli ja hyvin selititte vaikeammatkin termistöt. Pitääpä kahvipöydässä jakaa ukoille tämä ilo(artikkeli)uutinen, tähän mennessä ovat vain naureskelleet jutuilleni kun enhän minä moisia osaa yhtä hyvin selittää. Chainlink tulee olemaan tuhat dollaria tulevaisuudessa. Kyllä minä niille vielä näytän ettei tämä ole mikään pyramiidihuijaus. t. singulariteetti simo

    1. Jos uskot Chainlinkin valoisaan tulevaisuuteen, niin et ole ainakaan yksin. Todella moni alan guru on innostunut Chainlinkistä viimeisen vuoden aikana ja pari päivää sitten myös arvostettu Data Dash nosti sen lupaavimmaksi altcoiniksi, kuten yllä oleva video kertoo.

     Chainlinkillä on vahva asema sen ongelman ratkaisussa, mihin projekti tähtää. Voi kuitenkin olla, että suurempi menestys on vasta 5-10 vuoden päästä. Hankala arvioida tuota älysopimusten ja kryptovaluuttojen käytön kasvua. Moni oleellinen feature on myös vielä kehitysvaiheessa.

     Chainlinkiä kannattaa ehdottomasti tutkia lisää!

 2. Kiitos loistavasta artikkelista. Seuraava artikkeli jostakin vielä aikaisemman vaiheen projektista?

  1. Tällä hetkellä keskitytään suurimpiin (ehkä top 30) kryptovaluuttoihin, mutta jos niistä löytyy jotain toiveita, niin aina kannattaa laittaa palautetta!

 3. 21.6. artikkelia päivitetty: staking & service agreement -kappale sekä lisätty muutamia uusia yhteistyökuvioita.

  1. KIITOS paljon, loistava artikkeli ja vaikeita asioita hyvin selitetty. Chainlinkillä ja projektilla luulisi olevan valoisa tulevaisuus. Bitcoinkeskuksen videoille lisää tämmöisiä hienoja teknologiapläjäyksiä, kiitos. Tämmösiin minäkin mieluusti sijoitan. Valistakaa pimeää kansaa! Näillä saattaa sivussa vielä vaurastua.

   1. Kiitos palautteesta! Chainlinkilla pyyhkii kyllä hyvin, mutta LINK-token on ollut vuodesta toiseen huono sijoituskohde verrattuna muihin vaihtoehtoihin. Saa nähdä muuttuko tämä jossain vaiheessa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *