Kryptovaluutat
25
maalis

Sivusto sisältää affiliate-linkkejä. Bitcoinkeskus voi olla oikeutettu kompensaatioon, jos vierailet yhteistyökumppaneiden sivuilla linkkiemme kautta. Saat lisätietoja mainoksista info-sivulta.

Arbitrum ja muut Ethereumin skaalausratkaisut

Tämä artikkeli on aloittelijan opas Ethereumin skaalausratkaisuista. Artikkelissa keskitytään erityisesti Layer 2 -ratkaisuihin ja selvitetään myös erot Layer 1, Layer 2, Layer 0 ja Layer 3 -termien välillä. Esittelemme suosituimmat L2-ratkaisut ja pureudumme astetta syvällisemmin Arbitrumiin.

Mitä ovat Layer 1 ja Layer 2?

Aloitetaan ensin termeistä Layer 1 (L1) ja Layer 2 (L2). Layer 1 tarkoittaa käytännössä Ethereumin pääverkkoa. Ethereumin pääverkossa suoritetut transaktiot käyvät aina läpi tietyn konsensusprosessin, jonka jälkeen ne tallennetaan Ethereumin lohkoketjuun.

Ethereum-verkossa suoritetut transaktiot maksetaan Ethereumin natiivitokenilla ETH (Ether). Mitä ruuhkaisempi verkko on, sitä enemmän Etheriä käyttäjät joutuvat maksamaan jokaisesta transaktiosta. Tavallisesti Ethereumin transaktiomaksut ovat parin dollarin luokkaa.

Layer 2 -skaalautuvuusratkaisulla tarkoitetaan pääverkon päälle rakennettua verkkoa, joka on suunniteltu vähentämään ruuhkautumista ja lisäämään pääverkon suorituskykyä.

Moni ymmärtää L2-ratkaisut parhaiten Bitcoinin salamaverkon (lightning network) kautta. Se on tunnetuin L2-ratkaisu markkinoilla. Ethereumin L2-verkot alkoivat nousta laajempaan tietoisuuteen vuoden 2021 kryptobuumin aikana.

L2-ratkaisut ovat yhteensopivia Ethereumin pääverkon kanssa, ja ne mahdollistavat Ethereumin pääverkkoon rakennettujen sovellusten pyörittämisen. L2 -ratkaisut hyödyntävät omassa toiminnassaan Ethereumin pääverkon turvallisuutta. Niissä suoritetut transaktiot maksetaan pääverkon tapaan Etherillä.

Tässä artikkelissa ei käydä tarkemmin läpi Ethereumin teknologiaa. Jos haluat ymmärtää Ethereumin paremmin, lue Bitcoinkeskuksen kattava aloittelijan opas.

Mitä ovat Layer 0 ja Layer 3?

Layer 1 ja Layer 2 ovat tuttuja suurimmalle osalle kryptosijoittajista. Näiden lisäksi on olemassa myös tasot Layer 0 (L0) ja Layer 3 (L3), jotka ovat vähemmän tunnettuja.

Layer 0 tarkoittaa infrastruktuuria, jonka päälle voidaan rakentaa toisiinsa linkitettyjä Layer 1 -lohkoketjuja. Layer 0 -projektien tavoitteena on lisätä lohkoketjujen välistä yhteensopivuutta. Englanniksi puhutaan termistä interoperability.

Layer 0:n tavoitteena on päästä eroon lohkoketjujen välisistä silloista, joiden on huomattu olevan haavoittuvia hakkeroinneille. Esimerkiksi maaliskuussa 2022 hakkerit iskivät Ethereum- ja Ronin-verkkojen väliseen token-siltaan, josta aiheutui 620 miljoonan dollarin tappiot.

Suosittuja Layer 0 -lohkoketjuprojekteja ovat Avalanche, Cosmos ja Polkadot. Cosmos on näistä selvästi tunnetuin, kun mietitään sen infran päälle rakennettuja Layer 1 -tasoja. Esimerkiksi BNB Chain on rakennettu Cosmos Layer 0 -tason päälle. Myös surullisen kuuluisa Terra hyödyntää Cosmos-infraa.

Layer 3 eroaa puolestaan Layer 2-ratkaisuista tuomalla nimensä mukaisesti ylimääräisen kerroksen Layer 2:n päälle. Layer 3 tunnetaan myös nimellä hajautettujen sovellusten kerros. Layer 3 mahdollistaa aiempaa nopeamman transaktionopeuden ja pienemmät transaktiomaksut.

Kun L2-tason päälle lisätään vielä ylimääräinen kerros, joudutaan tinkimään väistämättä myös turvallisuudesta. Käytännössä tämä näkyy siinä, että L3-sovelluksissa tehdyt transaktiot tallennetaan L1-verkon sijasta L2-verkkoon.

L3 soveltuu käytettävyytensä ansiosta etenkin mikromaksamiseen ja esimerkiksi lohkoketjujen päälle rakennettuihin peleihin. L3 ei siis suinkaan tee L2 -ratkaisuja tarpeettomiksi, sillä sen päälle rakennetut sovellukset nimenomaan hyödyntävät L2 -verkkoja omassa toiminnassaan.

Ethereumin Layer 2 -ratkaisut

Optimism, Arbitrum ja ZK-Rollups ovat tunnetuimmat Ethereumin Layer 2- ratkaisut. Seuraavaksi esittelemme lyhyesti kaikki kolme.

Optimism

Optimism on ensimmäinen Ethereumin päälle rakennettu Layer 2 -ratkaisu, joka hyödyntää Optimistic Rollups -teknologiaa. Optimistic Rollups tarkoittaa teknologiaa, jossa transaktiot prosessoidaan Ethereumin pääverkon päälle rakennetussa verkossa ja tallennetaan varmennuksen jälkeen pääverkkoon ryhmissä.

Transaktioiden tallettaminen ryhmissä vie Ethereumin pääverkolta huomattavasti vähemmän kapasiteettia verrattuna siihen, että transaktiot tallennettaisiin yksi kerrallaan. Tämä lähestymistapa mahdollistaa myös kiinteiden kustannusten jakamisen useisiin tapahtumiin jokaisessa erässä, mikä vähentää loppukäyttäjille kohdistuvia maksuja.

Optimism on nopea, vakaa ja hyvin skaalautuva L2-lohkoketju. Käyttäjä voi suorittaa Optimismin verkossa transaktioita selvästi Ethereumin pääverkkoa nopeammin ja matalammilla kustannuksilla. Samaan aikaan Optimism hyödyntää Ethereumin pääverkon tarjoamaa turvallisuutta.

Voit lukea teknologiasta lisää osoitteesta optimism.io.

optimism

Optimism on luonnollisesti EVM- yhteensopiva, joten Ethereumin päälle rakennetut sovellukset on mahdollista siirtää (kloonata) helposti myös Optimism-verkkoon.

Optimism-projektilla on myös oma tokeninsa, OP. Sitä on jaettu airdroppeina Optimism-alustaa ahkerasti käyttäneille henkilöille. Tämän ansiosta Optimism on saavuttanut suuren suosion kryptosijoittajien keskuudessa. Optimism on TVL-luvulla mitattuna yksi kryptovaluuttamarkkinoiden suosituimmista älysopimusalustoista.

Arbitrum

Arbitrum on Optimismin tapaan Ethereumin Layer 2 -ratkaisu, joka hyödyntää omassa toiminnassaan Optimistic Rollups -teknologiaa. Vaikka Arbitrum ja Optimism ovat monelta osin yhteneväisiä peruskäyttäjän näkökulmasta, löytyy niiden väliltä myös eroavaisuuksia.

Arbitrum ja Optimism varmentavat käyttäjien tekemiä transaktioita hieman eri tavoin. Näistä kahdesta Arbitrumin hyödyntämä monikerroksinen transaktioiden varmentaminen on Optimismin yksikerroksista vastaavaa edistyneempi ja tehokkaampi. Tämä puolestaan heijastuu peruskäyttäjän näkökulmasta Arbitrumin matalina käyttökustannuksina.

Vaikka Arbitrum ja Optimism ovat molemmat EVM yhteensopivia, on Arbitrum kehittänyt Optimismista poiketen myös oman Arbitrum Virtual Machinen (AVM). Sen ansiosta Arbitrum tukee Optimismia enemmän eri ohjelmointikieliä, joten se on myös koodaajien näkökulmasta helpommin lähestyttävä.

ZK-Rollups

ZK-Rollups on Optimistic Rollupsia hyödyntävien ratkaisujen tapaan Layer 2 -skaalautuvuusratkaisu. Transaktiot käsitellään Ethereumin pääverkon päälle rakennetussa lohkoketjussa ennen niiden tallentamista ryhmissä Ethereumin lohkoketjuun. ZK-Rollups eroaa Optimistic Rollupseista tavassa, jolla transaktioita käsitellään.

Optimistic Rollups -teknologiassa joukko validaattoreita käsittelevät transaktiot ennen niiden lisäämistä Ethereumin pääverkkoon. ZK-Rollups puolestaan perustuu nollatietotodisteeseen. Tämä tarkoittaa nimensä mukaisesti sitä, että tapahtumat tarkistetaan paljastamatta mitään tietoa siitä, mitä itse tapahtuma sisältää.

ZK-Rollups -teknologia mahdollistaa käyttäjille aiempaa paremman yksityisyyden suojan. Tämän seurauksena transaktioiden varmennusprosessi Optimistic Rollups -teknologiaa monimutkaisempi, mikä näkyy hieman heikompana skaalautuvuutena.

Tällä hetkellä ZK-Rollups ei ole vielä laajassa käytössä kryptovaluuttamaailmassa. Esimerkiksi Polygon on ilmoittanut julkaisevansa tulevaisuudessa ZK-Rollups -teknologiaan perustuvan lohkoketjun. ZK-Rollups -teknologian voi sanoa olevan seuraava kuuma trendi L2-maailmassa.

Lue lisää aiheesta: Mikä on ZK-teknologia?

Mikä on Arbitrum?

Perehdytään seuraavaksi hieman tarkemmin Arbitrumiin, joka on monilla mittareilla mitattuna Ethereumin suosituin Layer 2 -ratkaisu.

Arbitrum on Offchain Labs -nimisen yhtiön kehittämä Ethereumin skaalautuvuusratkaisu, joka hyödyntää aiemmin mainittua Optimistic Rollups -teknologiaa. Arbitrumin päämääränä on alentaa Ethereumin verkon ruuhkautumista mahdollistamalla transaktioiden prosessoinnin pääverkon yläpuolella.

offchain labs

Arbitrum on ollut projektina toiminnassa jo pidemmän aikaa. Se on onnistunut houkuttelemaan alustalleen suuren määrän eri projekteja jo ennen kuin Arbitrum lanseerasi oman ARB-tokeninsa. Sovellusten tekeminen Arbitrumin päälle on ollut kehittäjien näkökulmasta helppoa EVM-yhteensopivuudesta johtuen. Moni tunnettu Ethereum-dapp on laajentunut myös Arbitrum-alustalle.

Arbitrumin TVL -luku on noussut tasaisesti viime vuosina. Artikkelin julkaisuhetkellä Arbitrumin lohkoketju on TVL -luvulla mitattuna neljänneksi suurin heti Ethereumin, BNB Chainin ja Tronin jälkeen. Huomionarvoista on myös se, että Arbitrumin TVL on lähes kaksi kertaa suurempi kuin Optimism L2:n.

PlatformTokenTVLMarkkinaosuus
Ethereum ETH $50,3 mrd 57,0 %
Tron TRX $9,5 mrd 10,7 %
BNB Chain BNB $5,7 mrd 6,3 %
Solana SOL $4,6 mrd 5,2 %
Arbitrum ARB $3,2 mrd 3,6 %
Blast BLAST $1,3 mrd 1,5 %
Avalanche AVAX $1,2 mrd 1,4 %
Base - $1,2 mrd 1,3 %

Arbitrum on peruskäyttäjän näkökulmasta äärimmäisen edullinen ja nopea käyttää. Ethereumin käyttö on usein ollut viime vuosina korkeiden transaktiokulujen näkökulmasta monille kestämätöntä. Matalien kulujen ja laajan sovellusvalikoiman ansiosta Arbitrumin voi nähdä olevan erittäin käyttäjäystävällinen alusta, jonka suosio tulee todennäköisesti kasvamaan entisestään sen lanseerattua oman Arbitrumin lohkoketjun hallintoon oikeuttavan kryptovaluuttansa.

Arbitrum sijoituskohteena

Arbitrumin oman tokenin (ARB) pitkään odotettu airdrop näki päivänvalon 23. maaliskuuta vuonna 2023. Arbitrum jakoi peräti 1,4 miljardin dollarin arvosta tokeniaan Arbitrumin pitkäaikaisille käyttäjille. Kaupankäynti ARB-tokenilla alkoi välittömästi lanseerauksen jälkeen markkinoiden suurimmassa kryptovaluuttapörssissä.

Arbitrumin lohkoketjun hallintoon oikeuttava token saavutti välittömästi lanseerauksensa jälkeen suuren suosion kryptovaluuttasijoittajien keskuudessa, sillä sen kaupankäyntivolyymi nousi ensimmäisen vuorokauden aikana lähes neljään miljardiin dollariin.

Arbitrum ja Optimism ovat kasvattaneet voimakkaasti suosiotaan niin sijoittajien kuin myös kehittäjien keskuudessa etenkin viimeisten kuukausien aikana. Ethereumin L2 -ratkaisujen hyödyt ovat kiistattomat ja ne saattavatkin viedä tulevaisuudessa käyttäjiä Ethereumin kilpailijoilta, jotka ovat tähän asti voineet markkinoida itseään nopeudella ja pienillä transaktiomaksuilla.

Sijoittajan on hyvä muistaa L2-tokenien sekä Ethereumin natiivitokenin (ETH) ero. Arbitrum (ARB) ja Optimism (OP) ovat hallintotokeneita, kuten myös DeFi-appien tokenit AAVE, LDO, jne. Niillä ei makseta transaktiomaksuja toisin kuin Etherillä, joten ETH-tokenilla on paljon enemmän luonnollista kysyntää verkon käytön kautta.

Elokuussa 2023 kilpailu kiristyi vielä entisestään Coinbasen lanseerattu Base L2 -ratkaisun. Mikäli uskot Ethereumin L2 -skaalautuvuusratkaisujen kasvuun tulevaisuudessa, on Arbitrum ehdottomasti sijoituskohde, jota kannattaa tarkastella.

Arbitrum ostaminen

Arbitrumia kannattaa ostaa markkinoiden suurimmasta Binance-pörssistä. Binance tarjoaa parhaan likviditeetin ARB-USDT -treidausparille.

Osta Arbitrum Binancesta

Binancen lisäksi Arbitrum löytyy myös Krakenin ja KuCoinin valikoimista. Kaikki nämä pörssit ovat tunnettuja ja luotettavia kauppapaikkoja. Arbitrum-tokenia voi ostaa Ethereum-verkosta, jolloin se on helppo tallettaa esim. MetaMaskiin tai muihin Ethereum-tokeneita tukeviin lompakoihin.


Oletko jo tilannut Bitcoinkeskuksen uutiskirjeen? Jos et, niin klikkaa tästä ja liity postituslistalle! Tarjolla on joka viikko teknistä analyysia sekä katsauksia tärkeimpiin tapahtumiin!

Bitcoinkeskus

Bitcoinkeskus-käyttäjän artikkelit ovat sivuston taustalla olevan tiimin tuottamia. Bitcoinkeskuksen parissa työskentelee useita kryptovaluutoista kiinnostuneita henkilöitä. Mukana on myös vierailevia kirjoittajia, jotka eivät halua esiintyä omalla nimellään. Bitcoinkeskuksen pääanalyytikko on Antti Hyppänen.