Algorand ja ALGO-token

algorand

Algorand on älysopimusalusta, jonka tavoitteena on olla samaan aikaan hajautettu, skaalautuva ja turvallinen. Algorand pyrkii tavoitteeseensa mm. poikkeuksellisen Pure Proof of Stake -konsensusalgoritmin avulla. Tässä artikkelissa tutustutaan Algorandin historiaan, teknologiaan sekä ALGO-tokeniin.

Rekisteröidy Binancelle

Algorand kuuluu platform-kategoriaan

Bitcoinkeskus jakaa kryptovaluutat kolmeen toisistaan selkeästi eroavaan kategoriaan: valuutat, platformit ja tokenit. Valuutta-kategorian kryptovaluutoilla ei ole muuta merkittävää käyttötarkoitusta kuin arvon siirtäminen ja säilyttäminen. Tunnetuin tämän kategorian kryptovaluutta on Bitcoin.

Platform-kategorian kryptovaluutat puolestaan toimivat alustoina älysopimuksille ja niiden päälle voidaan rakentaa hajautettuja sovelluksia. Platformien voidaan ajatella olevan hieman kuin iOS- ja Android-käyttöjärjestelmät. Tunnetuin platform-kategorian kryptovaluutta on Ethereum. Muita suosittuja alustoja ovat mm. Solana ja Avalanche.

Token-kategorian valuutoilla ei ole omaa lohkoketjua ja ne rakennetaan aina jonkin platformin päälle. Token voi olla joko jonkin protokollan tai sovelluksen hallinto-token (governance token) tai käyttötoken (utility token). Usein se voi myös protokollan sisällä olla molempia. Tunnettuja token-kategorian kryptovaluuttoja ovat esimerkiksi Uniswap ja Aave.

Algorand kuuluu platformien kategoriaan, eli projekti kilpailee Ethereumin sekä muiden älysopimusalustojen kanssa samassa sektorissa. ALGO-tokenia käytetään Algorandin ekosysteemissä steikkaamiseen, verkon transaktioiden maksamiseen ja protokollan hallintoon.

Algorandin perustaja on Silvio Micali

Algorandin perusti vuonna 2017 arvostetun MIT-yliopiston professori Silvio Micali, joka vastaa yhä projektiin liittyvästä tutkimuksesta. Micalilla on vahvat ansiot jo ajalta ennen Algorandin perustamista.

Micali tunnetaan arvostettuna kryptografisten protokollien asiantuntijana. Hänet nimetään esimerkiksi yhtenä Verifiable Random Function- ja Zero Knowledge Proof -protokollien kehittäjistä jo 1980- ja 1990-luvulla. Micali voitti myös vuonna 2012 arvostetun Turing-palkinnon, jota voi pitää jonkinlaisena tietojenkäsittelytieteilijöiden Nobel-palkintona.

Alla on Micailin kuva Algorandin verkkosivuilta, josta löydät myös laajemman esittelyn.

silvio micaili

Micali on kertonut saaneensa inspiraation Algorandiin kuullessaan Ethereumin perustaja Vitalik Buterinin esitelmän lohkoketjujen trilemmasta (blockchain trilemma) vuonna 2016. Buterin toi esille ajatuksen, että lohkoketju ei voi olla samaan aikaan sekä hajautettu, turvallinen että skaalautuva vaan se voi valita noista ominaisuuksista ainoastaan kaksi ja uhrata kolmannen.

Micalin mielestä tämä päätelmä on väärä ja hän on suhtautunut kriittisesti myös esimerkiksi Bitcoinin käyttämään Proof of Work -konsensusalgoritmiin ja perinteisen Proof of Stake -konsensuksen ongelmakohtiin.

Algorand keräsi kesäkuun 2019 ICO:ssa yli 60 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria myyden 25 miljoonaa ALGO-tokenia hintaan 2,40 USD/kpl. Samaan aikaan ICO:n kanssa Algorand julkaisi mainnet-verkkonsa ja myöhemmin samana vuonna Algorand toi älysopimukset alustalleen.

Algorand on saanut myös huomattavan määrän rahoitusta sijoitusrahastoilta. Se keräsi melkein 130 miljoonaa dollaria yksityisten ja julkisten rahoituskierrosten kautta vuosina 2018-2019.

Algorandin kokonaisuuteen kuuluvat sekä Algorand Foundation että Algorand Inc.  Algorand Foundation on Singaporessa sijaitseva Algorand-projektin kehittämistä, hallintoa ja tutkimustyötä varten perustettu yleishyödyllinen järjestö. Algorand Inc. on puolestaan Yhdysvalloissa sijaitseva kaupallinen ohjelmistoyhtiö, joka kehittää ja ylläpitää Algorandin lohkoketjua.

Pure Proof of Stake ja solmut

Algorand pyrkii ratkaisemaan ns. lohkoketjutrilemman uudenlaisella Pure Proof of Stake -konsensusmekanismilla. Se pyrkii optimoimaan lohkoketjun nopeuden. Algorandin MainNet pystyy käsittelemään noin 1100 transaktiota sekunnissa, ja transaktiot ovat lopullisia alle viidessä sekunnissa.

Pure Proof of Stake (PPoS) -konsensuksessa on kahdenlaisia solmuja: osallistujasolmut (participation nodes) ja välittäjäsolmut (relay nodes). Osallistujasolmut muodostavat konsensuksen ja välittäjäsolmut mahdollistavat osallistujasolmujen välisen kommunikoinnin.

Algorandin lohkot muodostetaan kahdessa eri vaiheessa. Kaikkien osallistujasolmujen joukosta valitaan satunnaisesti 1000 solmua lohkon muodostamiseen, jonka jälkeen välittäjäsolmut valitsevat yhden näistä tuhannesta lisäämään lohkon Algorandin lohkoketjuun. Osallistujasolmuksi voi ryhtyä kuka tahansa tavallisella tietokoneella tai jopa puhelimella.

Solmun mahdollisuus tulla valituksi on suhteessa sen steikkaamaan määrään ALGO-tokenia. Tämä Verified Random Function -toimintoa käyttävä tapa valita lohkon muodostaja muistuttaa hieman arpajaisia, jossa yksi arpa vastaa yhtä ALGO-tokenia ja arpajaisten pääpalkinto on lohkon muodostaminen Algorandin lohkoketjuun.

Alla olevalla Algorandin YouTube-videolla on selitetty Algorandin perustoimintaperiaate:

 

Algorandin osallistujasolmut vaihtuvat säännöllisesti, jotta verkkoa vastaan olisi vaikeampi hyökätä.

Ennen osallistujasolmujen osallistumista konsensukseen kukaan ei tiedä niiden identiteettiä. Silloin kun he osallistuvat konsensukseen, heidän viestinsä on jo lähetetty Algorandin verkkoon ja mahdollinen hyökkääjä ei voi enää hyötyä siitä. Jokainen lohkonmuodostuskierros on itsenäinen, ja niiden osallistujat on määritelty täysin satunnaisesti.

Algorandin teknologia

Algorandin lohkoketjussa kaikki transaktiot ovat lopullisia. Kun lohko on muodostettu, lohkoketjun käyttäjät voivat heti luottaa siihen että transaktio on vahvistettu lopullisesti ja kirjattu lohkoketjuun.

Tämä tarkoittaa myös sitä, että Algorandin lohkoketju ei voi haarautua eli kaksi eri lohkoa ei voi muodostua samaan aikaan. Steikattuja ALGO-tokeneita ei tarvitse myöskään lukita, ja ne ovat aina steikkaajan lompakossa käytettävissä mahdollisesti muihin tarkoituksiin Algorandin verkossa.

Algorand toimii niin kauan kun kaksi kolmasosaa osallistujasolmuista toimii protokollan sääntöjen mukaan.

Algorandin kehittäjät pyrkivät kasvattamaan ketjun TPS-lukua (transactions per second) lähes 50 000 transaktioon uuden Pipeline-teknologian avulla, joka olettaa lohkon kelpaavan lohkoketjuun heti osallistujasolmun ehdottaessa sitä.

Lohkokoon kasvattaminen ja lohkon muodostamiseen käytetyn ajan lyhentäminen lisää kuitenkin nopeasti koko lohkoketjun kokoa. Tämä voi johtaa lohkoketjun keskittyneisyyteen, koska yhä harvemmat solmut voivat silloin enää säilyttää lohkoketjun informaatiohistoriaa.

Silvio Micali on kertonut Algorandin supistavan ketjun historiaa Zero Knowledge Proof -teknologian avulla.

Algorandin roadmapista voi myös löytää suunnitelman ns. Vault-teknologiasta, joka mahdollistaa lohkoketjudatan tarkemman erittelyn ja vanhan tiedon poistamisen ketjun tilasta ilman että se varsinaisesti katoaisi mihinkään.

Algorandin lohkoketju mahdollistaa älysopimukset ja assettien tokenisaation. Algorandin älysopimukset toimivat Algorandin peruskerroksessa (Layer-1) ja käyttävät Algorandin omaa AVM-toimintaympäristöä (Algorand Virtual Machine, vastaava kuin Ethereumin Ethereum Virtual Machine, EVM). Algorand ei monien muiden Ethereumia haastavien lohkoketjualustojen vastaisesti ole riippuvainen Ethereumin EVM-nopeudesta ja sen rajoituksista vaan se voi käyttää nopeampaa AVM:ää Algorandin skaalautuvuus- ja turvallisuusominaisuuksilla.

Algorandin päälle voidaan myös rakentaa Ethereumin tavoin tokeneita. Nämä noudattavat Algorandin ekosysteemissä ASA-standardia (Algorand Standard Asset). ASA-tokenien voidaan ajatella olevan hieman kuin Ethereumin ERC-20 -tokenit, mutta Algorand-ympäristössä.

ALGO-token

ALGO-token on Algorandin natiivitoken. Sen maksimimäärä on 10 miljardia, ja tätä kirjoittaessa joulukuussa 2021 kierrossa näistä on noin 6,3 miljardia. Julkaisunsa jälkeen kesällä 2019 Algorand menetti muutamassa kuukaudessa yli 90% arvostaan. Tokenin hinnannousu on ollut siitä saakka monia muita kryptovaluuttoja vaatimattomampaa.

Syynä tähän on pitkään ollut ALGO-tokenin korkea inflaatio sekä se, että projektin aikaiset sijoittajat ja Algorand Foundation ovat voineet myydä tokeneitaan tiettyjen ehtojen mukaisesti (Early Backer Accelerated Vesting & structured selling). ALGO-tokenien steikkaus ei myöskään vaadi tokenien lukitusta, eli korkealla inflaatiolla ei ole juurikaan supistuneen tarjonnan antamaa tasapainottavaa vaikutusta.

Aikaisten sijoittajien ja Algorand Foundationin myynnit ovat kuitenkin jo päättyneet. ALGO-tokenien tuleminen kiertoon on myös hidastunut rauhoittaen tokenin inflaatiota: vuonna 2020 projekti päätti, että alkuperäisen neljän vuoden sijaan kaikki 10 miljardia ALGO-tokenia onkin kierrossa vasta kymmenen vuoden päästä. Katso alla oleva kuva.

algorand vesting
Kuvakaappaus Algorandin Reddit-kanavalta r/AlgorandOfficial.

Tämä tarkoittaa, että vuoden 2030 jälkeen Algorandin lohkoketjulla pitää olla tarpeeksi käyttöä, jotta sen turvallisuus voidaan taata pelkästään transaktiomaksuilla.

Vuoden 2020 lopulla Algorandin johtohahmo Micali julkisti Algorandin uuden hallintorakenteen (governance), joka toisi kaikille ALGO-tokenin omistajille mahdollisuuden vaikuttaa projektin kehityksen suuntaan. Se voisi tuoda tokenille myös enemmän kysyntää. ALGO-tokenia omistavat kryptovaluuttavälittäjät saisivat kuitenkin myös äänen, mikä voisi aiheuttaa ongelmia projektin hajautuneisuuteen liittyen.

Algorand on myös monien muiden Ethereumia haastavien platformien tavoin panostanut DeFi-ekosysteeminsä kasvattamiseen erilaisin insentiivein. Eniten Algorandin päälle rakennetuista projekteista on viime aikoina ollut esillä DeFi- ja NFT-elementtejä yhdistävä musiikkiprojekti Opulous. Algorand on myös tokenisoinut päästöyksiköiden (carbon credits) kauppaa Algorandin lohkoketjuun.

algorand opulous

Algorand on myös tukenut Marshall-saaria Algorandin lohkoketjua käyttävän keskuspankin digitaalisen valuutan (CBDC) rakentamisessa ja on tiettävästi neuvotellut jo useampien valtioiden kanssa CBDC-yhteistyöstä. Keskuspankkien digitaaliset valuutat käyttäisivät kuitenkin Algorandin lohkoketjun luvanvaraista (permissioned) versiota eivätkä ne näin toisi ALGO-tokenille lisää kysyntää.

Uutiset uusista CBDC-sopimuksista toisivat kuitenkin varmasti Algorandille lisää medianäkyvyyttä, mikä näkyisi varmasti positiivisesti myös tokenin hinnassa.

Algorandin kyseenalainen desentralisaatio

Algorandin inflaatio, tiimin ja sisäpiiriläisten myynnit sekä tokenin heikko menestys markkinoilla ovat varmasti vieraannuttaneet monia kryptosijoittajia. Algorandilla vaikuttaisi kuitenkin olevan vahva yhteisö, joka uskoo projektin teknologiaan. Kysymysmerkiksi nousee kuitenkin se, kuinka hajautettu ja turvallinen Algorand lopulta on.

Vaikka osallistujasolmuksi voikin ryhtyä kuka tahansa, välittäjäsolmuksi pääsemiseksi vaaditaan Algorand Foundationin lupa. Välittäjäsolmuja kerrotaan olevan marraskuussa 2021 vain noin 120 ja niitä ylläpitävät mm. Algorand Foundation, Algorand Inc sekä yliopistot & kaupalliset tahot.

Vaikka osallistujasolmut muodostavat Algorandin konsensuksen, Silvio Micali on myöntänyt, että välittäjäsolmut voivat hidastaa Algorandin verkkoa, jos niillä on hidas internet-yhteys. Välittäjäsolmut taltioivat Algorandin lohkoketjun historian. Jos tarpeeksi iso osa niistä kadottaa yhteyden, koko Algorandin ketju on vaarassa.

Jos Algorand todella välittäisi hajautuneisuudesta, se tekisi välittäjäsolmuksi ryhtymisestä avointa kaikille. Syy siihen miksi näin ei ole johtunee siitä, että välittäjäsolmuilla lienee suurempi rooli kuin Algorand antaa ymmärtää.

Vaikka Algorandin hajautuneisuuden voi kyseenalaistaa, projekti on kuitenkin avoimempi kuin moni muu samoista ongelmista kärsiviä kryptovaluuttaprojekti. Ansaintaohjelmien (vesting) ollessa käynnissä Algorand Foundation tiedotti myynneistä täysin avoimesti kuukausittaisissa läpinäkyvyysraporteissaan.

Algorandin kurssi, ostaminen, säilytys ja steikkaus

Algorandin ALGO-token on listattu lähes kaikissa tunnetuimmissa pörsseissä ja vaihtopareja löytyy useita. Suurin volyymi löytyy Binancen ALGO/USDT -vaihtoparista. Binance on markkinoiden johtava kryptovaluuttapörssi, joka on myös suomalaisten suosiossa. Tarjolla on useita eri valuuttapareja ALGO-tokenin ostoon.

Osta Algorand Binancesta

Amerikkalaispörssit Coinbase ja Kraken ovat myös suosittuja ostopaikkoja Algorandille.

ALGO-tokenille saa ultimaattista turvaa Ledger Nano X -kylmälompakossa. Exodus-desktop- ja mobiililompakko sekä TrustWallet-mobiililompakko ovat suosittuja ilmaisvaihtoehtoja. Algorandin säilyttäminen näissä lompakoissa myös steikkaa ALGO-tokenia automaattisesti ja steikkauspalkkiot ilmestyvät lompakkoon ilman erityisiä toimenpiteitä.

Jos on kiinnostunut syventymään Algorandin DeFi-ekosysteemiin tarkemmin, niin voi kokeilla myös nimenomaisia Algorand-lompakkoja, kuten AlgoSigner, My Algo tai Algorand-projektin omaa mobiililompakkoa. Kaikkia näitä voi käyttää samalla tunnussanasarjalla (seed phrase) eli yhtä ja samaa osoitetta voi käyttää näissä kaikissa kolmessa Algorand-lompakossa. AlgoSigner on selainlompakko, joten sitä voi käyttää edistyksellisempiin toimenpiteisiin kuten vaikka ASA-assettien luomiseen.

Huomionarvioista tässä yhteydessä on se, että ALGO ei ole EVM-yhteensopiva token eli sitä ei voi säilyttää suositussa MetaMask-selainlompakossa.

Algorandin nettisivut löytyvät osoitteesta algorand.foundation ja Twitter-handle on @Algorand.

Alla olevalla videolla on Coin Bureaun Algorand-DeFi -opas lokakuulta 2021:

Alec Baldwin eToro


Disclaimer: Bitcoinkeskus ei anna sijoitusvinkkejä eikä suosittele ostamaan mitään tiettyä kryptovaluuttaa. Kryptovaluutat sisältävät suuren riskin sijoituksen menettämisestä. Vuoden 2018 aikana suurin osa tunnetuista kryptovaluutoista on pudonnut yli 90% kurssihuipustaan. Lue lisää info-sivulta.