Perustiedot
21
elo
base

Sivusto sisältää affiliate-linkkejä. Bitcoinkeskus voi olla oikeutettu kompensaatioon, jos vierailet yhteistyökumppaneiden sivuilla linkkiemme kautta. Saat lisätietoja mainoksista info-sivulta.

Mikä on Base?

Base on kryptovaluuttapörssi Coinbasen toteuttama älysopimusalusta. Base on Ethereumin Layer 2 -ratkaisu ja kilpailee suosittujen Optimism ja Arbitrum -ekosysteemien kanssa. Base mahdollistaa Coinbasen asiakkaille helpon väylän siirtyä perinteisestä kryptopörssistä hajautettujen sovellusten maailmaan. Base on myös liiketoiminnallisesti uusi aluevaltaus.

Mikä on Base?

Base on teknisesti Ethereumin Layer 2 (L2) -ratkaisu, joka tarjoaa turvallisen, edullisen ja kehittäjäystävällisen alustan hajautetuille sovelluksille. Base on rakennettu hyödyntäen Optimismin tarjoamaa OP Stack -arkkitehtuuria. Basen on kehittänyt Coinbase – yksi maailman suurimmista kryptovaluuttapörsseistä.

Termillä Layer 1 (L1) tarkoitetaan Ethereumin pääverkkoa ja lohkoketjua. Layer 2 (L2) puolestaan on Ethereumin pääverkon päälle rakennettu lohkoketju, jonka tarkoituksena on vähentää pääverkon kuormaa. Basen lisäksi markkinoilla on muitakin Layer 2 -ratkaisuja. Niistä tunnetuimpia ovat Arbitrum ja Optimism.

Base mahdollistaa käyttäjilleen useita etuja verrattuna Ethereumin käyttöön. Näitä ovat esimerkiksi parempi skaalautuvuus, nopeus ja matalammat transaktiokustannukset. Kaikki nämä ovat mahdollista saavuttaa turvallisuudesta tinkimättä, koska Base linkittyy teknisesti Ethereumin lohkoketjuun.

Coinbase on määrittänyt Baselle neljä ydinperiaatetta. Nämä ovat:

  1. Ethereumin tarjoma turvallisuus
  2. Coinbasen valtuuttama projekti
  3. Matalat kustannukset
  4. Avoin lähdekoodi

Base on myös EVM (Ethereum Virtual Machine) -yhteensopiva lohkoketju. Tämä tarkoittaa sitä, että Ethereum-alustalle rakennetut sovellukset on helppo siirtää (kloonata) myös Basen ekosysteemiin. Tämän yhteensopivuuden ansiosta, Base-sovellusten kehittäminen ei ole teknisesti vaikeaa.

Haluatko lisätietoja Ethereumista? Tutustu siinä tapauksessa Suomen kattavimpaan Ethereum-oppaaseen: mikä on Ethereum?

Base on ollut julkisessa käytössä artikkelin kirjoitushetkellä noin kaksi viikkoa. Base-alustalta löytyy jo nyt yli 50 erilaista DeFi-sovellusta ml. Uniswap, Compound, Balancer ja Sushiswap. Todennäköisesti yhä useampi Ethereum-verkosta tuttu sovellus löytyy pian myös Base-alustalta.

Base vs kilpailevat Layer 2 -ratkaisut

Basen lisäksi tunnetuimmat Ethereumin Layer 2 (L2) -ratkaisut ovat Polygon, Arbitrum ja Optimism. Tässä kohtaa on hyvä muistaa Basen ja Optimismin läheinen suhde, sillä Base hyödyntää OP Stackin kautta Optimismin teknisiä ratkaisuja. Näiden kahden projektin suhde on sen verran läheinen, että ne voi nähdä jopa toisiaan täydentävinä ratkaisuina.

Arbitrum eroaa hieman teknisesti Optimism & Base -ratkaisuista. Ero tulee tavasta, jolla Arbitrumin transaktiot varmennetaan. Arbitrumin monikerroksista transaktioiden varmentamista voidaan pitää L2 -ratkaisuista edistyneimpänä. Tämä näkyy peruskäyttäjän näkökulmasta Arbitrumin käyttökustannuksissa, jotka ovat sen kilpailijoita alhaisempia.

Bitcoinkeskuksesta löytyy erillinen artikkeli, jossa Optimism ja Arbitrum -teknologiat on esitelty laajemmin. Jos haluat tutustua aiheeseen tarkemmin, klikkaa tästä: Ethereumin skaalausratkaisut.

Tällä hetkellä Ethereumin L2 -sektori voidaan nähdä yhtenä kryptomaailman kilpailluimmista sektoreista. Miten Base pystyy erottumaan muista markkinoilla olevista L2 -ratkaisuista?

Basen suurin valttikortti on ehdottomasti sen taustalta löytyvä Coinbase. Coinbase on kaupankäyntivolyymilla mitattuna markkinoiden toiseksi suurin kryptopörssi ja äärimmäisen luotettava toimija. Basen sovelluksilla on Coinbasen ansiosta pääsy valtavaan (potentiaaliseen) käyttäjäkuntaan. Alla on kuva Coinbasen etusivulta.

coinbase etusivu

Base yhdistää kaikki Layer 2-ratkaisujen tarjoamat ominaisuudet Coinbasen parhaiksi toteamiin toimintatapoihin. Varojen siirtäminen Ethereumin pääketjusta L2-verkkoihin on tähän asti ollut monimutkainen prosessi, joka on edellyttänyt lohkoketjujen välisten siltojen (bridge) käyttöä. Coinbasen tavoitteena on tehdä varojen siirrosta Baseen mahdollisimman yksinkertainen prosessi. Tämä tarjoaa Baselle vahvan valttikortin muihin L2-ratkaisuihin verrattuna.

Basen myötä hajautetuilla sovelluksilla tulee olemaan suora pääsy Coinbasen ekosysteemiin ja mahdollisuus saada osuus Coinbasen yli 100 miljoonan käyttäjän asiakaskunnasta ja yli 80 miljardin asiakasvarallisuudesta. Coinbase pitää myös huolen siitä, että Basen kehitykseen on tarjolla riittävästi varoja.

Basella ei ole omaa tokenia

Coinbase on ilmoittanut, ettei Base tule saamaan omaa tokenia. Tämä ei ole yllättävää, kun huomioidaan mikä tilanne Yhdysvalloissa on kryptojen regulaation suhteen. Coinbase käy yhtiönä jo nyt oikeustaistelua SEC:tä vastaan, joten Base-tokenin lanseeraus olisi ollut todennäköisesti huono idea.

Base eroaa tältä osin kilpailevista Ethereumin skaalausratkaisuista. Sekä Arbitrum että Optimism ovat lanseeranneet omat tokeninsa. On kuitenkin hyvä muistaa, että Ethereumin Layer 2 -ratkaisuissa transaktiomaksut maksetaan silti Etherillä (ETH). Arbitrumin ARB-token ja Optimismin OP-token ovatkin tyypiltään hallintotokeneita.

Jos sijoittaja haluaa hyötyä Basen mahdollisesta menestyksestä, paras vaihtoehto lienee ostaa Coinbasen osaketta (ticker: COIN). Sitä voi ostaa esimerkiksi Nordnet-palvelusta.

Basen vaikutus Coinbasen tulevaisuuteen

Basen merkitys Coinbaselle ja koko kryptovaluuttamarkkinalle on parhaimmassa tapauksessa valtaisa. Sen ansiosta suurilla instituutioilla on ensimmäistä kertaa mahdollisuus hyödyntää lohkoketjujen tarjoamia mahdollisuuksia yhdessä luotettavan ja reguloidun kumppanin kanssa.

Ethereum-sidonnaisuus ja Coinbasen vahva regulatorinen status ovat jo nyt johtaneet tilanteeseen, jossa useat suuret toimijat ovat osoittaneet kiinnostusta Basea kohtaan.

On kuitenkin hyvä muistaa, että Base ei ole ensimmäinen kryptovaluuttapörssin markkinoille tuoma lohkoketju. Binancen oma BNB Chain on ollut toiminnassa jo useamman vuoden ajan. BNB Chain on myös täysin oma lohkoketjunsa, kun taas Base on ”Ethereumin jatke”. Myös muilla pörsseillä (esim. KuCoin) on vastaavia ratkaisuja.

Base on Coinbaselta myös liiketoiminnallinen ratkaisu, jolla pyritään vastaamaan sijoittajien ja instituutioiden kasvaneeseen kiinnostukseen lohkoketjuteknologiaa kohtaan. Base avaa Coinbaselle täysin uuden liiketoimintasektorin, joka kykenee menestyessään tuottamaan yritykselle tasaista tulovirtaa pitkälle tulevaisuuteen. Coinbase voi kerätä 50-100 miljoonaa dollaria vuositasolla Basen transaktiomaksuista.

Basen voidaan nähdä olevan äärimmäisen positiivinen asia DeFi-markkinalle. Suuren institutionaalisen toimijan mukanaolo lisää varmasti kiinnostusta DeFi-sektoria kohtaan.

Varojen siirtäminen Base-verkkoon

Coinbase ei tue vielä suoraa Etherin siirtoa Base-verkkoon, mutta ominaisuus nähdään varmasti lähitulevaisuudessa. Koska transaktiomaksut maksetaan Ethereumin Layer 2 -verkoissa Etherillä, tarvitset lompakkoosi ETH-tokeneita. Artikkelin kirjoitushetkellä siirto Base-verkkoon on tehtävä erillisen sillan (bridge) kautta.

Jos haluat siirtää varoja Base-verkkoon ja käyttää Basen hajautettuja sovelluksia, toimi seuraavasti:

  1. Lataa Web3-yhteensopiva lompakko MetaMask
  2. Lisää MetaMaskiin Base-verkon tiedot helposti chainlist.org-sivuston kautta.
  3. Siirrä Etheriä (ETH) Base Bridgen avulla Ethereum-verkosta Base-verkkoon

Jos et ole käyttänyt aiemmin token-siltoja, löydät Youtubesta paljon oppaita esim. hakusanoilla ”how to bridge eth to base”. Base Bridgen avulla voit siirtää Etheriä myös takaisin Ethereumin pääverkkoon.

Yhteenveto

Base on kryptovaluuttapörssi Coinbasen lanseerama Ethereumin L2 -skaalautuvuusratkaisu. Base on toteutettu hyödyntäen Optimismin OP Stack -infrastruktuuria. Base erottuu kilpailijoistaan Coinbase-yhteydellään, joka mahdollistaa käyttäjille sujuvan pääsyn Basen pariin ja poikkeuksellisen suuret taloudelliset mahdollisuudet palvelun kehittämiseen.

Coinbase näkee Basen olevan keskeisessä roolissa sen tulevaisuuden liiketoiminnassa. Yhtiön missiona on ollut sen perustamisesta lähtien lisätä taloudellista vapautta maailmassa. Mikä olisikaan tähän parempi tie, kuin oman lohkoketjun ja siihen pohjautuvan ekosysteemin tarjoaminen ihmisille?

Base-lohkoketju käynnistyi virallisesti elokuun alussa vuonna 2023. Artikkelin kirjoitushetkellä se on ollut avoin kaikille noin kahden viikon ajan. Basen likviditeetti (TVL) on noussut jo tässä ajassa yli 120 miljoonaan dollariin, mikä tekee siitä markkinoiden 12. suurimman lohkoketjun DeFi-sektorissa. On vain ajan kysymys, milloin Base nousee top kymppiin.

Päivitys 2.4.2024: Basen suosio on kasvanut merkittävästi vuoden 2024 ensimmäisellä kvartaalilla.


Oletko jo tilannut Bitcoinkeskuksen uutiskirjeen? Jos et, niin klikkaa tästä ja liity postituslistalle! Tarjolla on joka viikko teknistä analyysia sekä katsauksia tärkeimpiin tapahtumiin!

Antti Hyppänen

Antti Hyppänen on Bitcoinkeskuksen perustaja ja päätoimittaja. Antti on tuottanut sivustolle artikkeleita vuodesta 2017 lähtien. Hän seuraa kryptomarkkinoita vuoden jokaisena päivänä ja vastaa myös Bitcoinkeskuksen sometilien ylläpidosta. Antti ei ole maksimalisti minkään kryptovaluutan osalta vaan tarkastelee kryptoja objektiivisesti. Antin sijoitusprofiili on "buy & hold", eli hän ei treidaa tai vivuta. Kryptoportfolio sisältää suurimmaksi osaksi Bitcoinia ja Ethereumia. Antti seuraa myös aktiivisesti makrotalouden tapahtumia. Kiinnostuksen kohteita ovat kryptovaluuttojen lisäksi kulta, hopea sekä Yhdysvaltojen osakemarkkinat.

Aiheeseen liittyvät artikkelit
03
maalis
Mikä on kryptovaluutta?

Mikä on kryptovaluutta?

Kryptovaluutta on digitaalinen valuutta, joka hyödyntää kryptografiaa ja käyttää hajautettua tietokantaa. Markkinoilla on hyvin erityyppisiä […]

Lue lisää
24
elo
NFT ostaminen

NFT ostaminen

NFT ostaminen on on helppoa ja turvallista OpenSea NFT-kauppaikasta. Opensea mahdollistaa NFT-sijoittajille markkinoiden laajimman valikoiman […]

Lue lisää
23
huhti
Mikä on stablecoin (vakaavaluutta)?

Mikä on stablecoin (vakaavaluutta)?

Stablecoin (suomeksi vakaavaluutta) on kryptovaluutta, jonka arvo on sidottu dollariin, euroon, tai muihin fiat-valuuttoihin. Stablecoinien […]

Lue lisää