Opas: mikä on Aion Network?

aion network

Aion Network on kunnianhimoinen projekti, jonka tavoitteena on yhdistää maailman eri lohkoketjut toisiinsa. Aion yrittää siis luoda “lohkoketjujen internetin”. Tässä artikkelissa käydään läpi Aion-projektin historia, nykytila sekä taustalla oleva teknologia. Tämä on aloittelijan opas Aion-kryptovaluuttaan.

Rekisteröidy Binancelle

Aion on poikkeuksellinen lohkoketju

Asetetaan Aion ensin oikeaan lokeroon kryptovaluuttojen maailmassa. Kyseessä on älysopimuksia tukeva ekosysteemi, joka kuuluu isossa kuvassa platform-kategoriaan. Tunnettuja edustajia tässä kategoriassa ovat mm. Ethereum, EOS ja NEO. Kaikkien ideana on tarjota rakennuspalikat ja ympäristö ohjelmoijille, jotka luovat hajautettuja sovelluksia näiden platformien sisään.

Aion ei siis ole kilpailija Bitcoinille, Litecoinille, Monerolle tai muille valuutan roolissa toimiville kolikoille. Platform-kategorian voi mieltää esimerkiksi Android vs iOS -tyylisenä kilpailuna, eli kyse on käyttöjärjestelmistä. Ne menestyvät houkuttelemalla ohjelmistokehittäjiä ja yrityksiä taakseen eli rakentamalla toimivan teknologian, tukipalvelut ja hallinnon.

Vaikka Aion voidaan asettaa platform-kategoriaan, se ei ole suora kilpailija edellä mainituille projekteille. Aion kisailee alakategoriassa, jonka pihvi on englanniksi sana interoperability eli yhteensopivuus. Tässä kisassa pyritään yhdistämään markkinoilla olevat lohkoketjut toisiinsa oman teknologiansa avulla. Se voi tarkoitaa esimerkiksin linkin luomista Bitcoinin ja Ethereumin välille.

Yksi Aionin kilpailijoista on Bitcoinkeskuksessa esitelty Ark, jonka lisäksi myös Cosmos ja Wanchain askartelevat hieman samanlaisen teknologian parissa. Joidenkin mielestä myös ICON voidaan asettaa samaan kategoriaan.

Nimi Aion viittaa myös projektin lisäksi sen natiivivaluuttaan. AION-lyhennettä käyttävää tokenia voidaan myös monien yllätykseksi louhia, mutta tähän palataan tarkemmin artikkelin lopussa. Käydään seuraavaksi läpi projektin historiaa sekä avainhenkilöitä.

Aion on kanadalainen projekti

Kanada on harvemmin esillä kryptovaluuttojen maailmassa, mutta Aion-projektin juuret ovat sieltä peräisin. Perustaja on nimeltään Matthew Spoke, joka nousi vuoden 2017 aikana varsin tunnetuksi henkilöksi krypto-skenessä.

Spoke tausta on Deloittella, jossa hän tutustui kryptovaluuttoihin vuonna 2014. Pari vuotta myöhemmin hän perusti oman teknologiayrityksensä nimeltään Nuco. Spoken tiimi keskittyi enterprise-tason infrastruktuurin kehittämiseen Ethereum-alustalla. Tämä tarkoittaa käytännössä yksityisiä lohkoketjuja suurten organisaatioiden tarpeisiin, joista yksi oli juurikin Deloitte.

Näihin aikoihin Spoke oli myös mukana perustamassa Ethereum Enterprise Alliancea. Hän on edelleen mukana sen johtokunnassa. EEA:ssa ovat edustettuina maailman suurimmat yritykset (esim. IBM), jotka ovat kiinnostuneita lohkoketjuteknologian tarjoamista mahdollisuuksista.

Matthew Spoke huomasi uransa alkuvuosina, ettei kukaan juuri puhunut lohkoketjujen yhdistämisestä. Maailmaan alkoi muodostua yhä useampia ekosysteemejä, jotka olivat eristyksissä toisistaan kuin saaret keskellä valtamerta.

matthew spoke
Aionin perustaja Matthew Spoke

Aion-projekti käynnistyi maaliskuussa 2017 ratkaisemaan tätä ongelmaa. Kehitystyöstä vastaa pääasiassa Spoken perustama Nuco, mutta projektin hallinto siirrettiin vuonna 2018 erillisen Aion Foundationin haltuun. Vastaava hallintomalli on käytössä myös monilla muilla lohkoketjuprojekteilla.

Kryptovaluutta Aion syntyi ensin Ethereum-alustalla, kuten lähes jokainen vuonna 2017-2018 luotu token. Aionin oli tarkoitus järjestää ICO, jossa tokeneita myytiin 1$ per Aion -hintaan. Projekti keräsi kuitenkin riittävästi rahaa (23+ miljoonaa dollaria) privaattimyynnillä yksityissijoittajille, joten julkista kauppaa ei koskaan järjestetty.

Aion muuttui vuoden 2018 lopulla Ethereum-tokenista “oikeaksi kryptovaluutaksi”, eli suoritettiin ns. token swap. Käytännössä jokainen Aion-token siirrettiin Ethereumin lohkoketjusta Aion-lohkoketjuun, jonka MainNet oli julkaistu jo aiemmin vuonna 2018.

Aionin taustat ovat vahvasti sidoksissa Ethereumiin, ja tästä johtuen projektien välillä on tälläkin hetkellä vahva yhteistyö. Ensimmäiset linkitykset rakennettiin Ethereumin ja Aionin lohkoketjun välillä. Tätä siltaa testattiin myös käytännössä edellä mainitussa token swapissa, sillä tokenit siirrettiin Ethereum-lohkoketjusta Aionin omaa teknologiaa hyödyntäen.

Tutkitaan seuraavaksi Aionin tavoitteita.

Aion haluaa rakentaa uusia standardeja

Aionista on hyvä ymmärtää se, että kyseessä on vuosien päähän tulevaisuuteen tähtäävä projekti. Perustaja Matthew Spoke kertoo mm. BlockahinBradin haastattelussa Aionin tavoitteista luoda kokonaisia uusia standardeja.

“We’re building a new public blockchain protocol that has the characteristics of a decentralized operating system. Our overall objective is to facilitate a relatively liquid flow of proofs, data, and value between chains. Functionality-wise it’s like Ethereum with optimizations for scale and performance.” (Matthew Spoke)

Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Kyseessä on kunnianhimoinen projekti, sillä Aion haluaa luoda standardit lohkoketjujen väliselle kommunikoinnille. Perustaja Matthew Spoken mukaan vapaat markkinat valitsevat lopulta ne tekniset ratkaisut, jotka ovat optimaalisia. Tämä viittauksena kilpaileviin ratkaisuihin, eli Aion ei ole todellakaan yksin tällä alueella.

Spoken mielestä nyt ollaan niin ison projektin parissa, että pikkumaiseen kilpailuun ei ole varaa. Tästä johtuen Aion tekee tiivistä yhteistyötä mm. Wanchain ja ICON-projektien kanssa, jotka ovat paperilla sen kilpailijoita. Spoken mukaan pitkässä juoksussa kaikki hyötyvät, kun pyörää ei tarvitse keksiä uudelleen eri puolilla maailmaa.

Kaikki edellä kuvattu kehitystyö tähtää ajallisesti 5-10 vuoden päähän. Silloin lohkoketjuteknologiaan pohjautuvat hajautetut sovellukset toimivat yhtä sujuvasti kuin tavalliset nettisivut tänä päivänä. Harva internetiä selaava henkilö ymmärtää esimerkiksi tällä hetkellä TCP/IP-standardin toimintaa sekä kaikkia muita siihen liittyviä protokollia.

Matthew Spoke näkee lohkoketjuteknologian olevan samassa tilassa lähitulevaisuudessa. Eri protokollat keskustelevat saumattomasti keskenään, ja Aionin kehittämät ratkaisut ovat kaiken tämän ytimessä.

“A decade from now average people that use this technology will probably not understand the protocols that underpin it nor will they need to. There will be a whole bunch of protocols that interact with each other in a straightforward, elegant, and seamless way.

The types of applications and user experiences we can unlock on top of that are simple, obvious, and not complicated for consumers. We won’t be talking about interchain communication, wallets, and exchanges the same way we do today. It will have been obfuscated to the end user, and hopefully, Aion is a core part of that final design.”

Aionilla on ainakin visio kohdallaan. Tulevaisuus näyttää, ovatko Matthew Spoken tiimin ratkaisut Web 3.0:n ytimessä.

Aion-1 ja sillat

Käydään seuraavaksi läpi Aion-projektia tekniikan näkökulmasta.

Kaiken keskiössä on Aionin oma lohkoketju, jota kutsutaan nimellä Aion-1. Sen julkinen versio eli MainNet julkaistiin viime vuonna. Kuten edellä tuli jo mainittua, Aion testasi livenä omaa teknologiaansa token swapin aikana. Silloin Aionin rakentama silta (engl. bridge) välittä tokenit oikeaan osoitteeseen.

Ethereum-tausta näkyy Aionin teknologiassa monella tapaa. Käytännössä sen lohkoketju on parannettu versio Ethereumista.

Aion-1 -nimellä tunnettu lohkoketju on koko paketin keskiössä. Se sisältää AVM:n (Aion Virtual Machine), joka pyörittää lohkoketjuun ohjelmoituja älysopimuksia. Lisäksi token bridge eli toisiin lohkoketjuihin yhdistetyt sillat linkittyvät Aion 1:een.

aion-1 virtual machine

Aion on luonut teknologian, jota projekti kutsuu nimellä ATC – Aion Transwarp Conduit. Käytännössä kyse on protokollasta, jonka avulla toisistaan erossa olevat lohkoketjut voidaan yhdistää. Aion on halunnut luoda sovellusriippumattoman ratkaisun, joka keskittyy vain datanvälitykseen.

“The Aion Transwarp Conduit is a generic blockchain interoperability framework allowing developer defined messages to be transferred between connected blockchains. The TWC design focuses on separating message passing from application design allowing developers to focus on building their application and bridge developers on building the TWC.” (Lähde)

Kun lohkoketjuja yhdistetään, tarvitaan yllä olevassa kuvassa näkyvää siltaa (bridge). Aionin käyttämä silta on mielenkiintoinen komponentti, joka on kuin oma ekosysteeminsä. Jokainen silta sisältää “portinvartijat”, jotka pitävät huolen siitä, että lohkoketjuista toiseen liikkuu vain sallitut kriteerit täyttävää dataa.

Alla oleva video käynnistyy kohdasta 5:55, jossa käydään läpi lohkoketjujen välille muodostettua yhteyttä.

Jokainen Aionin silta on oma mikrotason taloutensa. Käyttäjät voivat luoda erilaisia siltoja erilaisin ehdoin ja erilaisella kapasiteetilla. Käytännössä silta on oma Proof of Stake -konsensuksella toimiva lohkoketjunsa, joka sisältää transaktioita välittävät validaattorit. Nämä tahot toimivat samalla periaatteella kuin esim. Bitcoin-verkon nodet, eli ne sallivat vain määritellyt ehdot täyttävät transaktiot. Jokainen Aion-ekosysteemin jäsen voi lisäksi ‘steikata’ haluamaansa siltaa Aion-tokeneilla.

Transaktioiden lähetys Ethereum-lohkoketjusta Aion-lohkoketjuun on selitetty hyvin yllä olevalla videolla.

Aion Unity ja Proof of Intelligence

Aion coin on tällä hetkellä “perinteisesti” louhittava kryptovaluutta. Tämä tarkoittaa siis Proof of Work -konsensusta, jota käyttävät tänä päivänä lähinnä 5+ vuotta sitten perustetut lohkoketjut (Bitcoin, Litecoin, Ethereum jne.).

Tiivistealgoritmina on käytössä Equihash, tosin hieman modifioituna versiona. Equihash on käytössä mm. Zcashilla. Tiivistealgoritmi vaikuttaa siihen, millaisella laitteella louhintaa voidaan suorittaa. Equihash kehitettiin alun perin ASIC-resistantiksi, jotta sen louhiminen olisi kannattavaa myös GPU:lla (näytönohjaimet), ei vain kalliilla ASIC-laitteilla.

Tämä konsensusmalli on vasta ensimmäinen vaihe. Toinen kehitysaskel on Proof of Intelligence, joka on kirjaimellisesti Proof of Workin fiksumpi versio. PoW-louhinnan yksi heikkous on siinä, että louhijat ratkovat täysin hyödytöntä matemaattista yhtälöä 24/7. Työ aloitetaan aina uudelleen jokaisen lohkon jälkeen, eikä laskentatehosta jää verkon ylläpidon jälkeen muuta hyötyä.

PoI-mallissa louhijat suorittavat laskutehtäviä, joita voidaan hyödyntää mm. tekoälyssä ja koneoppimisessa. Tämä konsensusmalli valmistuu Aion-versiossa “Denali”, jota ollaan parhaillaan tekemässä. Voit katsoa roadmapin muita etappeja tästä linkistä.

Kolmannessa versiossa “Everest” mukaan astuu Unity-niminen konsensusmalli, josta saat lisätietoa alla olevasta videosta.

Unity on Proof of Work sekä Proof of Stake -konsensusmallien yhdistelmä eli hybridiversio. Käytännössä Unity tarkoittaa sitä, että “ylätasolla” on Delegated Proof of Stake -tyyppinen ratkaisu. DPoS on käytössä mm. EOS-projektissa, ja siinä verkon ylläpidosta vastaavat käyttäjien äänestämät delegaatiot.

Aionin kehittämä Unity tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden “steikata” (panostaa) haluamaansa delegaattiin joko Aion-tokenin avulla (PoS) tai laskentateholla (PoW). Unity tuo valtavan parannuksen mm. turvallisuuteen, sillä verkkohyökkääjän pitäisi saada yhtä aikaa haltuun 51% laskentatehosta sekä tokeneista.

Löydät lisätietoa Unitystä myös tästä artikkelista.

Aion sijoittaminen

Aion on mielenkiintoinen projekti, joka on ollut tähän asti heikko sijoituskohde jopa alkuvaiheessa mukana olleille tahoille. Aion coinin hinta oli privaattimyynnissä 0,5-1,0$ tasoa, ja artikkelin kirjoitushetkellä puhutaan alle 0,1$ kurssista. Moni heikosti pärjännyt altcoin on sentään ICO-kurssiin verrattuna plussalla.

Aion coinin distribuutiosta eri tahoille löytyy mm. tämä Medium-artikkeli, joka kannattaa tsekata.

Aion ei eroa sijoituskohteena muista platform-kategorian projekteista tai tokeneista. Niiden kurssi on käytännössä sidottu varsinaisen projektin menestykseen ja käyttöön. Mitä enemmän siltoja Aion rakentaa, sen enemmän Aion-tokenia käytetään transaktiomaksuihin, steikkaukseen ja niin edelleen.

Eräs Aionin vahvuuksista on Java. Kyseessä on yksi maailman tunnetuimmista ohjelmointikielistä, jolle löytyy miljoonia kehittäjiä. Aionin virtuaalikone (AVM) pohjautuu Javaan, eli kehittäjät voivat ohjelmoida älysopimuksia ja sovelluksia Java-ohjelmointikieltä käyttäen. Vertailun vuoksi, Ethereum käyttää Solidity-nimistä ohjelmointikieltä, joka on kehitetty varta vasten kyseistä ekosysteemiä varten.

Koska Aion eroaa perinteisistä platform-projekteista (Ethereum, EOS, NEO jne.) melkoisesti, sen tulevaisuutta voi olla hieman vaikea hahmottaa. Aionin tavoitteet ovat myös todella korkealla, sillä Matthew Spoke rakentaa tiiminsä kanssa käytännössä TCP/IP -protokollan blockchain-versiota. Onnistueessaan kyseessä voi olla yksi koko kryptoskenen suurimmista jutuista, mutta menestystä voidaan arvioida kunnolla vasta 2020-luvun alkupuolella.

Sijoitu Aioniin on enemmän visio tulevaisuudesta vuosien päähän. Reaaliaikainen kurssi:

 

Jos haluat sijoittaa Aion-kryptovaluuttaan, se löytyy suositusta Binance sekä KuCoin-pörssistä. Tällä hetkellä Aion ei siis ole enää ERC20-standardin mukainen token, joten sen säilytykseen ei kelpaa Ethereum-lompakko. Projektilta löytyy erillinen Desktop-lompakko, minkä lisäksi suosittu mobiililompakko TrustWallet tukee Aionia.

Aionin viralliset sivut ovat osoitteessa aion.network. Twitter-handle on @Aion_Network, ja Reddit-sivun löydät osoitteesta reddit.com/r/AionNetwork.

Kuvat: Aion whitepaper, kuvakaappaus Youtube-videosta

Alec Baldwin eToro


Disclaimer: Bitcoinkeskus ei anna sijoitusvinkkejä eikä suosittele ostamaan mitään tiettyä kryptovaluuttaa. Kryptovaluutat sisältävät suuren riskin sijoituksen menettämisestä. Vuoden 2018 aikana suurin osa tunnetuista kryptovaluutoista on pudonnut yli 90% kurssihuipustaan. Lue lisää info-sivulta.

Ei kommentteja, oletko sinä ensimmäinen?

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.


*