Avalanche ja AVAX-token

avalanche opas

Avalanche on uusimpia tulokkaita lohkoketjualustojen ja Ethereumin haastajien joukossa. Uudenlaisen konsensusmekanisminsa ansiosta Avalanche onnistuu luomaan tehokkaan ja turvallisen lohkoketjualustan hajautetuille sovelluksille. Tässä oppaassa tutustutaan Avalanchen historiaan, teknologiaan ja luodaan katsaus Avalanchen AVAX-tokeniin.

Rekisteröidy Binancelle

Avalanche kuuluu platform-kategoriaan

Bitcoinkeskus jakaa kryptovaluutat kolmeen eri kategoriaan: valuutat, platformit ja tokenit.

Tunnetuin kryptovaluutta Bitcoin luokitellaan tässä jaottelussa valuuttoihin, niin kuin esimerkiksi myös Litecoin ja Bitcoin Cash. Näillä kryptovaluutoilla ei ole muuta merkittävää tarkoitusta kuin arvon siirtäminen ja säilyttäminen.

Tunnetuimpia platformeja ovat mm. Ethereum, Cardano ja Polkadot. Nämä toimivat eräänlaisina käyttöjärjestelminä älysopimuksille ja hajautetuille sovelluksille (dapp). Platformien voidaan ajatella olevan kuin iOS- ja Android-käyttöjärjestelmät.

Tokenit luodaan olemassa olevan platformin sisälle. Niillä ei siis ole omaa lohkoketjua. Tokenit ovat tyypiltään käyttö- tai hallintotokeneita (utility token & governance token), joiden toiminta rajoittuu usein yhteen hajautettuun sovellukseen (Dapp). Tunnettuja tokeneita ovat mm. Uniswap, Aave ja Chainlink.

Avalanche kuuluu tässä jaottelussa platformien kategoriaan. Se ei kuitenkaan asemoi itseään niinkään platformien ykkösen Ethereumin mahdollisena syrjäyttäjänä vaan kuuluu enemmänkin platformien “yleistoimivuus” (interoperability) -kategoriaan.

Alla on parin minuutin Youtube-esittely projektista.

Avalanche onkin ominaisuuksiltaan eräänlainen “platformien platform”, ja vaikka sen voikin nähdä potentiaalisesti kaappaavan markkinoita Ethereumilta, sitä voi olla parempi verrata muihin yleistoimiviin alustoihin, kuten Polkadotiin, Cosmosiin ja Polygoniin.

Avalanchen historia

Kahden vuoden ajan työstetyn Avalanche-projektin takana on tietojenkäsittelytieteilijä Emin Gün Sirerin perustama Ava Labs -yritys. Sirer luki vuonna 2018 pseudonyymin “Team Rocket” -ryhmän ehdotuksen uudenlaisesta konsensusmekanismista, otti vuoden virkavapaata Cornellin yliopiston professorin virastaan ja lähti rakentamaan Ava Labsin kanssa Avalanche-projektia.

Sirer ei ole mikään kryptovaluutoista hiljattain innostunut ohjelmoija. Hän oli jo vuonna 2003 kehittämässä Karma-nimistä digitaalista valuuttaa, siis viisi vuotta ennen Satoshi Nakamoton kirjoittamaa Bitcoinin whitepaperia. Tämä on saanut jotkut jopa spekuloimaan miehen olevan Satoshi.

Muihin alustoihin verrattuna Avalanche on varsin tuore projekti. Se ei ollut mukana vuodenvaihteen 2017﹣2018 kryptovaluuttahuumassa ja julkaisi pääverkkonsa (mainnet) vasta syyskuussa 2020.

Avalanche keräsi yksityisellä sijoituskierroksella 18 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria, ja mukana oli tunnettuja sijoitusyhtiöitä, kuten a16z ja Polychain Capital. Julkinen sijoituskierros eli AVAX-tokenin ICO kesällä 2020 keräsi peräti 42 miljoonaa dollaria viidessä tunnissa!

Sijoittajien joukossa oli myös Ethereumin lanseerauksessa mukana vuonna 2014 ollut Ethereum-osoite, joka oli aikoinaan päässyt ostamaan etheriä hintaan 0,3 USD/token. Tämä on saanut jotkut spekuloimaan Ethereum-vaikuttajienkin olevan mukana Avalanchessa.

Uudenlainen konsensusmekanismi

Avalanchen konsensusmekanismi lupaa yhdistää parhaat puolet lohkoketjujen kahdesta aikaisemmasta tavasta muodostaa konsensus.

Näistä vanhempi on ns. “klassinen” -konsensusprotokolla, joka on Byzantine Fault Tolerant, eli lohkoketjussa toimivat tapahtumien vahvistajat (nodes) eivät voi olla keskenään erimielisiä lohkoketjun tilasta. Tämä mahdollistaa transaktioiden välittömän vahvistumisen.

Skaalautuminen muodostuu kuitenkin tässä protokollassa ongelmaksi, jos lohkoketjuun tulee mukaan lisää vahvistajia. Klassisen konsensuksen käyttäjiin kuuluu mm. Facebookin oma kryptovaluuttaprojekti Libra, joka käyttää 100 vahvistajaa.

Hajautetumman konsensuksen mahdollisti ns. Nakamoto-konsensus, jonka Bitcoinin keksijä Satoshi Nakamoto loi vuonna 2008. Tämä konsensusmalli tunnetaan myös ns. pisimmän ketjun mallina.

Tässä konsensuksessa transaktioiden vahvistajien ei tarvitse olla koko ajan 100% yksimielisiä lohkoketjun tilasta. Hyvin pienille eroavaisuuksille on tilaa, sillä mitä enemmän lohkoja muodostetaan, sitä vähemmän näillä eroilla on merkitystä.

Avalanche muodostaa konsensuksensa ns. otanta- ja juoruamismenetelmällä (sampling and gossiping): jokainen vahvistaja tiedustelee lohkoketjun tilan tietyltä määrältä satunnaisesti valittuja toisia vahvistajia. Tämän jälkeen ne muodostavat ensin konsensuksen toisiaan lähellä olevien vahvistajien kesken, ja näin konsensus leviää ennen pitkää vahvistamaan myös koko lohkoketjun tilan.

avalanche konsensus
Klassinen vs Nakamoto vs Avalanchen konsensus. Credit: Avalanche

Turvallisuutensa Avalanchen konsensus saa proof-of-stake -mekanismista: mitä suuremman osan protokollasta jokin vahvistajista omistaa, sitä todennäköisemmin muut vahvistajat uskovat sen “juoruilua” (gossiping).

Tämä tekee Avalanchen hyvin kestäväksi esimerkiksi 51 prosentin hyökkäyksiä vastaan: hyökkääjä tarvitsisi onnistuakseen jopa 80% verkon vahvistajista, joten hyökkäys tulisi sille äärimmäisen kalliiksi.

Avalanchen konsensusprotokolla on DAG (directed acyclic graph) -optimoitu, eli se voi käsitellä transaktioita samanaikaisesti. Näin ollen sitä ei hidasta mitkään tietyt transaktiot, kuten on tapana käydä perinteisissä lohkoketjurakenteissa.

Avalanche-konsensuksen lisäksi projektin arkkitehtuuriin kuuluu myös ns. Snowman-konsensus, joka sopii hyvin älysopimuksille.

Yhteenvetona Avalanchen konsensusrakenteesta voisi sanoa, että se ratkaisee ns. lohkoketjutrilemman, eli se on samaan aikaan sekä turvallinen, skaalautuva että hajautettu. Sen TPS (transactions per second) on 4500, tapahtumat vahvistuvat kolmessa sekunnissa ja tapahtumien vahvistajaksi ryhtymiseen riittää kotitietokone.

Avalanche sivuketjut (subnet)

Syvennytään hieman tarkemmin Avalanchen rakenteeseen. Avalanche on “platformien platform” eli muut lohkoketjuprojektit voivat perustaa subnet-sivuketjuja Avalanchen tarjoamaan ekosysteemiin.

Yksi subnet muodostuu joukosta vahvistajia, jotka muodostavat keskenään konsensuksen omaa insentiivimekanismiaan käyttäen. Kuka tahansa voi siis muodostaa Avalancheen oman lohkoketjunsa tiettyä tarkoitusta varten.

Kaikkien subnet-vahvistajien (validators) tulee olla osa Avalanchen subnetiä (default subnet). Tämä on se subnet, jossa AVAX-token majailee ja saa yleistoimivuutensa muiden lohkoketjujen kanssa. Rakennelma muistuttaa siis hieman Polkadotin relay chain – ja parachain -järjestelmää.

Avalanchen lohkoketjut

Jos mennään vieläkin syvemmälle Avalanchen subnetin rakenteeseen, niin huomataan että siinä toimii kolme eri ketjua (chains): X-ketju, C-ketju ja P-ketju. Tämä on Avalanchen subnet. Muut subnetit muodostavat myös tahollaan oman subnetin alla olevaa tyyliä mukaillen.

P-ketju on platform-ketju. Se on Avalanchen ns. metadataketju ja se koordinoi subnet-verkkoja, niiden vahvistajia ja antaa luvan uusien subnetien muodostamiselle.

C-ketju on “contract chain” eli se ketju, josta Avalanchen älysopimukset löytyvät. C-ketju mahdollistaa hajautettujen sovellusten luomisen Avalancheen. EVM (Ethereum Virtual Machine) -yhteensopivana kaikki Ethereum-sovellukset voidaan siirtää suoraan Avalancheen, ja Avalanche-Ethereum -sillan avulla Avalanche pääsee käsiksi myös Ethereumin DeFi:n likviditeettiin.

Avalancheen liittyvät alustat ja sovellukset voivat halutessaan kustomoida itselleen myös jonkin toisen ohjelmistoalustan, kuten vaikkapa WebAssemblyn.

X-ketju on puolestaan “exchange chain” eli assettien luomisen ja vaihtamisen mahdollistava alusta. X-ketju käyttää DAG-konsensusprotokollaa, kun taas P- ja C-ketju käyttävät älysopimuksiin optimoitua Snowman-protokollaa.

avalanche rakenne
Avalanche-platformin struktuuri. Credit: Avalanche

Jakamalla rakenteensa kolmeen eri lohkoketjuun Avalanche pyrkii samaan aikaan sekä nopeuteen, turvallisuuteen että joustavuuteen. Joustavuus antaa ohjelmistokehittäjille vapauksia muokata alustaa omiin käyttötarkoituksiinsa. Avalanche esimerkiksi mahdollistaa subneteille sekä proof-of-stake että proof-of-work -toimintaperiaatteet.

Avalanchen ainutlaatuisia ominaisuuksia ovat mm. erityisten sopimusehtojen ohjelmoiminen assetteihin lainsäädännöllisten ohjeiden (compliance) noudattamiseksi sekä ns. Initial Litigation Offering, jossa AVAX-tokenin omistajat voivat joukkorahoittaa oikeuskanteita ja saada näistä mahdollista tuottoa.

Avalanchen kunnianhimoiseen roadmapiin kuuluvat myös mm. vastustuskyky kvanttiteknologialle ja yksityiset subnetit.

Avalanchen nettisivuilla on kattava infopaketti projektista.

Avalanche-sovellukset

DeFi:n kasvattaessa suosiotaan monella ei ole varaa Ethereumin korkeisiin välityskustannuksiin. Avalanchen alustalla välityskustannukset ovat joitakin senttejä ja tällä hetkellä myös salamannopeita.

Suosituimpia sovelluksia tässä uudessa DeFi-ekosysteemissä on Pangolin, Uniswapin kaltainen hajautettu kryptovaluuttapörssi (katso kuva).

pangolin app

Muita Avalancheen liittyviä sovelluksia ovat mm. hajautettu vedonlyöntimarkkina Prosper, hajautettu vakuutussovellus UNION ja hajautettu johdannaissovellus Injective Protocol.

AVAX-token

Avalanchen käyttö- ja hallintotoken on AVAX, jota käytetään verkon turvaamiseen steikkaamalla, välityskustannusten maksamiseen sekä laskentayksikkönä Avalanche-ekosysteemin eri lohkoketjujen välillä.

AVAX-tokenin maksimimäärä on 720 miljoonaa ja näistä kierrossa on tällä hetkellä puolet. Protokolla on varannut loput tokenit steikkauspalkkioita varten luodakseen insentiivin alustan käyttöönotolle. AVAX-tokenin steikkausaste on tällä hetkellä jopa noin 80%.

Steikkauksen lisäksi AVAX-tokenia poistaa kierrosta myös välityskustannusten polttaminen (burning) lisäten näin AVAX-tokenin niukkuutta. Polttamisen voisi olettaa lisääntyvän mitä enemmän DeFi-protokollia siirtyy käyttämään Avalanchea.

AVAX-tokenia käytetään myös uusien subnetien perustamiseen, mutta subnetit voivat kuitenkin käyttää omia tokeneitaan verkkonsa käyttötokeneina.

AVAX-tokenin tarjontamekanismi muistuttaa Bitcoinin tahtia: uusia tokeneita ilmaantuu kiertoon yhä vähemmän. Bitcoinista poiketen AVAX-tokenin haltijat voivat päättää äänestämällä kuinka usein uusia tokeneita tulee kiertoon ja onko AVAX-tokeneilla maksimimäärää. Periaatteessa AVAX-tokenin holdaajat voivat tehdä äänestämällä AVAX-tokenista deflatorisen.

AVAX-tokenin markkina-arvo on tätä kirjoittaessa huhtikuussa 2021 noin neljä miljardia dollaria ja se sijoittuu kryptovaluuttojen rankingissa sijalle 36. Vaikka Avalanche onkin kasvattanut arvoaan lyhyessä ajassa, voi sillä olla mahdollisuuksia kryptovaluuttojen top 10 -listalle tämän härkämarkkinan aikana.

Avalanche on muiden rauhallista ja tarkkaa rakentamista suosivien “professoriprojektien” (Cardano) vastaisesti ehtinyt kasvaa huomattavasti muutamassa kuukaudessa. Fundamentit näyttäisivät olevan kohdallaan tässä projektissa ja jotkut analyytikot ovat pitäneet Avalanchea hyvänä karhumarkkina-holdina ennustaen sen suurimpien urotöiden tapahtuvan vasta seuraavassa härkämarkkinassa.

Hieman tähän liittyen: tiettävästi Avalanchen johtohahmo Sirer on puhunut useiden valtiollisten keskuspankkien kanssa yhteistyöstä keskuspankkien digitaalisen valuutan rakentamiseksi. Nämä valuutat eivät kuitenkaan valmistune muutamaan vuoteen, joten ne sopisivat hyvin sinne seuraavaan härkämarkkinaan.

Ominaisuuksiltaan Avalanche on sen suorimpia kilpailijoita Polkadotia ja Cosmosta skaalautuvampi ja hajautetumpi. Polkadotin ja Cosmosin inflatoristen tokenien sijaan Avalanchen AVAX-tokeneita on rajoitettu määrä. Tässä artikkelissa on luotu kattava vertailu näiden kolmen projektin välillä.

Avalanche AVAX kurssi ja ostaminen

AVAX-tokenin ostaminen onnistuu parhaiten Binancesta. Talletus Binanceen onnistuu helposti luottokortilla, SEPA-siirrolla tai kryptovaluutoilla. Binancesta löyty paras likviditeetti sekä suositut vaihtoparit AVAX/USDT, AVAX/BTC, AVAX/EUR ja AVAX/BUSD.

Osta AVAX Binancesta

AVAX löytyy myös suositusta KuCoin-pörssistä. Suomalaisista kauppapaikoista Avalenchea ei voi ostaa. Voit kuitenkin hankkia Coinmotionilta tai Northcryptolta helposti bitcoinia ja siirtää bittirahat sitten Binanceen tai KuCoiniin. Bitcoinit voi tämän jälkeen vaihtaa ko. pörsseissä suoraan AVAX-tokeniin.

Jos haluaa treidata AVAX-tokenia, mutta ei halua tallettaa varojaan keskitettyyn pörssiin, niin kannattaa kokeilla Pangolinia. Uniswapia käyttäneelle Pangolin näyttää tutulta. Ennen kuin pörssiä pääsee käyttämään pitää Metamaskissa kuitenkin vaihtaa verkoksi Avalanche, mikä vaatii jonkin verran näpertelyä. Tässä on hyvät ohjeet tuohon prosessiin.

AVAX-tokenia voi säilyttää Metamask-selainlaajennuslompakon lisäksi Avalanchen omassa lompakossa. Koska kyseessä on Avalanchen omassa lohkoketjussa liikkuva token, sille löytyy varsin heikosti tukea tunnetuista lompakoista.

Avalanchen viralliset sivut löytyvät osoitteesta avalabs.org. Twitter-handle on @avalancheavax, ja Reddit-sivu puolestaan reddit.com/r/avax/.

Alla olevalla Coinbureaun videolla luodaan myös hyvä katsaus Avalanchen teknlogiaan ja AVAX-tokeniin.

Alec Baldwin eToro


Disclaimer: Bitcoinkeskus ei anna sijoitusvinkkejä eikä suosittele ostamaan mitään tiettyä kryptovaluuttaa. Kryptovaluutat sisältävät suuren riskin sijoituksen menettämisestä. Vuoden 2018 aikana suurin osa tunnetuista kryptovaluutoista on pudonnut yli 90% kurssihuipustaan. Lue lisää info-sivulta.