Perustiedot
05
kesä
kryptovaluuttauutiset

Sivusto sisältää affiliate-linkkejä. Bitcoinkeskus voi olla oikeutettu kompensaatioon, jos vierailet yhteistyökumppaneiden sivuilla linkkiemme kautta. Saat lisätietoja mainoksista info-sivulta.

Bitcoin-halving 2024

Halving eli lohkopalkkioiden puoliintuminen on yksi Bitcoinin tärkeimmistä tapahtumista. Kyseinen operaatio suoritetaan Bitcoin-verkkoon noin neljän vuoden välein. Seuraava Bitcoin halving tapahtuu keväällä 2024. Mikä on Bitcoin halving? Miksi se on niin tärkeä tapahtuma? Tämä artikkeli käy läpi halvingin syyt, taustat sekä vaikutukset.

Huom. Tässä artikkelissa ei käydä Bitcoinin toimintaperiaatteita läpi yksityiskohtaisesti. Lue ensin Bitcoinkeskuksen kattava aloittelijan Bitcoin-opas, jos et vielä tunne Bitcoinin perusteita.

Bitcoinin lohkopalkkiot ja louhinta

Halving-tapahtuma on Bitcoinin rahapolitiikan kulmakivi. Englanninkielinen termi voidaan suomentaa puoliintumiseksi, mutta käytän tässä artikkelissa alkuperäistä sanaa paremman maistuvuuden vuoksi. Termi halving viittaa Bitcoinin lohkopalkkioiden puoliintumiseen. Mistä lohkopalkkioissa on sitten kyse?

Bitcoinin lohkoketjua ylläpitävät louhijat. Nämä ovat käytännössä erikoisvalmisteisia tietokoneita (ASIC), jotka ovat suunniteltu vain louhintatyöhön. Louhinta on keskittynyt nykyisin valtaviin louhintafarmeihin. Yhdysvallat nousi Kiinan louhintabännin (kesä 2021) jälkeen johtavaksi maaksi Bitcoin-louhinnassa. Alla olevalla videolla tutustutaan suureen louhintafarmiin Texasissa.

Bitcoin-verkkoon syntyy uusia lohkoja keskimäärin 10 minuutin välein. Louhijat käyvät jatkuvasti kisaa uuden lohkon louhimisesta. Lohkon louhinut taho saa itselleen sen mukana tulevat lohkopalkkiot sekä transaktiomaksut. Lohkopalkkiot eli louhintapalkkiot ovat siis insentiivi Bitcoinin lohkoketjun ylläpitoon.

Bitcoin-verkon louhintakapasiteetti (engl. hash rate) kasvaa kovaa vauhtia. Uusia louhintafarmeja rakennettaan jatkuvasti, minkä lisäksi louhintalaitteiden tehokkuus paranee. Miten on mahdollista, että lohkoja löydetään silti vain 10 minuutin välein? Tässä kohtaa kuvaan tulee louhinnan vaikeustason säätö (engl. mining difficulty).

Satoshi Nakamoto suunnitteli Bitcoiniin tämän mekanismin, jotta louhinta muuttuu helpommaksi tai vaikeammaksi louhintakapasiteetin mukaan. Mitä enemmän louhintateho kasvaa, sitä vaikeammaksi louhinta muuttuu. Tämä säätö tehdään automaattisesti kahden viikon välein.

Bitcoinkeskuksesta löytyy kattava artikkeli Bitcoinin louhinnasta, jos aihe kiinnostaa enemmän.

Halving puolittaa lohkopalkkiot

Edellä mainittu vaikeustason säätö on yksi Bitcoinin teknologian peruskivistä. Toinen on rahapolitiikkaan liittyvä halving.

Satoshi Nakamoto halusi luoda vastavoiman fiat-valuutoille. Niille on tyypillistä jatkuva inflaatio, jolla on tapana riistäytyä hyperinflaatioksi tasaisin väliajoin. Fiat-valuutat on siis suunniteltu menettämään arvonsa. Esimerkiksi euron ostovoima oli vielä vuosituhannen alussa 40 prosenttia korkeampi.

Bitcoin toimii täysin päinvastoin. Sen inflaatio pienenee ajan myötä ja saavuttaa lopulta nollan. Tämä tapahtuu nykyisellä kehityksellä noin vuonna 2140. Tuolloin kaikki 21 miljoonaa bitcoinia on louhittu. Tällä hetkellä (6/2022) on louhittu hieman yli 90 prosenttia kaikista bitcoineista.

Bitcoinin tapauksessa inflaatio syntyy uusissa lohkoissa markkinoille tulevista bitcoineista eli lohkopalkkioista. Juuri tästä on puoliintumisessa kyse. Alla oleva grafiikka havainnollistaa sitä (lähde: Bitcoin Magazine).
bitcoin inflation

Milloin Bitcoin puolittuu?

Bitcoinin puolittuminen eli halving tapahtuu aina 210.000 louhitun lohkon välein. Seuraava Bitcoin puoliintuminen tapahtuu lohkossa 840.000, joka louhitaan arviolta toukokuussa 2024. Lohkopalkkio puolittuu tuolloin 6,25 bitcoinista 3,125 bitcoiniin. Edellinen halving nähtiin toukokuussa 2020.

Bitcoinin ensimetreillä lohkopalkkio oli 50 bitcoinia. Se on sittemmin puoliintunut kolme kertaa: 50 -> 25 (halving 1), 25 -> 12,5 (halving 2) ja 12,5 -> 6,25 (halving 3). Kevään 2024 jälkeen lohkopalkkio on 3,125 bitcoinia.

Bitcoinin inflaatio vs. deflaatio

Bitcoinin inflaatio siis puolittuu neljän vuoden välein. Onko Bitcoin lopulta deflatorinen vai inflatorinen assetti?

Yleisen käsityksen mukaan Bitcoin on inflatorinen, koska kierrossa olevien kolikoiden määrä kasvaa vuosittaisen inflaation mukaisesti. Tämä on myös itävaltalaisen koulukunnan määritys inflaatiosta, ja moni Bitcoinin kannattajista uskoo juuri tähän talousoppiin. Inflaatio = rahavarannon kasvu.

Bitcoinin inflaatio pienenee, mutta se ei koskaan putoa nollan alapuolelle. Toisin sanoen, kierrossa olevien bitcoinien määrä ei supistu. Tämä ei tosin täysin pidä paikkaansa, sillä bitcoineja on poistunut kierrosta jopa pari miljoonaa kappaletta. Tuhansia lompakoita on kadonnut vuosien mittaan, joihin ei enää päästä käsiksi.

Kaiken lisäksi Satoshi Nakamoton hallussa on arviolta miljoona bitcoinia. Satoshi ei ole koskaan siirtänyt näitä bitcoineja, ja tuskin tulee myöskään siirtämään. Tämä on kuitenkin rahapolitiikasta riippumatonta kehitystä.

bitcoin blockchain

Markkinoilla on nykyisin myös kryptovaluuttoja, joiden kierrossa olevien kolikoiden määrä supistuu rahapolitiikan kautta. Käytössä on ns. polttomekanismeja, jotka tuhoavat kolikoita. Tavoitteena on nostaa tokenin arvoa pienentämällä sen tarjontaa.

Toinen näkökulma tulee ostovoiman kautta. Itävaltalaisen koulukunnan määritelmä inflaatiosta on nykyisin marginaalissa. Kun ekonomistit ja valtamedia kirjoittavat inflaatiosta, ne tarkoittavat kuluttajahintojen nousua. Deflaatio olisi puolestaan hintojen lasku.

Inflaatio johtuu mittatikkuna käytetyn fiat-valuutan arvon heikkenemisestä. Fiat-valuutoilla ei ole maksimimäärää Bitcoinin tavoin, joten niitä voidaan luoda rajattomasti. Näin ollen fiatin arvo myös laskee ajan mittaan kohti nollaa. Toisin kuin Bitcoinin, jonka inflaatio putoaa, mikä johtaa ostovoiman vahvistumiseen.

Vieläkin tärkeämpää on Bitcoinin rahapolitiikan kiveen hakattu luonne. Kukaan yksittäinen taho ei voi muuttaa Bitcoinin inflaatiota. Rahapolitiikan ennustettavuus on todella tärkeä asia Bitcoin-sijoittajille.

Kumpi vaihtoehto on siis parempi: inflatorinen vai deflatorinen? Paras määritelmä olisi itse asiassa disinflatorinen valuutta, kuten Thomas Brand tässä artikkelissa kuvailee. Disinflaatio tarkoitaa nimenomaan inflaation hidastumista.

Halving ja Stock-To-Flow -malli

Onko halving-tapahtumilla mitään merktiystä Bitcoinin kurssiin? Merkitys on todella suuri, jos Stock-To-Flow -malliin on uskominen. Stock-To-Flow (S2F) on nimimerkki Plan B:n mallinnus Bitcoinin kurssikehityksestä. Se tuli markkinoille keväällä 2019 ja saavutti suuren suosion. Plan B:n mukaan Bitcoinin kurssi nousee ja laskee nelivuotisissa sykleissä, joiden huiput ja pohjat asettuvat halving-tapahtumien mukaisesti.

S2F on toiminut monien sijoittajien ohjenuorana jo vuosia. Bitcoinin kurssi eteni vahvasti sen ennusteen mukaan aina syksyyn 2021 saakka. Tuolloin kurssi kääntyi laskuun juuri silloin (joulukuu 2021), kun kaikki odottivat halving-syklin huippua eli ns. parabolista rallia.

Alla on kuva mallin ennusteesta ja Bitcoinin kurssista (tilanne 6/2022).

stock to flow

Kuten näkyy, malli piti hyvin pintansa aina vuoteen 2021 saakka. Kesällä nähty romahdus oli ensimmäinen hälytys, mutta Bitcoin nousi maraskuussa 2021 lähes 70.000 dollariin. Moni uskoi parabolisen nousurallin tulevan S2F:n ennusteen mukaan.

Tälle kehitykselle saatiin kuitenkin tyly loppu. Kun Yhdysvaltain keskuspankki ilmoitti rahapolitiikan kiristyksistä ja lopetti ns. löysän rahan bileet, markkinat kääntyivät laskuun. Sijoittajille tuli selväksi, että yleinen markkinakehitys on vahvempi ajuri Bitcoinin kurssille kuin halving-syklit.

Onko Stock-To-Flow -malli mennyt lopullisesti rikki? Onko uusilla halving-tapahtumilla enää mitään merkitystä?

Stock-To-Flow mallin tulevaisuus

Stock-To-Flow -mallille löytyy yhä vahva kannatus. Bitcoinkeskuksen tekemässä Twitter-pollissa 43,5 % vastaajista uskoo halving-syklien vieläkin ohjaavan Bitcoinin kurssikehitystä. Itse olen tällä hetkellä hieman eri linjoilla.

Halving-sykleillä oli todennäköisesti merkittävä vaikutus Bitcoinin kurssiin alkuvuosina, jolloin iso osa bittirahoista oli vielä louhimatta. Nyt markkinoilla on jo yli 90 % kaikista bitcoineista. Monet louhintafirmat ovat nykyisin myös suuryrityksiä, joiden ei tarvitse heti myydä louhimiaan bitcoineja kattaakseen energiakustannukset. Louhijoiden toimintakin on siis muuttunut.

Bitcoin on myös aikuistunut sijoitusluokkana vuoden 2018 jälkeen. Se on yhä enemmän sijoitusalan ammattilaisten, hedge-rahastojen sekä muiden instituutioiden omistuksessa. Näiden tahojen toiminta taas ohjaa keskuspankkien rahapolitiikka.

Alla olevassa kuvassa näkyy teknologiapainotteinen Nasdaq-indeksi.

nasdaq

Vuoden 2018 jälkeen on nähty kolme romahdusta ja kaksi isoa nousurallia osakemarkkinoilla. Bitcoinin kurssi on noussut ja laskenut samaan suuntaan joka kerta. Kenties korrelaatio osakkeisiin on ollut paljon vahvempi paljon pidempään kuin on kuviteltu?

Bitcoinin omistuspohja oli ensimmäisten halvingien aikaan hyvin erilainen. Nykyisin instituutioille on tarjolla ns. custody-palveluita, Bitcoin-futuureja, ETF-tuotteita ja niin edelleen. Markkina on muuttunut valtavasti muutamassa vuodessa.

Suurin osa sijoittajista näkee Bitcoinin vieläkin korkean riskin assettina. Jossain vaiheessa se saavuttaa digitaalisen kullan statuksen myös laajemmin – näin ainakin itse uskon. Tähän menee kuitenkin vielä vuosia. Sitä ennen Bitcoin jatkaa todennäköisemmin osakkeiden kuin halving-syklien suuntaan.

Ongelma tässä analysoinnissa on tietysti datan puute. Halving on nähty historiassa vasta kolme kertaa, eli sattumalla voi olla iso osuus. Tämän lisäksi Bitcoin-markkina kasvaa ja kehittyy koko ajan. Tarjolla on siten lähinnä hyviä arvauksia.

Louhintapalkkioiden loppuminen

Halving-tapahtumiin liittyy eräs yleinen huolenaihe. Jos lohkopalkkiot putoavat aikanaan nollaan, mikä insentiivi louhijoilla on jatkaa lohkoketjun ylläpitoa? Tämä huoli on täysin turha ainakin kolmesta eri syystä.

  1. Louhijat saavat lohkopalkkioiden lisäksi myös verkon transaktiomaksut.
  2. Louhintapalkkiot putoavat nollaan noin 120 vuoden päästä, joten tällä tapahtumalla on tuskin merkitystä yhdenkään nykyisen Bitcoin-holdaajan elämään.
  3. Teknologia ehtii kehittyä valtavasti moniin eri suuntiin.

Mieti, miten paljon internetiin ja päätelaitteisiin liittyvä teknologia on kehittynyt 20–30 vuoden aikana. Mitä kaikkea ehtiikään tapahtua seuraavan 20 vuoden, puhumattakaan 120 vuoden, aikana? Sitä on aivan mahdoton ennustaa.

On myös olemassa mahdollisuus, että tulevat sukupolvet muuttavat Bitcoinin rahapolitiikkaa. Ehkä Bitcoin-maksimalistit päättävät sadan vuoden päästä ottaa Satoshi Nakamoton bitcoint käyttöön ja jakaa ne lohkopalkkioiksi vuoteen 3000 saakka? Tämä on yksi hauska teoria aiheeseen liittyen.

Kyse on siis tällä hetkellä lähinnä filosofisesta ongelmasta, joka tuskin koskettaa yhtään nykyistä Bitcoin-holdaajaa. On mahdotonta ennustaa teknologian ja regulaation kehitystä edes 20 vuoden päähän. Puhumattakaan 120 vuodesta. Seurataan Bitcoinin kasvua omaisuusluokkana yksi vuosi kerrallaan.

Bitcoin halving 2024 ja tulevaisuus

Seuraava halving nähdään siis keväällä 2024. Netistä löytyy laskureita, jotka ennustavat sille tarkkaa päivää. Esimerkiksi bitcoinblockhalf.com kertoo halvingin tapahtuvan 4. toukokuuta. Tähän on artikkelin kirjoitushetkellä aikaa 698 päivää. Olemme lähes tarkalleen 3. ja 4. halvingin puolivälissä.

Vaikka halving ei ohjaisi Bitcoinin kurssia aiempien vuosien tavoin, sen merkitystä ei voi silti väheksyä. Juuri halving erottaa Bitcoinin fiat-valuutoista ja luo digitaalisen niukkuuden. Se tuo myös ennustettavuutta ja luotettavuutta Bitcoinille sijoituskohteena.

Bitcoin on saanut viime vuosina kasvavaa tukea institutionaalisilta sijoittajilta. Siitä on tullut myös virallinen maksuväline kahdessa eri valtiossa. Jäljellä on enää kaksi merkittävää askelta: valtiotason kilpailu louhinnasta sekä Bitcoinin siirtyminen keskuspankkien taseisiin.

Tällä hetkellä Bitcoin on vielä kasvava ja kehittyvä sijoitusluokka. Kryptovaluuttoihin sijoittaa kokonaisuutena noin 300 miljoonaa henkilöä. Miljardin raja rikotaan seuraavan bull-markkinan aikana. Suurin osa sijoittajista on vasta spekuloimassa kurssikehityksellä.

Mitä suuremmaksi assetiksi Bitcoin kasvaa, sitä useampi kohtelee sitä digitaaliseen kultaan verrattavana sijoituskohteena. Tämä on ainakin oma teoriani. Jos näin käy, ehkä S2F ohjaa joku päivä jälleen Bitcoinin kurssikehitystä sen alkuvuosien tavoin? Aika näyttää!

Jos haluat sijoittaa Bitcoiniin, se tapahtuu parhaiten kotimaisen Coinmotionin kautta!

Photo by Tarik Haiga on Unsplash


Oletko jo tilannut Bitcoinkeskuksen uutiskirjeen? Jos et, niin klikkaa tästä ja liity postituslistalle! Tarjolla on joka viikko teknistä analyysia sekä katsauksia tärkeimpiin tapahtumiin!