Perustiedot
13
maalis
kryptovaluuttauutiset

Sivusto sisältää affiliate-linkkejä. Bitcoinkeskus voi olla oikeutettu kompensaatioon, jos vierailet yhteistyökumppaneiden sivuilla linkkiemme kautta. Saat lisätietoja mainoksista info-sivulta.

Bitcoin-halving 2024

Bitcoin (BTC) halving tarkoittaa Bitcoinin lohkopalkkioiden puoliintumista. Halving-tapahtuma puolittaa lohkopalkkioiden lisäksi myös Bitcoinin inflaation. Bitcoinia kutsutaan pienenevän inflaation vuoksi deflatoriseksi valuutaksi.

Stock-To-Flow -mallin mukaan Bitcoin halving -tapahtumat ohjaavat Bitcoinin kurssia. Monien mielestä Stock-To-Flow -malli on menettänyt jo merkityksensä. Vaikka halving ei ohjaisi Bitcoinin kurssia aiempien vuosien tavoin, se on silti merkittävä tapahtuma. Bitcoin-sijoittajan ei tarvitse olla huolissaan lohkopalkkioiden loppumisesta.

Mikä on Bitcoin halving?

Bitcoin (BTC) halving tarkoittaa Bitcoinin lohkopalkkioiden puoliintumista. Bitcoin halving tapahtuu noin neljän vuoden välein. Kerromme seuraavaksi, mistä Bitcoinin lohkopalkkiot muodostuvat ja kenelle ne jaetaan Bitcoin-ekosysteemissä.

Bitcoinin lohkoketjua ylläpitävät louhijat. Nämä ovat käytännössä erikoisvalmisteisia tietokoneita (ASIC), jotka ovat suunniteltu vain louhintatyöhön. Louhijat rakentavat Bitcoin-verkkoon uusia lohkoja keskimäärin 10 minuutin välein ja kilpailevat kellon ympäri uuden lohkon louhimisesta. Lohkon louhinut taho saa itselleen sen mukana tulevat lohkopalkkiot sekä transaktiomaksut.

Lohkopalkkiot ovat siis insentiivi Bitcoinin lohkoketjun ylläpitoon. Ilman lohkopalkkioita ei olisi myöskään louhintaa. Alla olevassa kuvassa on kiinalaisen Bitmainin ASIC-louhijoita.

asic

Bitcoin-verkon louhintateho (hash rate) kasvaa kovaa vauhtia. Uusia louhintafarmeja rakennettaan jatkuvasti, minkä lisäksi louhintalaitteiden tehokkuus paranee. Miten on mahdollista, että lohkoja löydetään silti vain 10 minuutin välein? Tässä kohtaa kuvaan tulee louhinnan vaikeustason säätö (mining difficulty).

Satoshi Nakamoto suunnitteli Bitcoiniin tämän mekanismin, jotta louhinta muuttuu helpommaksi tai vaikeammaksi louhintakapasiteetin mukaan. Mitä enemmän louhintateho kasvaa, sitä vaikeammaksi louhinta muuttuu. Tämä säätö tehdään automaattisesti kahden viikon välein.

Bitcoinkeskuksesta löytyy kattava artikkeli Bitcoinin louhinnasta, jos aihe kiinnostaa enemmän.

Halving puolittaa Bitcoinin inflaation

Halving-tapahtuma puolittaa lohkopalkkioiden lisäksi myös Bitcoinin inflaation. Tämä johtuu siitä, että Bitcoinin inflaatio muodostuu lohkopalkkioista. Uudet bitcoinit tulevat markkinoille jokaisen lohkon yhteydessä, kunnes valuuttavarannon maksimäärä eli 21 miljoonaa bitcoinia on saavutettu.

Satoshi Nakamoto halusi luoda vastavoiman fiat-valuutoille. Niille on tyypillistä jatkuva inflaatio, jolla on tapana riistäytyä hyperinflaatioksi tasaisin väliajoin. Fiat-valuutat ovat suunniteltu menettämään arvonsa. Esimerkiksi euron ostovoima oli vielä vuosituhannen alussa 40 prosenttia korkeampi.

Bitcoin toimii täysin päinvastoin. Sen inflaatio pienenee ajan myötä ja saavuttaa lopulta nollan. Tämä tapahtuu nykyisellä kehityksellä noin vuonna 2140. Tuolloin kaikki 21 miljoonaa bitcoinia on louhittu. Tällä hetkellä on louhittu noin 92 prosenttia kaikista bitcoineista.

Alla olevassa grafiikassa näkyy Bitcoin-varannon kasvu (sininen trendiviiva) sekä inflaation kehitys (oranssi trendiviiva). Lähde: BitcoinMagazine.

bitcoin inflation

Milloin Bitcoin puolittuu?

Bitcoinin puolittuminen eli halving tapahtuu aina 210.000 louhitun lohkon välein. Seuraava Bitcoin puoliintuminen tapahtuu lohkossa 840.000, joka louhitaan arviolta huhti-toukokuussa 2024. Lohkopalkkio puolittuu tuolloin 6,25 bitcoinista 3,125 bitcoiniin. Edellinen halving nähtiin toukokuussa 2020.

Alla olevasta taulukosta näet Bitcoinin neljän ensimmäisen halvingin tiedot.

HalvingLohkopalkkioUusia BTC per päiväHalving pvm
Halving 1 50 BTC -> 25 BTC 7200 BTC -> 3600 BTC 28.11.2012
Halving 2 25 BTC -> 12,5 BTC 3600 BTC -> 1800 BTC 9.7.2016
Halving 3 12,5 BTC -> 6,25 BTC 1800 BTC -> 900 BTC 11.5.2020
Halving 4 6,25 BTC -> 3,125 BTC 900 BTC -> 450 BTC Huhti-Touko 2024

Bitcoinin lohkoketjun käynnistyessä uusia bitcoineja tuli markkinoille 3600 per päivä. Neljännen halvingin jälkeen määrä on enää 450 bitcoinia, mikä on lähes 90 prosenttia pienempi lukema. Samalla Bitcoinin vuosittainen inflaatio putoaa myös alle yhden prosentin.

Bitcoinin inflaatio vs. deflaatio

Bitcoinia kutsutaan pienenevän inflaation vuoksi deflatoriseksi valuutaksi. Osa analyytikoista kutsuu Bitcoinia inflatoriseksi, koska kierrossa olevien kolikoiden määrä kasvaa vuosittaisen inflaation mukaisesti.

Rahavarannon kasvu on itävaltalaisen koulukunnan määritys inflaatiosta, ja moni Bitcoinin kannattajista uskoo juuri tähän talousoppiin. Onko Bitcoin todella inflatorinen valuutta vai pitäisikö sitä kutsua deflatoriseksi?

Bitcoinin inflaatio pienenee, mutta se ei koskaan putoa nollan alapuolelle. Kierrossa olevien bitcoinien määrä ei siis supistu. Tämä ei tosin pidä täysin paikkaansa, sillä bitcoineja on poistunut kierrosta jopa pari miljoonaa kappaletta. Tuhansia lompakoita on kadonnut vuosien mittaan, joihin ei enää päästä käsiksi.

Kaiken lisäksi Satoshi Nakamoton hallussa on arviolta miljoona bitcoinia. Satoshi ei ole koskaan siirtänyt näitä bitcoineja, ja tuskin tulee myöskään siirtämään. Tämä on kuitenkin rahapolitiikasta riippumatonta kehitystä.

bitcoin blockchain

Markkinoilla on nykyisin kryptovaluuttoja, joiden kierrossa olevien kolikoiden määrä supistuu rahapolitiikan kautta. Käytössä on ns. polttomekanismeja, jotka tuhoavat kolikoita. Tavoitteena on nostaa tokenin arvoa pienentämällä sen tarjontaa.

Ethereum on esimerkki kryptovaluutasta, jonka arvioidaan olevan tulevaisuudessa deflatorinen. Tämä muutos tapahtui syksyllä 2022, kun Ethereum siirtyi Proof of Stake -kryptovaluutaksi. Jos verkon käyttöaste pysyy korkeana, uusittu rahapolitiikka polttaa enemmän Etheriä jokaisen lohkon yhteydessä kuin uusia kolikoita syntyy lohkopalkkioista.

Bitcoinin kohdalla paras määritelmä on itse asiassa disinflatorinen valuutta. Disinflaatio tarkoitaa nimenomaan inflaation hidastumista. Näin ollen sekä inflatorinen että deflatorinen termi ovat hieman virheellisiä Bitcoinin kohdalla. Etenkin, kun markkinoilla on kryptovaluuttoja, joiden rahavaranto todella pienenee.

Tärkeintä Bitcoinissa on kuitenkin rahapolitiikan kiveen hakattu luonne. Kukaan yksittäinen taho ei voi muuttaa Bitcoinin inflaatiota suuntaan tai toiseen. Bitcoin ennustettavuus on todella tärkeä asia sijoittajille.

Halving ja Stock-To-Flow -malli

Stock-To-Flow -mallin mukaan Bitcoin halving -tapahtumat ohjaavat Bitcoinin kurssia. Stock-To-Flow (S2F) on vuonna 2019 julkisuuteen tullut mallinnus Bitcoinin kurssin ja halving-tapahtumien yhteydestä toisiinsa. S2F:n mukaan Bitcoinin kurssi nousee ja laskee nelivuotisissa sykleissä, joiden huiput ja pohjat asettuvat halving-tapahtumien mukaisesti.

S2F on toiminut monien sijoittajien ohjenuorana jo vuosia. Bitcoinin kurssi eteni vahvasti sen ennusteen mukaan aina syksyyn 2021 saakka. Tuolloin kurssi kääntyi laskuun juuri silloin (joulukuu 2021), kun kaikki odottivat halving-syklin huippua eli ns. parabolista rallia.

Alla on kuva mallin ennusteesta vuoden 2023 alussa.

bitcoin halving stock-to-flow

Kuten näkyy, malli piti hyvin pintansa aina vuoteen 2021 saakka. Kesällä 2021 nähty romahdus oli ensimmäinen hälytys, mutta Bitcoin nousi maraskuussa 2021 vielä lähes 70.000 dollariin. Moni uskoi parabolisen nousurallin tapahtuvan S2F:n ennusteen mukaan.

Näille haaveille saatiin kuitenkin tyly loppu, koska Yhdysvaltain keskuspankki ilmoitti rahapolitiikan kiristyksistä ja lopetti ns. löysän rahan bileet. Markkinat kääntyivät välittömästi laskuun. Sijoittajille tuli selväksi, että yleinen markkinan kehitys ja keskuspankit ovat vahvempia ajureita Bitcoinin kurssille kuin halving-syklit.

Stock-To-Flow mallin tulevaisuus

Monien mielestä Stock-To-Flow -malli on menettänyt jo merkityksensä. Kaikki eivät ole kuitenkaan samaa mieltä. S2F-teorialla on yhä oma kannattajakuntansa, eikä mallin kehittäjä ole myöskään heittänyt vielä pyyhettä kehään.

Halving-sykleillä oli kiistatta merkittävä vaikutus Bitcoinin kurssiin alkuvuosina, jolloin iso osa bitcoineista oli vielä louhimatta. Nyt markkinoilla on jo yli 90 % kaikista bitcoineista. Monet louhintafirmat ovat nykyisin myös suuryrityksiä, joiden ei tarvitse heti myydä louhimiaan bitcoineja kattaakseen energiakustannukset. Louhijoiden toimintakin on siten muuttunut.

Bitcoin on myös aikuistunut sijoitusluokkana vuoden 2017 buumin jälkeen. Se on yhä enemmän sijoitusalan ammattilaisten, hedge-rahastojen sekä muiden instituutioiden omistuksessa. Näiden tahojen toiminta taas ohjaa keskuspankkien rahapolitiikka.

Alla olevassa kuvassa näkyy teknologiapainotteinen Nasdaq-indeksi.

nasdaq

Vuoden 2018 jälkeen on nähty kolme romahdusta ja kaksi isoa nousurallia osakemarkkinoilla. Bitcoinin kurssi on noussut ja laskenut samaan suuntaan joka kerta. Kenties korrelaatio osakkeisiin on ollut paljon vahvempi paljon pidempään kuin on kuviteltu?

Bitcoinin omistuspohja oli ensimmäisten halvingien aikaan hyvin erilainen. Nykyisin instituutioille on tarjolla ns. custody-palveluita, Bitcoin-futuureja, ETF-tuotteita ja niin edelleen. Markkina on muuttunut valtavasti muutamassa vuodessa.

Suurin osa sijoittajista näkee Bitcoinin vieläkin korkean riskin assettina. Jossain vaiheessa se saavuttaa digitaalisen kullan statuksen myös laajemmin. Tähän menee kuitenkin vielä vuosia. Sitä ennen Bitcoin jatkaa todennäköisemmin osakemarkkinan kuin halving-syklien ohjaamana.

Bitcoin halving 2024 ja tulevaisuus

Vaikka halving ei ohjaisi Bitcoinin kurssia aiempien vuosien tavoin, se on silti merkittävä tapahtuma. Bitcoin halving on juuri se tekijä, mikä erottaa Bitcoinin fiat-valuutoista ja luo digitaalisen niukkuuden. Halving tuo myös ennustettavuutta ja luotettavuutta Bitcoinille sijoituskohteena.

Bitcoin halving -tapahtuman voisi nähdä enemmän merkkipaaluna juhlapäivänä Satoshi Nakamoton keksinnölle. Lienee myös selvää, että moni taho yrittää hyötyä halving-hypestä. Somessa nähdään varmasti paljon ”halving-rallia” ennakoivia videoita. Moni sijoittaja uskoo edelleen nimenomaan halvingin aloittavan uuden kurssirallin.

Vuoden 2024 halving osuu myös ajallisesti erittäin hyvään saumaan makrotalouden syklien kanssa. Todennäköisesti keskuspankkien kireä rahapolitiikka alkaa kääntyä löysemään suuntaan juuri vuoden 2024 alussa. Tämä luo hyvin otollisen ympäristön riskiasseteille.

Markkinoilla voidaan hyvin nähdä uusi ralli Bitcoin halvingin (2024) jälkeen, vaikka sen triggerinä olisivat todellisuudessa muut tekijät.

Onko lohkopalkkioiden loppuminen ongelma?

Bitcoin-sijoittajan ei tarvitse olla huolissaan lohkopalkkioiden loppumisesta. Tämä on yleinen huolenaihe, joka etenkin aloittelevilla sijoittajilla on halvingiin liittyen. Jos halving puolittaa lohkopalkkiot ja ajaa ne lopulta nollaan, mitä Bitcoinin lohkoketjulle oikein käy?

Tämä huoli on käytännössä turha mm. seuraavista syistä johtuen:

  • Louhijat saavat lohkopalkkioiden lisäksi myös verkon transaktiomaksut
  • Louhintapalkkiot putoavat nollaan vasta noin 120 vuoden päästä
  • Teknologia ehtii kehittyä valtavasti

Tässä kohtaa on hyvä huomioida myös Bitcoin Ordinals -protokollan tarjoamat mahdollisuudet. Ordinals mahdollistaa NFT-kuvien ja videoiden tallentamisen Bitcoin-lohkoketjuun. Nyt on jo nähty tapauksia, joissa yksittäinen taho on maksanut tuhansia dollareita louhintafarmille saadakseen omalle NFT-kuvalleen yhden täyden lohkon.

Toinen pointti lienee tärkein Bitcoinin lohkopalkkioihin liittyen. Ne putoavat nollaan vasta 120 vuoden päästä, eli potentiaalinen ongelma ei tule koskettamaan nykyisiä sijoittajia. On toki mahdollista, että pienenevät louhintapalkkiot aiheuttavat taloudellisia ongelmia jo muutaman vuoden päästä. Kaikki riippuu Bitcoinin kurssikehityksestä ja globaalista adoptiosta.

On myös olemassa mahdollisuus, että tulevat sukupolvet muuttavat Bitcoinin rahapolitiikkaa. Ehkä Bitcoin-maksimalistit päättävät 50 vuoden päästä ottaa Satoshi Nakamoton miljoona bitcoinia käyttöön ja jakaa ne lohkopalkkioiksi vuoteen 3000 saakka? Tämä on yksi hauska teoria aiheeseen liittyen.

Teknologia kehittyy myös Bitcoinin ympärillä valtavasti. On hyvä pysähtyä hetkeksi pohtimaan, miten paljon tietokoneiden prosessointiteho on kehittynyt esim. 2000-luvun aikana. Bitcoinin louhinnassa voidaan myös saavuttaa monenlaisia teknologisia läpimurtoja.

Huoli lohkopalkkioiden loppumisesta on tällä hetkellä enemmän filosofinen. Todennäköisesti Bitcoin kohtaa ennen vuotta 2140 monia muitakin haasteita, joista emme vielä tiedä. Teknologian lisäksi Bitcoinin kehitykseen vaikuttaa mm. regulaation globaali kehityssuunta.


Oletko jo tilannut Bitcoinkeskuksen uutiskirjeen? Jos et, niin klikkaa tästä ja liity postituslistalle! Tarjolla on joka viikko teknistä analyysia sekä katsauksia tärkeimpiin tapahtumiin!